Neostigmine

Stofnaam
Neostigmine
Merknaam
Prostigmin
ATC code
N07AA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Antagoneren van niet depolariserende spierrelaxantia: 
Kinderen: IV 0,03 mg/kg/dosis langzame injectie

Myasthenia gravis:
Neonaten: Start 0,1 mg IM, op geleide van respons aanpassen. Gemiddelde dosis 0,01-0,04 mg/kg/dosis iedere 4 uur.
1 mnd - 6 jaar: start 0,2 mg/dosis, daarna 0,02-0,04 mg/kg IM of SC iedere 3-4 uur
> 6 jaar: start 0,5 mg/dosis, daarna 0,02-0,04 mg/kg IM of SC iedere 3-4 uur

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

On-label

Eigenschappen

Neostigmine, een quaternair ammoniumzout, is een indirect werkend parasympathicomimeticum. Door remming van cholinesterase wordt het effect van acetylcholine op de muscarine- en nicotinereceptoren verlengd en versterkt. Het veroorzaakt o.a. contractie en verhoogde peristaltiek van glad spierweefsel. In het zenuwstelsel wordt de overdracht van motorische en sensorische prikkels vergemakkelijkt; bij myasthenia gravis verlicht het de spierzwakte en herstelt de normale spierfunctie gedurende enkele uren.

Farmacokinetiek

Er zijn geen kinetische gegevens bij kinderen bekend.

Doseringen

Antagoneren van niet-depoliserende spierverslappers
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,03 mg/kg/dosis, zo nodig.
Myasthenia gravis
 • Intramusculair
  • a terme neonaat
   [1]
   • Startdosering: 0,1 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: op geleide van respons dosering aanpassen naar 0,01 - 0,04 mg/kg/dosis elke 4 uur.
   • Advies inname/toediening:

    30 minuten voor de voeding

  • 1 maand tot 6 jaar
   [1]
   • Startdosering: 0,2 mg/dag, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,12 - 0,32 mg/kg/dag in 6 - 8 doses. Max: 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Alternatief: subcutaan

  • ≥ 6 jaar
   [1]
   • Startdosering: 0,5 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,12 - 0,32 mg/kg/dag in 6 - 8 doses. Max: 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Alternatief: subcutaan

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (metilsulfaat) 0.5 mg/ml (produkt Centrafarm bevat 10 mg/ml benzylalcohol)
Inj.vlst. (metilsulfaat) 2,5 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

PARASYMPATHICOMIMETICA

CHOLINESTERASEREMMERS

Pyridostigmine

Mestinon
N07AA02

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): syncope, tranende ogen, miosis, aritmieën (bradycardie, tachycardie, AV-blok, afwijkend ECG), flauwvallen, hypotensie, toegenomen bronchiale secretie, bronchospasmen, maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, speekselvloed, flatulentie, diarree, verhoogde peristaltiek, maagkrampen), zweten, spierspasmen, spiertrekkingen, spierzwakte.

Zelden ( 0,01–0,1%): allergische en anafylactische reacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

mechanische obstructie van darm- of urinekanaal;

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij cardiovasculaire aandoeningen, gedecompenseerde cardiale insufficiëntie, recent myocardinfarct, aritmieën met name bradycardie, AV blokkade, hypotensie, recent coronair lijden , behandeling met β-blokkers, vagotonie, diabetes mellitus, astma, ziekte van Parkinson, peritonitis, postoperatieve hypodynamische doorbloedingsstoornis, shock, hyperthyreoïdie, ulcus pepticum, epilepsie, urineweginfectie, verminderde nierfunctie en na maag-darmoperaties.

Interacties

Interacties Parasympathicomimetica algemeen

Niet beoordeeld: de werking van het depolariserende spierrelaxans suxamethonium wordt verlengd. De werking van niet-depolariserende spierrelaxantia wordt geantagoneerd.

Combinatie met β-blokkers kan de verlaging van de hartfrequentie versterken.

Combinatie met parasympathicolytica kan wederzijds de werking verminderen.

 

Referenties

 1. Meda Pharma B.V., SmPC Prostigmin (RVG 03775) 14-10-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 28 juni 2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 juni 2017

Wijzigingen

 • 28 juni 2017 14:24: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering