Atropine oculaire toepassing

Stofnaam
Atropine oculaire toepassing
Merknaam
-
ATC code
S01FA01

Atropine oculaire toepassing

Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Mydriaticum, cycloplegium,
<2,5 jaar:
Off-label
>2,5 jaar: on- label
Acute fase van uveitis: Off-label

 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Mydriaticum en cycloplegium voor diagnostische doeleinden; de behandeling van intra-oculaire ontstekingen ter voorkoming van synechieën:
> 2,5 jaar: 0,5% atropinesulfaat: 1-2 druppels in aangedane oog.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Atropine oogdruppels 0.25% (2,5 mg/ml); 0,5% (5 mg/ml); 1% (10 mg/ml);  FNA Bevat boorzuur. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Atropine oogdruppels 0,01% (0,1 mg/ml)
Minims: 1% (10 mg/ml)
 

Eigenschappen

Parasympathicolyticum; toegediend in het oog veroorzaakt het mydriasis en cycloplegie. Werking: mydriasis is max. na 30-40 min., cycloplegie is max. binnen enkele uren. Werkingsduur: 1-2 weken.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Mydriaticum, cycloplegicum
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5] [6]
   • 0,5 % oplossing atropine: 1 druppel(s)/dosis 2 dd
   • Behandelduur:

    Gedurende 3 dagen en 's ochtends voor retinoscopie

Indicatie: Acute fase van uveïtis
 • Oculair
  • 4 jaar tot 18 jaar
   • 0,5 % atropine oplossing: 1 - 2 druppel(s)/dosis 2-3 dd
   • Voor kortdurend gebruikt.
    Er zijn geen studies verricht naar het gebruik van atropine voor deze indicatie.

Indicatie: Ernstige myopie
 • Oculair
  • ≥ 4 jaar
   [7]
   • 0.01%: 1 dd 's avonds in elk oog 1 druppel

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

PARASYMPATHICOLYTICA

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01
PARASYMPATHICOLYTICA

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01

Bijwerkingen bij volwassenen

Lichtschuwheid, visusstoornissen, irritatie, verhoging intra-oculaire druk, allergische reacties (oedeem, conjunctivitis, blefaritis). Systemische effecten zoals droge mond, rode huid, temperatuurverhoging, aritmie, tachycardie, acute urineretentie, ataxie, verwardheid en psychotische reacties, vooral bij kinderen en ouderen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Verhoogde intra-oculaire druk; nauwe-kamerhoek glaucoom of bij vermoeden hiervan. Overgevoeligheid voor het conserveermiddel.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (lezen, deelname in het verkeer). Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1-3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. 'Minims' bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik.

Interacties

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

Referenties

 1. Zetterstrom C. , The effect of phenylephrine on the accommodative process in man, Acta Ophthalmol (Copenh), 1984, Dec;62(6), 872-8
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014
 4. Bausch&Lomb Pharma, SPC Atropine Minims (RVG 09357), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09357.pdf
 5. Ebri A, et al, Cost-effectiveness of cycloplegic agents: results of a randomized controlled trial in nigerian children. , Invest Ophthalmol Vis Sci. , 2007, Mar;48(3), 1025-31
 6. Ingram RM, et al, Refraction of 1-year-old children after cycloplegia with 1% cyclopentolate: comparison with findings after atropinisation., Br J Ophthalmol., 1979 , May;63(5), 348-52
 7. World Society of Ophthalmology & Strabismus, Myopia Consensus Statement, http://wspos.org/wp-content/uploads/2016/04/WSPOS_Consensus-Statement_Myopia.pdf, Geraadpleegd 10 okt 2016

Wijzigingen

 • 27 januari 2017 09:21: De leeftijdsondergrens van de indicatie ernstige myopie is aangepast op basis van expert opinie.
 • 10 oktober 2016 13:13: Naar aanleiding van een melding bij het CMR, waarbij een te hoge sterkte is toegepast bij een kind met ernstige myopie is de indicatie ernstige myopie met bijbehorende (juiste) sterkte oogdruppel opgenomen in het Kinderformularium.