Atropine oculaire toepassing

Stofnaam
Atropine oculaire toepassing
Merknaam
-
ATC code
S01FA01

Atropine oculaire toepassing


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Mydriaticum, cycloplegium,
<2,5 jaar:
Off-label
>2,5 jaar: on- label
Acute fase van uveitis: Off-label
Myopie: off-label

 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Mydriaticum en cycloplegium voor diagnostische doeleinden; de behandeling van intra-oculaire ontstekingen ter voorkoming van synechieën:
> 2,5 jaar: 0,5% atropinesulfaat: 1-2 druppels in aangedane oog.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Atropine oogdruppels 0,01% (0,1 mg/ml), 0,05% (0,5 mg/ml), 0.25% (2,5 mg/ml); 0,5% (5 mg/ml); 1% (10 mg/ml);  FNA Bevat boorzuur. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Minims: 1% (10 mg/ml)
 

Eigenschappen

Parasympathicolyticum; toegediend in het oog veroorzaakt het mydriasis en cycloplegie. Werking: mydriasis is max. na 30-40 min., cycloplegie is max. binnen enkele uren. Werkingsduur: 1-2 weken.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Mydriaticum, cycloplegicum
 • Oculair
  • 0 jaar tot 1 jaar
   [1] [4] [5] [6] [8]
   • 0,25%-0,5 % oplossing atropine 1 druppel(s)/dosis, 2 dd.
   • Behandelduur: Gedurende 3 dagen en 's ochtends voor retinoscopie
   • Lagere sterkte gebruiken indien bijwerkingen optreden

  • 1 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5] [6]
   • 0,5 % oplossing atropine: 1 druppel(s)/dosis, 2 dd.
   • Behandelduur: Gedurende 3 dagen en 's ochtends voor retinoscopie
Acute fase van uveïtis
 • Oculair
  • 4 jaar tot 18 jaar
   • 0,5 % atropine oplossing: 1 - 2 druppel(s)/dosis, 2-3 dd.
   • Voor kortdurend gebruikt.
    Er zijn geen studies verricht naar het gebruik van atropine voor deze indicatie.

Ernstige myopie

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

PARASYMPATHICOLYTICA

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06
SYMPATHICOMIMETICA EXCL GLAUCOOMMIDDELEN

Fenylefrine Oculaire toepassing

Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
S01FB01

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen komen zelden voor, maar omvatten anticholinergische effecten zoals droge mond en huid, blozen, verhoogde lichaamstemperatuur, urinewegsymptomen, gastro-intestinale symptomen en tachycardie. Deze effecten komen vaker voor bij zuigelingen en kinderen.
Zuigelingen kunnen zeer zelden levensbedreigende aandoeningen ervaren zoals slaperigheid, convulsies, hoge koorts en coma.
(SmPC Atropine)

Bijwerkingen algemeen

Lichtschuwheid, visusstoornissen, irritatie, verhoging intra-oculaire druk, allergische reacties (oedeem, conjunctivitis, blefaritis). Systemische effecten zoals droge mond, rode huid, temperatuurverhoging, aritmie, tachycardie, acute urineretentie, ataxie, verwardheid en psychotische reacties, vooral bij kinderen en ouderen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Verhoogde intra-oculaire druk; nauwe-kamerhoek glaucoom of bij vermoeden hiervan. Overgevoeligheid voor het conserveermiddel.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Zuigelingen en peuters tot twee jaar en kinderen met Down syndroom zijn bijzonder gevoelig voor de effecten van atropine. Voorzichtheid bij dosering is noodzakelijk. 

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen met koorts, aangezien het vermogen om de temperatuur te reguleren verminderd kan zijn door remming van de zweetsecretie (SmPC Atropine).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor sommige dagelijkse bezigheden (lezen, deelname in het verkeer). Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 45 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1-3 minuten dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. 'Minims' bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik.

Interacties

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

Referenties

 1. Zetterstrom C. , The effect of phenylephrine on the accommodative process in man, Acta Ophthalmol (Copenh), 1984, Dec;62(6), 872-8
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014
 4. Bausch&Lomb Pharma, SPC Atropine Minims (RVG 09357), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09357.pdf
 5. Ebri A, et al, Cost-effectiveness of cycloplegic agents: results of a randomized controlled trial in nigerian children. , Invest Ophthalmol Vis Sci. , 2007, Mar;48(3), 1025-31
 6. Ingram RM, et al, Refraction of 1-year-old children after cycloplegia with 1% cyclopentolate: comparison with findings after atropinisation., Br J Ophthalmol., 1979 , May;63(5), 348-52
 7. World Society of Ophthalmology & Strabismus, Myopia Consensus Statement, http://wspos.org/wp-content/uploads/2016/04/WSPOS_Consensus-Statement_Myopia.pdf, Geraadpleegd 10 okt 2016
 8. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Expert opinion, 2019
 9. Yam JC, et al, Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control, Ophthalmology, 2019, 126, 113-1
 10. Yam JC, et al, Two-Year Clinical Trial of the Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study, Ophthalmolog, 2020, 127, 910-919

Wijzigingen

 • 12 oktober 2020 11:33: Het doseeradvies voor toepassing van atropine bij myopie is gewijzigd op basis van de LAMP studies van Yam et al. Deze tonen aan dat een hogere concentratie (0,05%) betere uitkomsten geeft.
 • 13 maart 2020 12:18: Bijwerkingen bij kinderen toegevoeg obv SmPC
 • 27 januari 2017 10:21: De leeftijdsondergrens van de indicatie ernstige myopie is aangepast op basis van expert opinie.
 • 10 oktober 2016 15:13: Naar aanleiding van een melding bij het CMR, waarbij een te hoge sterkte is toegepast bij een kind met ernstige myopie is de indicatie ernstige myopie met bijbehorende (juiste) sterkte oogdruppel opgenomen in het Kinderformularium.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering