Atropine

Stofnaam
Atropine
Merknaam
ATC code
A03BA01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Premedicatie: On-label
Spasmolyticum:
Oraal: Off-label
Intraveneus, subcutaan, intramusculair: On-label
Sinusbradycardie: On-label
Antagoneren organische fosfaatverbindingen: Off-label
Antagoneren parasympathicomimetica: On-label
Gastro/bronchoscopien: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

De gebruikelijk dosis bij kinderen bedraagt 0,01 mg/kg en zal doorgaans niet hoger zijn dan 0,4 mg. ZN kan deze dosis elke 4-6 uur worden herhaald.
Cardiale toepassingen:

< 12 jaar: voor geavanceerde cardiale support: 0,02 mg/kg met een minimum dosis van 0,01 mg herhaald met een 5 min interval tot een maximale dosis van 0,1 mg.
Pre medicatie, antispasmodicum, adjuvans bij morfine:
< 3 kg: 0,1 mg IM/SC
7-9 kg: 0,2 mg IM/SC
12-16 kg: 0,3 mg IM/SC
> 20 kg: 0,3-0,6 mg IM/SC
Antidotum voor neostigmine, fysostigmine of pilocarpine: neonaten en kinderen: 0,02 mg/kg
Antidotum voor cholineesterase remmers: 0,05 mg/kg iedere 10-30 min totdat symptomen verdwenen zijn.

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (sulfaat-1-water) 0.1 mg/ml; 0,25 mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml
Drank 0,1 mg/ml

Eigenschappen

Parasympathicolyticum. Atropine is een racemisch mengsel van d- en l-hyoscyamine, waarvan de d-vorm slechts een zwakke werking heeft. Remt competitief de werking van acetylcholine op muscarinereceptoren en heeft weinig tot geen effect op de nicotinereceptoren. Heeft zowel een centrale als perifere werking. Werking: intraveneus na 2–4 minuten (effect op hart,), intramusculair na circa een uur (effecten op hart, zweet- en speekselproductie).

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Ga snel naar:

Indicatie: Premedicatie
 • Oraal
  • a terme neonaat
   • 30-60 min voorafgaand aan ingreep: 0,01 - 0,02 mg/kg/dosis éénmalig
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 30-60 min voorafgaand aan ingreep 0,01 - 0,02 mg/kg/dosis éénmalig Maximale dosering per gift: 0,6mg/dosis
Indicatie: Spasmolyticum
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,01 mg/kg/dosis zo nodig elke 4-6 uur Maximale dosering per gift: 0,4mg/dosis
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,01 mg/kg/dosis zo nodig elke 4-6 uur Maximale dosering per gift: 0,4mg/dosis
 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,01 mg/kg/dosis zo nodig elke 4-6 uur Maximale dosering per gift: 0,4mg/dosis
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,01 mg/kg/dosis zo nodig elke 4-6 uur Maximale dosering per gift: 0,4mg/dosis
Indicatie: Vasovagaal geinduceerde sinus bradycardie.
 • Intraveneus
  • Kinderen, inclusief premature en a-terme neonaten 0 jaar tot 18 jaar
   [5] [6]
   • 0,02 mg/kg/dosis éénmalig , max:1mg/dag Maximale dosering per gift: 0,5mg/dosis
Indicatie: Antagoneren organische fosfaatverbindingen
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,05 mg/kg/dosis zo nodig elke 10-30 min herhalen op geleide van sinusritme Maximale dosering per gift: 2mg/dosis
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 0,05 mg/kg/dosis zo nodig elke 10-30 minuten herhalen op geleide van sinusritme Maximale dosering per gift: 2mg/dosis
Indicatie: Antagoneren parasympathicomimetica
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 2 jaar
   • 0,2 mg/dosis éénmalig Daarna evt. lagere doses op geleide klinisch beeld
  • 2 jaar tot 4 jaar
   • 0,3 mg/dosis éénmalig Daarna evt. lagere doses op geleide klinisch beeld
  • 4 jaar tot 10 jaar
   • 0,6 mg/dosis éénmalig Daarna evt. lagere doses op geleide klinisch beeld
  • 10 jaar tot 18 jaar
   • 1 mg/dosis éénmalig Daarna evt. lagere doses op geleide klinisch beeld
Indicatie: Gastro-/bronchoscopieen
 • Intramusculair
  • a terme neonaat
   • 30 min voorafgaand aan ingreep 0,01 mg/kg/dosis éénmalig
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 30 min voorafgaand aan ingreep 0,01 mg/kg/dosis éénmalig Maximale dosering per gift: 0,6mg/dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

BELLADONNA EN DERIVATEN

BELLADONNA ALKALOIDEN, SEMISYNTH. KWAT. AMMONIUMVERB.

Scopolaminebutyl

Buscopan
A03BB01
BELLADONNA ALKALOIDEN, SEMISYNTH. KWAT. AMMONIUMVERB.

Scopolaminebutyl

Buscopan
A03BB01

Bijwerkingen bij volwassenen

Droge mond/neus/huid, dorst, verminderde zweetsecretie. Pupilverwijding, accommodatieverlies, verhoogde intra-oculaire druk. Tachycardie, palpitaties, aritmie. Dysurie, acute urineretentie, obstipatie. Verder: duizeligheid, hoofdpijn, zwakheid, fotofobie, blozen, slaperigheid, slapeloosheid, nervositeit. Misselijkheid, braken, verlies van smaak. Vooral bij ouderen mentale verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties en opwinding. Zelden overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en conjunctivitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Obstructieve uropathie (bv. obstructie van de blaashals door prostaathyperplasie). Obstructieve aandoeningen van het maag-darmkanaal (bv. pylorusstenose). Paralytische ileus. Nauwe-kamerhoekglaucoom. Onbehandeld open–kamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen vanwege een grotere gevoeligheid voor de bijwerkingen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Verder is voorzichtigheid geboden bij koorts of hoge omgevingstemperatuur, myasthenia gravis, bij coronaire hartziekten, tachyaritmie, instabiele cardiovasculaire status bij acute bloeding, acuut myocardinfarct, hartfalen of hyperthyroïdie, hiatus hernia met reflux-oesofagitis, infecties van het maag-darmkanaal, diarree (diarree kan bovendien een vroeg symptoom van onvolledige darmobstructie zijn), intestinale atonie, ernstige colitis ulcerosa, toxisch megacolon ten gevolge van colitis ulcerosa, bij patiënten met chronische longaandoeningen (vanwege verdikking van het bronchussecreet), en verder bij autonome neuropathie, en lever- of nierfunctiestoornissen. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Interacties

Interacties Parasympathicolytica algemeen:
Niet beoordeeld: de werking kan worden versterkt door andere geneesmiddelen met een anticholinerge werking, zoals bepaalde antipsychotica en tricyclische antidepressiva.

Amantadine kan de centrale bijwerkingen van de parasympathicolytica versterken.

De werking van parasympathicomimetica kan worden geantagoneerd.

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014
 4. International Medication Systems Ltd., SPC Atropine (RVG 55469), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010
 5. de Caen AR et al., Pediatric Advanced Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Circulation, 2015, Nov 3;132(18 Suppl 2), S526-42
 6. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018

Wijzigingen

 • 14 augustus 2018 13:23: Het doseeradvies bij sinusbradycardie werd uitgebreid naar premature en a-terme neonaten obv expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.
 • 31 maart 2016 16:01: OP basis van de herziene PALS richtlijn is de minimale dosering bij sinusbradycardie geschrapt. Een maximale dosering wordt om onduidelijke redenen niet meer genoemd in de richtlijn. Daarom is geregistreerde keerdosering voor volwassenen als maximum aangehouden