Macrogol 4000

Stofnaam
Macrogol 4000
Merknaam
Forlax 'Junior', Forlax
ATC code
A06AD15

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Obstipatie:
6mnd-1jr: 1 sachet/dag; (forlax kind)
1-4jr: 1-2 sachtes per dag (forlax kind)
4-8jr: 2-4 sachets per dag (forlax kind)
8-18 jr: 1-2 sachets/dag (forlax volwassenen)

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor drank "junior" (4000) 4 g,
Poeder voor drank (4000) 10 g

Eigenschappen

Macrogol (4000) is een lange lineaire polymeer waarop watermoleculen worden vastgehouden door middel van waterstofbindingen. Bij orale toediening verhogen zij het vloeistofvolume in de darmen. Het intestinale vloeistofvolume dat niet wordt geabsorbeerd is verantwoordelijk voor de laxerende eigenschappen.

Kinetische gegevens

Macrogol 4000 heeft een hoog moleculair gewicht waardoor het niet wordt geabsorbeerd.

Doseringen

Obstipatie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 1 jaar en ≥ 5 kg
   [6] [7]
   • 4 g/dag in 1 dosis
   • Advies inname/toediening:

    's Morgens innemen
    De inhoud van een sachet Forlax Junior (4 g) dient vlak vóór gebruik opgelost te worden in ongeveer 50 ml water.

   • 1 sachet Forlax Junior = 4 gram

  • 1 jaar tot 4 jaar
   • 4 - 8 g/dag in 1 - 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    In geval van één sachet per dag 's morgens innemen; in geval van meerdere sachets per dag verdelen over de ochtend en avond.
    De inhoud van een sachet Forlax Junior (4 g) dient vlak vóór gebruik opgeloste te worden in ongeveer 50 ml water.

   • 1 sachet Forlax Junior = 4 g

  • 4 jaar tot 8 jaar
   • 8 - 16 g/dag in 2 doses. Verdeeld over ochtend en avond.
   • Advies inname/toediening:

    De inhoud van een sachet Forlax Junior (4 g) dient vlak vóór gebruik opgeloste te worden in ongeveer 50 ml water.

   • 1 sachet Forlax Junior = 4 g

  • 8 jaar tot 18 jaar
   • 10 - 20 g/dag in 1 dosis (= Forlax volwassenen 1 tot 2 sachets/dag).
   • Advies inname/toediening:

    's Morgens innemen
    De inhoud van een sachet Forlax Volwassenen (10 g) dient vlak vóór gebruik opgelost te worden in een glas water.

   • 1 sachet Forlax Volwassenen = 10 g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen bij kinderen

Gastro-intestinale bijwerkingen zoals diarree, abdominale pijn, opgeblazen gevoel, braken en misselijkheid.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): abdominale zwelling en/of pijn, diarree, misselijkheid. Soms (0,1-1%): braken, opgeblazen gevoel, ontlastingsaandrang en fecale incontinentie. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (bv. door macrogol of zwaveldioxide) zoals jeuk, urticaria, uitslag, gezichtsoedeem, Quincke-oedeem, bronchospasme, anafylactische shock. Voorts zijn diarree in combinatie met elektrolytafwijkingen en/of dehydratie gemeld, vooral bij oudere patiënten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Organisch inflammatoir darmlijden, zoals colitis ulcerosa en M Crohn of toxisch megacolon. Ileus of verdenking van intestinale obstructie, symptomatische stenose, pijnlijke abdominale syndromen van onbekende oorsprong, (risico van) perforatie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorafgaande aan de start van de behandeling moet een organische aandoening worden uitgesloten, in het bijzonder bij kinderen jonger dan 2 jaar. Het door de behandeling teweeggebrachte herstel van de darmperistaltiek zal onderhouden worden door een gezonde levenswijze en dieetmaatregelen. In het geval van diarree dient voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten, die aanleg hebben voor een verstoring in de water en elektrolytenbalans (patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie of patiënten die diuretica gebruiken). Controle van de elektrolyten dient te worden overwogen.

Er zijn gevallen gerapporteerd van aspiratie nadat zeer grote hoeveelheden polyethyleenglycol en elektrolyten waren toegediend via een maagsonde. In het bijzonder kinderen met neurologische aandoeningen met betrekking tot de motoriek van de mond, lopen het risico op aspiratie [SmPC Forlax].

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij onvoldoende effect is nader onderzoek aangewezen. Bij aanleg voor verstoring in de water- en elektrolytenbalans (bv.  verminderde lever- of nierfunctie of diureticagebruik) tijdens gebruik de elektrolyten controleren.

Interacties

Niet beoordeeld: de AUC en Cmax van digoxine kunnen afnemen.

Het adsorberend vermogen van geactiveerde kool kan afnemen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 02 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 02 nov 2014
 4. Dupont C, et al., A dose determination study of polyethylene glycol 4000 in constipated children: factors influencing the maintenance dose., J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2006, 42, 178-85
 5. Dupont C, et al., Double-blind randomized evaluation of clinical and biological tolerance of polyethylene glycol 4000 versus lactulose in constipated children., J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2005, 41, 625-33
 6. IPSEN Farmaceutica BV, SPC Forlax junior., 26 januari 2007, H28913, CBG website geraadpleegd 2 mei 2008
 7. CBO, Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, www.nvk.nl, Revisie geautoriseerd door NVK bestuur op 24-08-2016

Wijzigingen

 • 13 maart 2020 12:30: Waarschuwing tav toepasssing via neussonde toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering