Mepolizumab

Stofnaam
Mepolizumab
Merknaam
Nucala
ATC code
R03DX09
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstig eosinofiel astma:
6 tot 12 jaar: 40 mg mg SC 1 x per 4 weken
12 tot 18 jaar:
100 mg SC 1 x per 4 weken

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 100 mg

Eigenschappen

Gehumaniseerd monoklonaal antilichaam (IgG, kappa). Remt de biologische activiteit van interleukine-5 (IL-5), door blokkade van de binding van IL-5 aan de α-keten van het IL-5-receptorcomplex dat tot expressie komt op het celoppervlak van de eosinofiel. Hierdoor wordt de signaalfunctie van IL-5 geremd en de productie en overleving van eosinofielen verlaagd.

Kinetische gegevens

De volgende gemiddelde (95% CI) farmacokinetische parameters zijn berekend met behulp van een populatie kinetiek model (Gupta 2019):

Genormaliseerd naar gewicht 27 kg 50 kg 70 kg
Dosis 40 mg 100 mg 100 mg
Cmax (mg/l) 10,2 (9,5 – 10,9) 16,3 (15,0 – 17,6) 12,8 (11,2 – 14,4)
t½ (dagen) 0,09 (0,08 – 0,09) 0,15 (0,13 – 0,16) 0,20 (0,16 – 0,23)
Cl/F (l/dag) 23,6 (21,9 – 25,3) 21,8 (19,6 – 24,1) 21,0 (17,6 – 24,3)

Doseringen

Ernstig refractair eosinofiel astma
 • Subcutaan
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 40 mg/dosis 1 x per 4 weken.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 100 mg/dosis 1 x per 4 weken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn.

Vaak (1-10%): neusverstopping, faryngitis, ondersteluchtweginfectie. Pijn in bovenbuik. Urineweginfectie. Rugpijn. Eczeem, systemische allergische reacties, systemische toedieningsreacties (zoals huiduitslag, overmatig blozen, spierpijn), lokale reacties (pijn, roodheid, zwelling, jeuk, branderigheid) op de injectieplaats, koorts.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxe.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Mepolizumab dient voorgeschreven te worden door artsen die ervaring hebben met de diagnose en behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma.

Niet gebruiken voor de behandeling van acute astma-exacerbaties.

Eosinofilie kan ontstaan als respons op een worminfectie; behandel deze infecties vóór aanvang van de behandeling. Als tijdens de behandeling een worminfectie ontstaat die niet reageert op antiparasitaire therapie, overweeg dan tijdelijk staken van de behandeling met mepolizumab.

Na toediening van mepolizumab kunnen acute of vertraagde systemische reacties (zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen en hypotensie) optreden. Overgevoeligheidsreacties kunnen acuut (binnen enkele uren) of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden, ook na langdurige behandeling.

Interacties

Geen interacties

Referenties

 1. GlaxoSmithKline Trading Services Limited, SmPC Nucala(EU/1/15/1043/001 (1-3-2021), www. geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 03 mei 2019
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 03 mei 2019
 4. Gupta et al, Subcutaneous mepolizumab in children aged 6 to 11 years with severe eosinophilic asthma., Pediatr Pulmonol. , 2019, Dec 54(12), 1957-67

Wijzigingen

 • 03 mei 2019 11:01: Nieuw toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering