Allergeenextract Huisstofmijt

Stofnaam
Allergeenextract Huisstofmijt
Merknaam
Acarizax, Actair
ATC code
V01AA03

Allergeenextract Huisstofmijt

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het allergeenextract huisstofmijtextract bestaat voornamelijk uit eiwitten. Het werkingsmechanisme van allergeenextracten is niet volledig bekend. Behandeling met huisstofmijtextract wekt een systemische competitieve antilichaamreactie op tegen huisstofmijt en brengt een verhoging van de concentratie van specifiek IgG4 teweeg. Klinisch effect treedt naar verwachting 8–16 weken na aanvang van de behandeling op. Internationale behandelrichtlijnen geven aan dat met allergie immunotherapie een gunstig effect op het natuurlijke beloop van de aandoening kan worden bereikt na een behandelperiode van 3 jaar.

Farmacokinetiek bij kinderen

Het hoofdbestanddeel van de allergenen bestaat uit polypeptiden en eiwitten, die in het spijsverteringskanaal en in weefsels worden afgebroken. Het is niet te verwachten dat een substantieel deel van de allergenen in de bloedbaan bereikt. Daarom zijn geen farmacokinetische studies uitgevoerd. [SmPC]

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Matige tot ernstige allergische rhinitis door huisstofmijt:
> 12 jaar: 1 dd 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Lyophilisaat, oraal 12 SQ-HDM

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Matig tot ernstig allergische rhinitis door huisstofmijt
 • Sublinguaal
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Acarizax:
    12 SQ-HDM dag in 1 dosis (=één lyofilisaat voor oraal gebruik per dag).

   • Behandelduur:

    gedurende 18 maanden, in de praktijk veelal 3 jaar; klinische verbetering treedt op 8-14 weken na aanvang van de behandeling, indien in het eerste jaar geen verbetering gezien wordt, dan dient de behandeling gestaakt te worden

 • Oraal
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Actair:
    Dag 1: 100 IR/dag in 1 dosis
    Dag 2: 200 IR/dag in 1 dosis
    Dag 3 en verder: 300 IR/dag in 1 dosis

   • Behandelduur:

    Er zijn geen gegevens beschikbaar m.b.t. de werkzaamheid voor een behandelperiode langer dan 12 maanden. Internationale behandelrichtlijnen geven aan dat  een gunstig effect op het natuurlijk beloop van de aandoening kan worden bereikt na een behandelperiode van 3 jaar. Overweeg bij geen verbetering in het eerste jaar de behandeling te staken. 

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen bij kinderen verschillen niet van die bij volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokale allergische reacties treden op, vooral in de eerste paar dagen, meestal binnen 5 minuten na inname, en nemen af na enkele minuten tot uren. Deze reacties verdwijnen bij voortzetting van de behandeling (na 1–3 maanden).

Zeer vaak (> 10%): nasofaryngitis, keelirritatie, gezwollen lippen, oedeem en/of jeuk in de mond. Jeukende oren.

Vaak (1-10%): astma, dyspneu, dysfonie. Orofaryngeale pijn, faryngeaal oedeem. Rinitis, sinusitis, faryngitis, bronchitis. Jeukende ogen. Jeukende lippen, jeukende tong, oedeem van de tong, glossitis, glossodynie, pijn in de mond, mondzweren, onaangenaam gevoel in de mond, erytheem van het mondslijmvlies, stomatitis, dysfagie, orale paresthesie, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, dyspepsie, gastro-oesofageale refluxziekte. Onaangenaam gevoel op de borst, vermoeidheid. Jeuk op de huid, urticaria.

Soms (0,1-1%): anafylactische reactie. Hartkloppingen. Duizeligheid, paresthesie. Verstopte neus, rinorroe, niezen, onaangenaam gevoel in de neus, neusoedeem. Beklemd gevoel in de keel, faryngeaal erytheem, hypertrofie van de tonsillen. Laryngitis. Blaarvorming van het mondslijmvlies, droge mond, pijnlijke lippen, lipzweren, speekselkliervergroting, hypersecretie van speeksel, oesofageale irritatie. Onaangenaam gevoel van de oren. Erytheem op de huid. Allergische conjunctivitis. Malaise.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem. Laryngeaal/tracheaal oedeem. Neusobstructie.

Verder is gemeld: eosinofiele oesofagitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • actieve of onvoldoende onder controle gebrachte aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden (bv. maligniteiten, auto-immuunziekten of immunodeficiëntie);
 • ontstekingen in de mondholte met ernstige klachten zoals lichen planus, ulceraties of mycosis;
 • een FEV1 < 70% van de voorspelde waarde bij aanvang van de behandeling, ondanks adequate behandeling hiervoor
 • ernstige verergering van astma in de laatste drie maanden;
 • ten tijde van een acute luchtweginfectie bij astma-patiënten (dan de behandeling uitstellen tot de infectie over is).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Behandeling met huisstofmijtextract dient alleen te worden ingesteld door artsen met voldoende ervaring in de behandeling van allergische ziekten.

Ernstige systemische allergische reacties: staak behandeling bij klachten die duiden op ernstige laryngofaryngeale of systemische allergische reacties (bv. angio-oedeem, slik- of ademhalingsproblemen, stemveranderingen, hypotensie en/of geassocieerde symptomen). Zorg voor medisch toezicht tijdens inname van de eerste dosis. Patiënten dienen geïnformeerd te worden over bijbehorende signalen en symptomen en onmiddellijk medische hulp te zoeken. Ernstige allergische reacties (zoals anafylactische reacties, incl. het optreden van anafylactische shock) kunnen zich nog voor doen volgende op de tweede of latere toedieningen en kunnen worden behandeld met intramusculair (of evt. subcutaan) toegediend adrenaline.

Astma is een risicofactor voor ernstige allergische reacties. Patiënten met een hartziekte kunnen een groter risico hebben in geval van systemische allergische reacties ; de klinische ervaring met dit middel bij deze patiëntengroep en bij patiënten met auto-immuunziekten in remissie is beperkt. Wees ook voorzichtig, indien eerder een systemische allergische reactie is opgetreden bij behandeling met een subcutane immunotherapie voor huisstofmijtallergie; de middelen om een ernstige systemische reactie te behandelen moeten voor handen zijn.

Bij ernstige lokale reacties toediening van anti–allergische medicatie (bv. antihistaminica) overwegen.

Bij ernstige of persisterende gastro-oesofageale symptomen zoals dysfagie of dyspepsie contact opnemen met de arts vanwege kans op het ontstaan van eosinofiele oesofagitis.

Bij mondproblemen zoals een ernstige ontsteking, wond of na een operatie aan de mond (bv. extractie van tanden en/of kiezen) of na verlies van tanden, de behandeling onderbreken om de mond te laten genezen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met middelen die immunosuppressie veroorzaken (immunosuppressiva, corticosteroïden, oncolytica (inclusief een aantal tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen met immunosuppressieve werking)).

Niet beoordeeld:

Bij immunotherapie

Het gebruik van β-blokkers is een contra-indicatie, omdat bij optreden van een anafylactische shock deze niet goed kan worden behandeld met adrenaline door verminderde effectiviteit. Het gaat hier in feite om de relevante interactie tussen adrenaline en β-blokkers, zie aldaar.

TCA's en MAO-remmers kunnen de effecten van adrenaline versterken, met mogelijke fatale gevolgen.

Bij gebruik van een ACE-remmer tijdens een immunotherapeutische behandeling zijn anafylactoïde reacties gemeld, mogelijk door invloed van ACE-remmers op bradykinine.

Antihistaminica, β2-sympathicomimetica, histamine-afgifteremmende middelen en corticosteroïden kunnen de tolerantiegrens van patiënten veranderen. Aanpassing van de dosering kan volgens de fabrikant noodzakelijk zijn bij verandering van deze medicatie.

Vaccinaties (zowel bacterieel als viraal) dienen ten minste 7 dagen na de laatste allergeeninjectie te worden toegediend. De immunotherapie kan 7 dagen na de vaccinatie weer worden hervat. Sommige fabrikanten adviseren de immunotherapie dan te hervatten met de helft van de laatst toegediende dosis. Bij orale immunotherapie hoeft de behandeling niet te worden onderbroken voor de vaccinatie.

 

ALLERGENEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ALLERGEENEXTRACTEN

Allergeenextract Gras

Grazax, Oralair
V01AA02

Referenties

 1. ALK-Abelló A/S, SmPC Acarizax (RVG 118889) 12-05-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Stallergenes, SmPC Actair (RVG 126703) 12-01-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 maart 2024
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 03 mei 2019

Wijzigingen

 • 29 oktober 2021 11:33: Nieuw toegevoegd op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering