Fenylefrine Oculaire toepassing

Stofnaam
Fenylefrine Oculaire toepassing
Merknaam
Monofree Fenylefrine, Fenylefrine Minims, Visadron
ATC code
S01FB01

Fenylefrine Oculaire toepassing


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Sympathicomimeticum met voornamelijk α1-effect; toegediend in het oog veroorzaakt het vasoconstrictie en mydriasis. Er treedt geen verhoging van de intra-oculaire druk en geen accommodatieverlies op. Het mydriatisch effect zou bij concentraties boven 2,5% niet merkbaar toenemen.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Uveitis
 • Oculair
  • 1 maand tot 12 jaar
   • Oplossing 2,5% 1 druppel(s)/dosis 2 dd.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   • Oplossing 5%: 1 druppel(s)/dosis 2 dd.
Mydriasis
 • Oculair
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 32 weken en < 1500 gr
   [11]
   • Screening Retinopathie of Prematurity (ROP):
    Oplossing 2,5 %: Voorschrift volgens oogarts

    • Aanbevelingen 1e screening: 5 weken (35 -<42 dagen) na de geboorte maar niet voor 31 weken PMA
    • Cave bradycardie (zie waarschuwingen en voorzorgen)
  • 1 maand tot 12 jaar
   • Oplossing 2,5%: Volgens voorschrift oogarts

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • Oplossing 5%: Volgens voorschrift oogarts

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 25 mg/ml (2,5%) ; 50 mg/ml (5%) ; 100 mg/ml (10%). Bevat natriumpyrosulfiet.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA

PARASYMPATHICOLYTICA
S01FA01

Cyclopentolaat

Cyclogyl, Cyclopentolaat Minims
S01FA04
S01FA05

Tropicamide

Minims tropicamide
S01FA06

Bijwerkingen bij kinderen

De concentratie 10% (en bij zuigelingen al bij concentraties van 2,5%) kunnen systemische effecten veroorzaken zoals hevige hoofdpijn, hartkloppingen, ernstige hypertensie, subarachnoïdale bloeding en soms fataal myocardinfarct (vooral bij een bestaande cardiovasculaire aandoening)

Bijwerkingen algemeen

Zelden (< 0,01%): allergische conjunctivitis. Verder zijn gemeld: conjunctivale hyperemie, tranenvloed, pijn en brandend gevoel in het oog, wazig zicht, fotofobie, gesloten-kamerhoekglaucoom. Hoofdpijn, subarachnoïdale bloeding. Hartkloppingen, tachycardie, extrasystolen, aritmie, hoge bloeddruk, spasme van de coronaire arteriën, myocardinfarct. Overgevoeligheidsreactie door sulfiet in de minims (vooral bij asthma bronchiale).


Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Nauwe-kamerhoekglaucoom. Ernstige hyperthyroïdie. Rhinitis sicca.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij zuigelingen de noodzaak afwegen tegen de risico's.
Cave ernstige systemische bijwerkingen: hypertensie, subarachnoidale bloeding, aritmieen, myocardinfarct. Traanbuis dichtdrukken om systemische effecten te minimaliseren.

Tijdens een ROP screening kan zowel tachycardie als bradycardie optreden. Vanwege de kwetsbaarheid en complexe problematiek bij te vroeg geboren kinderen, dient men hierop bedacht te zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij: lang bestaande insuline-afhankelijke diabetes mellitus, alcoholische neuropathie, cardiovasculaire aandoeningen, en bij ouderen. . Gebruik van de sterkte 10% kan vertroebeling van het hoornvlies geven indien het wordt toegepast op beschadigd hoornvlies. Monofree en Minims bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Interacties

Relevant: bij combinatie van systemisch fenylefrine met een MAO-remmer of moclobemide kan sterke stijging van de bloeddruk optreden, als gevolg van vrijzetting van extra grote hoeveelheden noradrenaline uit de zenuwuiteinden door fenylefrine. Noradrenaline is in extra grote hoeveelheden aanwezig in de zenuwuiteinden, omdat de MAO-remmer de afbraak van noradrenaline remt.

Niet beoordeeld: in theorie kan ook bij combinatie van oculair of nasaal toegediend fenylefrine met een MAO-remmer of moclobemide sterke stijging van de bloeddruk optreden.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21 okt 2014
 4. Anderson HA, et al, Comparison of two drug combinations for dilating dark irides, Optom Vis Sci, 2010, Feb;87(2), 120-4
 5. Bolt B, et al, A mydriatic eye-drop combination without systemic effects for premature infants: a prospective double-blind study, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 1992 , May-Jun;29(3), 157-62
 6. Caputo AR, et al, Systemic response to mydriatic eyedrops in neonates: mydriatics in neonates, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 1978, Mar-Apr;15(2), 109-22
 7. Chew C, et al, Comparison of mydriatic regimens used in screening for retinopathy of prematurity in preterm infants with dark irides, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 2005, May-Jun;42(3), 166-73
 8. Fan DS, et al, Comparative study on the safety and efficacy of different cycloplegic agents in children with darkly pigmented irides, Clin Experiment Ophthalmol, 2004, Oct;32(5), 462-7
 9. Khoo BK, et al, Combination cyclopentolate and phenylephrine for mydriasis in premature infants with heavily pigmented irides, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 2000, Jan-Feb;37(1), 15-20
 10. Borromeo-McGrail V et al, Systemic hypertension following ocular administration of 10 per cent phenylephrine in the neonate, Pediatrics, 1973, Jun;51(6), 1032-6
 11. Nederlands Oogheelkunde Gezelschap, Guideline Prematuren retinopathie 31-12-2011
 12. LAREB, Signal Fenylefrine oogdruppels en bradycardie bij neonaten

Wijzigingen

 • 01 oktober 2019 16:51: De indicatie screening op retinopathie in prematuren is toegevoegd , alsmede veiligheidsinformatie over het optreden van bradycardie in deze populatie

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering