Oseltamivir

Stofnaam
Oseltamivir
Merknaam
Tamiflu
ATC code
J05AH02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van influenza
0-12 mnd, <10 kg:
6 mg/kg/dag in 2 doses
10-15 kg: 30 mg 2 dd
>15 <23 kg: 45 mg 2 dd
>23 <40 kg: 60 mg 2 dd
>40 kg: 75 mg 2 dd

Behandelduur 5 dagen

Preventie van influenza na blootstelling
0-12 mnd, < 10 kg:
3 mg/kg/dag in 1 dosis
10-15 kg: 30 mg 1 dd
>15 <23 kg: 45 mg 1 dd
>23 <40 kg: 60 mg 1 dd
>40 kg: 75 mg  1 dd
Behandelduur: 10 dagen

Preventie gedurende influenza epidemie onder bevolking:
< 40 kg: geen aanbeveling
> 40 kg: 75mg 1 dd voor een periode tot 6 weken.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als fosfaat) 30 mg, 45 mg, 75 mg
Susp. oraal "poeder voor" (als fosfaat)  6 mg/ml
Vanuit de capsules kan een suspensie bereid worden. Zie de productinformatie voor aanwijzingen.

Eigenschappen

Oseltamivirfosfaat is een pro-drug van oseltamivircarboxylaat. De actieve metaboliet is een selectieve remmer van neuraminidase, een oppervlakteglycoproteïne met enzymatische activiteit op het virion van influenza-A- en -B-virussen. Neuraminidase is essentieel voor zowel het binnendringen van het virus in niet-geïnfecteerde cellen als voor het vrijkomen van recent gevormde virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen en voor de verdere verspreiding van het virus in het lichaam.

Kinetische gegevens

< 1 jaar:
De resultaten laten zien dat doseringen van 3 mg/kg tweemaal daags bij baby's in de leeftijd van 3 t/m 12 maanden en 2,5 mg/kg tweemaal daags bij baby's in de leeftijd van 1 t/m 3 maanden, blootstellingen geven die vergelijkbaar zijn met blootstellingen die klinische werkzaamheid tonen bij volwassenen en baby’s en kinderen van 1 jaar of ouder.

> 1 jaar: Jongere kinderen scheidden zowel de prodrug als de actieve metaboliet sneller uit dan volwassenen, resulterend in een lagere blootstelling voor een gegeven mg/kg dosis. Doses van 2 mg/kg geven een vergelijkbare blootstelling aan oseltamivircarboxylaat als die bereikt bij volwassenen die een enkele dosis van 75 mg krijgen (ongeveer 1 mg/kg). De farmacokinetiek van oseltamivir bij kinderen en adolescenten van 12 jaar of ouder was gelijk aan die bij volwassenen.
 

Doseringen

Behandeling influenza
 • Oraal
  • ≥ 40 kg
   [3]
   • 150 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • 0 maanden tot 1 jaar en < 15 kg
   [3]
   • 6 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
  • ≥ 1 jaar en 10 tot 15 kg
   [3]
   • 60 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • 15 tot 24 kg
   [3]
   • 90 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • 24 tot 40 kg
   [3]
   • 120 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

Preventie influenza (post expositie)
 • Oraal
  • 0 maanden tot 1 jaar en < 15 kg
   [3]
   • 3 mg/kg/dag in 1 dosis
  • ≥ 40 kg
   [3]
   • 75 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur: 10 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • ≥ 1 jaar en 10 tot 15 kg
   [3]
   • 30 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur: 10 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • 15 tot 24 kg
   [3]
   • 45 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur: 10 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

  • 24 tot 40 kg
   [3]
   • 60 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur: 10 dagen
   • De drank is heel bitter van smaak. De drank kan door ouders/verzorgers gemengd worden met zeer zoete limonadesiroop of geconcentreerd vruchtensap (bijv. diksap).

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AB04

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Zanamivir

Relenza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR13
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Enfuvirtide

Fuzeon
J05AX07

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen tot 12 jaar: zeer vaak (> 10%): hoest, verstopte neus. Braken. Vaak (1-10%): misselijkheid, dyspepsie, buikpijn. Hoofdpijn. Oorpijn, otitis media. Rinorroe. Conjunctivitis. Soms (0,1-1%): trommelvliesaandoening. Dermatitis (bv. allergisch, atopisch). Neuropsychiatrische bijwerkingen zijn gemeld.


Bijwerkingen algemeen

Volwassenen en kinderen > 12 jaar: zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, misselijkheid. Vaak (1-10%): dyspepsie, braken, buikpijn. (Draai-)duizeligheid, vermoeidheid, koorts, pijn in de ledematen. Hoest, keelpijn, rinorroe, bovenste luchtweginfecties, sinusitis, bronchitis. Herpes simplex infecties. Slapeloosheid. Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreactie. Huiduitslag, eczeem, dermatitis, urticaria. Veranderd bewustzijn, convulsies. Cardiale aritmie. Stijging van leverenzymwaarden. Zelden (0,01-0,1%): trombocytopenie. Anafylactische en anafylactoïde reacties. Angio-oedeem, erythema mulftiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. (Fulminante) hepatitis, leverfalen. Gastro-intestinale bloedingen. Nachtmerries, agitatie, angst, verwardheid, hallucinatie, delier, afwijkend gedrag, zelfverwonding. Visusstoornis.


Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Ouders dienen alert te zijn op gedragsveranderingen en bewustzijnsveranderingen en bij het optreden van gedragsveranderingen en/of bewustzijnsveranderingen contact op te nemen met de behandelend arts.

Overdosering is vaker gemeld voor kinderen dan voor volwassenen en adolescenten. Voorzichtigheid
is geboden bij de bereiding van een oseltamivir orale suspensie en de toediening van oseltamivir
aan kinderen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De veiligheid en werkzaamheid zijn onvoldoende vastgesteld bij immuungecompromitteerde patiënten of patiënten met een ernstige of instabiele ziekte. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten met een chronische cardiale en/of respiratoire aandoening en bij kinderen met een verminderde leverfunctie. Neuropsychiatrische bijwerkingen zijn gemeld, met name bij kinderen en adolescenten; patiënten nauwgezet controleren op gedragsveranderingen.

Interacties

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met clopidogrel.

Niet beoordeeld: probenecide vergroot de blootstelling aan de actieve metaboliet oseltamivircarboxylaat.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 nov 2014
 3. Roche registration limited, SPC Tamiflu. EU/1/02/222/003, 12-08-2019
 4. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 nov 2014
 5. EMEA/CHMP, FOLLOW-UP RECOMMENDATIONS FROM CHMP on Novel Influenza (H1N1) outbreak, EMEA/H/A-5.3/1172 Regulation (EC) No 726/2004 Article 5(3), 7 mei 2009, 3
 6. Gezondheisraad, Advies Antivirale middelen bij een grieppandemie, 08 dec 2015, Pulicatienr. 2015/30

Wijzigingen

 • 12 december 2019 08:46: Waarschuwing toegevoegd tav overdosering bij kinderen obv SmPC
 • 05 september 2015 13:28: Doseringen voor kinderen jonger dan 12 maanden gewijzigd op basis van herziening SmPC Tamiflu

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering