Permetrine

Stofnaam
Permetrine
Merknaam
Loxazol
ATC code
P03AC04

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hoofdluis:
Kinderen > 6 mnd: na wassen met gewone shampoo: op gehele hoofdhuid en haar aanbrengen en 10 minuten laten inwerken en daarna uitspoelen.
Scabies:
2 mnd-5 jr: tot 7,5 gram
6-12 jaar: tot 15 gram
>12 jr: tot 30 gram

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 50 mg/g
Opl. cutaan "crèmespoeling" 10 mg/g

Eigenschappen

Synthetisch pyretroïd met pediculicide, acaricide (= mijtendodende) en ovicide eigenschappen. Het is vooral werkzaam tegen luizen (incl. de neten) en Sarcoptes scabiei (= schurftmijt), de veroorzaker van scabiës. De werking berust op aantasting van het zenuwstelsel van de luis via een verstoring van het natriumionentransport in zenuwcelmembranen. Waarschijnlijk berust de werking bij scabiës op eenzelfde mechanisme. De toevoeging van isopropanol aan de lotion versterkt de ovicide werking.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Pediculosis capitis (luizen)
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • Aanbrengen op pasgewassen nog vochtig haar en hoofdhuid. Na 10 min uitwassen. Indien noodzakelijk na 1 week herhalen.

Scabiës
 • Cutaan
  • ≥ 2 maanden
   [5]
   • Loxazol 5%: eenmalig crème aanbrengen op schone, droge en afgekoelde huid op het gehele lichaam* 8-12 uur laten inwerken. Hierna afwassen of douchen met lauwwarm water en zeep (niet baden).

    * inclusief de handpalmen, de voetzolen, de nek, het gezicht, de oren en de hoofdhuid. De huid rond de mond (omdat de crème afgelikt zou kunnen worden) en rond de ogen moet gespaard blijven. Het moet voorkomen worden dat kinderen de crème van de handen aflikken. Indien nodig moeten kinderen handschoenen dragen.

    Indien er nieuwe laesies ontstaan of de oude laesies niet genezen kan  een tweede behandeling worden gegeven, niet eerder dan 7 dagen na de initiële behandeling. 

    De volgende hoeveelheden zijn bij benadering nodig om het gehele lichaamsoppervlak in te kunnen smeren:
    2 maanden tot 6 jaar: 7,5 g
    6 tot 13 jaar: 15 g
    > 13 jaar: 30 g

     

   •  

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

OVERIGE SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

Dimeticon

XT Luis
P03AX05

Malathion

Prioderm
P03AX03

Bijwerkingen algemeen

Tijdelijke verergering van de jeuk. Soms branderig of stekend gevoel, erytheem, eczeem, gevoelloosheid, pijn. Zelden: symptomen van huidirritatie zoals 'rash', erytheem, oedeem. Allergische huidreacties kunnen optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor pyretroïden, pyretrine of isopropanol (lotion).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In zeldzame gevallen kunnen systemische effecten zoals misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid optreden, en in ernstige gevallen kunnen tintelingen, gevoelloosheid, hyperexcitabiliteit en krampen optreden na overmatige topicale toediening en accidentele orale inname door (kleine) kinderen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen, slijmvliezen, uitgang van de urethra en acuut ontstoken nattende huidaandoeningen vermijden. Indien toch contact met de ogen plaatsvindt onmiddellijk met water spoelen. Personen die anderen behandelen, wordt aangeraden handschoenen te dragen om irritatie te voorkomen. De eitjes van de hoofdluis (neten) blijven, zelfs als ze dood zijn, aan het haar gekleefd; dit wijst echter niet op falen van de therapie. Besmette kleding en beddengoed, dat gedurende de laatste twee dagen in contact is geweest met de patiënt, wassen of stomen. Bij hoofdluis ook kammen etc. grondig reinigen. Scabiës komt in de regel voor bij meer leden van een leefgemeenschap (gezin), zodat gelijktijdige behandeling noodzakelijk is. Na behandeling wegens scabiës kan jeuk nog tot vier weken aanhouden; dit betekent niet dat de behandeling heeft gefaald, het wordt in het algemeen beschouwd als een allergische reactie op de dode mijten onder de huid. Eventueel de behandeling van huidaandoeningen met corticosteroïden onderbreken, omdat er kans bestaat op exacerbatie van scabiësinfestatie vanwege een verminderde immuunrespons op de mijten. Bij patiënten met luizen ook personen uit de directe omgeving op luizen en neten onderzoeken en zo nodig behandelen. Het gebruik van shampoo's of het zwemmen in chloorbevattend water heeft naar verwachting geen significante invloed op de effectiviteit.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 nov 2014
 4. Omega Pharma, SPC Loxazol (RVG 13969) 20-08-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. GlaxoSmithKline, SmPC Loxazol creme 50 mg/g (RVG14487) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 10 april 2020 16:52: Waarschuwing voor mogelijke systemische bijwerkingen toegevoegd
 • 01 februari 2019 10:41: Doseerhoeveelheden voor behandeling scabies toegevoegd
 • 22 februari 2018 11:52: Doseeradvies aangepast, maximale hoeveelheden verwijderd, deze waren slechts ter indicatie opgenomen volgens de SmPC
 • 22 februari 2018 11:52: Doseeradvies aangepast, maximale hoeveelheden verwijderd, deze waren slechts ter indicatie opgenomen volgens de SmPC
 • 19 april 2016 09:03: De leeftijdscategorie en dosering zijn gewijzigd op basis van de gewijzigde SmPC Loxazol
 • 10 november 2015 11:00: Doseeradvies gewijzigd obv gewijzigde SmPC: herhalen van behandeling geschrapt

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering