Choriongonadotrofine

Stofnaam
Choriongonadotrofine
Merknaam
Pregnyl
ATC code
G03GA01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie: On-label
Cryptorchidisme: On-label
Diagnosticum: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

BIJ JONGENS:
Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie:
IM/SC1500 I.E. twee tot drie keer per week gedurende ten minste zes maanden.
Cryptorchidisme die niet het gevolg is van anatomische obstructie:
< 2 jaar: 250 IE 2 x per week gedurende 6 weken
2 tot 6 jaar: 500-1000 IE 2 x per week gedurende 6 weken
> 6 jaar: 1500 IE 2 x per week gedurende 6 weken
Indien nodig kan de behandeling worden herhaald.
Choriongonadotrofine is niet geregistreerd als diagnosticum voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 1500 IE, 5000 IE + 1 ml oplosm.

Eigenschappen

Humaan choriongonadotrofine (HCG) wordt bereid uit de urine van zwangere vrouwen en heeft de werking van het luteïniserend hormoon (LH). Bij de vrouw wordt het gegeven ter vervanging van de endogene pre-ovulatoire LH-piek om de laatste fase van de follikelrijping te induceren, welke tot ovulatie leidt. Het wordt tevens gegeven ter vervanging van endogeen LH tijdens de luteale fase. Bij de man wordt het gegeven om de leydigcellen te stimuleren en zo de productie van testosteron te bevorderen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Diagnosticum: HCG test
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 1.500 IE/dosis, √©√©nmalig.
   • In overleg met endocrinoloog

Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie
 • Subcutaan
  • Jongens 12 jaar tot 18 jaar
   • 500 - 750 IE/dosis 2 maal per week.
   • Dosis aanpassen op geleide van testosteron spiegels

Cryptorchidisme, die niet het gevolg is van anatomische obstructie
 • Subcutaan
  • < 2 jaar
   [4]
   • 250 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 500 - 1.000 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

  • 6 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1.500 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Huiduitslag, hoofdpijn, irritatie.

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,01-0,1%): allergische reacties op de plaats van injectie (pijn en/of uitslag). Algemene huiduitslag en koorts. Verder zijn lokale reacties op de injectieplaats gemeld zoals kneuzing, pijn, roodheid, zwelling en jeuk.

Bij de vrouw: Vaak (1-10%): syndroom van milde ovariële hyperstimulatie, gekenmerkt door buikpijn, opgezet gevoel, misselijkheid, braken, diarree, afwijkende leverfunctietesten (evt met morfologische veranderingen in leverbiopten). en milde tot matig vergrote ovaria. Soms (0,1-1%): ernstig ovarieel hyperstimulatiesyndroom, gekenmerkt door grote ovariumcysten (met gevaar voor ruptuur), ascites, vaak hydrothorax en gewichtstoename en zelden trombo-embolische verschijnselen.

Bij de man: Soms (0,1-1%): na hoge doses, water- en zoutretentie, toegeschreven aan een overmatige androgeenproductie. Zelden (0,01-0,1%): gynaecomastie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor urinaire gonadotrofinen. (Verdenking op) geslachtshormoon afhankelijke tumoren zoals ovarium-, borst- en baarmoedercarcinoom bij de vrouw en prostaat- of borstcarcinoom bij de man. Misvormingen van de geslachtsorganen of fibroïde tumoren in de uterus, die een contra-indicatie zijn voor zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij de vrouw: Vóór toepassing aanwezigheid van onbehandelde niet-gonadale endocrinologische afwijkingen uitsluiten. Bij symptomen van ongewenste ovariële hyperstimulatie (dus niet als onderdeel van de voorbereidende behandeling voor kunstmatige voortplantingstechnieken) de behandeling staken. In dat geval zwangerschap vermijden en beslist geen HCG toedienen wegens het risico van meervoudige ovulaties en het ovariële hyperstimulatiesyndroom. Voorzichtigheid is geboden bij vrouwen met een risicofactor voor trombose zoals eerder opgetreden trombose, positieve familieanamnese, overgewicht (BMI >30 kg/m²) of trombofilie, vanwege het vergrote risico van veneuze of arteriële trombo-embolieën bij behandeling met gonadotrofinen. Bij afwijkingen van de eileiders is het risico van ectopische zwangerschap iets vergroot. In een vroeg stadium van de zwangerschap dient met echoscopie te worden vastgesteld of de vrucht zich in de uterus bevindt. Het risico van meerlingzwangerschap is iets vergroot. De kans op een meerlingzwangerschap na toepassing van kunstmatige voortplantingstechnieken hangt echter samen met het aantal teruggeplaatste oöcyten/embryo's. Bij kunstmatige voortplantingstechnieken is het percentage miskramen hoger dan normaal. Tot 10 dagen na toediening kan choriongonadotrofine interfereren met de immunologische bepaling van HCG in serum/urine, hetgeen tot een foutpositieve zwangerschapstest kan leiden.

Bij de man: Regelmatige controle is noodzakelijk bij latent of manifest hartfalen, een gestoorde nierfunctie, hypertensie, epilepsie of migraine (of een anamnese van deze aandoeningen), omdat een verhoogde androgeenproductie deze aandoeningen soms kan verergeren of doen terugkomen. Bij prepuberale jongens is een zorgvuldige toediening geboden om voortijdige sluiting van de epifysairschijven of voortijdige geslachtelijke ontwikkeling te voorkomen. De skeletgroei dient regelmatig te worden gecontroleerd.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 okt 2014
 4. NV Organon, SPC Pregnyl (RVG 00102/00103/00104) 30-11-2017, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 23 maart 2018 13:39: Indicatie cryptorchidisme toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering