Choriongonadotrofine

Stofnaam
Choriongonadotrofine
Merknaam
Ovitrelle
ATC code
G03GA01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie: On-label
Cryptorchidisme: On-label
Diagnosticum: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

BIJ JONGENS:
Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie:
IM/SC1500 I.E. twee tot drie keer per week gedurende ten minste zes maanden.
Cryptorchidisme die niet het gevolg is van anatomische obstructie:
< 2 jaar: 250 IE 2 x per week gedurende 6 weken
2 tot 6 jaar: 500-1000 IE 2 x per week gedurende 6 weken
> 6 jaar: 1500 IE 2 x per week gedurende 6 weken
Indien nodig kan de behandeling worden herhaald.
Choriongonadotrofine is niet geregistreerd als diagnosticum voor kinderen.
[SmPC Pregnyl-UDH] 

Eigenschappen

Recombinant humaan choriongonadotrofine (r-HCG) ofwel choriongonadotrofine-α wordt bereid door recombinant DNA-techniek en heeft een zelfde aminozuurvolgorde als uit urine verkregen HCG. Vindt toepassing bij vervanging van de endogene pre-ovulatoire LH-piek om de laatste fase van de follikelrijping te induceren, welke tot ovulatie leidt en om vroege luteïnisatie te bewerkstelligen na het gebruik van geneesmiddelen voor de stimulatie van follikelgroei.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Diagnosticum: HCG test
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 1.500 IE/dosis, √©√©nmalig.
   • In overleg met endocrinoloog

Hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsinductie
 • Subcutaan
  • Jongens 12 jaar tot 18 jaar
   • 500 - 750 IE/dosis 2 maal per week.
   • Dosis aanpassen op geleide van testosteron spiegels

Cryptorchidisme, die niet het gevolg is van anatomische obstructie
 • Subcutaan
  • < 2 jaar
   [4]
   • 250 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 500 - 1.000 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

  • 6 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1.500 IE/dosis 2 x per week. Gedurende 6 weken..
   • Zo nodig behandeling herhalen.
    ALTERNATIEF: IM toediening

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. 1500 IE, 5000 IE + 1 ml oplosm.
Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit 250 microgram/0,5 ml 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Huiduitslag, hoofdpijn, irritatie.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): reactie op de injectieplaats. Hoofdpijn. Misselijkheid, braken, buikpijn, opgezette buik. Milde tot matige vorm van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS).

Soms (0,1-1%):buikklachten, diarree. Ernstig OHSS.

Zeer zelden (< 0,01%): lichte tot ernstige overgevoeligheidsreacties inclusief huiduitslag, anafylactische reacties en shock. Trombo-embolie.

Een milde tot matige vorm van OHSS kan samengaan met buikklachten, misselijkheid, braken, vergrote ovaria en echografische aanwijzingen voor ascites.

Ernstige OHSS kan samengaan met sterke vergroting van de ovaria, gewichtstoename, dyspneu, oligurie, hypovolemie, hemoconcentratie, verstoring van de elektrolytenbalans, ascites, pleura-effusie of acuut longlijden. Zeer zelden ovariumtorsie of trombo-embolische voorvallen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • hypofyse- of hypothalamustumor;
 • ovarium-, uterus- of mammacarcinoom;
 • vaginale bloeding met onbekende oorzaak;
 • vergroting van de ovaria of cyste, niet veroorzaakt door het polycysteus ovariumsyndroom;
 • actieve trombo-embolische aandoening;
 • primair ovariumfalen;
 • misvorming van geslachtsorganen of myomen van de baarmoeder die zwangerschap onmogelijk maken;
 • postmenopauze.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Onderzoek vooraf op aanwezigheid van niet-gonadale endocrinologische afwijkingen (bv. ziekten van schildklier, bijnier of hypofyse) en behandel deze.

Het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) is een potentieel levensbedreigende complicatie die kan ontstaan bij stimulering van follikelgroei. OHSS treedt vrijwel alleen op als hCG wordt toegediend of door een zwangerschap wordt geproduceerd. Risicofactoren voor het ontwikkelen van OHSS zijn een laag lichaamsgewicht bij een leeftijd < 35 jaar, polycysteus-ovariumsyndroom, hogere doses exogene gonadotrofinen, hoge absolute of snel stijgende serumspiegels van estradiol, een groot aantal ontwikkelende ovariële follikels en eerdere episoden van OHSS. Monitor de stimulatiecycli aan de hand van echografie en estradiolmetingen, om risicofactoren vroegtijdig te identificeren. Bij aanwijzingen voor ovariële hyperstimulatie geen hCG toedienen en de patiënt adviseren ten minste 4 dagen geen gemeenschap te hebben of barrière-contraceptiemethoden te gebruiken. Na toediening van hCG de patiënt gedurende minimaal 2 weken volgen. Bij ernstige OHSS de behandeling met gonadotrofine staken; ziekenhuisopname is aangewezen.

Risico's bij ART: De kans op een meerlingzwangerschap na ovulatie-inductie is toegenomen en daarmee de kans op maternale en perinatale complicaties; volg daarom de ovariële respons zorgvuldig. Er is meer kans op een miskraam en extra-uteriene graviditeit gerapporteerd; dit risico hangt niet direct samen met gebruik van gonadotrofinen maar met de onderliggende aandoening.

Trombose: Wees voorzichtig bij vrouwen met risicofactoren voor trombose zoals een trombose in de (familie)anamnese, overgewicht (BMI > 30) of trombofilie, vanwege de toegenomen kans op trombo-embolische voorvallen bij behandeling met gonadotrofinen.

Tumoren: Zowel benigne als maligne tumoren van de ovaria of andere delen van het reproductiesysteem zijn gemeld bij vrouwen die veelvuldig therapie kregen voor behandeling van onvruchtbaarheid. Het is onduidelijk of behandeling met gonadotrofinen de kans op dit soort tumoren vermeerdert bij onvruchtbare vrouwen.

Onderzoek: Tot 10 dagen na toediening kan choriongonadotrofine interfereren met de immunologische bepaling van hCG in serum/urine, hetgeen tot een foutpositieve zwangerschapstest kan leiden.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 9-12-2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 9-12-2021
 4. NV Organon, SPC Pregnyl (RVG 00102/00103/00104) 30-11-2017, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 23 maart 2018 13:39: Indicatie cryptorchidisme toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering