Magnesiumcitraat

Stofnaam
Magnesiumcitraat
Merknaam
Magmedi
ATC code
A12CC04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

>12 jaar: On-label
<12 jaar: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe en behandeling van magnesiumdeficiëntie
12-18 jaar: 3 dd 1 tablet (= 291,6 mg magnesium of 12 mmol /dag).

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 80 mg/ml
Tablet 97 mg magnesium (4 mmol)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypomagnesiƫmie
 • Oraal
  • 1 maand tot 12 jaar
   [3]
   • Elementair magnesium:  0,6 mmol/kg/dag in 3 doses. Max: 12 mmol/dag.
    • Dosering aanpassen op geleide van plasma magnesium concentratie.
    •  1 mmol magnesium = 24,3 mg magnesiumcitraat nonahydraat
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Elementair magnesium: 12 - 24 mmol/dag in 3 - 4 doses.
    • Doseren op geleide plasma magnesium concentratie
    • 1 mmol magnesium = 24,3 mg magnesiumcitraat nonahydraat

     

Preventie van hypomagnesiƫmie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [3]
   • Elementair magnesium:  0,12 - 0,25 mmol/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 16 mmol/dag.
    • Dosering aanpassen op geleide van plasma magnesium concentratie.
    •  1 mmol magnesium = 24,3 mg magnesiumcitraat nonahydraat

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): na een hoge dosis: diarree, zachte ontlasting, irritatie van het maag-darmkanaal.

Zelden (0,01-0,1%): hypermagnesiëmie.

Zeer zelden (< 0,01%): bij hoge doses en langdurig gebruik: vermoeidheid kan een aanduiding zijn dat een verhoogde magnesiumspiegel is bereikt.

Bij bijwerkingen zoals diarree, de behandeling tijdelijk staken. Na verbetering en/of verdwijnen van de symptomen de behandeling met een lagere dosering hervatten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Ernstige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij doseringen boven de 2 ml/kg/dag laxerend effect.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij een vastgestelde hypomagnesiëmie, een vastgestelde hypocalciëmie en hypokaliëmie corrigeren, omdat magnesiumtekort vaak het gevolg is van deze aandoeningen.

Bij vermoeidheid die optreedt bij hoge doses of langdurig gebruik, wees alert op het ontstaan van hypermagnesiëmie, met name bij nierfunctiestoornissen.

Wees voorzichtig bij cardiale geleidingsstoornissen, omdat magnesium de contractiliteit van het hart reguleert en het hartritme stabiliseert.

Magnesiumcitraat tabletten zijn niet geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met ernstige symptomatische hypomagnesiëmie of serumspiegels van < 0.4 mmol/l; dan is i.v.-toediening aangewezen.

Wees voorzichtig bij het onderling uitwisselen van magnesiumpreparaten, omdat de biologische beschikbaarheid van magnesiumpreparaten kan variëren.

Bij moeite met het slikken van tabletten bij voorkeur behandelen met een magnesiumpoeder voor een oplossing in vloeistof.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
De absorptie van aluminium kan toenemen; met name bij patiënten met nierfalen kan dit leiden tot mogelijk fatale encefalopathie als gevolg van sterk verhoogde aluminiumconcentraties; gelijktijdig gebruik van aluminiumverbindingen en citraten wordt ontraden bij patiënten met verminderde nierfunctie

Interacties magneiumzouten algemeen:
Relevant:

Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg: ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC05
A12CC01
A12CC03
A12CC02
SELEEN

Selenium

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Kora Corporation Ltd t/a Kora Healthcare, SmPC Magmedi (RVG 126098) 15-2-2023, Geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Redactieraad Kinderformularium, Expert opinie, based on conversion of other (licensed) magnesiumsalts, , Board meeting Sept 7, 2022
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 29-11-2023

Wijzigingen

 • 11 januari 2024 10:03: Dosering is aangepast obv SmPC Magmedi en Expert opinie over andere magnesiumzouten

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering