Disclaimer

Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie en hanteert een rekenmodule ten behoeve van het berekenen van dosering. Hoewel bij het samenstellen van gegevens en de rekenmodule uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site. Het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van de rekenmodule geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

← Terug naar overzicht