april 2024

23 april

Ferrogluconaat

Nieuwe monografie
17 april

Somapacitan

Nieuwe monografie

Buiktyfusvaccin

Orale toepassing verwijderd: Oraal buiktyfus vaccin niet meer beschikbaar in Nederland
15 april

Methadon

CORRECTIE: de berekening van de omzetting van fentanyl IV naar methadon per os bevatte een fout. Deze omrekening is gecorrigeerd
04 april

Oxybutynine

Maximale doseringen bij blaasinstillatie toegevoegd obv SmPC VEsolox

Sennosiden A + B

Sennocol niet meer beschikbaar in NL. Uit doseeradvies verwijderd
02 april

Formoterol

Doseeradvies voor acuut astma toegevoegd agv salbutamol tekort

maart 2024

29 maart

Empagliflozine

NIeuwe monografie op basis van SmPC (Diabetes Mellitus type 1) en beoordeling van wetenschappelijke literatuur (GDS type 1b)

Amoxicilline

De RAIN studies over de toepassing van amoxicilline bij pasgeborenen en het switchen van IV antibiotica naar oraal zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en de toevoeging van een doseeradvies voor neonaten met een waarschijnlijke ernstige bacteriele infectie.

Erytromycine

Dosering voor neonaten aangepast naar de Duitse SmPC Infectomycine

Erytromycine

Voor verschillende zoutvormen van erythromycine gelden verschillende doseerfrequenties. Dit is aangepast
21 maart

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

De volgorde van actieve ingredienten (trimethoprim en sulfamethoxazol) is aangepast naar de volgorde die gehanteerd wordt op verpakkingen en andere databronnen
19 maart

Enoxaparine

Profylactische dosering is aangepast naar de Chest guideline

Rotavirus vaccin

RVP advies toegevoed

Natriumthiosulfaat

Dosering cyanide intoxicatie aangepast naar toxicologie behandelinformatie NVZA

Alfentanil

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van alfentanil bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data

Setmelanotide

Doseeraanpassingen bij acute nierinsuffientie geupdate obv SmPV
15 maart

Filgrastim

Nieuwe bijwerking obv SmPC

februari 2024

29 februari

Meningococcen B vaccin

Nieuwe (separate) monografie voor men B vaccin
28 februari

Rocuronium

Correctie van doseer unit 'bij geval van nood kan een snelle intubatie sequentie overwogen worden"
27 februari

Vinblastine

Tekorten: de vinblastine besparende maatregelen zijn vervallen.
26 februari

Bezlotoxumab

Nieuwe monografie obv SmPC
23 februari

Colfosceril (Surfactant, fosfolipiden, poractant alfa)

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van colfosceril bij neonaten is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie meconium aspiratie syndroom. De bestaande indicatie 'Vroege selectieve behandeling van neonataal respiratoir distress syndroom (nRDS)' is niet gewijzigd
20 februari

Bupivacaine

De beschikbare literatuur over de toepassing van bupivacaine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data bij kinderen, de toevoeging van de indicaties epidurale anesthesie en perifere zenuwblokkade en verfijning van indicaties en toedieningswegen bij spinale anesthesie en lokale verdoving.
15 februari

Methadon

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van methadon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid toe de toevoeging van PK data, de toevoeging van de indicatie chronische pijn en de aanpassingen van het doseeradvies bij 'ontwenning van opiaten' en bij neonataal abstinentie syndroom"

Methadon

Doseeradvies voor neoanten toegevoegd op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie
08 februari

Fosfomycine

Duur van orale behandeling verwijderd uit doseeradvies

Meningococcen C vaccin

Nieuwe monografie (ter vervanging van gecombineerde monografie voor alle meningococcen vaccins)
06 februari

Tralokinumab

Nieuwe monografie

Methoxypolyethyleenglycolepoëtine beta

Nieuwe monografie obv SmPC

januari 2024

30 januari

Sacubutril + valsartan

Nieuwe monografie obv SmPC
25 januari

Crizotinib

Correctie toedieningsweg: vermeld stond intraveneus ipv oraal
24 januari

Calciumgluconaat

Orale toepassing van calciumgluconaat vervallen, omdat er geen orale producten beschikbaar zijn in Nederland
23 januari

Lanadelumab

Nieuwe monografie obv SmPC
19 januari

Esketamine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van esketamine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data; de toevoeging van doseeradviezen bij procedurele sedatie, en bij analgosedatie op de operatiekamer en IC.

Ambrisentan

Nieuwe monografie op basis van SmPC Volibris
11 januari

Magnesiumcitraat

Dosering is aangepast obv SmPC Magmedi en Expert opinie over andere magnesiumzouten

december 2023

21 december

Natriumoxybaat (hydroxyboterzuur) oraal

Nieuwe monografie obv SmPC
20 december

Fibrinogeen / trombine (fibrinelijm)

Update van de monografie obv de SmPC TachoSil

Tenofovir alafenamide

Nieuwe monografie obv SmPC

Odevixibat

Nieuwe monografie obv SmPC
19 december

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing immunoglobulines bij kinderen met Toxic shock syndrome (TSS) en necrotiserende fasciitis (NF) is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van deze indicaties, alhoewel er weinig studies beschikbaar zijn die deze toepassing met voldoende zekerheid onderbouwen. Toepassing van IVIG bij hyperbilirubinemie bij bloedgroep antagonisme staat ter discussie. Richtlijnen in Nederland en Belgie raden dit gebruik niet langer aan. Informatie over de snelheid van toediening is toegevoegd in een algemene "Cave" box.

Lumacaftor + ivacaftor

Leeftijdcategorie uitgebreid obv SmPC
06 december

Teduglutide

Toepassing van teduglutide uitgebreid naar kinderen vanaf 4 maanden

Metoprolol

Dosering voor tablet met gereguleerde afgifte aangepast naar de SmPC

Protamine

Aan het doseeradvies is toegevoegd dat herhaalde toediening noodzakelijk kan zijn agv onvolledige neutralisatie en het vertraagd vrijkomen van LMWH uit het subcutane depot

Enalapril

Het doseeradvies voor hartfalen is aangepast obv SmPC Aqumeldi
05 december

Rivaroxaban

Nieuwe indicatie toegevoegd (Tromboprofylaxe bij aangeboren hartaandoeningen na de Fontan-procedure) obv FDA goedkeuring

Droperidol (Dehydrobenzperidol)

Toegevoegd dat dosering elke 6 uur herhaald mag worden obv SmPC

Droperidol (Dehydrobenzperidol)

Maximale dosis per gift toegevoegd

november 2023

23 november

Topiramaat

Zwangerschappreventie programma van toepassing op dit middel
15 november

Atracurium

De indicaties en aanwijzingen voor toepassing van de dosis zijn geharmoniseerd met andere monografien van spierrelaxantia (o.a. cisatracurium en rocuronium). Het doseeradvies zelf is niet gewijzigd.

Burosumab

NIeuwe indicatie: Tumorgeinduceerde osteomalacie (TIO)

Pneumokokken vaccin

Doseeerschema's voor vaxneuvance toegevoegd
14 november

Desfluraan

Update dosering obv SmPC Piramal

Desfluraan

De dosering is aangepast obv de SmPC Desfluraan Piramal

Testosteron

Dosering bij constitutioneel vertraagde puberteit aangepast obv aangepast werkboek endocrinologie

Cocaine

Maximum toegevoegd

Rocuronium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van rocuronium bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van de indicaties intubatie en spierverslapping tijdens anaesthesie en op de IC. Tevens is er een voorzorg toegevoegd tav dosering bij obese kinderen.

Cisatracurium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van cisatracurium bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies waarbij het huidige onderscheid in aparte indicaties tussen intubatie en onderhoud van de anaesthesie is komen te vervallen. Daarnaast is het onderscheid voor verschillende leeftijdsgroepen vervallen. Verder zijn PK data toegevoegd.

Nitrofurantoine

Waarschuwing ten aanzien van langdurige profylaxe toegevoegd obv SmpC

Nifedipine

Max dosering opgehelderd: gebruikelijke maximale dosering bij hypertensie is 60 mg/dag. In uitzonderleijke gevallen kan dit worden opgehoogd naar 120 mg/dag
02 november

Tacrolimus

Dosering voor levertransplantatie bij normaal transplantaat aangepast naar SmPC

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

toevoeging omrekening ijzer naar ijzerzout voor drank (de drank bevat een ander zout dan de MGA tablet)

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

Omrekening ijzer naar ijzerzout gecorrigeerd: nieuwe omrekening obv ferroglycinesulfate complex ipv ferroglycinesulfaat

Ferrochloride (ijzer oraal)

Omrekening van ijzer naar ijzerzout gecorrigeerd

Promethazine

CORRECTIE: de maximale dosering per gift (0,5 ,mg/kg/dosis is niet bedoeld voor herhaalde doses, maar als een eenmalige gift voor het slapen gaan

oktober 2023

13 oktober

Alteplase (r-tPA)

Indicatie "trombolyse verstropping CVC toegevoegd obv SmPC

Ketoconazol - oral

Nieuwe monografie obv SmPC
11 oktober

Ethambutol

Indicatie Infectie door atypische mycobacterieen (bijv lymfadenitis colli) is vervallen op advies kinderinfectiologen
09 oktober

Meropenem

Doseeraanpassingen bij nierfucntie stoornissen aangepast op basis van adviezen bij volwassenen en pediatrische expert opinion.

september 2023

25 september

Acetylcysteine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van acetylcysteine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK gegevens en bijwerkingen. De indicaties productieve hoest en cystic fibrosis zijn komen te vervallen en er is een dosering toegevoegd voor neonaten met een paracetamol intoxicatie.
19 september

Sugammadex

PK data toegevoegd obv SmPC Bridion

Oxycodon

Intraveneuze en subcutane toepassing zijn toegevoegd op basis van de Duitse SmPC

Risdiplam

NIeuwe monografie obv SmPC
15 september

Desloratadine

BIjwerking toegevoegd obv SmPC Aerius
12 september

Cefepim

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 1 maand obv de SmPC

Tadalafil

Nieuwe monografie obv SmPC

Dolutegravir

De doseeradviezen zijn aangepast naar de SmPC: de doseeradviezen voor de tablet zijn vervallen voor kinderen van 6 maanden - 6 jaar. (Hiervoor zijn de dispergeerbare tabletten beschikbaar).
11 september

IJzer (III) polymaltose

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrochloride (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrofumaraat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

augustus 2023

31 augustus

Vancomycine

De wetenschappelijk literatuur over de toepassing van vancomycine bij kinderen met nierfunctiestoornissen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies.
24 augustus

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

De beschikbare literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de harmonisatie van de doseeradviezen voor alle ijzerzouten.

Ferrochloride (ijzer oraal)

De beschikbare literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de harmonisatie van de doseeradviezen voor alle ijzerzouten.

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

Nieuwe monografie
21 augustus

Dolutegravir + abacavir + lamivudine

De monografie is geupdate obv de SmPC

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Doseerfrequentie bij Kawasaki aangepast naar Europese consensus guideline
16 augustus

Dolutegravir + lamivudine

Nieuwe monografie obv SmPC

juli 2023

18 juli

Efavirenz

Doseeradvbies voor capsules toegevoegd voor kinderen vanaf 3 maanden obv SmPC. (de capsules mogen worden geopend)

Mercaptamine

Update monografie obv SmPC Cystagon

Magnesiumgluconaat

CORRECTIES: De monografie is aangepast om de doseringen uitsluitend in mmol weer te geven, omdat er produkten op de markt zijn die verschillende hoeveelheden water bevatten, waardoor de omrekening naar milligrammen niet correct is in alle gevallen

Lidocaine (creme/zalf)

Nieuwe monografie obv SmPC

Fibrinogeen

PK data toegevoegd obv SmPC
13 juli

Glucagon

PK data toegevoegd obv SmPC Ogluo

Amoxicilline + clavulaanzuur

Op verzoek van en na overleg met de Special Interest Group Kindergeneeskunde van de NVZA is de wijze van noteren van de dosering opnieuw gewijzigd.
12 juli

Morfine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van morfine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot nieuwe doseeradviezen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: de IM toepassing is vervallen, de indicaties 'ernstige pijn', 'ernstige post-operatieve pijn' en 'chronische pijn' zijn samengevoegd tot één indicatie genaamd 'ernstige pijn'. Voor IV en SC doseeradviezen is onderscheid gemaakt in leeftijd en in geventileerde en niet-geventileerde patiënten.

Piritramide

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing piritramide bij kinderen is beoordeeld. Bij gebrek aan gegevens over piritramide is de dosis geëxtrapoleerd op basis van morfine. Piritramide is minder krachtig dan morfine. In de klinische praktijk worden gelijke doses voor morfine en piritramide gebruikt. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: de IM toepassing is vervallen. Daarvoor in de plaats is een IV en SC doseeradvies opgenomen waarbij onderscheid wordt gemaakt naar beademde en niet beademde patienten. Daarnaast is toediening via een PCA pomp toegevoegd.
07 juli

Metoprolol

Toepassing van dosering van tablet met gereguleerde afgifte uitgebreid naar 6-12 jaar

Tezepelumab

Nieuwe monografie obv SmPC
03 juli

Ivermectine (oraal)

Info over individuele bereiding van lagere sterktes toegevoegd

juni 2023

20 juni

Dexmedetomidine

PK data toegevoegd obv SmPC; Waarschuwing en bijwerking bij neonaten toegevoegd obv SmPC
13 juni

Ranibizumab

Nieuwe monografie obv SmPC

Doxapram

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van doxapram bij neonatale apneus is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van nieuwe PK data en een wijziging van het intraveneuze doseeradvies. Daarnaast is de bijwerkingen sectie geupdate op basis van de review van Vliegenthart.

Adrenaline (epinefrine)

Aan de dosering bij anafylaxie is een afkapwaarde op basis van gewicht toegevoegd obv NVK richtlijn

Deferasirox

De dispergeerbare tabletten zijn niet langer beschikbaar in Nederland. Het doseeradvies voor de dispergeerbare tabletten is daarom vervallen.

Ertapenem

NIeuw (obv SmPC)

Ataluren

Opmerking toegevoegd: de dagdosering wordt in ongelijke delen over de dag verdeeld.
07 juni

Tranexaminezuur

De onderhouds dosering bij traumatische bloedingen is gecorrigeerd op basis de studie van Beno et al

mei 2023

31 mei

Perampanel

Voor kinderen vanaf 4 jaar is het doseeradvies is aangepast naar de SmPC, omdat perampanel geregistreerd is voor toepassing vanaf deze leeftijd. Voor jongere kinderen blijft het advies op basis van originele beschikbare literatuur gehandhaafd.
26 mei

Pyridoxine

Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Secukinumab

De monografie is uitgebreid met een dosering voor kinderen met JIA op basis van de SmPC

Pyridoxaal fosfaat

Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Entecavir

Update PK data obv SmPC
24 mei

Calcitriol CUTAAN

corrcetie van de genoemde sterkte in het doseeradvies: dit moet zijn 3 mcg/g ipv 30 mcg/g

Exenatide

New monograph
23 mei

Epoetine zeta (erythropoietine)

Toedieningsweg is gewijzigd van subcutaan naar IV, omdat IV toediening bij kinderen de voorkeur heeft, wanneer routinematige toegang beschikbaar is via de hemodialyse lijn. Als deze niet beschikbaar is van epoetine zeta subcutaan worden toegediend.
17 mei

Dabigatran

Waarschuwing toegevoegd obv SmPC om behandeling van VTE met dabigatran pas te starten na 5 dagen parenterale behandeling

Denguevaccin

NIeuwe monografie obv SmPC

Aflibercept

Nieuwe monografie obv SmPC
16 mei

Pipamperon (als dihydrochloride)

Correctie: De gebruikelijke onderhoudsdosis - op basis van het onderzoek van Kloosterboer- is 0,6 mg/kg/ tweemaal daags ipv 0,6 mg/kg/dag IN 2 doses
04 mei

Magnesiumaspartaat

Nieuwe monografie obv SmPC

Crizotinib

NIeuwe monografie obv SmPC

Deflazacort

NIeuwe monografie obv SmPC

Setmelanotide

Nieuwe monografie obv SmPC

Cerliponase alfa

Nieuwe monografie obv SmPC

Corifollitropine alfa

NIeuwe monografie obv SmPC

Larotrectinib

Nieuwe monografie obv SmPC

Dulaglutide

Nieuwe monografie obv SmPC

Sirolimus

NIEUWE MONOGRAFIE obv beoordeling beschikbare wetenschappelijke literatuur

april 2023

26 april

Ceftriaxon

De maximale dosering bij 'normale'infecties is verlaagd naar 2 g /dag. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan tot 4 g/dag worden toegepast.

Amoxicilline

Gewichtgrens verwijderd uit doseeradvies voor orale behandeling bij ernstige infecties

Amoxicilline + clavulaanzuur

Ondergrens dosering voor orale toepassing bij ernstige infectie gelijkgetrokken met de dosering voor amoxicilline bij ernstige infecties

Bisoprolol

Correctie: de adviezen bij hartfalen melden dat er wetenschappelijke studies zijn gedaan. Dit is onjuist. Er zijn GEEN studies verricht naar toepassing bij hartfalen. Dit is gecorrigeerd.
21 april

Itraconazol

Het IV doseeradvies is verwijderd. Itraconazol wordt niet IV toegepast omdat er geen IV produkt in Nederland beschikbaar is.

Dupilumab

Toepassing bij Matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem uitgebreid naar kinderen vanaf 6 maanden. De indicatie eosinofiele oesofagitis is toegevoegd.
12 april

Micafungine

PK data bij kinderen bijgewerkt op basis van gewijzigde SmPC
04 april

Prednisolon

Dosering nephoritisch syndroom aangepast obv KDIGO richtlijn

maart 2023

27 maart

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

NIeuwe monografie obv Duitse SmPC (in verband met tekorten ferrofumaraat en ferrochloride drank)
22 maart

Paracetamol

Verduidelijking: het doseeradvies voor acute pijn bij zuigelingen tot 6 maanden noemde om - indien na 3 dagen gebruik de pijn nog onvoldoende onder controle is- de dosering te verlagen naar het doseeradvies voor milde pijn en koorts. Deze indidatie heeft echter dezelde dagdosering.. Het is verduidelijkt dat het hier gaat om de dosering aan de lage kant van de range voor de keerdosis.
20 maart

Tobramycine

Maximale behandelduur verwijderd uit doseeradvies op basis van SmPC

februari 2023

28 februari

Methylthionine (methyleenblauw)

Registratiestatus aangepast, dosering bij nierfunctiestoornissen aangepast obv SmPC

Sulfametrol + trimethoprim

De monografie werd aangepast naar de gewijzigde SmPC. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties PCP behandeling en profylaxe. Daarnaast is een doseeradvies toegevoegd voor behandeling van infecties door bacterieln met een intermediate gevoeligheid, omdat cotrim voordeze indicatie niet in alle leeftijdsgroepen gebruikt kan worden agv de hulpstoffen.
27 februari

Amoxicilline + clavulaanzuur

Vanwege de grote onduidelijkheid ten aanzien van de maximale hoeveelheid clavulaanzuur is tevens de hoeveelheid clavulaanzuur in mg/kg/dag toegevoegd
23 februari

Fenylefrine

CORRECTIE: de dosering voor behandeling cyanotic spells (bron: voormalige WKZ formularium) is onjuist (te hoog). Op basis van een voorlopige beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur en experts op het gebied van toepassing van feneylefrine voor deze indicatie is de dosering aangepast.
17 februari

Flucloxacilline

Correctie: doseerfrequentie (eerder gewijzigd van 3 dd naar 3-4 dd) is weer teruggezet naar 3 dd, omdat de redactie in 2018 al heeft besloten dat er vanuit PK oofpunt geen reden is om 4 dd te doseren en 3 dd doseren kindvriendelijker is.

Natriumfosfaat (oraal)

Doseerfrequentie gewijzigd naar 3-4 dd om nachtelijke toediening te voorkomen.
14 februari

Colchicine

Leeftijdsondergrens toegevoegd obv SmPC (SmPC noemt geen neonaten)

Lidocaine

Plaatsbepaling bij neonatale epileptische aanvallen verwijderd ('Bij persisterende aanvallen: geef levetiracetam)

Minocycline (als hydrochloride)

Minocycline wordt niet langer aanbevaolen voor de behandeling van Acne vulgaris agv het ongunstigere bijwerkingen profiel (bron NHG standaard Acne vulgaris en NDVD richtlijn)
10 februari

Permetrine

Gebied dat ingesmeerd moet worden is leeftijdsafhankelijk en is aangepast obv herziening LCI richtlijn scabies

Permetrine

Verduidelijking: de behandeling bij scabies moet in alle leeftijdsgroepen herhaald worden.
09 februari

Vasopressine (argipressine)

Nieuwe monografie op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing bij kinderen.

Gelekoortsvaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Varicellazostervaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Rotavirus vaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Bisoprolol

NIeuwe monografie, gebaseerd op beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur
08 februari

Clopidogrel

NIEUW (obv beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur)

Magnesiumgluconaat

NIeuwe monografie obv beoordeling beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Aluminiumacetotartraat (zure oordruppels)

Nieuwe monografie, samengesteld op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Lipegfilgrastim

NIeuwe monografie obv SmPC

Alimemazine

De Nederlandse SmPC is al langere tijd doorgehaald. Het doseeradvies is daarom geharmoniseerd naar de Noorse SmPC in aanvulling op de beperkte gegevens uit de literatuur.
07 februari

Dalteparine

De leeftijdscategorien zijn aangepast op basis van de SmPC: Fragmin is vanaf juli 2022 geregistreerd voor kinderen.

Tecovirimat

Nieuwe monografie obv smCP

Doravirine

Nieuwe monografie obv SmPC

Ezetimib

Aanpassing advies bij nierfunctiestoornissen obv SmPC. Info bijwerkingen bij kinderen toegevoegd (bron SmPC)
06 februari

Ibuprofen

De beschikbare literatuur over de toepassingvan ibuprofen voor pijn en koorts bij kinderen < 6 maanden is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen van 3-6 maanden en de toevoeging van PK data. Er zijn geen gegevens bekend over toepassing bij 0-3 maanden. Omdat er onzekerheid is over de veiligheid in deze leeftijdsgroep en er goede alternatieven beschikbaar zijn, heeft de redactieraad besloten geen doseeradvies op te nemen.

Emtricitabine+tenofoviralafenamide+elvitegravir+cobicistat

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar obv SmPC Genvoya

Prednisolon

VerduidelijkingL maximale dosering bij orale toepassing bij status asthmaticus zijn de maximale doseringen per dag.
03 februari

Diazepam

Dosering (rectaal) voor status epilepticus aangepast naar SmPC, in overeenstemming met NVK richtlijn Status epilepticus

Aciclovir (oraal en intraveneus)

Doseringseenheid aangepast voor Herpes simplex infecties (normale en deficiënte immuunrespons), terugkerende Varicella zoster infectie (normale immuunrespons) 3 maanden- 12 jarigen van mg/m2 naar mg/kg gebaseerd op SmPC

Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)

De doseringen voor 'metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine' is aangepast op basis van de officiele produktinformatie (SmPC). Let op: de doseereenheid is gewijzigd van mmol/m2 naar mmol/kg!

Propofol

Ondergrens dosering voor algemene anesthesie aangepat obv SmPC (was 3, nu 9 mg/kg/uur)

Rivaroxaban

De indicatie profylaxe veneuze tromboembolie is toegevoegd op basis van de SmPC

Macrogol 3350/electrolyten

Doseerfrequentie gewijzigd van "in 1 dosis" naar 'in 1 of meerdere verdeelde doses" om inname flexibeler te maken.

Naloxon

Nasaal gebruik van naloxon bij opiaat overdosering toegevoegd obv SmPC

januari 2023

31 januari

Abacavir

Maximale dosering verwijderd bij kinderen < 3 maanden (maximale dosering zou bereikt worden bij resp 150 en 75 kg)

Lidocaine+prilocaine

Leeftijdscategorie van 1-5 jaar aangepast naar 1-6 jaar. (in huidige leeftijdscategorien ontbrak de leeftijd van 5 jaar)

Flucloxacilline

Orale doseerfrequentie aangepast van 3 dd naar 3-4 dd op basis van de SmPC

Ceftriaxon

Optie toegevoegd om bij doseringen > 2 g/dag de dosering in 2 doses te verdelen (bron SmPC)
26 januari

Mefloquine

Informatie over start en stop van profylaxe toegevoegd; maximale dosis bi behandeling van malaria toegevoegd

Domperidon

Leeftijds ondergrens toegevoegd aan doseeradvies (alle indicaties) obv studies van Tighe

Primidon

Startdosering geharmoniseerd naar Duitse SmPC
23 januari

Methylfenidaat (hydrochloride)

Waarschuwing toegevoegd tav gelijktijidge toepassing van vetrijke dieetsupplementen obv LAREB signaal

Alprazolam

Volwassen dosering als maximale dosering bij kinderen met acute angst en extreme slapeloosheid toegevoegd.

Calcitriol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing van calcitriol bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies voor rachitis en hypoparathyreoidie en tot de toevoeging van een doseeradvies voor de indicaties secundaire hyperparathyroidie, nierfaleb en pre-dialyse. Verder heeft de beoordeling geleid tot de toevoeging van PK data. De toepassing van calcitriol voor op de huid is opgenomen in een aparte monografie

Calcitriol CUTAAN

Nieuwe monografie voor cutaan gebruik van calcitriol
20 januari

Piperacilline (als Na-zout) / Tazobactam (als Na-zout)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Amoxicilline + clavulaanzuur

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Amoxicilline + clavulaanzuur

De doseeradviezen voor amoxiciiline + clavulaanzuur zijn gelijkgesteld met de doseeradviezen voor amoxicilline alleen. De reden hiervoor is dat er een onlogisch verschil was in dosering tussen amoxicilline alleen en amoxicilline plus clavulaanzuur. Ook de diversiteit aan verhoudingen amoxi-clav in de verschillende beschikbare produkten zorgde voor verwarring. De amoxicilline component (wat het belangrijkste is voor de behandeling) is leidend en afhankelijk van de product ratio volgt de dosering van de clavulaanzuur component.
17 januari

Epoetine zeta (erythropoietine)

Nieuwe monografie obv SmPC

Epoetine zeta (erythropoietine)

NIeuwe monografie obv SmPC

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Levofloxacine

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Ciprofloxacine

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Ceftazidim

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Amoxicilline

Nieuwe indicatie toegevoegd voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.
13 januari

Lamivudine

Dosering geupadte naar herziene NIH guideline; doseeraanpassingen bij verminderde nierfunctie aangepast obv SmPC
11 januari

Paracetamol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van paracetamol bij milde tot matige pijn en koorts bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van: - maximale orale dosis voor neonaten (nieuw: max 45 mg/kg/dag obv PK studies van Anderson. - maximale rectale doseringen voor alle leeftijdsgroepen nu op 60 mg/kg/dag - orale dosis bij acute pijn bij premature neonaten 33-37 weken, a terme neonaten en zuigelingen van 1-6 maanden.

Dabigatran

Doseeradviezen voor kinderen < 8 jaar toegevoegd (SmPC Pradaxa granules). Doseeradviezen voor verschillende gewichtscategorieën voor capsules samengevoegd
10 januari

Ranitidine

De ranitidine monografie is opnieuw geactiveerd, nadat in 2020 de handelsvergunning voor alle ranitidine bevattende producten in de EU geschorst is vanwege te hoge concentraties vervuiling met NDMA (N-nitrosodimethylamine). Inmiddels zijn er een aantal bereidingen beschikbaar, die deze verontreiniging niet bevatten.
02 januari

Tacrolimus

De beschikbare wetenschapelijke literatuur over de toepassing van tacrolimus bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de volgende (off-label) indicaties: Steroid resistent nefrotisch syndroom (SRNS), Frequent relapsing nefrotisch syndroom (FRNS), Steroid afhankelijk nefrotisch syndroom (SDNS) en profylaxe van GVHD bij allogene stamceltransplantatie. Verder zijn PK data toegevoegd en een waarschuwing ten aanzien van uitwisselbaarheid van formuleringen.

december 2022

23 december

Methotrexaat

Indicatie Juveniele Dermatomyositis benoemde 2 maximale doseringen per gift ( 20 mg en 40 mg). Onjuiste maximale dosering (20 mg) is verwijderd

Esketamine

Doseringen voor esketamine zijn aangepast obv SmPC Inresa. Een doseeradvies voor neonaten is toegevoegd op basis van dezelfde SmPC
22 december

Remdesivir

Het doseeradvies is geupdate obv de SmPC (nu geregistreerd voor kinderen vanaf 1 maand)
16 december

Fluconazol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fluconazol bij premature neonaten is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor premature neonaten bij behandeling en profylaxe van oor de behandeling en profylaxe van systemisch diepe candidiasis en cryptococcen infecties. Tevens een doseeradvies toegevoegd voor behandeling van systemische infecties bij kinderen aan ECMO.
15 december

COVID-19 vaccin

Update monografie obv diverse SmPC's: leeftijdsondergrens uitgebreid naar 6 maanden

Eltrombopag

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC; afkapwaarde voor dosisaanpassing bij trombocyten aantal > 250.000 aangepast obv SmPC
09 december

Nevirapine

Doseeradvies is uitgebreid met doseeradvies voor premature babies van 32-34 weken

Dasatinib

Indication "CML in de chronische fase" vervangen door geregistreerde indicatie "nieuw gediagnosticeerde resistente of intolerante Ph+ CML in de chronische fase (Ph+ CML-CP) ; Ph+ ALL )" De dosering voor deze indicatie is aangepast aan de SmPC
07 december

Norfloxacine

Veiligheidsinfo (waarschuwing) over toepassing fluorochinolonen toegevoegd

november 2022

30 november

Posaconazol

IV doseeradvies is toegevoegd obv SmPC

oktober 2022

17 oktober

Paracetamol

Waarschuwing tav hulpstoffen in orale (vloeibare) preparaten toegevoegd
05 oktober

Glycopyrronium

Vanwege de beschikbaarheid van twee verschillende glycopyrronium producten (Sialanar en Rybrila) die niet bio-equivalent zijn is er in het doseeradvies een onderscheid gemaakt naar produkt.
04 oktober

Dextromethorfan

Dosering aangepast naar SmPC

september 2022

28 september

BCG Vaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Desloratadine

Update ongewenste hulpstoffen in drank. (nu ook dranken beschikbaar die geen benzylalcohol bevatten)

Desloratadine

De informatie in het doseeradvies met betrekking tot benzylalcohol is aangepast, omdat niet all dranken benzylalcohol bevatten.

Desfluraan

Contra indicatie bij kinderen toegevoegd obv SmPC
13 september

Heparine

Verduidelijking van startdosering en vervolgdoses bij indicatie hartcatherisatie

Lidocaine+prilocaine

In de leeftijdgroep 0-12 maanden is het maximale aantal applicaties per 24 uur toegevoegd op basis van de SmPC

augustus 2022

30 augustus

Clemastine

Info toegevoegd over ethanol in tavegil injectievloeistof
12 augustus

Methotrexaat

Het advies voor aanpassing van de dosering van MTX bij nierfunctiestoornissen is herzien na beoordeling door de werkgroep nierfunctiestoornissen

Valganciclovir

link naar TDM monografie toegevoegd

Teicoplanine

De dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie bij GFR 10-30 ml/min/1.73 m2 is aangepast onaar analogie van het gewijzigde KNMP advies bij verminderde nierfunctie bij volwassenen.

Pimecrolimus

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van pimecrolimus bij kinderen jonger dan 2 jaar is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de leeftijdsondergrens naar 3 maanden, de toevoeging van PK data, bijwerkingen bij kinderen en duiding van een FDA waarschuwing.
01 augustus

Lacosamide

Pk data (klaring) zijn aangepast obv de SmPC (Vimpat)

Lacosamide

Doseeradvies uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar obv SmPC

COVID-19 vaccin

De informatie in de monografie is gewijzigd obv updates van SmPC van Comirnaty en Spikevax.

Ibuprofen

Indicatie PDA opgenomen in aparte monografie ( obv eige ATC code)

Ibuprofen (neonataal)

NIeuwe (aparte) monografie voor neonataal gebruik van ibuprofen bij open ductus

Fibrinogeen

Update monograph obv SmpC

Hydroxocobalamine (antidotum)

Correctie doseerunit max dosis: (g/dosis ipv g/dag)

Atazanavir

Aanwijzingen voor toediening/inname toegevoegd

Abacavir

Leeftijdsgroep en dosering voor kinderen < 3 mnd gewijzigd obv HIV guideline

juli 2022

21 juli

Flucloxacilline

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van flucloxacilline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging het toevoegen van toediening als continue infuus, het toevoegen van adviezen in welke gevallen de dosering opgehoogd moet worden. Daarnaast is een advies voor kinderen met nierfunctiestoornissen toegevoegd
19 juli

Ceftazidim + Avibactam

Nieuw toegevoegd
18 juli

Protamine

Correctie ten aanzien van de hoeveelheid protamine die nodig is om nadroparine te neutraliseren. (Dit is niet 0,6 mg voor 950 IE nadroparine, maar 6 mg). Bron; SmPC fraxiparine
15 juli

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Voor kinderen jonger dan 5 jaar bevat de infusievloeistof te veel propyleenglycol. De voorkeur gaat daarom uit naar sulfametrol-trimethoprim in deze leeftijdsgroep.

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

IV vloeistof bevat te veel propyleenglycol voor toepassing bij kinderen jonger dan 5 jaar. Rokiprim heeft de voorkeur, omdat dit produkt deze hulpstoffen niet bevat.

Dupilumab

Leeftijdsondergens bij astma uitgebreid naar 6 jaar; Mogelijkheid tot ophogen dosering bij kinderen met eczeem (<12 jaar en 15-60 kg) toegevoegd

Efavirenz

Doseeradvies in millilters (drank) omgezet naar doseeradvies in milligrammen

Nitrazepam

Maximale dosering (volwassen dosis) toegevoegd aan indicatie syndroom van West
08 juli

Ceftaroline

NIerfunctieadvies voor kinderen 2-12 jaar met ernstige (hoog gedoseerd) infectie toegevoegd

Ezetimibe + simvastatine

Indicatie toegevoegd: Primaire hypercholesterolemie

1. LEESWIJZER

Verduidelijking hoe doseeradviezen bij verminderde nierfunctie tot stand komen
07 juli

Lidocaine+prilocaine

Applicatieduur bij zuigelingen gecorrigeerd naar SmPC
04 juli

Kaliumjodide

Indicatie Blootstelling na nucleaire ramp toegevoegd obv SmPC

Ivacaftor

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Ivacaftor

Indicatie gewijizgd naar meer algemeen "Cystische Fibrose"

Zanamivir

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Prednisolon

Dosering voor status astmaticus aangepast naar GINA en NVK richtlijn

mei 2022

30 mei

Oxybutynine

Nieuwe informatie over bijwerkingen toegevoegd obv LAREB signaal
23 mei

Brivaracetam

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar op basis van de SmPC

Sofosbuvir + Velpatasvir

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 3 jaar op basis van de SmPC

Sufentanil

De indicatie en dosering voor sufentanil zijn aangepast op basis van de SmPC
19 mei

Dalteparine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Enoxaparine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Tinzaparine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Nadroparine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

(Fos)Aprepitant

De leeftijdsondergrens voor toepassing bij cyclisch braken is aangepast naar 3 jaar na nadere bestudering van studies van Murphy en Christofori.
18 mei

Morfine

Doseeradvies voor neonates toegevoegd op basis van expert opinie Werkgroep neonatale farmacologie

Piperacilline (als Na-zout) / Tazobactam (als Na-zout)

Onderscheid in maximale dosering voor CF (expert opinie) en neutropenie (bron studies Corapcioglu en Nürnberger ) enerzijds en abdominale infecties (bron SmPC) anderzijds
13 mei

Flucloxacilline

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Ethambutol

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Terbinafine oraal

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Tenofovir disoproxil (als fumaraat)

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Ibuprofen

De absolute maximale intraveneuze dosering voor kinderen van 6 mnd-12 jaar oud (2400 mg/dag) is verwijderd, omdat deze in tegenspraak is met de maximale keerdosering (400 mg) en doseerfrequentie ( 4 dd). Tevens informatie over aanwezigheid van propyleenglycol in suspensies toegevoegd aan rubriek toedieningsvormen
11 mei

Cimetidine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Ataluren

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Fexofenadine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Thiopental

Dosering aangepast naar Duitse SmPC (Beschrijft bredere leeftijdscategorie)
09 mei

Tranexaminezuur

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Bleomycine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Colchicine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Allopurinol

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Danaparoide

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Olmesartan

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Triamtereen

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Rosuvastatine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Rosuvastatine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Baclofen

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Medroxyprogesteron (oraal)

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Tolterodine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Plerixafor

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Fludrocortison

Leeftijdsgroep 0-18 jaar opgesplits in neonaten en oudere kinderen (geen dosiswijziging)

april 2022

29 april

Risedroninezuur

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Alendroninezuur

Doseeradvies bij nierfunctie stoornissen aangepast na review door werkgroep nierfunctiestoornissen
28 april

Voriconazol

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Vancomycine oraal

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Mizolastine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Kaliumchloride

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Itraconazol

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Doxycycline

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Canakinumab

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Calcitriol

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Bosentan

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Azathioprine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Amlodipine

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Amiodaron (hydrochloride)

Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Ravulizumab

Nieuw toegevoegd

Lumacaftor + ivacaftor

Indicatie gewijzigd naar meer algemeen Cystic Fibrosis. Uitbreiding van de leeftijdsgroep obv SmPC

Ivacaftor + Tezacaftor + Elexacaftor

Indicatie gewijzigd naar meer algemen Cystische Fibrose

Ivacaftor + Tezacaftor + Elexacaftor

Indicatie gewijizgd naar meer algemeen "Cystische Fibrose"

Hydroxocobalamine (antidotum)

Nieuwe monografie voor toepassing van hydroxocobalamine als een antidotum

Hydroxocobalamine (Vit B12)

Toepassing van hydroxocobalamine als antidotum bij cyanide vergiftiging is in een aparte monografie opgenomen op basis van afwijkende ATC code.

Tetanusimmunoglobuline

De indicatie voor toepassing van Tetatus Immunoglobulines is aangepast op basis de LCI richtloijn tetanus
15 april

Chlooramfenicol (oog)

Aanpassing dosering neonaten obv SmPC

Cyclopentolaat

De waarschuwing tav voedselintoleratie is verduidelijklt. Dit blijkt bij navraag bij de farmaceut voornamelijk voor te komen bij premature neonaten.

Paracetamol

Voor oudere kinderen zijn hogere doses per gift mogelijk: oraal: > 15 jaar 1000 mg/dosis; rectaal: > 12 jaar: 1000 mg/dosis. (Bron: SmPC)
13 april

Emicizumab

Nieuw toegevoegd op basis van SmPC
05 april

Amikacine

Verduidelijking PK info obv studie Treluyer

maart 2022

25 maart

Ravulizumab

new monograph

Fenylefrine Oculaire toepassing

De indicatie screening op retinopathie in prematuren is toegevoegd , alsmede veiligheidsinformatie over het optreden van bradycardie in deze populatie
23 maart

Ibuprofen

IV toepassing van ibuprofen voor pijn en koorts toegevoegd
21 maart
18 maart

Ursodeoxycholzuur

Nieuwe contra-indicatie bij kinderen obv SmPC

februari 2022

23 februari

Ceftriaxon

Verduidelijking wanneer tot de maximale dosering opgehoogd kan worden bij de indicatie ernstige bacteriele infecties

Clotrimazol (cutaan)

Indicatie "voetschimmel" gewijizgd naar 'schimmelinfecties van de huid.

Natriumpicosulfaat

Maximale dosering toegevoegd
21 februari

Diazepam

Correctie van doseereenheid bij rectale toepassing bij acute angsten: mg/dag is vervangen door mg/dosis

Fludrocortison

De indicaties en dosering is aangepast naar de SmPC
09 februari

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Wijziging in vaccinatie schema nimenrix.
07 februari

Paracetamol

Informatie toegevoegd over veilig gebruik van sinaspril in relatie tot de hulpstoffen in het produkt.
02 februari

Insuline kortwerkend

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van insuline bij acute diabetische keto-acidose is beoordeeld. Dit heeft geleid tot splitsing in indicatie: neonatalee hyperglykemien voor terme en preterme neonaten en acute diabetische keto-acidose voor kinderen van 1 mnd-18 jaar. Voor beide groepen is de dosering gewijzigd.

Colecalciferol (Vitamine D)

In het doseeradvies voor de behandeling van vitamine D deficientie is verduidelijkt wanneer men met de onderhoudsbehandeling moet beginnen wanneer men voor een enkele hoge startdosering kiest.

december 2021

29 december

Isotretinoine

NIEUW toegevoegd obv SMPC

Daptomycine

PK data toegevoegd op basis van de SmPC Daptomycine

Piritramide

PK data toegevoegd obv SmPC

Lamivudine

De doseringen zijn gecheckt met de vigerende HIV richtlijn. Dit heeft geleid tot een wijziging in doseringen voor perinatale profylaxe en de toevoeging van een behaldadvies voor premature neonaten.
27 december

Azelaïnezuur

Nieuw toegevoegd

Teduglutide

PK data toegevoegd. Termijn voor evaluatie behandeling gewijzigd obv info SmPC

Zidovudine

De doseeradviezen voor HIV therapie zijn gecontroleerd aan de hand van de HIV richtlijnen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies voor perinatale profylaxe
21 december

Metamizol

Aanpassing dosering obv SmPC
17 december

Colfosceril (Surfactant, fosfolipiden, poractant alfa)

De dosering is aangepast op basis van de Europese richtlijn en het Nederlandse behandelprotocol
16 december

Lisdexamfetamine

Waarschuwing bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Casirivimab + imdevimab

NIEUW TOEGEVOEGD

Rifampicine

NIeuwe indicatie profylaxe HiB meningitis toegevoegd obv SmPC; Dosering tuberculose aangepast obv SmPC
15 december

Alprostadil

De dosering is aangepast. Experts in cardiologie en neonatologie zijn van mening dat de huidige geregistreerde start dosering te hoog is.

Etravirine

De dosingen zijn gecontroleerd aan de hand van de vigerende HIV richtlijn. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen.

Abacavir

De doseeradviezen van het Kinderformularium zijn gecontroleerd aan de hand van de HIV guideline. DIt heeft niet geleid tot wijzigingen in het doseeradvies
14 december

Enoxaparine

Bij de behandeling van diep veneuze trombose zijn de leeftijds groepen 2 mnd- 1 jaar en 1 jaar tot 6 jaar zijn samengevoegd

COVID-19 vaccin

De leeftijdscategroie voor toepassing van comirnaty is uitgebreid naar 5 jaar obv de SmPC

Tacrolimus

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC Prograft

Cannabidiol

Doseerfrequentie voor titratiestappen en maximale dosis
10 december

Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

Leeftijdsondergrens geharmoniseerd naar SmPC ( 1 jaar ipv 2 jaar)

Budesonide inhalatie

De doseringen zijn geharmoniseerd op basis van de internationale GINA guideline. De startdosering is ontleend aan het Nederlandse beleid zoals beschreven in de NVK richtlijn Astma bij kinderen

Budesonide inhalatie

De algemene doseerrange voor inhalatie van budesonide is aangepast naar de GINA guideline. De startdosering komt overeen met aanbevelingen van NVK.
09 december

Atazanavir

column adjusted

Atidarsagen autotemcel

Nieuwe monografie o.b.v. SmPC

Valaciclovir

De indicatie gordelroos is toegevoegd.

Tofacitinib

Nieuwe monografie

1. LEESWIJZER

NIeuw toegevoegd: leeswijzer

1. LEESWIJZER

In deze rubriek kunt u teruglezen wanneer de monografie inhoudelijk gewijzigd is, wat er is gewijzigd en wat de reden en onderliggende wetenschappelijk bron is voor de wijziging. Administratieve wijzigingen worden niet meegenomen in het wijzigingen bestand.

Captopril

Registratiestatus is aangepast. Captopril is nu geregistreerd voor gebruik bij kinderen
07 december

Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)

Het doseeradvies voor "Metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine" is omgerekend naar een doseeradvies in mmol in verband met consistentie met doseeradvies voor andere indicatie.

november 2021

29 november

Heparine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van heparine voor profylaxe bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een toevoeging van de indicatie profylaxe.
18 november

Macrogol 4000

De dosering van macrogol 4000 is geharmoniseerd met dosering van macrogol 3350 en wordt nu weergegeven als een mg/kg dosering in plaats van een dosering in aantal sachets.

Amlodipine

Doseeradvies voor 2 dd bij jonge kinderen verduidelijkt (< 6 jaar obv studie Flynnn 2006)

Macrogol 3350/electrolyten

Het doseeradvies voor toepassing van macrogol 3350/electrolyten is herzien agv een herbeoordeling van de wetenschappelijke literatuur.

Acitretine

Nieuwe evidence-based monografie

Nystatine

Alternatieve toediening bij spruw toegevoegd: na iedere voeding max 8 dd obv NHG standaard zwangerschap en kraamperiode

Cefepim

NIEUWE MONOGRAFIE

Tenofovir disoproxil (als fumaraat)

De leeftijdscategorie voor toepassing bij chronische hepatitis B is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar obv de SmPC. Behandelduur bij seropositieve patienten is aangepast van 6-12 maanden naar minimaal 12 maanden.
17 november

Tropicamide

Waarschuwing toegevoegd obv LAREB signaal

Nystatine

Nieuwe indicatie "profylaxe van candidiasis van esofagus en GI tract" obv Duitse SmPC
05 november

oktober 2021

29 oktober

Allergeenextract Huisstofmijt

Nieuw toegevoegd op basis van SmPC

Zanamivir

IV toepassing toegevoegd obv SmPC
28 oktober

Nusinersen

Nieuwe monografie obc SmPC

Upadacitinib

NIEUWE MONOGRAFIE
27 oktober

Onasemnogeen abeparvovec

Nieuwe monografie o.b.v. SmPC

Flucytosine

Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornissen aangepast

Blinatumomab

Correctie van tijdstip van geven van premedicatie op de dag van blinatumomab infusie: de premedicatie moet binnen 30 minuten voorafgaand aan de start van het blinatumomab infuus gegeven worden (en niet binnen 30 minuten vanaf de start van het infuus) Bron: SmPC
21 oktober

Blinatumomab

Nieuwe indicatie (hoog risico eerste recidief) o.b.v. SmPC
20 oktober

Pembrolizumab

Nieuwe monografie o.b.v. SmPC

Triamcinolonacetonide nasaal

Nieuwe monografie

Atovaquon+proguanil

PK data toegevoegd obv SmPC

Paracetamol

De maximale dosering bij rectaal gebruik voor acute pijn is aangepast in lijn met maximum voor oraal gebruik en het volwassen maximum (SmPC). Praktische aanwijzingen ten aanzien van de doseerfrequentie en beschikbare toedieningsvormen zijn toegevoegd.

Fluticason + formoterol

Nieuwe monografie
11 oktober

Calciumgluconaat

Tabel met aanwijzingen voor volumina bij acute hypocalciemie bij 1 mnd-18 jaar verwijderd. Bij doorverdunnen van de oplossing zijn genoemde volumina niet meer accuraat en ontstaat risico op foute dosering.

Bedaquiline

Leeftijdsondergrens uitgebreid naar 5 jaar
07 oktober

Burosumab

Nieuwe monografie o.b.v. SmPC
06 oktober

Aciclovir (oraal en intraveneus)

De monografie is opgesplitst in aparte monografieën voor systemisch, cutaan en oculair gebruik

Poliomyelitisvaccin

Nieuwe monografie o.b.v. SmPC
05 oktober

Triptoreline

Toedieningsweg voor alternatieve doseerschema's toegevoegd
01 oktober

COVID-19 vaccin

nieuwe monografie

Domperidon

Bij nierfunctiestoornissen is een doseeradvies toegevoegd voor kinderen met een GFR <10 ml/min/1,73m2

Domperidon

Naar aanleiding van de DHPC over de toepassing van domperidon bij kinderen is de wetenschappelijke literatuur opnieuw beoordeeld. Het Kinderformularium handhaaft het doseeradvies voor domperidon, maar uitsluitend voor gastrointestinale reflux ziekte en voor ernstige misselijkheid en braken bij kinderen welke NIET veroorzaakt wordt door gastro-enteritis.

Domperidon

Registratiestatus van domperidon is aangepast obv SmPC

Cyclopentolaat

Waarschuwing toegevoegd tav farmacodynamische effecten of maagdarmstelsel

september 2021

29 september

Zinksulfaat

Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium
28 september

Influenzavaccin

change monograph

augustus 2021

27 augustus

Tinzaparine

Correctie unit target anti-Fxa spiegel

juli 2021

15 juli

Furosemide

Info over orale toediening van IV vloeistof toegevoegd
06 juli

Ibuprofen

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ibuprofen bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van PK informatie en het samenvoegen van verschillende indicaties onder één indicatie " pijnbestrijding en ontstekingsremming" . Tevens is er informatie over toepassing bij kinderen met obesitas toegevoegd.

juni 2021

29 juni

Dexmedetomidine

NIeuwe monografie
25 juni

Oxycodon

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van oxycodon bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, informatie over toepassing bij kinderen met obesitas en uitbreiding van het doseeradvies naar kinderen vanaf 6 jaar.
24 juni

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van acetylsalicylzuur (carbasalaat calcium) bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en een aanpassing van het doseeradvies bij Kawasaki op basis van de meta-analyses van Zheng en Jia.

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van acetylsalicylzuur (carbasalaat calcium) bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en een aanpassing van het doseeradvies bij Kawasaki op basis van de meta-analyses van Zheng en Jia.
18 juni

Amfotericine B (oraal)

Het doseeradvies voor orale toepassing van amfo B is aangepast op basis van de SmPC. Er is nu één doseeradvies voor alle leeftijden.
16 juni

Oxcarbazepine

De doseerrange voor kinderen 1 mnd-6 jaar is aangepast op basis van veranderde farmacokinetiek: jongere kinderen (tot 4 jaar) hebben doorgaans hogere doseringen nodig obv verhoogde klaring, in het bijzonder bij enzyminducerende comedicatie). BIj jongere kinderen en ZONDER enzyminducerende comedicatie is juist een dosering aan de onderkant van de range nodig.
10 juni

Bortezomib

De leeftijdsondergrens voor AMR is aangepast van 3 maanden naar 3 jaar op basis van de beschikbare literatuur.
07 juni

Dexamethason + tobramycine (oogdruppels)

Waarschwuing (meting intraoculaire druk ivm risico op steroid geinduceerde oculaire hypertensie) toegevoegd obv SmPC

Triëntine

De dosering is aangepast obv de SmpCs van Cuprior en Cufence
04 juni

IJzer (III) polymaltose

Activated refs
03 juni

Cannabidiol

NIEUWE MONOGRAFIE
02 juni

Alginezuur (combinatie preparaat)

PK data toegevoegd obv SmPC

mei 2021

17 mei

Rituximab

Bij de indicatie Non-Hodgkin lymfoom miste ten onrechte de m2 BSA in de doseereenheid. Dit is gecorrigeerd.
12 mei

Tetracosactide

Dosering voor low-dose ACTH test aangepast om praktische redenen in overleg met sectie endocrinologie. (lage doseringen slecht op te trekken/te bereiden)
11 mei

Hydromorfon

Toedieningssnelheid voor SC toediening verwijderd. Variatie in bioequivalantie tussen IV en PO toegevoegd.

Prednisolon oculaire toepassing

Doseeradvies voor 0,25% zalf verwijderd: deze zalf is niet beschikbaar in Nederland. Vervangen door 0,5% zalf vanaf 12 jaar

Tocilizumab

Advies voor subcutane toediening voor sJIA en pJIA toegevoegd gebaseerd op SmPC

Tocilizumab

Maximum dosering toegevoegd voor CRS op basis van SmPC

Tocilizumab

Indicatie Cytokine release syndroom toegevoegd obv SmPC
06 mei

Pantoprazol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de intraveneuze toepassing van pantoprazol bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeding van PK data, een doseeradvies voor intraveneuze toepassing bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar, en een voorzorg ten aanzien van gebruik bij kinderen met overgewicht.

Ivermectine (oraal)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ivermectine bij kinderen is beoordeeld. DIt heeft geleid tot de toevoeging van PK data, toevoeging van de indicatie myiasis veroorzaakt door Hypoderma tarandi en de toevcoeging van een bijwerking bij kinderen.

april 2021

30 april

Triamcinolon

De orale toepassing van triamcinolon is verwijderd uit het Kinderformularium, omdat er geen orale toedieningsvormen meer beschikbaar zijn.

Bedaquiline

NIeuwe monografie
29 april

Desmopressine

Waarschuwing toegevoegd tav gebruik bij bloedingsziekten.
28 april

Tezacaftor + ivacaftor

Toepassing uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar op basis van de SmPC
20 april

Estradiol

Het orale doseerschema bij puberteitsinductie aangepast obv de studie van Donaldson

Estradiol

Transdermale toediening toegevoegd obv behandelprotocol Nederlandse kinderendocrinologen

Estradiol

De dosering voor priming voorafgaand aan groeihormoon test is aangepast obv advies NVK adviesgroep Groeihormoon dd 13 dec 2019

Pimecrolimus

Informatie tav behandelduur toegevoegd obv SmPC

Oxymetazoline

Bijwerking toegevoegd obv Oostenrijkse SmPC: ademhalingsdepressie bij zuigelingen.

Lumacaftor + ivacaftor

Waarschwuing tav verhoing transaminases toegevoegd

Dexamethason oogdruppels

Waarschuwing bij kinderen tav oculaire-hypertensieve respons toegevoegd obv SmPC
19 april

Sulfametrol + trimethoprim

De dosering voor toepassing van Sulfametrol + trimethoprim is aangepast op basis van herziene SmPC

Mepolizumab

Nieuw toegevoegd obv SmPC

Noscapine

Dosering is omgerekend naar een mg/kg dosering. De leeftijdsgroep is uitgebreid naar 6 maanden op basis de Duitse SmPC
13 april

Furosemide

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van furosemide bij neonaten is beoordeed. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data. De dosering is niet gewijzigd, maar wel voorzien van referenties die het doseeradvies onderbouwen.

Stiripentol

PK data toegevoegd obv SmPC

Stiripentol

De leeftijdsondergrens is gewijzigd van 1 maand naar 6 maanden op basis van de SmPC

Dolutegravir

De doseerinformatie is uitgebreid naar kinderen vanaf 4 weken obv SmPC

Liraglutide

Nieuwe monografie

Fentanyl Parenteraal

PK data toegevoegd obv SmPC
01 april

Colfosceril (Surfactant, fosfolipiden, poractant alfa)

Survanta niet meer beschikbaar/geregistreerd in NL: dosis verwijderd

Colfosceril (Surfactant, fosfolipiden, poractant alfa)

Survanta niet meer beschikbaar/geregistreerd in NL: Merknaam en dosis verwijderd

maart 2021

26 maart

Levetiracetam

Aan de onderhoudsdosering bij neonatale epileptische aanvallen is een verduidelijking ten aanzien van de titratie toegevoegd.
24 maart

Fluticasonpropionaat neusspray

BIjwerkingen toegevoegd obv SmPC

Ofloxacine

Veiligheidsinfo toegevoegd (waarschuwing) over toepassing van fluorochinolonen obv DHPC

Fytomenadion (Vitamine K)

Dosering in CF is aangepast naar de ESPGHAN richtlijn; Bijwerking en waarschuwing toegevoegd.
15 maart

Levothyroxine

BIjwerking en waarschuwing toegevoegd

Botulinetoxine A

Doseeradviezen voor subcutaan gebruik toegevoegd obv SmPC Dysport

Tacrolimus cutaan

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Dupilumab

Doseeradvies voor kinderen 6-12 jaar toegevoegd obv SmPC

Nystatine

Aan de indicatie Candidiasis van slokdarm en maagdarmkanaal is toegevoegd dat het om behandeling gaat (geen profylaxe)

Gabapentine

ref.deleted

Azitromycine

Het doseeradvies voor kinderen met CF met een pseudomonas infectie is verder opgesplists naar kinderen < 25 kg en 25-40 kg.
11 maart

Ibuprofen

Indicatie migraine toegevoegd aan indicatie 'koorts en pijn' , aangezien dosering gelijk is. rectaal doseeradvies voor kinderen > 12 jaar verwijderd, omdat geschikte toedieningsvorm (zetpil 500 mg) niet bestaat.
10 maart

Propofol

Informatie over gebruik op de IC verwijderd: langdurig gebruik (van hoge doses) wordt in verband gebracht met het propofol-infusiesyndroom
09 maart

Erytromycine

Indicatie neonatale conjunctivitis toegevoegd aan chlamydia trachomatis obv studie Zikic en SOA richtlijn; Doseren obv gewicht aangepast naar doseren leeftijd
05 maart

Loratadine

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd

Fosfomycine

Advies over tijdstip inname in relatie tot maaltijden toegevoegd obv SmPC
04 maart

Meropenem

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van meropenem bij neonaten is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data,

Rivaroxaban

NIEUW

Somatropine

Indicaties SHOX en syndroom van Noonan toegevoegd; Indicaties met gelijk doseerregime samengevoegd
02 maart

Lumacaftor + ivacaftor

Dosering bij leverfunctiestoornissen aangepast obv SmPC
01 maart

Midazolam

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van midazolam bij Premedicatie vóór inleiding van anesthesie en procedurele sedatie bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van orale en nasale doseeradviezen voor procedurele sedatie en een advies voor sublinguale toediening voor premedicatie

Alprostadil

Startdosis is aangepast obv SmPC

februari 2021

26 februari

Lisinopril

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van lisinipril bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van farmacokinetische parameters, de toevoeging van de indicatie proteinurie en de uitbreiding van de leeftijdscategorie naar kinderen vanaf 1 maand.
11 februari

Lamotrigine

Leeftijdsgrens aangepast (13 ipv 12 jaar) op basis van SmPC

Epoprostenol

Dosering is aangepast obv publicatie van Farber en input klinische expertise

Ceftaroline

Informatie over toepassing van ceftaroline bij dialyse toegevoegd

Prednisolon

Dosering voor matige stress is aangepast obv landelijk protocol

Dabigatran

NIEUW

Methylprednisolon

Relatieve maximale dosering toegevoegd aan de indicatie transplantatie

Biperideen

De dosering voor intraveneuze toepassing is omgezet naar een mg/kg dosering op basis van de SmPC
10 februari

Guanfacine

PK data toegevoegd op basis van SmPC

Diazepam

Bijwerking toegevoegd obv SmPC stesolid

Dimetindeen

Ondergrens leeftijdsrange gewijzigd van 1 mnd naar 1 jaar op basis van de SmPC. Indicatie 'jeuk' toegevoegd op basis van Oostenrijkse SmPC
08 februari

Hydromorfon

NIEUW
04 februari

Calciumgluconaat

Adviezen ten aanzien van bestanddelen van TPV zijn uit het Kinderformularium geschrapt

Kaliumchloride

Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium

Selenium

Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium
02 februari

Primidon

Nieuwe monografie op basis van SmPC

Amitriptyline

Op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur is de leeftijdsondergrens voor toepassing bij enuresis nocturna aangepast van 5 naar 6 jaar

Topiramaat

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van topiramaat bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, bijwerkingen, een advies bij nierfunctiestoornissen en een waarschuwing ten aanzien van gebruik bij migraine.

januari 2021

26 januari

Coffeine (base of citraat)

IM toepassing van coffeine bij neonaten is geschrapt (obsoleet)
20 januari

Gentamicine

De leeftijdsgroep 1 mnd-18 jaar is opgesplitst naar 1 maand tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar obv PK data van Inparajah Bialkowski, McDade en Medellín-Garibay. Bij oudere kinderen (12-18 jaar) leidt een 7 mg/kg dosering mogelijk tot te hoge spiegels en toxiciteit en wordt deze hogere dosering in vergelijking tot volwassen niet gesteund door PK data. De dosering voor deze leeftijdsgroep is daarom aangepast naar 5 mg/kg, analoog aan de volwassen dosering. In sommige gevallen kunnen hogere doseringen tot 7 mg/kg nodig zijn.
15 januari

Adrenaline (epinefrine)

De dosering voor reanimatie bij neonaten is aangepast obv ERC guideline 2015

Epoetine beta (erythropoietine)

Streefwaarde Hb aangepast naar KDIGO richtlijn

Esomeprazol

Dosering bij H. Pylori aangepast obv ESPHGAN richtlijn

Heparine

PK data bij kinderen toegevoegd obv studies van Newall en McDonald

Lithium

De doseerfrequentie is gewijzigd van 3-4 dd naar 1-2 dd op basis van studies van Scahill, Geller en Landersdorfer, en ondersteund door de lange halfwaarde tijd van lithiumcarbonaat

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Bijwerkingen toegevoegd op basis van diverse (internationale) SmPC's
14 januari

Leuproreline

Bijwerking toegevoegd (opvliegers)

Leuproreline

Nieuwe waarschuwingen toegevoegd obv SmPC

Levofloxacine

Nieuwe veiligheidinfo toegevoegd aan waarschuwingen op basis van DHPC fluorochinolonen
13 januari

Mometason cutaan

De leeftijdsondergrens voor toepassing bij psoriasis is aangepast van 6 jaar naar 2 jaar op basis van de SmPC

Mometason cutaan

Nieuwe indicatie: psoriasis

Paracetamol

Rectale fixed doseringen vervangen door een mg/kg/dosis

Paracetamol

Rectaal gebruik voor milde pijn en koorts uitgebreid naar 0-3 maanden obv Duitse SmPC

Paracetamol

Vaste dosering voor rectaal gebruik bij milde pijn en koorts zijn vervangen door een mg/kg dosering
05 januari

Levetiracetam

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van levetiracetam bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies bij neonaten, de toevoeging van PK data en de toevoeging van bijwerkingen bij kinderen.
04 januari

Ciprofloxacine

De maximale dosering voor infecties bij CF is aangepast op basis van een herbeoordeling van de studies van Church en Rubio in overleg met CF experts

Ciprofloxacine

Het advies bij nierfunctiestoornissen is opnieuw beoordeeld en aangepast.

Ciprofloxacine

IV advies voor SDD toegevoegd

Ciprofloxacine

Nieuwe veiligheidsinformatie over toepassing van fluorochinolonen toegevoegd

december 2020

22 december

Basiliximab

PK gegevens toegevoegd obv SmPC Simulect
18 december

Fluticason inhalatie

Doseerrange uitgebreid op basis van NVK richtlijn om dubbele dosering met beschikbare aerosol inhalatoren (50 mcg en 125 mcg) te faciliteren.
17 december

Epoetine alfa (erythropoietine)

Hb streefwaarde aangepast op basis van de KDIGO richtlijn

Lisdexamfetamine

Nieuwe monografie
16 december

Theofylline

Correctie onjuistheid: bij 6 mnd-1 jaar stond een foutieve eenheid voor de startdosis vermeld: mg/kg/dag ipv mg/kg/dosis

Venlafaxine

Nieuwe bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC
08 december

Pantoprazol

PK data bij neonaten toegevoegd .
07 december

Omeprazol

De dosering voor de behandeling van Helicobacter pylori is aangepast naar de ESPHGAN guideline 2017

Blinatumomab

Dosis voor MRD-positieve precursor-B ALL gewijzigd obv SmPC

Blinatumomab

NIeuw toegevoegd op basis van de SmPC

november 2020

27 november

Promethazine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van promethazine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie "misselijkheid en braken in de palliatieve fase". De indicatie 'hoesten'is geschrapt. De rubriek bijwerkingen bij kinderen is geupdate
25 november

Doxycycline

Toelichting op bijwerking tandverkleuring bij kinderen

Glucagon

Doseeradvies voor nasale toediening toegevoegd obv SmPC
24 november

Esketamine

Maximale dosering bij postoperatieve toepassing aangepast obv expert opinie

Paracetamol

Informatie over hulpstoffen in vloeibare toedieningsvormen van paracetamol toegevoegd.

ixekizumab

Nieuw toegevoegd
20 november

Propranolol

Doseerfrequentie bij lang QtC syndroom aangepast obv SmPC
18 november

Fluticason inhalatie

De dosering bij asthma bronchiale is aangepast op basis van de SmPC (fluticason inhalatie is geregistreerd voor kinderen).
17 november

Valproïnezuur (natriumvalproaat)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van valproinezuur bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de doseeradviezen voor Epilepsie indicaties en de toevoeging van de indicatie "migraine profylaxe" . Daarnaast heeft de beoordeling geleid tot de toevoeging van PK data, adviezen bij kinderen met nierfunctiestoornissen,

Midazolam

Doseeradvies voor IM toepassing van midazolam bij kinderen met een status epilepticus is verwijderd. IM toepassing wordt niet langer aanbevolen aangezien er kindvriendelijke toedieningsvormen zijn. Naschrift 13 mei 2020: IM dosering is weer toegevoegd, omdat in de praktijk IM toediening in individuele gevallen wel toegepast wordt.

Midazolam

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van midazolam in status epilepticus is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een onderscheid in dosering voor babies met een zwangerschapsduur van minimaal 36 weken met en zonder hypothermie. Een advies voor oromucosale toediening is toegevoegd.

Methotrexaat

De beschikbare wtenschappelijke literatuur over de toepassing van methotrexaat bij kinderen met constitutioneel eczeem is beoordeeld in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerelogie. Dit heeft geleid tot de toevoeging voor een doseeradvies voor kinderen met eczeem en toevoeging van adviezen ten aanzien van monitoring.

Ciclosporine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ciclosporine bij kinderen met constitutioneel eczeem is beoordeeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerelogie. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen met eczeem en de toevoeging van adviezen ten aanzien van monitoring bij ciclosporine gebruik. Het advies bij nierfunctiestornissen is herzien.

Duloxetine

NIEUW TOEGEVOEGD

Dobutamine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van dobutamine in neonaten is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en informatie over bijwerkingen. Het doseeradvies is niet gewijzigd.

Nadroparine

De doseringen van nadroparine bij kinderen zijn aangepast naar de Richtlijn Trombose bij kinderen.

Nadroparine

Maximale profylactische dosering voor 12-18 jaar aangepast waarbij onderscheid is aangebracht tussen covid en niet covid patienten

Nadroparine

De dosering nadroparine voor kinderen < 2 maanden is aangepast op basis van de Nederlandse Kinderhematologen.

Glycopyrronium

Bijwerkingen update obv SmPC Sialanar

Esketamine

Rectale toepassing van esketamine is geschrapt op basis van expert opinie van de sectie Kinderanaesthesie van de NVA.
16 november

Oxybutynine

Oxybutynine voor blaasinstallatie werd beschreven in een aparte monografie. Deze toepassing is toegevoegd aan de "algemene' oxytbutynine monografie.
09 november

Clonazepam

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clonazepam bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van het doseeradvies voor epilepsie.
06 november

Fenytoine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fenytoine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van de doseeradviezen. De doseeradviezen bij nierfunctiestoornissen zijn wel aangepast.

Carbamazepine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van carbamazepine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, toevoeging van doseeradviezen voor neonaten, toevoeging van een waarschuwing voor Stevens Johnson syndroom bij gebruik in patiënten van Chinese, Japanse of Thaise afkomst. De indicatie neuropatische pijn is gewijzigd in trigemeninus neuralgie. Het doseeradvies voor bipolaire stoornis bij kinderen < 40 kg is verwijderd. Doseeraanpassingen bij kinderen met nierfunctiestoornissen zijn toegevoegd

Terbinafine oraal

OP basis van de SmPC is een leeftijdsondergrens van 2 jaar toegevoegd
05 november

Levamisol

NIEUW TOEGEVOEGD

Mycofenolaatmofetil

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van MMF bij kinderen met constitutioneel eczeem in beoordeeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerelogie. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor constitutioneel eczeem en toevoeging van adviezen ten aanzien van monitoring.

Azathioprine

De beschikbare wtenschappelijke literatuur over de toepassing van azthioprine bij kinderen met constitutioneel eczeem is beoordeeld in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerelogie. Dit heeft geleid tot de toevoeging voor een doseeradvies voor kinderen met eczeem en toevoeging van adviezen ten aanzien van monitoring.

oktober 2020

29 oktober

Dalteparine

De trombose doseringen (behandeling en profy;laxe zijn geharmoniseerd naar het Trombose protocol van de sectie Kinderhematologie.

Acenocoumarol

De dosering voor acenocoumarol bij kinderen is aangepast op basis van het Behandelprotocol trombose van NVK de werkgroep kinderhematologie.

Fenprocoumon

toedien advise toegevoegd

Diclofenac

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van diclofenac bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, de opname van één algemene indicatie pijnbestrijding (geen onderscheid naar pijn/koorts en JIA), en het verlagen van de leeftijdsondergrens van 4 maanden naar 3 maanden. Het intraveneuze doseeradvies is aangepast.

Zink

De monografie is gewijzigd om beter het verschil aan te duiden tussen zinacetaat en zink. De wilzin tabletten bevatten 25 mg zink wat overeenkomt met 84 mg zinkacetaat.

Celecoxib

Het dosisadvies bij een verminderde nierfunctie is aangepast.
23 oktober

Clonidine

Bijwerkingen bij kinderen aangevuld op basis van de SmPC
22 oktober

Raltegravir

Dosering voor neonaten toegevoegd op basis van SmPC

Propranolol

De wetenschappelijk literatuur over de toepassing van propranolol bij kinderen met migraine is beoordeeld. De heeft heeft geleid tot aanpassing van het doseeradvies voor "migraine profylaxe"

Naproxen

De becshikbare wtenschappelijke literatuur over de toepassing van naproxen bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, de opname van de algemene indicatie Pijnbestrijding (waaronder JIA) en het verhogen van de leeftijdsondergrens van 1 maanden naar 3 maanden in overeenstemming met de andere NSAIDS.

Naproxen

Het dosisadvies bij een verminderde nierfunctie is aangepast.

Naproxen

Bijwerking toegevoegd op basis van Lang 1994

Indometacine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van indomethacine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, de opname van een algemene indicatie Pijnbestrijding (waaronder JIA),

Indometacine

Het dosisadvies bij een verminderde nierfunctie is aangepast.
21 oktober

Desmopressine

De leeftijdsondergrens bij enuresis nocturna is gewijzigd van 6 jaar naar 5 jaar op basis van de Oostenrijkse SmPC. De leeftijdsondergrens bij nasale toepassing bij diabetes insipidus is gewijzigd van 1 jaar naar 1 maand op basis van de Oostenrijkse SmPC. Bij de toepassing bij diagnose diabetes insipidus is een IV advies toegevoegd op baiss van een Oostenrijkse SmPC.

Desmopressine

Bijwerkingen minrin toegevoegd
20 oktober

Tinzaparine

De doseringen voor tinzaparine zijn aangepast aan het trombose protocol van de sectie kinderhematologie.

Oxcarbazepine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van oxcarbazepine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van farmacokinetische gegevens, de aanpassing van het doseeradvies en een toevoeging van een waarschuwing bij toepassing van oxcarbazepine bij patienten van aziatische afkomst (anders dan Japans of Koreaans)

Fenoxymethylpenicilline

De doseerfrequentie is aangepast naar 3-4 dd (was 3 dd).
19 oktober

Clindamycine cutaan

Doseerfrequentie aangepast op basis van SmPC
15 oktober

Calciumgluconaat

De dosering calciumgluconaat in TPV is aangepast op basis van de ESPHGAN richtlijn.

Calciumgluconaat

De leeftijdscategorien en doseringen voor de toevoeging van calciumgluconaat aan TPV zijn gewijzigd op basis van de ESPHGAN richtlijn
13 oktober

Cefotaxim (als Na-zout)

Indicatie gewijzigd naar ernstige infecties

Propofol

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van propofol bij neonaten is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van doseeradviezen voor (premature) neonaten, de toevoeging van PK data

Propofol

Doseeraanbeveling voor neonaten toegevoegd op basis van expert opinie van Werkgroep Neonatale farmacologie

Metformine

Waarschuwing tav groei en puberteit toegevoegd obv SmPC

Atropine oculaire toepassing

Het doseeradvies voor toepassing van atropine bij myopie is gewijzigd op basis van de LAMP studies van Yam et al. Deze tonen aan dat een hogere concentratie (0,05%) betere uitkomsten geeft.
09 oktober

Lorazepam

De doseringen voor status epilepticus is aangepast obv herziene richtlijn Status Epilepticus bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

september 2020

23 september

Lopinavir+ritonavir

De indicatie behandeling van COVID-19 klachten is toegevoegd op basis van het voorlopige behandeladvies van het RIVM

Lopinavir+ritonavir

Lopinavir/ritonavir wordt niet langer als optie overwogen bij de behandeling van COVID-19 door RIVM/SWAB. De indicatie is verwijderd.
03 september

Metronidazol

De dosering voor h. pylori is aangepast naar de ESPHGAN guideline 2017

Cefazoline

Het doseeradvies voor premature neonaten met een postnatale leeftijd van 1 week-4 weken is gewijzigd op basis van de studie van de Cock

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Correctie doseereenheid bij Indicatie pyelonephritis bij neonaten PNA < 1 week en > 2000 gr (mg/kg/dosis naar mg/kg/dag)
01 september

Hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine bij COVID19 infecties wordt niet langer geadviseerd. Het doseeradvies is verwijderd.

Hydroxychloroquine

De dosering voor behandeling van malaria is gewijzigd op basis van de SmPC. In de SmPC werd ten onrechte een dosering op basis van de hydroxychloroquine base genoemd in plaats van op basis van de zoutvorm. De off-label dosering voor behandeling van kinderen met een COVID-19 infectie is op deze basis ook aangepast.

Hydroxychloroquine

Dosering en maximale dosering aangepast agv optreden van retinopathie bij gebruik hydroxychloroquine.

Hydroxychloroquine

Nieuwe waarschuwing ten aanzien van optreden van retinopathie bij gebruik hydroxychloroquine.

Chloroquine

Gebruik van chloroquine bij COVID19 wordt niet langer aangeraden

Chloroquine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing en dosering van chloroquine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies op basis van beschikbare PK data en simulaties en met in achtneming van mogelijke bijwerkingen bij spiegels van 0,4 mg/L en hoger. In het algemeen wordt chloroquine bij kinderen met malaria goed verdragen. Er is geen enkele onderbouwing voor de effectiviteit van chloroquine bij COVID-19 infecties.

Medroxyprogesteron (parenteraal)

Correctie injectieplaatsen voor IM gebruik

augustus 2020

31 augustus

Anidulafungine

Per abuis werd ' per inhalatie' als toedieningsweg weergegeven. Dit is gecorrigeerd naar intraveneus.

juli 2020

31 juli

Dexamethason

Doseeradvies voor chronische beademing bij BPD toegevoegd op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie

Dexamethason

Een doseeradvies voor post-detubatie stridor bij premature en aterme neonaten is aangepast/toegevoegd op basis van de expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie

Dexamethason

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van dexamethason in neonaten voor preventie of behandeling van post detubatie stridor is opnieuw beoordeeld in het kader van het NEODOSE project. Dit heeft geleid tot de splitsing van de indicatie post-detubatie stridor in preventie van post-detubatie stridor en behandeling van postdetubatie stridor.

Dexamethason

In navolging op de bepaling van consensus ten aanzien van de toepassing van dexamethason bij (premature) neonaten is de wetenschappelijke literatuur beoordeeld in het kader van het NEODOSE project. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies bij reactief tube oedeem.
28 juli

Calciumcarbonaat

Waarschuwing toegevoegd
27 juli

Triptoreline

Er zijn kinetische gegevens toegevoegd obv SmPC

Lumacaftor + ivacaftor

Dosis advies toegevoegd voor kinderen 2-6 jaar oud op basis van SmPC

Chloralhydraat

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van chloralhydraat bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie procedurele sedatie en de aanpassing van de dosering in a terme neonaten.

Clobazam

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clobazam bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot het schrappen van de indicatie "acute angst' en het verlagen van de leeftijdsbovengrens voor koortsconvulsies naar 6 jaar.
24 juli

Ibuprofen

Het doseeradvies voor toepassing van ibuprofen bij open ductus is gewijzigd op basis beoordeling van de wetenschappelijke literatuur en de expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie. Het doseeradvies uit het registratiedossier (smPC) is alleen adequaat wanneer binnen 72 uur postnataal gestart wordt met de behandeling. De meeste NICU's starten later met een aangepaste dosering. Daarnaast wordt ibuprofen ook oraal toegepast bij deze indicatie

Ibuprofen

Verduidelijking neonatale oplaaddosis bij doorstart 2e kuur

Ivacaftor

De toepassing van ivacaftor is uitgebreid naar kinderen vanaf 1 jaar obv de SmPC

Medroxyprogesteron (oraal)

De monografie voor medroxyprogesteron is opgesplitst in een monografie voor oraal gebruik en een monografie voor parenteraal gebruik (verschillende ATC codes)

Difterie-Kinkhoest-Tetanus-Polio vaccin (DKTP)

Indicatie " Passieve bescherming zuigelingen tegen kinkhoest" toegevoegd
23 juli

Solifenacine

Nieuwe monografie

Rituximab

Indicaties Non-Hodgkin Lymfoom en Granulomatose met polyangiitis (GPA) en microscopische polyangiitis (MPA)toegevoegd op basis van de SmPC. PK data toegevoegd op basis van smPC

Asfotase alfa

NIEUW TOEGEVOEGD
22 juli

Ceftriaxon

De beschikbare wetenschappelijke literatuur is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en het combineren van verschillende ernstige infecties tot één enkele indicatie "ernstige infecties" . Alle neonatale doseeradviezen zijn vervallen. De reden hiervoor is dat de toepassing van ceftriaxon bij neonaten obsoleet is agv de hyperbilirubinemie en calciumprecipitaties.

Nystatine

Indicatie profylaxe spruw bij pasgeborenen toegevoegd
21 juli

Benzylpenicilline

De maximale dosering bij meningitis is aangepast op basis van de SmPC ivm de toegenomen gevoeligheid voor toevallen en een Jarisch-Herxheimerreactie
20 juli

Fenobarbital

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fenobarbital bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de doseringen. Wel zijn de indicaties gewijzigd: neonatale convulsies is samen genomen in de indicatie status epilepticus

Fenobarbital

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fenobarbital bij neonaten is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van de doseeradviezen en voor (premature) neonaten voor epileptische aanvallen en de toevoeging van de indicaties NAS en sedatie.
16 juli

Perampanel

The beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van perampanel is beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een doseeradvies voor kinderen van 1- 12 jaar oud en de toevoeging van PK parameters

Mebendazol

Indicatie taenia solium (varkenslintworm) toegevoegd obv SmPC

Anidulafungine

NIEUW TOEGEVOEGD

Sevelameer

Concreet doseeradvies voor kinderen toegevoegd op basis van SmPC Renvela
15 juli

Etravirine

De leeftijdsondergrens is aangepast van 6 jaar naar 2 jaar op basis van de SmPC
09 juli

Propranolol

Informatie over verschil in propranolol hydrochloride en propranolol base verwijderd uit rubriek "beschikbare toedieningsvormen". Het verschil tussen beide vormen komt tot uitdrukking in het doseeradvies.

Propranolol

Nuancering in dosering voor verlengd QT interval en preventie cyanotic spells bij tetralogie van Fallot
07 juli

Remdesivir

NIEUWE TIJDELIJKE MONOGRAFIE VOOR DE BEHANDELING VAN COVID-19 MET REMDESIVIR
01 juli

Buiktyfusvaccin

NIeuw toegevoegd

juni 2020

25 juni

Fidaxomicine

Nieuwe monografie

Fidaxomicine

nieuw

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Nieuwe indicatie Auto immuun myasthenia Gravis toegevoegd

Belimumab

NIEUW TOEGEVOEGD
23 juni

Vancomycine

Informatie over orale toepassing is verplaatst naar een aparte monografie
17 juni

Indifferente oogdruppels/zalf (kunst tranen; methylcellulose, hypromellose, carbomeer, povidon)

Nieuwe monografie om alle soorten kunst tranen te combineren in 1 monografie

Loratadine

Waarschwuing tav toepassing bij kinderen met ernsstige leverfunctiestoornissen toegevoegd
16 juni

Vancomycine oraal

Vancomycine oraal als aparte monografie toegvoegd
11 juni

Thiamazol

Belangrijke veiligheids informatie (contra indicatie en waarschuwing) toegevoegd op basis van DHPC: risico op pancreatitis
10 juni

Paracetamol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van paracetamol bij premature neonaten is opnieuw beoordeeld, omdat er aanwijzingen waren dat de onderhoudsdosis mogelijk te laag is in deze leeftijdsgroep. De huidige wetenschappelijke literatuur bevestigt dat de huidige dosering te laag is. Het doseeradvies is daarom aangepast. Gebruik van post-conceptionele leeftijdscategorieën is obsoleet. Daarom zijn deze aangepast naar post-menstruele leeftijdscategorieën.
09 juni

Pipamperon (als dihydrochloride)

Op basis van (Kloosterboer et al. 2020) en in overleg met de kind- en jeugd psychiaters van het KJP is een gemiddelde onderhoudsdosering van 0,6 mg/kg/dag toegevoegd aan het doseeradvies.
03 juni

Ferrochloride (ijzer oraal)

Dosering bij ijzergebreksanemie is aangepast naar de richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Er zijn aanwijzingen dat een minder frequente en lagere dosering zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen.

Ferrofumaraat (ijzer oraal)

Dosering bij ijzergebreksanemie is aangepast naar de richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Er zijn aanwijzingen dat een minder frequente en lagere dosering zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen.
02 juni

Aripiprazol

De startdosering is aangepast op basis van herbeoordeling van de literatuur uit 2018. Om onduidelijke redenen is deze wijzigingen niet eerder verwerkt in het Kinderformularium.

mei 2020

28 mei

Ondansetron

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ondansetron bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data bij kinderen, een herziening van het doseeradvies bij misselijkheid en braken bij chemotherapie en een aanpassing van de waarschuwingen bij gebruik bij kinderen.
27 mei
20 mei

Claritromycine

Registratiestatus aangepast

Claritromycine

Dosis aanpassingen bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van SmPC
06 mei

Hydrocortison

De indicaties en doseringen voor bijnierschorsinsufficientie ( normale substitutie, acute stress en afbouwen) zijn aangepast op basis van de NVK richtlijn afbouwen glucocorticosteroiden. Indicatie neonataal hypocortisolisme en AGS: addinsonse crisis zijn ondergebracht in de algemene indicatie bijniercrisis

Hydrocortison

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van hydrocortison bij (premature) neonaten is beoordeeld in het kader van het Neodose project. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties neonatale shock en hypotensive, de indicatie Profylaxe CLD, en de toevoeging van een doseeradvies voor (premature) neonaten bij de indicatie 'suppletie bij bijnierschorsinsufficientie.

april 2020

20 april

Leuproreline

De rubrieken bijwerkingen bij kinderen en contra-indicaties bij kinderen zijn bijgewerkt obv SmPC

Leuproreline

Dosering bij lucrin test toegevoegd (diagnose pubertas praecox)

Leuproreline

Bijwerkingen sectie op basis van SmPC

Leuproreline

update ref

Metformine

PK data bij kinderen toegevoegd obv SmPC
16 april

Hydrocortisonacetaat 1% cutaan (klasse I)

De mogelijkheid van het onstaan van systemische bijwerkingen bij cutaan gebruik is toegevoegd obv de SmPC

Imipenem + Cilastatine (combinatie preparaat)

Waarschuwing ten aanzien van toepassing bij nierfunctie stoornissen en bij kinderen met epilepsie is verhelderd.

Imipenem + Cilastatine (combinatie preparaat)

Een advies voor toepassing bij verminderde nierfunctie is toegevoegd

Dimeticon

Toegevoegd "De inwerktijd is afhankelijk van de beschikbare preparaten"

Entecavir

Neutropenie wordt als bijwerking bij kinderen vaak gezien.

Diclofenac

Het dosisadvies bij een verminderde nierfunctie is aangepast.
15 april

Permetrine

Waarschuwing voor mogelijke systemische bijwerkingen toegevoegd

Permetrine

Doseerhoeveelheden voor behandeling scabies toegevoegd

Aciclovir (oraal en intraveneus)

De doseeraanbevelingen voor premature neonaten zijn toegevoegd op basis van consensus van de werkgroep Neonatale farmacologie.

Aciclovir (oraal en intraveneus)

In opvolging van de consensus bepaling ten aanzien van de toepassing van acyclovir bij neonaten is de beschikbare wetenschappelijke literatuur beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, de aanpassing van het doseeradvies bij a terme neonaten met een herpes neonatorum en tot de toevoeging van een doseeradvies voor immuungecompromiteerde neonaten met een primaire of recidiverende varicella zoster infectie. Het nierfuncties advies is geupdate.

Vigabatrine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van vigabatrine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de aanpassing van de dosering, de toevoeging van informatie over toepassing bij nierfunctiestoornissen, de toevoeging waarschuwing ten aanzien van deficientie in taurine agv vigabatrine en de toevoeging van een bijwerking (toename absences) .
14 april

Clobetason

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC

Atropine

Voor de indicatie premedicatie zijn een IV doseeradvies, een IM doseeradvies en een SC doseeradvies toegevoegd op basis van de SmPC

Rifampicine

update ref

Somatropine

Doseereenheid van voorkeur gewijzigd van mg/kg/dag naar mg/m2/dag
06 april

Fentanyl Parenteraal

BIjwerkiingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Fentanyl Parenteraal

Een dosisadvies voor preterm geboren babies is toegevoegd op basis van de consensus van de werkgroep neonatale farmacologie in het kader van het NEODOSE project

Fentanyl Parenteraal

Waarschuwing ten aanzien van gebruik in premature neonaten toegevoegd

maart 2020

31 maart

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Bij de IV toepassing van cefuroxim zijn de verschillende infecties samengevoegd tot de indicatie "infecties"

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Op basis van de SmPC is de maximale dosering voor kinderen aangepast naar 4,5 g/dag (= dosering volwassenen)

Buprenorfine

Het doseeradvies voor sublinguale toepassing is uitgebreid naar kinderen vanaf 35 kg op basis van de Duitse SmPC

Fentanyl (transdermaal en nasaal)

Bijwerkingen en waarschuwingen toegevoegd op basis van SmpC

Colecalciferol (Vitamine D)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van vitamine D bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de doseereenheid van mcg naar IE. De doseeraanbevelingen zijn gebaseerd op 25(OH)D spiegels.

Gabapentine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van gabapentine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data, de uitbreiding van de leeftijdsgroep bij toepassing bij epilepsie en de toevoeging van bijwerkingen bij kinderen.

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Pancreatine

Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn

Macrogol 3350/electrolyten

Contra-indicaties bij kinderen toegevoegd obv SmPC; Aanbeveling om behandeling voort te zetten na opheffen van faecale impactie.

Atropine oculaire toepassing

Bijwerkingen bij kinderen toegevoeg obv SmPC

Macrogol 4000

Waarschuwing tav toepasssing via neussonde toegevoegd

Sucralfaat

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Rosuvastatine

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC
16 maart

Botulinetoxine A

Dosering voor hemifacialis spasmen en cervicale dystonie zijn aangepast op basis van de SmPC. Ernstige bijwerking bij kinderen toegevoegd obv SmPC

Botulinetoxine A

BIjwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC Dysport

Cefaclor

PK data en bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC
13 maart

Miconazol (oro-)mucosale toepassing

De dosering voor behandeling van schimmelinfecties is aangepast op basis van een wijziging in de SmPC miconazol orale gel.

Miconazol (oro-)mucosale toepassing

Reset suggestie versie
11 maart

Hydrochloorthiazide

Aanpassing advies bij verminderde nierfunctie
10 maart

Tezacaftor + ivacaftor

Nieuw toegevoegd
09 maart

Tobramycine

Informatie over toepassing bij ECMO toegevoegd aan PK en waarschuwingen
05 maart

Dupilumab

NIEUW TOEGEVOEGD

Dupilumab

nieuw toegevoegd

Defibrotide

Nieuw toegevoegd

Defibrotide

nieuw toegevoegd

Defibrotide

Nieuw toegevoegd

Triëntine

New monograph.

Triëntine

New monograph

februari 2020

27 februari

Metronidazol

Toevoegen waarschuwing tav hepatotoxiciteit bij Cockayne syndroom en tav toepassing bij neonaten < 13 weken die risico lopen op methoglobinemie

Metronidazol

PK data premature neonaten toegevoegd op basis van SmPC Anaerobix. (Oostenrijk)
20 februari

Esketamine

Waarschuwing mbt optreden van laryngospasmen en verhoogde reflexen op basis van Duitse SmPC
10 februari

Natriumlaurylsulfoacetaat + sorbitol

De dosering voor microlax bij kinderen van 1-3 jaar is aangepast op basis van SmPC
07 februari

Amoxicilline

Correctie van eenheid Vd bij zuigelingen vanaf 4 maanden: l/kg ipv ml/kg

januari 2020

24 januari

Spironolacton

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van spironolacton bij (premature) neonaten is beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het consensus based doseeradvies. In algemene zin in een advies bij nierfunctiestoornissen toegevoegd
23 januari

Cefalexine

Leeftijdsondergrens van 1 maand naar 12 jaar verzet, conform SPC
21 januari

Clonidine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clonidine bij kinderen is aanvulllend beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in de toevoeging een doseeradvies voor premedicatie inleiding anesthesie en doseeradvies als adjuvans bij andere analgetica

Clonidine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clonidine in de anesthesia is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties 'premedicatie inleiding anesthesie'en 'als adjuvans bij andere analgetica.
20 januari

Protrombinecomplex

nieuwe monografie
15 januari

Natriumfluoride

NEW MONOGRAPH

december 2019

16 december

Mecasermine

Er is nieuwe belangrijke veiligheidsinfo toegevoegd over het ontstaan van goedaardige en kwaadaardige tumoren op basis een DHPC.
13 december

Oseltamivir

Waarschuwing toegevoegd tav overdosering bij kinderen obv SmPC

Fluticason cutaan

Bijwerkingen toegevoegd obv SmPC

november 2019

22 november

Ceftriaxon

De dosering voor profylaxe van meningococcen infectie is aangepast op basis van de LCI richtlijn
04 november

Ganciclovir

PK data toegevoegd op basis van SmPC

Ganciclovir

Onderscheid tussen levensbedreigende CMV infectie en 'normale' CMV infectie is vervallen

Ganciclovir

In het kader van het NEODOSE project is de wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ganciclovir bij neonaten beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van farmacokinetische parameters en een doseeradvies voor premature neonaten
01 november

Plerixafor

NIEUW TOEGEVOEGD

Gentamicine

Er zijn nieuwe PK data toegevoegd

oktober 2019

31 oktober

Amoxicilline + clavulaanzuur

De indicatie 'infecties' is gescheiden in 'infecties' en ernstige infecties om toepassing van lagere en hogere doseringen te duiden, analoog aan de amoxicilline monografie.
10 oktober

Minocycline (als hydrochloride)

De dosering voor minocycline voor kinderen is aangepast naar de geupdate versie van de SmPC

september 2019

18 september

Meropenem

Dosering voor CF aangepast op basis van de SmPC

Meropenem

PK data bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC
02 september

Vancomycine

In het doseeradvies voor a terme neonaten betreft het gewicht het geboortegewicht van de neonaat

mei 2019

14 mei

Buspiron

NIEUW TOEGEVOEGD

januari 2019

24 januari

Mercaptamine

informatie toepassing in oog toegevoegd obv SmPC Cystadrops

Eltrombopag

Waarschuwing opgenomen tav acuut leverfalen bij kinderen obv Marano (2018)
22 januari

Paracetamol + tramadol

Waarschwuing tav ademhalingssuppressie toegevoegd

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Indicatie Vaccinatie Menigococcen B toegevoegd

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Indicatie Meningococcen B toegevoegd obv SmPC

Baclofen

Intrethecale toepassing toegevoegd op basis van SmPC
21 januari

Miconazolnitraat met hydrocortison

Behandelduur toegevoegd obv SmPC

Calciumgluconaat

Oraal doseeradvies toegevoeg obv SmPC

Lamivudine

Bij HIV mogelijkheid van 1x daags doseren toegevoegd voor kinderen ≥ 1 maand.

Lamivudine

Bij HIV mogelijkheid van 1x daags doseren toegevoegd voor kinderen ≥ 1 maand.

Clindamycine

Bij ernstige infecties oraal dosisadvies voor neonaten toegevoegd.
18 januari

Sofosbuvir

Aanbeveling tav dosisinname na braken toegevoegd

Cholera vaccin

NIEUW TOEGEVOEGD
17 januari

Pimecrolimus

update ATC code
15 januari

Noradrenaline (norepinefrine)

Aanpassing indicatie agv Neodose project. Doseeradviezen voor (premature) neonaten toegevoegd op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.

Tinzaparine

Aanpassing doseringen conform review Klaassen
14 januari

Nadroparine

Aanpassing doseeradvies conform review Klaassen
04 januari

december 2018

11 december

Dalteparine

Aanpassing doseringen obv review Klaassen

Praziquantel

Ondergrens leeftijd aangepast naar Duitse SmPC

Methotrexaat

Indicatie JIA geassocieerde uveitis toegevoegd op basis van NOG richtlijn uveitis

Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

behandelduur gewijzigd op advies expert. Advies druppels en pearls gecombineerd

Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

1 doseeradvies voor kinderen vanaf 4 jaar

Cetirizine

Mogelijkheid toegevoegd om voor kinderen > 2 jaar in 1 dd te doseren

Amoxicilline + clavulaanzuur

Toelichting op gebruikm 8:1 product toegevoegd
06 december

Clemastine

Indicatie gewijzigd conform SmPC

november 2018

30 november

Lamotrigine

Reguliere revisie monografie: er zijn geen wijzigingen in het doseeradvies. Informatie over ernstige huiduitslag bij kinderen is toegevoegd.
29 november

Fenoxymethylpenicilline

Toelichting op inname voor of na maaltijd toegevoed

Lorazepam

Indicatie premedicatie bij tandheelkundige en chirugische ingrepen toegevoegd
27 november

Risperidon

verduidelijking tav inname met thee
26 november

Enoxaparine

update doseringen conform publicatie Klaassen

Doxycycline

Update doseringen conform gewijzigde SmPC
22 november

Paracetamol

Toevoeging waarschuwing ten aanzien van verwarring mg en ml bij dosering van infuusvloeistof
12 november

Hydrochloorthiazide

Bijwerking huidkanker bij volwassenen toegevoegd obv studie PEdersen (bij volwassenen)

Dimetindeen

leeftijdsondergrens opgehoogd naar 1 jaar ( = conform SmPC Fenistil)
08 november

Albendazol

De dosering voor gardia lamblia was onjuist (bron richtlijn parisitaire infecties 2016) Dit is gecorrigeerd

oktober 2018

22 oktober

Sildenafil

De doseeraanbevelingen voor premature neonaten toegevoegd op basis van consensus van werkgroep Neonatale farmacologie

Sildenafil

Indicatie toegevoegd obv expertopinie werkgroep neonatale farmacologie

Atropine

Het doseeradvies bij sinusbradycardie werd uitgebreid naar premature en a-terme neonaten obv expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.

Milrinon

De indicatie Trombo-embolitische bedreiging bij a-terme neonaten werd toegevoegd op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie

Milrinon

De monografie is uitgebreid met expliciete doseeradviezen voor (premature) neonaten op basis van beschikbare literatuur aangevuld met de expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.
16 oktober

Calcitriol

Toevoeging indicatie psoriasis obv NVDV richtlijn

Emtricitabine+tenofovirdisoproxil+elvitegravir+cobicistat

Verschillen stribild en genvoya verwerkt in de monografie

Emtricitabine+tenofoviralafenamide+elvitegravir+cobicistat

Monografie opgesplitst in twee aparte monografien voor Stribild en genvoya

Mirtazapine

NIEUW TOEGEVOEGD

Granisetron

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de splitsing van de indicaties postoperatieve misselijkheid en braken en misselijkheid en braken bij chemotherapie. Tevemns zijn PK gegevens aan de monografie toegevoegd.

Felbamaat

De monografie is aangepast opv SmPC.

Hydrochloorthiazide

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van hydrochloorthiazide bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de volgende indicaties: hypertensie, nefrogene diabetes insipidus, hypercalciurie, BPD. Tevens is het advies bij nierfunctiestoornissen gewijzigd.
15 oktober

Diltiazem

NIEUW TOEGEVOEGD

Diltiazem

NIEUW TOEGEVOEGD

Kaliumcitraat

hoeveelheid kalium in beschikbare dranken toegevoegd
10 oktober

Rufinamide

Doseeradvies uitgebreid met een doseeradvies voor kinderen van 1-4 jaar opb SmPC Inovelon
08 oktober

Buprenorfine

Waarschuwing bij kinderen ten aanzien van afgifte profiel pleister aangepast

Buprenorfine

indicatie pijn toegevoegd
05 oktober

Codeine

Harmonisering advies bij pijn met SmPC

september 2018

20 september

Itraconazol

Update bijwerkingen obv gewijzigde SmPC

Doxycycline

Toegevoegd dat de injectievloeistof oraal kan worden toegediend.
17 september

Valaciclovir

Leeftijdsbovengrens indicatie HSV infectie aangepast conform de beoordeling van wetendschappelijke literatuur in 2016. Dit was nog niet correct verwerkt in het Kinderformularium

Nystatine

Behandelduur spruw toegevoegd

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Toevoeging info absorptie met voedsel

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Doseeradvies voor gebruik > 14 dagen toegevoegd
14 september

Ipilimumab

NIEUW TOEGEVOEGD

Ataluren

NIEUW TOEGEVOEGD

Adapaleen + benzoylperoxide

nieuw toegevoegd

Icatibant

NIEUW TOEGEVOEGD

Brivaracetam

NIEUW TOEGEVOEGD

augustus 2018

28 augustus

Hemofiltratievloeistof

update doseeradvies obv gewijzigde SmPC Hemosol B0

Hemofiltratievloeistof

info phoxilium hemofiltratievloeistof toegevoegd

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Indicatie hypogammaglobulinemie toegevoegd obv SmPC Gammanorm

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Indicatie immunimodulerende therapie bij CIDP toegevoegd obv SmPC hizentra

Botulinetoxine A

Indicatie Dynamische equinusvoet vervorming agv spasticiteit obv SmPC Dysport toegevoegd

Tiotropium

NIEUW TOEGEVOEGD

Xylometazoline

Bij jonge kinderen kan overmatig gebruik van xylometazoline leiden tot vergiftigingsverschijnselen, leidend tot ernstige depressive van het CZS. Deze waarschuwing is toegevoegd obv de SmPC Nasivin (oxymetazoline)

Oxymetazoline

Bij jonge kinderen kan overmatig gebruik van oxymetazoline leiden tot vergiftigingsverschijnselen, leidend tot ernstige depressive van het CZS. Deze waarschwuing is toegevoegd obv de SmPC Nasivin

Oxymetazoline

Conform xylometazoline waarschuwing toegevoegd voor toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar.
20 augustus

Hydrochloorthiazide

De doseeradviezen voor (premature) neonaten zijn aangepast obv expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.

Hydrochloorthiazide

Indicatie hyperinsulinisme toegevoegd obv expert opinie van werkgroep neonatale farmacologie

Spironolacton

De doseeradviezen voor (premature) neonaten zijn herzien op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.

Furosemide

Waarschuwing en bijwerking toegevoegd tav toepassing bij premature zuigelingen op basis van SmPC Furosemide (RVG 34774) Fresenius Kabi

Furosemide

Doseeradviezen voor overvulling en oedeem voor (premature) neonaten zijn toegevoegd obv expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie

Furosemide

Doseeradviezen voor overvulling en oedeem voor (premature) neonaten zijn toegevoegd obv expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie

Furosemide

PK data neonaten toegevoegd obv SmPC RVG 34774

Tacrolimus cutaan

Indicatie psoriasis toegevoegd obv richtlijn psoriasis

Omeprazol

Geen IV produkten meer beschikbaar, volledig over op esomeprazole/pantoprazol

Dobutamine

De doseeraanbevelingen voor premature neonaten toegevoegd op basis van consensus van werkgroep Neonatale farmacologie

Dopamine

Expliciete toepassing premature en a terme neonaten binnen leeftijdscategorie 0-18 jaar nav neodose project.
17 augustus

Fluoxetine (als hydrochloride)

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fluoxetine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met het Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie. Dit heeft geleid tot aanpassing van het doseeradvies voor angststoornissen en depressive en tot de toevoeging van de indicatie Boulimia nervosa en body dysmorphic disorder indien cognitieve gedragstherapie niet voldoende effectief is.

Fluvoxamine (maleaat)

De beschikbarewetenschappelijke literatuur over de toepassing van fluvoxamine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met het kenniscentrum Kind,-en Jeugdpsychiatrie. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van het doseeradvies

Venlafaxine

Nieuw toegevoegd obv originele literatuur in samenwerking met het Kenniscentrum Kind,- en Jeugdpsychiatrie
15 augustus

Macrogol 3350/electrolyten

waarschuwing tav hulpstoffen in movicolon liquid toegevoegd

Hydrocortison

NIeuwe indicatie AGS obv NVK Werkboek AGS
08 augustus

Peginterferon alfa-2a

NIEUW TOEGEVOEGD obv SmPC Pegasys

juli 2018

31 juli

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Doseeradvies nimenrix voor neonaten toegevoegd obv SmPC Nimenrix

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Wijziging Rijksvaccinatie programma: Men ACWY ipv MenC

Triptoreline

Doseeradvies gesplitst naar kinderen <20 kg en > 20 kg op advise sectie kinderendocrinologie
13 juli

Doxycycline

Bij profylaxe tekenbeet: Onderscheid naar kinderen > 50 en < 50 kg toegevoegd obv NHG behandelrichtlijn

Azelastine + fluticason

Leeftijdsondergrens aangepast obv de leeftijdsondergrens van de afzonderlijke werkzame stoffen

Adrenaline (epinefrine)

Indicatie gewijzigd obv SmPC (niet alleen toepassing bij shock)
10 juli

Azitromycine

maximale doseringen toegevoegd obv SmPC

Levetiracetam

PK data toegevoegd obv SmPC
09 juli

Azitromycine

ten onrechte werd onder waarschuwing en voorzorgen tav pylorusstenose erytromycine vermeld in plaats van azitromycine
06 juli

Mebendazol

Notitie ten aanzien van behandeling van kinderen < 2 jaar toegevoegd.

Mebendazol

Bijwerking bij babies toegevoegd
02 juli

Ceftazidim

Het advies bij verminderde nierfunctie is aangepast, een advies bij dialyse is toegevoegd.

Ceftazidim

In overleg met kindernefrologen het advies voor verminderde nierfunctie aangepast en adviezen bij dialyse toegevoegd.

Claritromycine

ten onrechte werd onder waarschuwing en voorzorgen tav pylorusstenose erytromycine vermeld in plaats van azitromycine

juni 2018

26 juni

Methotrexaat

Indicatie psoriasis toegevoegd obv richtlijn Psoriasis
25 juni

Omeprazol

De indicatie 'Therapie resistente ulcera' is vervangen door ulcus duodeni/ventriculum
12 juni

Amitriptyline

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van amitryptiline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot te opname van de indicatie hoofdpijn. Alhoewel het effect van amitryptiline op hoofdpijn bij kinderen niet bewezen beter is dan placebo, geven experts aan dat amitryptiline in individuele gevallen van toegevoegde waarde is in de behandeling van hoofdpijn. Tevens is de indicatie neuropathische pijn toegevoegd.

Alprazolam

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van alprazolam bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met het Kenniscentrum KJP. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen. Op basis van een casus beschrijving is de bijwerking zelfdestructief gedrag en suicidale ideatie toegevoegd.

Nortriptyline

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van nortriptyline bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met het Kenniscentrum KJP. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Imipramine (hydrochloride)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van imipramine in opnieuw beoordeeld in samenwerking met het Kenniscentrum KJP. Dit heeft geleid tot het laten vervallen van de indicatie angststoornis en depressive plus schoolweigeren, omdat imipramine voor deze indicatie niet wordt gebruikt. De overige informatie is hierop aangepast
11 juni

Haloperidol

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van haloperidol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een oraal doseeradvies voor kritisch zieke kinderen met een delier en de toevoeging van de indicatie " ingrijpmedicatie bij acute psychotische crises"

Buprenorfine

NIEUW TOEGEVOEGD

Aripiprazol

De beschikbare weenschappelijke literatuur over de toepassing van aripiprazol is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot: - een verlaging van de startdosering bij de indicaties tics, gedragsstoornissen en autism - een verlaging van de leeftijdsondergrens bij de indicaties schizofrenie en bipolariteit. - de toevoeging van bijwerkingen

Hydroxocobalamine (Vit B12)

nieuwe indicatie cyanide intoxicatie op basis van SmPC
05 juni

Flucloxacilline

Frequentie van 4x daags verwijderd bij orale toediening; er is farmacokinetisch geen reden om 4x per dag te doseren en het is patiëntvriendelijker.

mei 2018

28 mei

Fenobarbital

Update tav beschikbaarheid injectievloeistof
22 mei

Amoxicilline + clavulaanzuur

Augmentin 8:1 tijdelijk niet beschikbaar
16 mei

Gentamicine

Het Kinderformularium volgt het advies ten aanzien van spiegelbepaling van de NVZA. Wanneer gentamicine alleen kortdurend empirisch wordt ingezet (na kweken wordt overgeschakeld op ander antibioticum) kunnen spiegelbepalingen achterwege blijven.

Trimethoprim

Leeftijdsondergrens op 0 jaar om te verduidelijken dat doseeradvies profylaxe ook voor neonaten geldt.

Clotrimazol (vaginaal)

indicatie vaginale schimmelinfecties toegevoegd obv SmPC Canesten Gyno

Diazepam

Correctie doseereenheid: mg/dosis (nieuw) ipv mg/dag (oud)
14 mei

Olanzapine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van olanzapine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind,- en Jeugdpsychiatrie. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties 'anorexia nervosa' en ' ingrijpmedicatie bij acute psychotische crises'. Daarnaast zijn er bijwerkingen bij kinderen toegevoegd.

Pimozide

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van pimozide bij kinderen is in samenwerking met het Kenniscentrum Kind,- en Jeugdpsychiatrie opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in het doseeradvies. Extra informatie over genotypering bij optreden van ernstige bijwerkingen is opgenomen.

Pipamperon (als dihydrochloride)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van pipamperon bij kinderen is in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum kind,- en Jeugdpsychiatrie opnieuw beoordeeld. Er zijn geen studies verricht naar de toepassing van pipamperon bij kinderen. Het doseeradvies is derhalve gebaseerd op consensus van de redactie. De indicatie 'ernstige agressie'is gewijzigd in 'ernstige opwinding en onrust', waarbij de leeftijdscategorie en doseringsondergrens zijn aangepast.

Quetiapine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van quetiapine bij kinderen is in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind,- en Jeugdpsyciatrie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot het schrappen van de indicatie gedragsstoornissen en agressie en tot het toevoegen van de indicate slaapstoornissen.

(Fos)Aprepitant

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van aprepitant bij kinderen als profylaxe bij cyclisch braken is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie cyclisch braken
03 mei

Lithium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van lithiumcarbonaat bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum voor Kind,- en Jeugdpsychiatrie. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het doseeradvies. Nieuwe PK data zijn toegevoegd.

Clozapine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clozapine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind,-en Jeugdpsychiatrie. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het doseeradvies.
01 mei

Flucloxacilline

Doseerfrequentie aangepast naar in 3 dd ipv in 3-4 obv SmPC

april 2018

25 april

Deferasirox

Bij filmomhulde tabletten, bij niet tranfusie afhankelijke thalassemie syndrome: Advies voor doseeraanpassing toegevoegd conform SmPC

Deferasirox

Doseeradvies dispergeerbare tabletten toegevoegd
23 april

Levothyroxine

Kinetiek sectie meldde onjuist dat de absorptie wisselend is in afwezigheid van voeding. Dit moet zijn in aanwezigheid van voeding.

Praziquantel

Nieuw toegevoegd

Romiplostim

NIEUW TOEGEVOEGD

Metronidazol

frequentie omeprazole geharmoniseerd in alle helicobacter eradicatie adviezen

Claritromycine

frequentie omeprazole geharmoniseerd in alle helicobacter eradicatie adviezen

Amoxicilline

frequentie omeprazole geharmoniseerd in alle helicobacter eradicatie adviezen

Allergeenextract Gras

Update bijwerkingen obv SmPC Grazax

Mometason cutaan

contra indicaties toegevoeg obv gewijzigde SmPC
18 april

Azelastine + fluticason

Nieuw toegevoegd

Emtricitabine + tenofovirdisoproxil

Registratiestatus aangepast, indicatie Preventie HIV toegevoegd
13 april

Salbutamol/ipratropiumbromide

Indicatie acuut astma toegevoegd
12 april

Adalimumab

registratiestatus aangepast nav herziene SmPC
10 april

Fluconazol

Info over hemodialyse toegevoegd obv SmPC Diflucan RVG 15758

Ibuprofen

Waarschuwing tav varicella aangepast en bron vermelding toegevoegd

Sildenafil

contra indicatie tav retinopathien gewijzigd in waarschuwing
09 april

Clioquinol

Indicatie amoebiasis toegevoegd obv NVK werkboek infectieziekten
04 april

Baclofen

Op basis van een update van de SmPC Lioresal zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. De leeftijdsrange is vergroot naar 0-18 jaar. Kinetische gegevens zijn toegevoegd. Advies voor dosis aanpassing bij kinderen met nierfunctiestoornissen toegevoegd.

maart 2018

27 maart

Sertraline (als hydrochloride)

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van sertraline bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind & Jeugdpsychiatrie. Dit heeft geleid tot toevoeging van de indicaties depressive en gegeneraliseerde angststoornis.

Anakinra

Bijwerking infectie bij kinderen vooral bij kinderen < 2 jaar.
26 maart

Amoxicilline

Registratiestatus en label aangepast nav update SmPC
23 maart

Choriongonadotrofine

Indicatie cryptorchidisme toegevoegd obv SmPC

Daptomycine

Nieuwe indicatie toegevoegd obv SmPC Cubicin

Lumacaftor + ivacaftor

nieuw toegevoegd

Lumacaftor + ivacaftor

NIEUW TOEGEVOEGD
16 maart

Daptomycine

Doseeradvies voor infecties met S Aureus bacteriemie toegevoegd obv update SmPC

Raltegravir

Leeftijdsondergrens van 6 jaar voor de filmomhulde tablet verwijderd, registratie geldt voor kinderen van 25 kg en zwaarder.
06 maart

Morfine

IV doseringen in mcg/kg/uur ipv mg/kg/dag
05 maart

Stiripentol

Nieuw toegevoegd obv SmPV Diacomit

Nitroprusside

Grens voor actie bij verminderde nierfunctie van 60 naar 30 ml/min i.o.m. kindernefrologen
02 maart

Sofosbuvir

NIEUW TOEGEVOEGD OBV SMPC SOVALDI

Cinacalcet

NIEUW TOEGEVOEGD OBV SMPC MIMPARA

februari 2018

28 februari

Ledipasvir +Sofosbuvir

NIEUW TOEGEVOEGD OBV SMPC
23 februari

Desloratadine

Toevoeging bijwerking bij kinderen obv melding LAREB

Everolimus

Dosering 'profylaxe afstoting niertransplantaat' aangepast n.a.v. signalen uit de praktijk, ondersteund door de literatuur.
22 februari

Permetrine

Doseeradvies aangepast, maximale hoeveelheden verwijderd, deze waren slechts ter indicatie opgenomen volgens de SmPC

Permetrine

Doseeradvies aangepast, maximale hoeveelheden verwijderd, deze waren slechts ter indicatie opgenomen volgens de SmPC

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

verhouding carbasalaatcalcium-acetylsalicyl toegevoegd

Nitroprusside

Aanpassing advies verminderde nierfunctie i.o.m. kindernefrologen

Ibuprofen

Obv SmpC contra-indicatie tav toepassing ibuprofen bij waterpokken verwijderd. Een waarschuwing tav toepassing bij waterpokken is toegevoegd
08 februari

Guanfacine

Startdosering voor kinderen > 12 jaar en 41,5 49,5 kg stond foutief vermeld in mg/kg in plaats van mg/dag. Dit is gecorrigeerd

Fenoxymethylpenicilline

Wijziging leeftijdsgrens van 12 naar 18 ivm behandelduur (functionele) asplenie.
02 februari

Nitroprusside

Waarschuwing tav cyanide intoxicatie opgenomen in doseertekst

januari 2018

30 januari

Guanfacine

Startdosering voor kinderen > 12 jaar en 49,5-58,5 kg stond foutief vermeld in mg/kg in plaats van mg/dag. Dit is gecorrigeerd
29 januari

Tretinoine oraal

Nieuw toegevoegd obv SmPC
26 januari

Olmesartan

Nieuw toegevoegd obv SmPC Olmetec

Oxybutynine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van oxybutynine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties blaaskrampen en verbetering blaasfunctie bij urethraklep ablatie. Tevens zijn farmacokinetische parameters toegevoegd aan de monografie.

Fenoxymethylpenicilline

Herziening monografie ivm tekort feneticilline: doseeradvies voor kinderen < 10 jaar toegevoegd
25 januari

Clonidine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clonidine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in de toevoeging van kinetische gegevens en de toevoeging van een doseeradvies voor hypertensie en een oraal doseeradvies voor sedatie op de IC.

Clindamycine

De wetenschappelijke literatuur ten aanzien van de toepassing van clindamycine bij peri-operatieve profylaxe is in overleg met de SWAB opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor deze indicatie.

Maraviroc

Nieuw toegevoegd obv SmPC Celsentri

Metronidazol

De wetenschappelijke literatuur ten aanzien van de toepassing van metronidazol bij peri-operatieve profylaxe is in overleg met de SWAB opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies voor deze indicatie.
18 januari

Naloxon

Max (volwassen dosering) toegevoegd
16 januari

Fytomenadion (Vitamine K)

Het doseeradvies is aangepast naar de laatste herziening van het advies van de Gezondheidsraad.
15 januari

Valproïnezuur (natriumvalproaat)

Indicatie persisterende status epilepticus toegevoegd obv NVK richtlijn

Desloratadine

Doseeradvies 6 mnd - 1 jaar toegevoegd op basis van PI USA Clarinex en studie Gupta
11 januari

Ciprofloxacine

Profylactische behandelduur bij pest verwijderd (geen IV profylaxe)

Ciprofloxacine

behandelduur profylaxe tularemie toegevoegd obv LCI richtlijn
09 januari

Omeprazol

maximale dosering op basis van volwassen dosering toegevoegd

Levetiracetam

Indicatie persisterende status epilepticus toegevoegd obv NVK richtlijn
08 januari

Metronidazol

waarschuwing opgenomen tav ethanol in suspensie

Dexamethason

Reden van verwijderen bezoekers

december 2017

18 december

Fenoxymethylpenicilline

Toevoeging advies kinderen 2-10 jaar bij matig ernstige infecties
13 december

Hepatitis B vaccin

Doseeradvies HepVAXPRO voor > 16 jaar toegevoegd obv SmPC

Lidocaine+prilocaine

Aanpassing doseeradvies obv SmPC: bij jonge kinderen < 12 maanden is methomoglobinemie waargenomen.

Fenoxymethylpenicilline

NIEUW TOEGEVOEGD

Varicellazostervaccin

Nieuw toegevoegd
12 december

Omeprazol

Waarschuwing opgenomen tav paarse verkleuring maaginhoud na gebruik omeprazol nav melding LAREB.
11 december

Albendazol

I.o.m. de makers van de 'Therapierichtlijn parasitaire infecties' maximale doseringen toegevoegd.
08 december

Aciclovir (oraal en intraveneus)

De leeftijdsgrenzen voor behandeling van neonaten zijn gelijkgetrokken voor alle indicaties obv de SmPC

Pyridostigmine

Nieuw toegevoegd

Desmopressine

Doseeradvies diabetes insipidus gewijzigd obv advies sectie endocrinologie obv protocol diabetes insipidus

Colistine

De wetenschappelijk literatuur over de toepassing van colistine bij premature neonaten is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor neonaten en dientengevolge de toevoeging van een leeftijdsondergrens aan de bestaande gewichtscategorien.

Risperidon

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van risperidon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties gedragsstoornissen, psychose/schizofrenie en biipolaire stoornis (manie). Teven is de waarschuwing toegevoegd om risperidon niet tegelijk met thee in te nemen.
07 december

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Doseeradvies geharmoniseerd met SmPC

Cromoglicinezuur Neusspray

Doseeradvies geharmoniseerd met SmPC
04 december

Loratadine

Correctie gehalte propyleenglycol in stroop 1 mg/ml

november 2017

23 november

Morfine

Wijziging Doseeradviezen in mg/kg/dag ipv mg/kg/uur, zodat in hele monografie doseeradviezen in zelfde format weergegeven worden.
20 november

Everolimus

Indicatie "Refractaire epilepsieaanvallen geassocieerd met het tubereuze sclerose complex (TSC)"toegevoegd obv SmPC

Nelarabine

Nieuw toegevoegd

Ritonavir

Doseeradvies verwijderd, ritonavir wordt uitsluitend in combinatie met andere middelen gebruikt.
16 november

Carbamazepine

Classificatie epileptische aandoeningen is veranderd (www.epilepsie.neurologie.nl). Carbamazepine gecontraindiceerd bij gegeneraliseerde aanvallen met myclonie of absences wegens averechts effect

Oxcarbazepine

Classificatie epileptische aandoeningen is veranderd (www.epilepsie.neurologie.nl). Carbamazepine gecontraindiceerd bij gegeneraliseerde aanvallen.

Valganciclovir

Voor CMV behandeling de Maximale dosering geharmoniseerd naar volwassen dosering voor CMV retinitis.

Natriumpicosulfaat + magnesiumoxide + citroenzuur

Doseeradvies bij kinderen < 4 jaar verwijderd: Bij kinderen jonger dan 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld om natriumpicosulfaat in zijn werkzame metaboliet om te kunnen zetten
13 november

Ondansetron

Bijwerking 'QT verlenging' bij kinderen toegevoegd o.b.v. Trivedi 2016
03 november

Tramadol

contra-indicatie postoperatieve pijnstilling in thuissituatie na tonsillectomie toegevoegd op basis van expert opinie NVA sectie kinderanesthesiologie
02 november

Adalimumab

Indicatie 'hidradenitis suppurativa' opgenomen op basis van de SmPC

oktober 2017

31 oktober

Cefazoline

De dosering voor peri-operatieve profylaxe voor kinderen > 1 maand in aangepast op basis van de studie van Bratzler.
27 oktober

Doxapram

Een herbeoordeling van de literatuur heeft er toe geleid om het advies om in individuele gevallend de orale dosering op te hogen tot 96 mg/kg/dag te schrappen.
26 oktober

Ethinylestradiol

Waarschuwing tav vruchtbaarheidsproblemen opgenomen bij behandeling van constitutioneel lange lengte bij meisjes.
24 oktober

Clindamycine cutaan

Doseeradvies Acne gewijzigd naar herziene NHG standaard

Erytromycine cutaan

Aanpassing NHG advies nav herziene standaard ACNE

Adrenaline (epinefrine)

Doseeradvies bij anafylaxie uitgesplitst conform APLS handboek
16 oktober

Escitalopram

Nieuw toegevoegd op basis van originele literatuur
13 oktober

Citalopram

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van citalopram bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging specifieke bijwerkingen bij kinderen. De indicaties Obsessieve compulsieve stoornis, depressie en autisme spectrum stoornissen zijn samengevoegd.

Deferipron

Wijziging deferoxamine in andere chelatietherapie obv SmPC

Methylprednisolon

Info lactose in injectievloeistof Solu-medrol toegevoegd obv DHPC. Niet gebruiken bij patienten met een koemelk allergie

Dimetindeen

Het doseeradvies is aangepast naar de herziene SmPC.

Teicoplanine

Correctie: aanpassing bij nierfunctiestoornissen vanaf dag 4 ipv gift 4
11 oktober

Lacosamide

NIEUW TOEGEVOEGD

Budesonide inhalatie

Leeftijdsgrens aangepast conform aanbeveling gebruik DPI richtlijn astma
10 oktober

Ceftazidim

Nieuwe PK data toegevoegd obv publicatie van Bradley

Atovaquon+proguanil

maximale profylaxeduur niet langer van toepassing (bron SmPC)

Atovaquon+proguanil

Behandelduur bij kinderen < 11 kg toegevoegd

Atovaquon+proguanil

Behandelduur bij kinderen < 11 kg toegevoegd

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Leeftijdsondergrens geharmoniseerd met andere preparaten die cromoglycinezuur bevatten.

Hydroxycarbamide

Nieuw toegevoegd

Ceftaroline

Nieuw toegevoegd obv SmPC

C1-esteraseremmer

De doseringinformatie van C1-esterase remmer is geharmoniseerd met de SmPC Cinryze.

Clindamycine

In de rubriek kinetische gegevens is informatie toegevoegd over de kinetiek van clindamycine van kinderen met een gezond gewicht en kinderen met obesitas
09 oktober

Lithium

Wijziging advies verminderde nierfunctie

Metformine

Wijziging advies bij verminderde nierfunctie

Epoetine beta (erythropoietine)

Op basis van DHPC letter is de bijwerking "ernstige uitslag en blaarvorming van de huid" toegevoegd.
05 oktober

Epoetine alfa (erythropoietine)

OP basis van DHPC letter is de bijwerking "ernstige uitslag en blaarvorming van de huid" toegevoegd.
04 oktober

Methylprednisolon

Waarschuwing over gebruik van Solu-Medrol bij koemelkallergie toegevoegd n.a.v. DHPC.

Tramadol

Waarschuwing n.a.v. FDA safety announcement over ademhalingsdepressie

september 2017

29 september

Atorvastatine

De indicatie werd gewijzigd van homozychote naar heterozychote hypercholesterolemie op basis van de SmPC. De leeftijdscategorie is aangepast naar 6-18 jaar p basis van de SmPC (o.a. rubriek 5.1 en 5.2)
28 september

Artesunaat

NIEUW TOEGEVEOEGD

Artemether + lumefantrine

NIEUW TOEGEVOEGD

Midazolam

Bij IV toediening voor status epilepticus is de volwassen dosering als maximale dosering toegevoegd.
21 september

Tekenencefalitis vaccin

NIEUW TOEGEVOEGD
15 september

Everolimus

infecties bij kinderen als bijwerking toegevoegd
05 september

Budesonide inhalatie

Doseeradvies droge poeder inhalator toegevoegd

Amitriptyline

Toepassing retard tablet toegevoegd aan monografie
01 september

Desloratadine

bij toepassing bij urticaria wordt maximale propyleenglycol belasting bereikt indien drank wordt gebruikt. Waarschuwing opgenomen in doseeradvies

augustus 2017

28 augustus

Ciprofloxacine

maximale dosering aangepast obv aangepaste richtlijn tularemie (2017)
24 augustus

Dinutuximab beta

NIEUW TOEGEVOEGD

Spironolacton

Het aanvullende advies om te combineren met thiazide bij een laag kalium is verwijderd uit de spironolacton monografie. Dit advies heeft meer betrekking op de toepassing van hydrochloorthiazide waarbij geldt dat bij een laag kalium spironolacton toegevoegd moet worden.
21 augustus

Levothyroxine

Indicatie juveniel myxoedeem toegevoegd obv SmPC
15 augustus

Gentamicine

Doseerfrequentie indicatie tularemie aangepast obv herziene richtlijn tularemie

Ciclosporine

Leeftijds ondergrens voor transplantatie indicaties gewijzigd naar 1 maand ipv 1 jaar conform praktijk

Ciclosporine

IV doseeradvies bij solide orgaan transplantatie toegevoegd
07 augustus

Dexamethason + tobramycine (oogdruppels)

De leeftijdsondergrens is aangepast conform leeftijdsondergrens van individuele produkten (tobra en dexa oculair)

juli 2017

17 juli

Leuproreline

Op basis van de SmPC Lucrin depot is een alternatieve doseerschema 'eenmaal per 3 maanden' toegevoegd
06 juli

Dexamethason

Wijziging dosering obv Skion werkboek supportive care

Rifabutine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van rifabutine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot toevoeging van een doseeradvies voor profylaxe van MAC infecties bij HIV en de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen met nierfunctiestoornissen. Tevens zijn farmacokinetische parameters toegevoegd

Vandetanib

NIEUW TOEGEVOEGD

Dexamfetamine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van dexamfetamine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind&Jeugd Psychiatrie. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de onderhoudsdosering.

Neostigmine

NIEUW TOEGEVOEGD

Omeprazol

Correctie: Calcium is als buffer toegevoegd om de PH in de maag te verhogen ( ipv verlagen) opdat de omeprazol suspensie niet in het zure milieu van de maag wordt afgebroken.

Desmopressine

Harmonisatie doseeradviezen met SmPC's

Clomipramine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clomipramine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind&Jeugd Psychiatrie. Dit heeft niet geleid tot aan wijziging in het doseeradvies, wél zijn er enkele praktische aanwijzingen toegevoegd.

Gentamicine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing gentamycine bij neonaten met HIE behandeld met hypothermie is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie HIE.

Rotavirus vaccin

De doseerinformatie meldde foutief een dosering van minimaal 10 10*6 eenheden. Dit moet zijn 1 miljoen eenheden. Dit is gecorrigeerd. Rotateq is niet beschikbaar is Nederland. Daarom is de informatie over Rotateq verwijderd.

Rotavirus vaccin

Ten onrechte is een foute dosering vermeld (10 milj ipv 1 milj). Dit is gecorrigeerd.

Clemastine

Max IV en IM dosis aangepast naar 2 mg/dosis

Methylfenidaat (hydrochloride)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van methylfenidaat bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind&Jeugd Psychiatrie. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de onderhoudsdosering en de toevoeging van een doseeradvies voor de tablet met gereguleerde afgifte.

juni 2017

22 juni

Metronidazol

max dosering toegevoegd obv NHG standaard

Metronidazol

maximale dosering toegevoegd

Amoxicilline

Naar aanleiding van circulerende aanbevelingen om amoxicilline in een 2 dd dosering toe te dienen ipv 3 dd toediening is de beschikbare wetenschappelijke literatuur bij amoxicilline opnieuw beoordeeld om na te gaan of er evidence bestaat voor de veiligheid en werkzaamheid van amoxi bij een 2 dd doseerregime. In de literatuur zijn uitsluitend aanwijzigingen gevonden dat bij hoge doseringen een 2 dd regime overwogen kan worden. In een aantal studies bij milde infecties wordt ook een 2 dd regime als veilig en effectief beschouwd, maar dit betreft allen indicaties waarvoor in Nederlands doorgaans geen antibiotica worden voorgeschreven zoals otitis media. Een 2 dd regime is daarmee waarschijnlijk even effectief als een afwachtend beleid,zoals in Nederland gebruikelijk is. PK/PD data tonen dat een 3 dd regie gepaard gaat met een betere effectiviteit. Een studie bij volwassenen toont aan bij een 2 dd regime er een hogere dagdosis nodig is om eenzelfde t>MIC te bereiken. Dit geeft meer kans op gastrointestinale bijwerkingen. Alhoewel met tweemaal daags doseren een verbeterde therapietrouw mogelijk is, is het risico op therapiefalen bij tweemaal daags doseren groter bij een vergeten of uitgestelde dosis. Daarom heeft redactie van het Kinderformularium besloten om de 3 dd dosering te handhaven. Op basis van de geraadpleegde literatuur is ook een onderscheid gemaakt naar 'normale (niet ernstige)' infecties en ernstige infecties, omdat 40-90 en zeer brede range was, waarbij volgens de redactie ondervoldoende duidelijk was wanneer welke dosering uit de range gekozen moet worden.

Amoxicilline

Als gevolg van de herbeoordeling van de literatuur is er een onderscheid aangebracht tussen infecties en ernstige infecties. Omdat bij kinderen < 1 maaand infecties altijd ernstig zijn en beoordeling door kinderarts geindiceerd is, is een advies voor neonaten voor de indicatie 'infectie' vervallen.
19 juni

Atomoxetine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van atomoxetine bij kinderen is opnieuw beoordeeld in samenwerking met de geneesmiddelcommissie van het Kenniscentrum Kind&Jeugd Psychiatrie. Dit heeft geleid tot een wijziging van de dosering en een toevoeging bij de waarschuwingen ten aanzien van het geneesmiddel metabolisme.

Rosuvastatine

Nieuw toegevoegd: indicatie homozygote familiaire hypercholesterolemie en onderscheid start- en onderhoudsdosering bij heterozygote hypercholesterolemie bij 6-10 jarigen gemaakt. Bron: product informatie (SmPC) Crestor.

Minocycline (als hydrochloride)

Bijwerking rabdomyolyse opgenomen

mei 2017

22 mei

Domperidon

Omdat kinderen tot 12 jaar, maar met een gewicht > 35 kg nu buiten de doseeradviezen vallen is besloten op basis van de PRAC aanbevelingen om uitsluitend op basis van het gewicht te doseren.
18 mei

Erytromycine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van erythromycine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van kinetische gegevens en een wijziging van de maximale dosering voor kinderen van 1 maand tot 8 jaar.

Colecalciferol (Vitamine D)

Indicatie vitamine D deficientie aangepast conform NVK werkboek endocrinologie

Magnesiumsulfaat

Indicatie Hypomagnesiemie toegevoegd obv APLS handboek
16 mei

Desmopressine

Voor de indicatie diabetes insipidus is een concrete dosering toegevoegd op basis van de SmPC Minrin

Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)

IM toediening toegevoegd obv SmPC

Domperidon

Kinderen < 12 jaar, maar zwaarder dan 35 kg werden zijn toegevoegd aan het doseeradvies voor domperidon oraal bij ernstige misselijkheid en braken.

april 2017

21 april

Pneumokokken vaccin

Update vaccinatieschema Prevenar 13 obv gewijzigde SmPC
10 april

Fluticasonpropionaat neusspray

Leeftijdsondergrens voor toepassing van furoaat aangepast naar 2 jaar.

Pyrazinamide

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van pyrazinamide bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies bij tuberculose en de toevoeging van de indicatie latente tuberculose infectie. Er zijn nieuwe kinetische parameters toegevoegd.
03 april

Valaciclovir

De wetenschappelijke literatuur voor de toepassing van valaciclovir bij kinderen is eind 2016 opnieuw beoordeeld.Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan,

maart 2017

31 maart

Teduglutide

CORRECTIE FOUT: toedieningsweg moet zijn subcutaan ipv intraveneus
28 maart

Pipamperon (als dihydrochloride)

Waarschuwing tav knijpfles druppels toegevoegd
24 maart

Fosamprenavir

NIEUW TOEGEVOEGD
23 maart

Colistine

Dosering voor inhalatiepoeder bij CF toegevoegd obv SmPC
20 maart

Dolutegravir

NIEUW TOEGEVOEGD
14 maart

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Na recente beoordeling van de beschikabre wetenschappelijke literatuur is het advies voor doseren bij kinderen met nierfunctiestoornissen aangepast
03 maart

Influenzavaccin

Het doseerschema voor de jaarlijkse griepvaccinatie aangepast naar de NHG richtijn influenza

februari 2017

17 februari

Darunavir

Het doseeradvies voor darunavir is aangepast naar de aidsinfo guideline

Darunavir

Het doseeradvies voor darunavir is aangepast naar de aidsinfo guideline

Darunavir

Het doseeradvies voor darunavir is aangepast naar de aidsinfo guideline

Saquinavir

NIEUW TOEGEVOEGD

Raltegravir

Doseeradvies voor jongere kinderen toegevoegd op basis van de SmPC Isentress kauwtablet en granulaat voor suspensie. Deze toedieningsvormen zijn in Nederland niet in de handel.
16 februari

Minocycline (als hydrochloride)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van minocycline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot vervallen van de aparte indicatie infecties bij CF.
14 februari

Nitrofurantoine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van nitrofurantoine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies met preparaat met gereguleerde afgifte bij ongecompliceerde UWI's en de toevoeging van de indicatie profylaxe. Ook is het doseeradvies bij kinderen met nierfunctiestoornissen aangepast

Clindamycine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van clindamycine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een onderscheid in infecties en ernstige infecties en tot aanpassing van het advies bij endocarditis profylaxe.

Valaciclovir

Indicatie preventie recidiverende herpes genitalis toegevoegd obv SmPC
10 februari

Fenobarbital

Waarschuwing voor propyleenglycol intoxicatie opgenomen

Fenobarbital

Hulpstoffen in IV formulering A15 toegevoegd

januari 2017

27 januari

Atropine oculaire toepassing

De leeftijdsondergrens van de indicatie ernstige myopie is aangepast op basis van expert opinie.

Beclometason neusspray

NIEUW TOEGEVOEGD
26 januari

Mannitol intraveneus

Nieuwe indicatie CF toegevoegd

Meropenem

Wijziging advies verminderde nierfunctie, toevoeging advies bij dialyse

Deferasirox

Het doseeradvies is aangepast naar de dosering voor filmomhulde tabletten, omdat de dispergeerbare tabletten per 2 jan 2017 niet meer beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. De biologische beschikbaarheid van de filmomhulde tabletten is beter dan de bb van de dispergeerbare tabletten.
20 januari

Ofloxacine - lokale toediening oog/oor

Doseeradvies voor oogzalf toegevoegd

Diazoxide

N.a.v. een FDA warning waarschuwing over pulmonaire hypertensie opgenomen.
17 januari

Fenobarbital

Fenobarbital IV wordt niet langer geleverd door de registratiehouder. Alternatieve beschikbaarheid fenobarbital IV formuleringen toegevoegd.

Ofloxacine - lokale toediening oog/oor

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ofloxacine in het oog/oor bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing in het doseeradvies.

Budesonide inhalatie

De vernevel toedieningsvorm is toegevoegd op basis van de SmPC Larbex

Mannitol intraveneus

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van mannitol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. De heeft geleid tot aanpassing van het doseeradvies bij dialyse en de toevoeging van de indicaties acute nierinsufficientie en cystic fibrosis. De bijwerkingen bij kinderen zijn uitgebreid met bijwerkingen die optreden bij inhalatie van mannitol bij CF.

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van cotrimoxazol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van het IV doseeradvies voor behandeling PCP. Adviezen voor dosering bij nierfunctiestoornissen zijn wel herzien. Nieuwe bijwerkingen bij kinderen zijn toegevoegd.
10 januari

Tenofovir disoproxil (als fumaraat)

Corrcetie: In de dosering voor kinderen > 12 jaar stond een foutieve doseereenheid vermeld (mg/KG/dag) ipv mg/dag.
09 januari

Fytomenadion (Vitamine K)

BIj IV toepassing: opvolging met orale profylaxe alleen van toepassing bij borstvoeding conform werkboek enterale en parenterale voeding

ORS rehydratiedrank

Advies rehydratie aangepast naar NVK richtlijn 5 acute problemen in de Kindergeneeskunde: dehydratie

Promethazine

Indicatie hoest toegevoegd

Pneumokokken vaccin

Aanpassen doseeradvies pneumo 13 naar herziening SmPC

december 2016

22 december

Ribavirine

De toepassing van ribavirine inhalatie voor RSV is verwijderd. Indicatie is obsoleet en daarom produkt niet meer beschikbaar
20 december

Fluticason inhalatie

De indicatie acute exacerbatie astma is toegevoegd op basis van de SmPC Flixotide Nebules.

Lopinavir+ritonavir

Het doseeradvies is aangepast obv de gewijzigde PENTA en aidsinfo guidelines

Indinavir

De dosering met ritonavir boost is aangepast obv de PENTA en aidsinfo guidelines

Guanfacine

NIEUW TOEGEVOEGD

Colistine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van colistine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de indicaties en doseeradviezen en de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen met nierfunctiestoornissen.

Fytomenadion (Vitamine K)

De dosering voor premature neonaten is aangepast naar de adviesdosering uit het NVK werkboek enterale en parenterale voeding
19 december

Lamivudine

op basis van de herziene richtlijn is de gewichtsklasse gewijzigd en is voor kinderen < 25 kg een maximale dosering toegevoegd

Zidovudine

Voor premature babies waarbij orale toepassing niet mogelijk is, is een intraveneus doseeradvies toegevoegd op basis van de Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection

Zidovudine

Op basis van de Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection zijn nieuwe doseeradviezen toegevoegd voor premature neonaten en zijn de doseeradviezen voor oudere kinderen aangepast

Diazepam

Rectale toediening bij acute angsten toegevoegd obv SmPC

Diazepam

Rectale toediening bij verslapping skeletspieren toegevoegd obv SmPC

Verapamil

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van verapamil bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in het doseeradvies.

Clemastine

volwassen dosis als maximale dosis toegevoegd
15 december

Amoxicilline

Maximale dosis endocarditis profylaxe van 3 naar 2g conform NHG-behandelrichtlijn en Europese richtlijn
09 december

Levetiracetam

LET OP: Door gebruik van een orale doseerspuit met verkeerd volume zijn onbedoelde overdoseringen bij kinderen voorgekomen. Let bij het afleveren van levetiracetam drank 100 mg/ml op het afleveren van de juiste orale doseerspuit (zie beschikbare toedieningsvormen) Bron: DHPC

november 2016

25 november

Tenofovir disoproxil (als fumaraat)

De dosering is aangepast op basis van herziene HIV guidelines (PENTA en aidsinfo)

Etravirine

NIEUW TOEGEVOEGD obv SmPC

Desfluraan

NIEUW TOEGEVOEGD OBV SmPC

Ciprofloxacine

N.a.v. nieuwe literatuur (Yildirim 2015) enkele bijwerkingen bij kinderen toegevoegd.
23 november

Teduglutide

NIEUW TOEGEVOEGD obv SmPC

Erytromycine cutaan

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van erytromycine cutaan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijziging van het doseeradvies.

Valaciclovir

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van valaciclovir bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties "Preventie CMV-infectie na orgaantransplantatie" en "Preventie van recidiverende Herpes genitalis" en het vervallen van de indicaties "recidiverende HSV' en recidiverende visusbedreigende herpes keratitis. Verder zijn doseeradviezen bij nierfunctiestoornissen toegevoegd

Ofloxacine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ofloxacine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van het doseeradvies bij kinderen met nierfunctiestoornissen.

Norfloxacine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van norfloxacine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het doseeradvies. Het doseeradvies voor aanpassing bij nierfunctiestoornissen is herzien.

Levofloxacine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van levofloxacine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van maximale doseringen en de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen met nierfunctiestoornissen.
22 november

Benazepril

Beoordeling nierfunctieadvies; nuancering advies
21 november

Lisinopril

Beoordeling nierfunctieadvies; nuancering advies

Ramipril

Beoordeling nierfunctieadvies; nuancering advies

Captopril

Beoordeling nierfunctieadvies; nu aanpassing nodig vanaf GFR <50 ml/min/1,73m2 (ipv 80 ml/min/1,73m2)
14 november

Posaconazol

Nieuwe literatuur: bijwerkingen toegevoegd

Posaconazol

Nieuwe literatuur: kinetische parameters toegevoegd

Propranolol

Nieuwe literatuur; bijwerkingen toegevoegd
08 november

Ciprofloxacine

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van ciproxin bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van doseeradviezen voor prematuur geboren babies en neonaten en de toevoeging van de indicaties "perianale fistels bij Crohn" en tularemie/pest. Ook is het doseeradvies voor aanpassing bij nierfunctiestoornissen herzien.
03 november

Emtricitabine

Wijziging advies bij verminderde nierfunctie

Mupirocine

Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.
01 november

Glycopyrronium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van glycopyrronium bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in het doseeradvies.

Methotrexaat

Aan het doseeradvies voor JIA werd toegevoegd dat MTX altijd in combinatie met foliumzuur wordt gebruikt om toxiciteit te voorkomen. Brond NVK werkboek kinderreumatologie

Moxifloxacine

Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Trimethoprim

De beschikabre wetenschappelijke literatuur over de toepassing van trimethoprim bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen van 3 maanden tot 5 jaar en de toevoeging van profylactische toepassing. Tevens zijn kinetische gegevens toegevoegd aan de monografie.

Mefloquine

De maximale dosering per gift bij de behandeling van malaria is verwijderd

Azitromycine

Bronnen monografie nagelopen op actualiteit en wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Ceftibuten

Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Ceftibuten

Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Azitromycine oculair

Actualiteitscheck SPC; registratie vanaf de geboorte

oktober 2016

18 oktober

Diazoxide

Capsule 5 mg als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Hydrochloorthiazide

Capsule 5 mg als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Dexamethason

Verschillende lage sterktes capsules/tabletten als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Spironolacton

Capsules met lage sterktes als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd
17 oktober

Morfine

Diverse toedieningsvormen met lage sterktes als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Colestyramine

Diverse toedieningsvormen met lage sterktes als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Carbamazepine

Diverse toedieningsvormen met lage sterktes als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd

Abacavir

De doseerfrequentie is aangepast obv herziene guidelines

Emtricitabine

Het doseeradvies is aangepast op basis van de aanbevelingen van de guideline van het Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children.

Nevirapine

De doseeradviezen voor nevirapine zijn geharmoniseerd met de doseeradviezen van Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection.

Atropine oculaire toepassing

Naar aanleiding van een melding bij het CMR, waarbij een te hoge sterkte is toegepast bij een kind met ernstige myopie is de indicatie ernstige myopie met bijbehorende (juiste) sterkte oogdruppel opgenomen in het Kinderformularium.

Sumatriptan

Maximale dosering is aangepast, overeenkomstig met het advies tot een herhaalde dosering

Feneticilline

De dosering voor profylaxe bij acuut reuma zijn aangepst obv het werkboek kinderreumatologie

Alglucosidase alfa

Nieuw toegevoegd op basis van de SmPC

Midodrine

Nieuw toegevoegd op basis van literatuur

Atazanavir

NIeuw toegevoegd op basis van de SmPC

september 2016

15 september

Calciumgluconaat

Indicatie aangepast obv SmPC, dosering ongewijzigd

Calciumgluconaat

Indicatie aangepast obv SmPC, dosering ongewijzigd

Micafungine

aanpassing lft obv SmPC, doseeradvies voor kinderen < 4 maanden toegevoegd

Micafungine

Doseeradvies voor kinderen < 4 maanden toegevoegd
13 september

Isoniazide

Op basis van de NVALT richtlijn tuberculose zijn de 2 bestaande indicaties in het KF samengevoegd.
12 september

Ethambutol

maximale dosering aangepast obv richtlijn tuberculose
05 september

Levocetirizine

Voor kinderen tot 2 jaar is een maximale dosering toegevoegd

augustus 2016

30 augustus

Sulfasalazine

Bijwerking TEN toegevoegd n.a.v. nieuwe literatuur

Cetirizine

N.a.v. nieuwe literatuur bijwerking enuresis toegevoegd.
25 augustus

Botulinetoxine A

De indicatie hyperhidrose is toegevoegd op basis van de SmPC

Rufinamide

Maximale dosering aangepast obc SmPC en advies kinderneuroloog
23 augustus

Isoniazide

De dosering van isoniazide is aangepast conform de herziene NVALT richtlijn (2014)

juli 2016

28 juli

Chloorhexidine

NIEUW TOEGEVOEGD

Chloorhexidine

NIEUW TOEGEVOEGD
26 juli

Mefloquine

De dosering mefloquine betreft een totale behandeldosering. Verder is onderscheid tussen niet-immune en gedeeltelijk immune patienten komen te vervallen op basis van ene herziening in de SmPC
25 juli

Emtricitabine

NIEUW TOEGEVOEGD

Conestat alfa

NIEUW TOEGEVOEGD

Amitriptyline

NIEUW TOEGEVOEGD

Codeine

Het doseeradvies voor kinderen is aangepast op basis van de herziening van de SmPC

Tacrolimus cutaan

Nieuwe leeftijdscategorie toegevoegd obv SmpC Protopic

Eltrombopag

NIEUW TOEGEVOEGD
21 juli

Xylometazoline

De leeftijds categorien zijn gelijkgetrokken met de NHG standaard rhinosinusitus en de SmPC
15 juli

Lamotrigine

ontbrekende leeftijdscategorie toegevoegd obv SmPC Lamictal

Omalizumab

N.a.v. nieuwe literatuur: case serie toegevoegd aan chronische urticaria bij kinderen 6-12 jaar
14 juli

Ibuprofen

Het doseeradvies is van toepassing op prematuur geboren neonaten en niet zoals vermeld werd a terme neonaten (bron SmPC Pedea)
12 juli

Benazepril

NIEUW TOEGEVOEGD

juni 2016

28 juni

Valaciclovir

Het doseeradvies bij kinderen met nierfunctiestoornissen is aangepast, omdat is gebleken dat het oude advies ("dosering op geleide van spiegels) leidt tot een te late aanpassing van de dosering met klinische relevante bijwerkingen tot gevolg.
23 juni

Everolimus

De dosering voor kinderen van 1-3 jaar Met SEGA obv TSC is aangepast op basis van een herziening in de SmPC Votubia.

Insuline middellangwerkend en (ultra)kortwerkend (combinatie)

De insulines zijn gegroepeerd naar ultrakort werkend, kort werken, middellangwerkend en langwerkend. Hiermee zijn de individuele monografien voor de insulines in deze categorie komen te vervalllen.
20 juni

Insuline langwerkend (insuline degludec, insuline detemir, insuline glargine)

De insulines zijn gegroepeerd naar ultrakort werkend, kort werken, middellangwerkend en langwerkend. Hiermee zijn de individuele monografien voor de insulines in deze categorie komen te vervalllen.
16 juni

Insuline middellangwerkend (insuline isofaan)

De insulines zijn gegroepeerd naar ultrakort werkend, kort werken, middellangwerkend en langwerkend. Hiermee zijn de individuele monografien voor de insulines in deze categorie komen te vervalllen.

Insuline ultra-kortwerkend (Insuline aspart, insuline glulisine, insuline lispro)

De insulines zijn gegroepeerd naar ultrakort werkend, kort werken, middellangwerkend en langwerkend. Hiermee zijn de individuele monografien voor de insulines in deze categorie komen te vervalllen.
14 juni

Humaan Papilloma Virus (HPV) vaccin - 2 valent (type 16 en 18)

De leeftijd van de eerste HPV vaccinatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast naar 12 jaar.
13 juni

(Fos)Aprepitant

NIEUW TOEGVEOEGD

Pepermuntolie

Nieuw toegevoegd

mei 2016

30 mei

Xylometazoline

De leeftijdscategorie en dosering voor kinderen van 6-18 jaar zijn aangepast naar de NHG standaard acute rhinosinusitis

Levosimendan

Levosimendan is niet geregistreerd bij volwassenen, omdat de risico's (hypotensie en hartritmestoornissen) niet opwegen tegen de voordelen. Om deze reden is grote terughoudendheid geboden bij toepassing bij kinderen.
10 mei

Pegaspargase

NIEUW TOEGEVOEGD

Laronidase

NIEUW TOEGEVOEGD

Mitotaan

NIEUW TOEGEVOEGD
04 mei

Ivacaftor

De leeftijdscategorie voor toepassing van ivacaftor is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar op basis van de SmPC

Mifamurtide

NIEUW TOEGEVOEGD

Mecasermine

NIEUW TOEGEVOEGD

april 2016

29 april

Adrenaline (epinefrine)

Wijziging endotracheale dosering voor neonaten op basis van gewijzigd advies uit Richtlijn 2014

Ezetimib

De leeftijudscategorie is uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar op basis van de studie van Kusters

Permetrine

De leeftijdscategorie en dosering zijn gewijzigd op basis van de gewijzigde SmPC Loxazol

Idursulfase

NIEUW TOEGEVOEGD
22 april

Galsulfase

NIEUW TOEGEVOEGD

Agalsidase beta

NIEUW TOEGEVOEGD

Fluticason inhalatie

registratiedosering aangepast obv SmPC

Perampanel

NIEUW TOEGEVOEGD

Gelekoortsvaccin

NIEUW TOEGEVOEGD

Rilpivirine

NIEUW TOEGEVOEGD

Daptomycine

NIEUW TOEGEVOEGD

Codeine

Waarschuwing toegevoegd om codeine niet te gebruiken bij kinderen met een verminderde ademhalingsfunctie

Dasatinib

Waarschuwing tav HBV-infectie toegevoegd nav DHPC melding

Dasatinib

NIEUW TOEGEVOEGD

Ketotifen oraal

NIEUW TOEGEVOEGD
18 april

Salbutamol

De dosering voor de indicatie bronchusverwijding is geharmoniseerd met de NHG standaard

Nifedipine

Specificatie toedieningsvorm verwijderd, wordt duidelijk uit doseerfrequentie
15 april

Azathioprine

Dosering en indicatie aangepast conform SmPC

Hepatitis B vaccin

Dosering Engerix toegevoegd aan indicatie vaccinatie neonaten uitsluitend van HbsAg-positieve moeders obv draaiboek prenatale screening

Tetracycline

Nieuw toegevoegd

Tetracycline

Nieuw toegevoegd

Nilotinib

NIEUW TOEGEVOEGD
07 april

Imatinib

Waarschuwing tav HBV infectie toegevoegd
06 april

Levocetirizine

Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Desloratadine

Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
04 april

Metoprolol

De wetenschappelijk literatuur over de toepassing van metoprolol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het dosisadvies.

Rupatadine

Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Fexofenadine

De indicatie chronische urticaria is toegevoegd obv de NDVD richtlijn Chronische Spontane Urticaria

Loratadine

Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Cetirizine

Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstallers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Atropine

OP basis van de herziene PALS richtlijn is de minimale dosering bij sinusbradycardie geschrapt. Een maximale dosering wordt om onduidelijke redenen niet meer genoemd in de richtlijn. Daarom is geregistreerde keerdosering voor volwassenen als maximum aangehouden

Etanercept

Aanvullende informatie tav biosimilar Benepali toegevoegd op basis van bericht CBG

maart 2016

18 maart

Bortezomib

NIEUWE EB MONOGRAFIE

Docetaxel

NIEUWE EB MONOGRAFIE
17 maart

Posaconazol

NIEUW TOEGEVOEGD
16 maart

Rituximab

De literatuur over de toepassing van rituximab bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom, ABO incompatibele niertransplantatie, (aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) rejectie na niertransplantatie, autoimmune cytopenieen, primaire vasculitis en SLE niet reagerend op conventionele therapie

Omalizumab

De literatuur over de toepassing van omalizumab bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie chronische urticaria

Oxybutynine

De dosering werd geharmoniseerd met de dosering in de produkt informatie.

Miconazol (oro-)mucosale toepassing

De dosering voor zuigelingen < 4 maanden is eveneens weergegeven als een keerdosering ipv dagdosering

Biperideen

Dosering werd ten onrechte weergegeven als een mg/dag dosering in plaats van mg/dosis. Dit is gecorrigeerd
14 maart

Colistine

Ten onrecht werd niet vermeld dat het een miljoen IE betreft. Dit is gecorrigeerd

Colistine

Ten onrechte werd de dosering niet weergegeven als miljoen eenheden.
08 maart

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

De wetenschappelijke literatuur naar de toepassing van immunoglobulines bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van diverse indicaties.

Infliximab

De wetenschappelijke literatuur naar de toepassing van infliximab bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de volgende indicaties aan het bestaande doseeradvies: sarcoïdose gerelateerde uveitis, Juveniele Idiopathische Artritis (JIA), erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder Blau syndroom

Triptoreline

NIEUW TOEGEVOEGD

Gonadoreline

Indicatie centrale pubertas praecox verwijderd (werd opgenomen in nieuwe monografie triptoreline)

Scopolaminebutyl

Indicatie aangepast conform SmPC
03 maart

Esomeprazol

Max toegevoeg obv opvolgende leeftijdscategorie

februari 2016

18 februari

Eculizumab

Update naar EB Monografie

Eculizumab

De literatuur over de toepassing van eculizumab bij kinderen werd beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie C3G.

Etanercept

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van etanercept bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de volgende indicaties: plaque psoriasis, artritis psoriatica, enthesitis-gerelateerde artritis, erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor necrosis factor receptor geassocieerd periodiek syndroom (TRAPS)

Abatacept

NIEUW TOEGEVOEGD

Abatacept

NIEUW TOEGEVOEGD EB ADVIES

Gemcitabine

NIEUWE EB MONOGRAFIE TOEGEVOEGD

Tetracosactide

Leeftijdscategorie aangepast obv SmPC

Esomeprazol

Door niet beschikbaar zijn van omeprazol IV, is de wetenschappelijke literatuur over de toepassing van het alternatief esomeprazol bij kinderen < 1 jaar beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen < 1 jaar. De evidence is beperkt
08 februari

Prilocaine

nieuw toegevoegd
01 februari

Feneticilline

Indicatie geharmoniseerd met SmPC

Lisinopril

Nieuw toegevoegd

januari 2016

29 januari

Mizolastine

NIEUW TOEGEVOEGD
25 januari

Oxybutynine

De dosering werd gewijzigd nav wijziging van SmPC

Polystyreensulfonzuur

Onjuiste doseereenheid maximum orale dosis (mg ipv gram) obv SmPC

Polystyreensulfonzuur

Onjuiste doseereenheid maximale rectale dosering (mg ipv gram)

Fluvoxamine (maleaat)

Registratiestatus aangepast obv SmPC
11 januari

Filgrastim

Update registratiestatus

Filgrastim

IV toediening bij deze indicatie verwijderd uit SmPC's

Filgrastim

Indicatie aangepast obv SmpC's

Ivacaftor

Gewichtsgrens toegevoegd obv SmPC

Aciclovir (oraal en intraveneus)

Toevoegen indicatie VZ bij normale immuunrespons, uitbreiding leeftijd tot 12 jaar obv SmPC

Voriconazol

Toevoegen indicatie 'profylaxe bij HSCT

Voriconazol

Toevoegen indicatie 'profylaxe bij HSCT

Lidocaine+prilocaine

Max aantal pleisters toegevoegd obv SmPC

Lidocaine+prilocaine

Max aantal pleisters toegevoegd obv SmPC

Bosentan

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van bosentan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies en de toevoeging van bijwerkingen bij kinderen.

Nifedipine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van nifedipine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de doseerfrequentie.

Propranolol

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van propranolol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de cutane toepassing bij oppervlakkige hemangiomen en toevoeging van diverse bijwerkingen bij kinderen, alsmede de toevoeging van waarschuwingen.

Ramipril

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ramipril bij neonaten is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van kinetische informatie en beperkte aanwijzingen over de effecten bij nierfunctiestoornissen.

Colistine

Doseeradvies aangepast nav herziening SmPC

Colistine

Update registratiestatus en doseringsadvies nav herziene SmPC

Midazolam

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van midazolam bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen: - toevoeging advies voor nasale toediening bij premedicatie (voor inleiding van anesthesie) - toevoeging indicatie 'procedurele sedatie' (en doorhaling van de indicatie sedatie bij invasieve procedures) - toevoeging van de indicatie 'sedatie op de IC' met een doseeradvies voor prematuur geboren babies -de toevoeging van een doseeradvies voor prematuur geboren babies met een status epilepticus (en doorhaling van de aparte indicatie neonatale epileptische aanvallen) -toevoeging van de indicatie 'dyspnoe in de palliatieve fase' -toevoeging van de indicatie 'angst en depressie in de palliatieve fase - toevoegingen van doseeraanpassingen bij nierfunctiestoornissen -toevoeging kinetische parameters -toevoeging bijwerkingen

Candesartan

Max verwijderd op basis van SmPC
04 januari

Nicardipine

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van nicardipine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het doseeradvies.

Losartan

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van losartan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie 'Marfan syndroom'.

Levosimendan

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van levosimendan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de leeftijdscategorie en aanvullende informatie ten aanzien van toepassing bij nierfunctiestoornissen.

Epoprostenol

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van epoprostenol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de monografie.

Enalapril

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van enalapril bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties proteïnurie en hartfalen

Bumetanide

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van bumetanide bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft alleen geleid tot de herziening van het doseeradvies bij nierfunctiestoornissen.

Doxapram

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van doxapram bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een oraal doseeradvies.

Dexamfetamine

Update bijwerkingen obv registratie

Dexamfetamine

Update informatie obv registratie

Dexamfetamine

Update registratiestatus

Dexamfetamine

Update contraindicaties obv registratie

december 2015

24 december

Doxycycline

Start behandeling gewijzigd obv LCR Malaria Bulletin
21 december

Feneticilline

Maximale dosering geconformeerd naar SmPC

Aripiprazol

Doorgeleverde bereiding opgenomen

Cefazoline

Doorgeleverde bereiding toegevoegd

Pamidroninezuur

Doorgeleverde bereiding toegevoegd

Dopamine

Doorgeleverde bereiding toegevoegd

Testosteron

Correctie toedieningsweg bij groeiremming bij jongens (IM ipv oraal)
17 december

Nitrofurantoine

Behandelduur vlgs NVK: 3 dagen, volgens NHG 5 dagen. Geen goede evidence 3 dan wel 5, daarom range opgenomen
03 december

Triamcinolon + azijnzuur (oordruppels)

Nieuw toegevoegd obv SmPC

Clindamycine + benzoylperoxide

NIEUW TOEGEVOEGD op basis van SmPC
01 december

Mebeverine

NIEUW TOEGEVOEGD op basis van SmPC

november 2015

30 november

Clindamycine

Indicatie behandeling malaria toegevoegd obv Malariabulletin

Varicella Zoster immunoglobuline

Het doseersadvies is gewijzigd obv de herziene SmPC

Captopril

Aanpassing advies bij nierfunctiestoornissen obv SmPC

Nitrofurantoine

Behandelduur aangepast obv NVK richtlijn UWI

Citalopram

Doseeradvies eenduidig in vorm van druppelvloeistof weergegeven obv suggestie dd 11-11-2015

Kristalloide oplossingen

De Indicatie "Vochtsuppletie als het zuur-base-evenwicht niet is verstoord of bij een milde acidose, Isotone en hypotone dehydratie, Herstel van het intravasculaire volume als kortdurende behandeling"is toegevoeg op basis van de SmPC.

Fluconazol

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fluconazol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van farmacokinetische informatie en wijzging van de indicaties en doseeradviezen.
27 november

Kristalloide oplossingen

Wijziging registratiestatus obv SmPC

Paracetamol + coffeine

NIEUW TOEGEVOEGD

BCG Vaccin

NIEUW TOEGEVOEGD

Flucloxacilline

Doseerfrequentie maximale dosering toegevoegd

Atovaquon+proguanil

Op bais van het LCR bulletin werd een profylactische dosering voor kinderen van 5-11 kg opgenomen,

Pravastatine

Update SmPC en reguliere herziening van data uit FK en IM. Dit heeft niet geleid tot relevante wijzigingen in de monografie

Nitroprusside

Update monografie ahv bronnen

Furosemide

De bronnen die ten grondslag liggen aan de furosemide monografie zijn opnieuw bekeken. Dit heeft geleid tot de reguliere update van rubrieken die gebaseerd zijn op het FK en IM.

Tranexaminezuur

De indicaties en dosering is aangepast naar de richtlijn diagnostiek en behandeling van hemofilie en advies sectie kinderhematologie.

Hydrochloorthiazide

De bronnen die ten grondslag liggen aan de monografie zijn opnieuw bekeken. Dit heeft geleid tot de update van de rubrieken die gebaseerd zijn op het FK en IM en op de herziening van het advies bij nierfunctiestoornissen.

Chloortalidon

De indicatie is gewijzigd naar de indicatie die in de SmPC genoemd staan. Hiermee is de indicatie renale diabetes insipidus vervalllen.

Digoxine

De bronnen die bij opstellen van de monografie zijn gebruikt zijn opnieuw bekeken. Dit heeft geleid tot toevoeging van farmacokinetische gegevens obv de SmPC en reguliere herziening van de rubrieken die op het FK en IM zijn gebaseerd

Dalteparine

Reguliere update data kompas en IM

Haloperidol

Update registratiestatus obv SmPC's: haloperidol is niet geregistreerd voor autisme.
17 november

Vancomycine

De adviezen voor dosisaanpassing bij nierfunctie stoornissen werden ontleend aan het KNMP handboek verminderde nierfunctie. Dit is niet in overeenstemming met de handelswijze van kindernefrologen. Daarom wordt het doseeradvies van het Vademecum Pediatrische antimicrobiele therapie aangehouden.
13 november

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

De bronnen voor de toepassing van acetylsalicylzuur bij kinderen zijn opnieuw beoordeeld. De heeft geleid tot het schrappen van de indicatie JIA en aanpassing van de leeftijdsgrenzen

Sildenafil

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van sildenafil bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een advies voor intraveneuze toepassing bij a terme neonaten en de toevoeging van bijwerkingen kinderen
12 november

Chloroquine

NIEUW TOEGEVOEGD

Proguanil

Nieuw toegevoegd

Proguanil

nieuw toegevoegd

Pneumokokken vaccin

Doseerschema synflorix gewijzigd op basis van gewijzigde SmPC
10 november

Permetrine

Doseeradvies gewijzigd obv gewijzigde SmPC: herhalen van behandeling geschrapt

Propranolol

CARA vervangen door astma (obsolete terminologie)

Asparaginase

Toevoeging dosisinfo Erwinase obv SmPC
09 november

Hepatitis B immunoglobuline

Doseeradvies HepBquin voor neonaten van moeders die HepB draagster zijn gewijzigd op basis van de SmPC HepBQuin
05 november

Carbamazepine

Herziening leeftijdscategorie obv eerder geraadpleegde bronnen en SmPC

Fluoxetine (als hydrochloride)

Beschikbare toedieningsvormen geupdate: normale tablet niet meer commercieel beschikbaar.

oktober 2015

30 oktober

Amikacine

De wetenschappelijke literatuur over toepassing van amikacine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot wijziging van het doseeradvies voor premature neonaten.
29 oktober

Gentamicine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur voor de toepassing van gentamicine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging in het doseeradvies voor premature neonaten met een postnatale leeftijd van 0-7 dagen. Tevens heeft dit geleid tot de toevoeging van de indicaties pest en tularemie en toevoeging van kinetische gegevens.

Clindamycine cutaan

NIEUW TOEGEVOEGD

Oxybuprocaine

De dosis mag ZN herhaald worden (bron SmPC)

Mometason neusspray

Aanpassing leeftijdscategorie obv herziene SmPC Nasonex

Dexamethason + framycetine + gramicidine (combinatiepreparaat)

Aanpassing behandelduur obv SmPC Sofradex
22 oktober

Azelastine oculair

NIEUW TOEGEVOEGD

Azelastine

NIEUW TOEGEVOEGD

Rocuronium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van rocuronium, bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van het doseeradvies
19 oktober

Tramazoline

NIEUW TOEGEVOEGD
14 oktober

Sulfametrol + trimethoprim

Doseeradvies kinderen < 12 jaar toegevoegd

Artenimol + piperaquine

Nieuw toegevoegd

Kaliumjodide

De doseringsadviezen voor de stralingsprofylaxe zijn gewijzigd op basis van nieuwe informatie (SmPC, UK working group on radioprophylaxis en FDA aanbeveling)

Tigecycline

NIEUW TOEGEVOEGD

Labetalol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van labetalol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot toevoegingen in de doseerinformatie.

Fenprocoumon

De beschikbare wetenschappelijke literatuur voor de toepassing van fenprocoumon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseringsinformatie.

Acenocoumarol

De beschikbare literatuur voor de toepassing van acenocoumarol bij kinderen is opnieuw beoordeeld.Dit heeft niet geleid tot een wijziging in de doseringsinformatie.

Milrinon

De literatuur voor toepassing van milrinon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. De heeft geleid tot diverse wijzigingen

Atenolol

De beschikbare literatuur voor de toepassing van atenolol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging in de dosering bij de indicatie hypertensie, supraventriculaire aritmien, marfan syndroom en de toevoeging van de indicatie hemangiomen.

Carvedilol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van carvedilol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseringsinformatie.

Esmolol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van esmolol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseringsinformatie.

Kinidine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van kinidine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van de indicatie

Niclosamide

NIeuw toegevoegd

Adapaleen

NIEUW TOEGEVOEGD

Dimeticon

NIEUW TOEGEVOEGD

Malathion

NIEUW TOEGEVOEGD
12 oktober

Miconazol (oro-)mucosale toepassing

Er is een doseeradvies toegevoegd voor kinderen < 4 maanden

Amfotericine B (oraal)

De IV toepassing van amfotericine B is in aparte monografien voor de verschillende produkten opgenomen.

Macrogol 3350/electrolyten

Bij de herbeoordeling van de wetenschappelijke literatuur over toepassing van macrogol + electrolyten bij kinderen is besloten om de diverse monografien samen te voegen.
09 oktober

Filgrastim

De indicatie voor toepassing van filgrastim werd geharmoniseerd naar de diverse SmPC's
08 oktober

Ursodeoxycholzuur

De Indicatie primaire billiaire cirrose is toegevoegd obv SmPC
05 oktober

Doxycycline

Dosering en leeftijdsgrens profylaxe malaria aangepast naar Malaria profylaxe bulletin

Hydrocortison

De verhouding waarin de dagdosering bij bijnierhyperplasie wordt verdeeld is gewijzigd van 1:1:2 naar 2:1:1 om beter de fysiologische verdeling na te bootsen.
01 oktober

Paracetamol + tramadol

NIEUW TOEGEVOEGD

september 2015

30 september

Ibuprofen

Correctie indicatie preventie en behandeling acute pijn/postoperatieve pijn: geen startdosering op basis van gebruikte bronnen

Ustekinumab

Nieuw toegevoegd

Abacavir + lamivudine

Nieuw toegevoegd

Ezetimibe + simvastatine

Nieuw toegevoegd

Velaglucerase alfa

NIEUW TOEGEVOEGD

Chlooramfenicol (oog)

monotherapie met zalf toegevoegd
23 september

Darbepoëtine

Subcutane toediening toegevoegd conform SmPC
22 september

Darbepoëtine

Toevoegingen op basis van herziene SmPC

Benzylpenicilline

Aanpassing indicaties obv gewijzigde CBO richtlijn Lyme

Azitromycine

maximale dosering toegevoegd obv CBO richtlijn Lyme

Amoxicilline

indicatie aangepast conform CBO richtlijn Lyme

Tobramycine

Bij prematuur geboren babies is een onderscheid aangebracht naar postnatale leeftijd.
21 september

Flucloxacilline

Maximale dosering per gift toegevoegd bij IV 1 mnd-12 jaar
14 september

Budesonide

Budenofalk was een preparaat met gereguleerde afgifte, dit is nu een maagsapresistent preparaat geworden. Dosisadvies toegevoegd.
07 september

Domperidon

De dosering bij deze indicatie dient zo nodig te worden gebruikt en wordt dus niet langer als een dagdosering weergegeven

Fenobarbital

De IV dosering voor prematuren (<36 weken) werd gecorrigeerd obv NVK richtlijn

Rupatadine

Netelroos toegevoegd als indicatie

Rupatadine

Netelroos toegevoegd als indicatie

Rupatadine

Netelroos toegevoegd als indicatie

Oseltamivir

Doseringen voor kinderen jonger dan 12 maanden gewijzigd op basis van herziening SmPC Tamiflu

Doxycycline

Indicatie preventie malaria toegevoegd obv wijziging SmpC

Doxycycline

Toevoeging indicatie malaria en profylaxe malaria obv SmPC

augustus 2015

27 augustus

Ceftriaxon

Doseringen boven 2 gram dienen niet IM maar IV toegediend te worden.

Ceftriaxon

Doseringen boven 2 gram dienen niet IM maar IV toegediend te worden.
25 augustus

Meningococcen A, C, W135, Y vaccin

Leeftijdscategorie aangepast op basis van wijziging in SmpC

Influenzavaccin

De vaccinatiefrequentie van Pandemrix voor kinderen > 10 jaar is aangepast obv SmPC

Influenzavaccin

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van de gewijzigde SmPC Pandemrix

Timolol

Dosering genuanceerd nav SmPC
21 augustus

Omalizumab

Kolom >125-150 kg toegevoegd

Flucloxacilline

Behandeling van ernstige infecties PO als aparte indicatie opgenomen.

Ciclosporine

Indicatie solide orgaan transplantatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin
13 augustus

Promethazine

Onderscheid in dosering tussen tablet en siroop op basis van de SmPC's

juli 2015

15 juli

Ciclosporine

Indicatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin

Ciclosporine

Indicatie beenmergtransplantatie toegevoegd obv SmPC Ciqorin

Ivacaftor

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC
14 juli

Gentamicine

In de dosering voor premature neonaten werd geen rekening gehouden met de postnatale leeftijd. Dit is aangepast

Domperidon

Naast de gewichtsgrens van 35 kg is de leeftijdsgrens toegevoegd in het doseeradvies

Flucloxacilline

Doseerfrequentie is toegevoegd aan de hogere dosering bij neonaten met S. Aureus infectie op basis van het artikel van Pullen (2006)

Sulfametrol + trimethoprim

correctie doseereenheid maximale dosis ( mg/dag ipv mg/kg/dag)
03 juli

Linezolid

N.a.v. nieuwe literatuur bijwerking lactaatacidose bij kinderen toegevoegd.
02 juli

Caspofungine

Ten onrechte werd een aparte indicatie invasieve candidiasis beschreven. Deze is geschrapt. Het correcte doseer advies is weergegeven in de indicatie Candidiasis, aspergillose, empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij koorts en neutropenie.

Fluticasonpropionaat neusspray

In het doseeradvies is het onderscheid tussen proprionaat (Flixonase) en furoaat (Avamys) opgenomen

Loperamide (hydrochloride)

Drank toegevoegd als beschikbare toedieningsvorm

Pancreatine

Pancrease preparaat niet meer beschikbaar

juni 2015

30 juni

Nadroparine

Dosering volwassenen als maximale dosering toegevoegd aan de indicatie profylaxe bij kinderen 1-18 jaar

Kristalloide oplossingen

Nieuw toegevoegd

Mepivacaine

Bij epidurale pijnstilling is de volwassen dosering als maximale dosis toegevoegd

Flurbiprofen

NIEUW TOEGEVOEGD

Meclozine

NIEUW TOEGEVOEGD
25 juni

Ranitidine

Aanpassing maximale doses gastro-oesofageale reflux bij 1 maand tot 18 jaar nav wijziging van de SPC.

Ranitidine

Wijziging SPC zantac drank en tablet
23 juni

Ibuprofen

Waarschuwing ten aanzien van nierfunctie bij dehydratie toegevoegd. Voorzorg toegevoegd om na 3 dagen gebruik arts te raadplegen

Desloratadine

Bijwerking toegevoegd
19 juni

Dexamethason

Maximale dosering (volwassen dosering) toegevoegd

Doxycycline

Indicatie profylaxe na tekenbeet toegevoegd op basis van CBO richtlijn Lyme

Fenobarbital

Correctie: zwangerschapsduur in weken ipv maanden

mei 2015

18 mei

Pneumokokken vaccin

Vaccinatie informatie bij kinderen met asplenie of hyposplenie toegevoegd op basis van het IM

Travoprost

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC

Travoprost

Kinetische gegevens toegevoegd; registratiestatus aangepast

Loperamide (hydrochloride)

Registratie info aangepast op basis van SmPC

Remifentanil

Kinetische gegevens toegevoegd op basis van SmPC

Remifentanil

Registratie info aangepast op basis van SmPC Ultiva

Propofol

Kinetische gegevens bij kinderen zijn toegevoegd op basis van de SmPC Diprivan
12 mei

Levobupivacaine

Nieuw toegevoegd

Sotalol

De noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een gewijzigd advies.

Digoxine

De wetenschappelijke literatuur over de noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een herzien advies

Digoxine

De wetenschappelijke literatuur over de noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een herzien advies

Metoclopramide

De noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een gewijzigd advies.

Metoclopramide

De noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een gewijzigd advies.

Lithium

De wetenschappelijke literatuur over de noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een herzien advies

Lithium

De wetenschappelijke literatuur over de noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een herzien advies

Metformine

De wetenschappelijke literatuur over de noodzaak tot aanpassing van de dosering bij nierfunctiestoornissen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een herzien advies

Darunavir

Onderscheid drank en tablet bij voorbehandelde patienten (kleine nuance in dosering obv SmPC)

Darunavir

Onderscheid drank en tablet bij voorbehandelde patienten (kleine nuance in dosering obv SmPC)

Salmeterol+fluticason (combinatiepreparaat)

Rubriek bijwerkingen bij kinderen geupdate op basis van herziene SmPC.

Salmeterol+fluticason (combinatiepreparaat)

Er zijn nieuwe waarschuwingen toegevoegd ten aanzien van het gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar op basis van de SmPC.
11 mei

Milrinon

Nierfunctie adviezen toegevoegd obv uitkomsten nierfunctieproject

Flecainide (acetaat)

De literatuur over de toepassing van flecainide bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in de dosering. De rubrieken kinetische gegevens en waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen zijn geupdate.

Valganciclovir

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van valganciclovir bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de dosering

Propafenon

De wetenschappelijke literatuur over de toepasing van propafenon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de dosering. De rubriek bijwerkingen is aangepast.

Ibuprofen

Ten onrechte werd de dosering bij migraine bij kinderen 3-8 jaar vermeld als een dosering per dag ipv dosering per dosis. Dit is gecorrigeerd
07 mei

Ursodeoxycholzuur

Toevoegen kinetische parameters n.a.v. nieuwe literatuur

april 2015

24 april

Benzylpenicilline

Sepsis expliciet benoemd onder de indicatie infecties

Hydroxyzine

Maximale dosis bij kinderen beperkt tot 100 mg/dag op basis van waarschuwing CBG

Metoclopramide

Maximum bij rectale dosering toegevoegd obv SPC (volwassen patienten)
23 april

Insuline kortwerkend

De indicatie Acute diabetische keto-acidose is toegevoegd

Insuline kortwerkend

Als bovengrens van doseringsrange werd 10 IE vermeld. Dit is onjuist. Het is gecorrigeerd naar 1,0 IE
17 april

Xylometazoline

Opeenvolging en aansluiting van leeftijdscategorien
13 april

Loperamide (hydrochloride)

Loperamide drank wordt niet meer geproduceerd

Amoxicilline + clavulaanzuur

Herziening nierfunctie advies

Amoxicilline

Herziening nierfunctie advies
02 april

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

N.a.v. contact fabrikant nieradvies bij dialyse gewijzigd

maart 2015

26 maart

Benzylpenicilline

CORRECTIE DOSERING: bij de indicatie infecties bij 1 mnd tot 18 jaar stond de maximale dosering foutief vermeld in IE/kg/dag in plaats van IE/dag.
19 maart

Gabapentine

De klinische gevolgen bij nierfunctiestoornissen zijn toegevoegd.

Felbamaat

De klinische gevolgen bij nierfunctiestoornissen zijn toegevoegd

Ifosfamide

De klinische gevolgen bij toepassing bij nierfunctiestoornissen zijn toegvoegd
16 maart

Medroxyprogesteron (parenteraal)

De toedieningsfrequentie van de subcutane toediening bij anticonceptie is gewijzigd is eenmaal per 13 weken op basis van de SmPC
12 maart

Humaan Papilloma Virus (HPV) vaccin - 2 valent (type 16 en 18)

Het doseerschema van vaccinatie met Cervarix is gewijzigd op basis van een herziening van de SmPC. LET OP: het doseerschema volgens het Rijksvaccinatieprogramma is niet gewijzigd.

Cetirizine

Bijwerking toegevoegd op basis van casus beschrijving van Badawi et al (2014)

Everolimus

BIjwerking toegevoegd obv publicaties van Krueger en Wiemer-Kruel

Fluticason inhalatie

Op basis van herziening van de SmPC is een waarschuwing toegevoegd tav de systemische effecten van fluticason.

Mepivacaine

Nieuw toegevoegd

Ceftriaxon

Registratiestatus aangepast obv wijziging SmPC

Sulconazol

Nieuw toegevoegd

Benzylpenicilline

De literatuur over de toepassing van benzylpenicilline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie Lyme-meningitis en een aanpassing van het doseeradvies bij nierfunctiestoornissen.

Foliumzuur

CORRECTIE DOSERING: bij de indicatie hemolyse bij sferocytose stond de dosering foutief vermeld in mg/kg/dag in plaats van mg/dag.
09 maart

Cetirizine

Verduidelijking advies verminderde nierfunctie: van > naar ? 12 jaar

Isosorbide

Correctie doseereenheid (g ipv mg)
06 maart

Ranitidine

Nuancering contra-indicatie fenylketonurie
02 maart

Allergeenextract Gras

De behandelduur is gespecificeerd naar Grazax en Orolair

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

De indicatie pyelonefritis is als aparte indicatie toegevoegd. Hierbij is tevens een intraveneus doseeradvies opgenomen.

Leuproreline

Het doseerschema voor jongens is op basis van expertopinie gelijkgesteld met het doseerschema voor meisjes.

februari 2015

28 februari

Valaciclovir

Correctie maximale dosis HSV infectie
19 februari

Feneticilline

Het doseeradvies in het Kinderformularium beschreef uitsluitend ernstige infecties (zonder dat dit expliciet benoemd werd). Dit is gecorrigeerd door een ondercheid aan te brengen in niet-ernstige infecties en ernstige infecties

Imatinib

Correctie toedieningsweg

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Bij de indicatie profylaxe van recidiverende luchtweginfecties is de dosering gecorrigeerd. De juiste dosis is 15/3 mg/kg/dag in 1 dosis.
17 februari

Amoxicilline + clavulaanzuur

De herziene schrijfwijze van het amoxicilline-clavulaanzuur doseeradvies (waarbij de beide componenten zijn opgeteld) leidt tot verwarring. De redactie van het Kinderformularium heeft daarom besloten om terug te gaan naar de oude schrijfwijze. Dit heeft tot gevolg dat de rekenmodule tezijnertijd niet toegepast kan worden op de doseeradviezen voor amoxicilline-clavulaanzuur.

Fluconazol

In het orale doseeradvies voor kinderen 12-18 jaar stond vermeld mg/kg/dag ipv mg/dag. Dit is gecorrigeerd.
13 februari

Dapson

NIEUW TOEGEVOEGD

Allergeenextract Gras

NIEUW TOEGEVOEGD

Amoxicilline + clavulaanzuur

Aan de rubriek Algemeen is toegevoegd hoe het doseeradvies geinterpreteerd dient te worden, nu de componenten amoxicilline en clavulaanzuur bij elkaar opgeteld worden weergegeven.
12 februari

Lidocaine

De indicatie "pijn bij het doorkomen van tanden" is toegevoegd. Bron: SmPC

Paracetamol

Correctie: Bij de rectale dosering voor kinderen van 1 jaar van 4 jaar stond ten onrechte een doseerfrequentie per maand vermeld.
09 februari

Nitrofurantoine

De maximale dosering voor kinderen is gewijzigd naar de dosering die gebruikelijk is voor volwassenen (in plaats van de maximale dosering bij volwassenen)
04 februari

Linezolid

De literatuur over de toepassing van linezolid bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie " Multi-drug resistente tuberculose".

Cefazoline

De literatuur over de toepassing van cefazoline bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de doseeradviezen.

Valganciclovir

De dosering voor pasgeborenen met een congenitale CMV infectie is gewijzigd na herbeoordeling van de beschikbare literatuur.

januari 2015

30 januari

Piperacilline (als Na-zout) / Tazobactam (als Na-zout)

De literatuur over de toepassing van piperacilline+tazobactam bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid in het samenvoegen van de bestaande indicaties. Verder is het doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast.

Pyrimethamine

De literatuur over de toepassing van pyrimethamine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid in wijzgingen in het doseeradvies.

Sotalol

De literatuur over de toepassing vans otalol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijzging in de maximum dosering van 8 mg/kg/dag naar 10 mg/kg/dag bij kinderen met Ventriculaire en supraventriculaire ritmestoornissen (alle leeftijden). Bron: Knudson 2011

Sulfadiazine

De literatuur over de toepassing van sulfadiazine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. De heeft geleid tot een uitbreiding van de leeftijdscategorie voor congenitale toxoplasmose tot 1 jaar plus een aannpassing van de doseerfrequentie. Verder heeft het geleid tot een verlaging van de doseerrange bij postnatale toxoplasmose.

Teicoplanine

De literatuur over de toepassing van teicoplanine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van het doseeradvies bij kinderen met infecties. Verder is de indicatie Clostridium difficile infectie toegevoegd.
29 januari

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

De literatuur over de toepassing van cefuroxim bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging in de doseeradviezen bij nierfunctiestoornissen en een wijziging van de indicaties.

Chlooramfenicol (oog)

De literatuur over ed toepassing van chlooramfenicol bij kinderen met ooginfecties is herbeoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen.

Colestyramine

Na herbeoordeling van de literatuur voor colestyramine zijn de indicaties aangepast.

Metronidazol

De herbeoordeling van de literatuur heeft geleid tot een groot aantal wijzigingen: Het advies om de dosis bij nierfunctiestoornissen aan te passen is vervallen. Is er is waaarschuwing opgenomen om de dosering wel aan te passen bij leverfunctiestoornissen. De indicaties Preoperatieve profylaxe, Gardnerella vaginalis zijn toegevoegd. Voor anaerobe infecties is een doseeradvies voor kinderen < 1 maand toegevoegd. De doseeradviezen bij eradicatie H. Pylori en trichomoniasis zijn gewijzigd.
27 januari

Benzathinebenzylpenicilline

Een herbeoordeling van de literatuur heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies. De leeftijdscategorien en de doseerfrequentie zijn aangepast

Caspofungine

Herbeoordeling van de literatuur over de toepassing van caspofungine heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor prematuur geboren neonaten.

Cefotaxim (als Na-zout)

Na herbeoordeling van de literatuur over toepassing van cefotaxim bij kinderen is het doseeradvies gewijzigd: De gewichtscategorien bij neonaten zijn komen te vervallen. De indicatie is egwijzigd naar ' infecties' (algemeen). De dosering voor kinderen tot 12 jaar is gewijzigd.
26 januari

Leuproreline

Het doseerschema is aangepast op basis van de studie van Kim. Hierbij is de dosis op dag 14 komen te vervallen.

Tobramycine

De doseerfrequentie is aangepast naar een eenmaaldaagse dosering op basis van expert opinie.

Amlodipine

Op basis van een herbeoordeling van de literatuur over toepassing van amlodipine bij kinderen werden de leeftijdscategorien 1 mnd-8 jaar een 8-18 jaar samengevoegd.

Bacitracine + colistine + Hydrocortison (combinatiepreparaat)

Na herbeoordeling van de literatuur is de dosering aangepast op basis van de studie van van Dongen (NEMJ 2014).
20 januari

Rosuvastatine

Doseeradvies voor de leeftijdscategorie 6-10 jaar toegevoegd op basis van de gewijzigde product informatie (SmPC) Crestor

Darunavir

NIEUW TOEGEVOEGD

Adalimumab

de indicatie Enthesitis-gerelateerde artritis is toegevoegd op basis van de herziene producinformatie (SmPC) van Humira.
16 januari

Dobutamine

Dosering gewijzigd agv herzien doseeradvies kinderen produktinformatie (SPC) dobutamine.

Dobutamine

Doseeradvies aangepast op basis van herziene produktinformatie (SmPC)

Everolimus

Dosering en leeftijdscategorien aangepast op basis van herziening SPC Votubia

Raltegravir

NIEUW TOEGEVOEGD

Fibrinogeen

NIEUW TOEGEVOEGD
13 januari

Ivacaftor

NIEUW TOEGEVOEGD

Humaan Papilloma Virus (HPV) vaccin - 2 valent (type 16 en 18)

Doseeradvies volgens SmPC Gardasil toegevoegd

Entecavir

NIEUW TOEGEVOEGD

Entecavir

Nieuw toegevoegd

Entecavir

NIEUW TOEGEVOEGD

Rupatadine

Leeftijdscategorie toegevoegd obv herziening produktinformatie (SmPC) Rufadin

Rupatadine

Leeftijdscategorie aangepast nav herziening produktinformatie (SmPC) Rufadin.

Xylometazoline

Informatie over toedieningsinterval en maximale dosis per neusgat toegevoegd.

Xylometazoline

Het doseeradvies voor otrivin werd aangepast asgv een herziening van de produktinformatie (SmPC) Otrivin

Xylometazoline

De dosering is aangepast agv wijzigingen in de produktinformatie (SmPC) Otrivin