Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)

Stofnaam
Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)
Merknaam
ATC code
B05BB01

Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Correctie metabole acidose: Kinderen (inclusief neonaten): #mmol natriumwaterstofcarbonaat = basentekort x kg lichaamsgewicht x 0,3

Reanimatie:
Kinderen
De dosering moet per individu worden aangepast. De eerste dosis kan maximaal 1 mmol/kg
lichaamsgewicht zijn.

Alkalinisering van urine
Bij hemodynamisch stabiele
kinderen: bolus van 1 - 2 mmol / kg
gevolgd door een infusie van 132 mmol
natriumwaterstofcarbonaat in 1 liter glucose 5% g/v in water, met een infusiesnelheid van 1,5
- 2 maal de snelheid van het onderhoudsvocht. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. 14 mg/ml (bevat 0,17 mmol/ml Na en bicarbonaat); 42 mg/ml (bevat 0,5 mmol/ml Na en bicarbonaat); 84 mg/ml (bevat 1 mmol/ml Na en bicarbonaat)
Tablet 500 mg, 1000 mg
Capsule 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Acute metabole acidose
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • Dosis in mmol= 0,33 x lichaamsgewicht in kg x base deficit

    Dien eerst de helft van berekende dosis en evalueer vervolgens of restant ook toegediend moet worden.
    Injectievloeistof kan oraal toegediend worden

 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • Dosis in mmol= 0,33 x lichaamsgewicht in kg x base deficit

    Dien eerst de helft van berekende dosis en evalueer vervolgens of restant ook toegediend moet worden.

Metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 47,6 mmol/m²/dag in 3 - 4 doses.
   • Dosering aanpassen op geleide PH van de urine, streefwaarde PH 7-7,5

    1 mmol = 84 mg 

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • Start: 1 - 2 mmol/kg/dag, éénmalig. Gevolgd door een infusie van 132 mmol in 1 l glucose-opl. (50 g/l) met een infusiesnelheid van 1.5-2 maal de snelheid van het onderhoudsvocht; infusiesnelheid max. 1.5 mmol (= 126 mg) per kg lich.gewicht per uur..
   • Dosering aanpassen op geleide PH van de urine, streefwaarde PH 7-7,5

    1 mmol = 84 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij orale toediening kunnen een opgeblazen gevoel en flatulentie optreden door CO2-ontwikkeling in de maag.

Metabole alkalose kan optreden bij gebruik van hoge doses of bij patiënten met verminderde nierfunctie. Dit kan onder meer gepaard gaan met verhoogde spiertonus, spiertrekkingen en tetanie, met name bij patiënten met hypocalciëmie.

Hypokaliëmie kan optreden; toevoeging van alkalische oplossingen of herstel van acidose heeft opname van kalium in de cellen tot gevolg, waardoor hypokaliëmie kan ontstaan.

Overmatige toediening van natriumzouten kan leiden tot hypernatriëmie.

Verder kunnen intraveneuze oplossingen met een alkalisch karakter en/of hoge osmolariteit vasculaire irritatie en (trombo)flebitis veroorzaken. Extravasatie kan weefselnecrose tot gevolg hebben.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Metabole of respiratoire alkalose, hypochloremie, hypochloorhydrie, hypokaliëmie en hypocalciëmie; bij natriumzouten tevens hypernatriëmie.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Verder is bij waterstofcarbonaat(vormende)-verbindingen voorzichtigheid geboden bij hypoventilatie, aangezien bij een slechte longfunctie CO2 onvoldoende kan worden uitgeademd en verergering van intracellulaire acidose kan optreden.

Bij natriumzouten is tevens voorzichtigheid geboden bij hypertensie, hartfalen, perifeer oedeem of longoedeem, zwangerschapstoxicose, anurie, oligurie, levercirrose en hyperaldosteronisme.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: de absorptie van ketoconazol, itraconazolcapsule en cefuroxim kan afnemen door verhoging van de pH van de maag; aanbevolen wordt deze middelen ten minste 2 uur vóór of 4 uur na natriumwaterstofcarbonaat in te nemen.

Bij gelijktijdige inname kan de absorptie van ijzerzouten afnemen. Aanbevolen wordt ijzer (gewoon preparaat) 2 uur vóór of 4 uur na natriumwaterstofcarbonaat in te nemen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat.
De werking van methenamine wordt tegengegaan door alkalisering van de urine.

Niet relevant: natriumwaterstofcarbonaat vergroot de oplosbaarheid van methotrexaat in de urine door alkalisering, en vergroot zo de excretie. Van deze gewenste interactie wordt gebruik gemaakt bij 'high dose' methotrexaat.

Interacties alkaliserende middelen algemeen:

Niet beoordeeld: de uitscheiding van zwak basische stoffen (zoals flecaïnide, amfetaminen en efedrine) kan worden vertraagd, terwijl de uitscheiding van zwak zure farmaca (zoals salicylaten) kan worden versneld.

Voor de natriumzouten in deze groep geldt verder: het risico op hypernatriëmie neemt toe bij combinatie met geneesmiddelen die natriumretentie als bijwerking hebben, zoals NSAID's, androgenen, oestrogenen, corticosteroïden, zoethout en antihypertensiva met een vaatverwijdende of adrenerge neuronblokkerende werking. Ruim gebruik van natrium kan de uitscheiding van lithium vergroten.

INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS

Kristalloide oplossingen

Ringerlactaat, Hartmann
B05BB01
B05BB03
OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING
B05BC01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Heijden, van der AJ, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 4. B.Braun Melsungen AG, SmPC Natriumwaterstofcarbonaat 1,4% g/v (RVG 56354 ) 19-01-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 11 dec 2018 (ia)

Wijzigingen

 • 03 februari 2023 16:06: De doseringen voor 'metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine' is aangepast op basis van de officiele produktinformatie (SmPC). Let op: de doseereenheid is gewijzigd van mmol/m2 naar mmol/kg!
 • 07 december 2021 18:19: Het doseeradvies voor "Metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine" is omgerekend naar een doseeradvies in mmol in verband met consistentie met doseeradvies voor andere indicatie.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering