Dupilumab

Stofnaam
Dupilumab
Merknaam
Dupixent
ATC code
D11AH05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat de signaaltransductie blokkeert via de type I-receptor (IL-4Rα/γc) voor IL-4 en via de type II-receptor (IL-4Rα/IL13Rα) voor zowel IL-4 als IL-13. IL-4 en IL-13 zijn type 2-cytokinen (inclusief Th2) die een belangrijke rol spelen bij ziekten met ontsteking type 2, zoals atopisch eczeem en astma.

Farmacokinetiek bij kinderen

Na correctie voor lichaamsgewicht zijn er geen leeftijd gerelateerde farmacokinetische verschillen waargenomen bij adolescenten.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Atopische dermatitis:
6 mnd-6 jaar
5-15 kg:
SC 200 mg, daarna 200 mg elke 4 weken.
15-30 kg:
SC 300 mg, daarna 300 mg elke 4 weken.
≥ 6 tot 12 jaar,
15-60 kg:
SC 300 mg op dag 1 en dag 15; daarna 300 mg elke 4 weken (te starten na dag 15)
≥ 60 kg: SC 600 mg, daarna 300 mg elke 2 weken.
≥ 12 jaar: 

< 60 kg: SC Startdosis 400 mg en vervolgens 200 mg eenmaal per 2 weken;
≥ 60 kg: SC Startdosis 600 mg en vervolgens 300 mg eenmaal per 2 weken.

Ernstig astma in combinatie met behandeling corticosteroiden of comorbide atopische dermatitis:

≥ 6 tot 12 jaar,
15-60 kg:
SC 300 mg op dag 1 en dag 15; daarna 300 mg elke 4 weken (te starten na 4 weken na dag 15)
≥ 60 kg:
SC 600 mg, daarna 300 mg elke 2 weken.
≥ 12 jaar: 
 SC Startdosis 600 mg en vervolgens 300 mg elke 2 weken.

Astma: 
6-12 jaar:
15-30 kg:
SC 100 mg/dosis elke 2 weken óf 300 mg/dosis elke 4 weken
30-60 kg: SC 200 mg/dosis elke 2 weken óf 300 mg/dosis elke 4 weken
≥ 60 kg: SC 200 mg/dosis elke 2 weken
≥ 12 jaar: 
SC Startdosis 400 mg en vervolgens 200 mg elke 2 weken.

Eosinofiele oesofagitis:
≥ 12 jaar: SC 300 mg/dosis eenmaal per week

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj vlst.150 mg/ml voorgevulde spuit of pen v 2 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem
 • Subcutaan
  • 6 maanden tot 6 jaar en 5 tot 15 kg
   [1]
   • 200 mg/dosis elke 4 weken.
  • 6 maanden tot 6 jaar en 15 tot 30 kg
   [1]
   • 300 mg/dosis elke 4 weken.
  • 6 jaar tot 12 jaar en 15 tot 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 300 mg/dosis op dag 1 en dag 15.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 4 weken. afhankelijk van het effect kan de dosis opgehoogd worden naar 200 mg/dosis elke 2 weken.
    • Eerste onderhoudsdosering 4 weken na dag 15.
    • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden.
    • Registreer kinderen met constitutioneel eczeem die systemische behandeling krijgen in het BioDay register of TREAT NL register
  • 6 jaar tot 12 jaar en ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 600 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 2 weken.
    • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden.
    • Registreer kinderen met constitutioneel eczeem die systemische behandeling krijgen in het BioDay register of TREAT NL register
  • ≥ 12 jaar en < 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 200 mg/dosis elke 2 weken.
    • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden.
    • Registreer kinderen met constitutioneel eczeem die systemische behandeling krijgen in het BioDay register of TREAT NL register
  • ≥ 12 jaar en ≥ 60 kg
   [1]
   • Startdosering: 600 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 300 mg/dosis elke 2 weken.
    • Als na 16 weken geen verbetering van symptomen is opgetreden, moet het stoppen van de behandeling overwogen worden.
    • Registreer kinderen met constitutioneel eczeem die systemische behandeling krijgen in het BioDay register of TREAT NL register
Eosinofiel astma met type 2 inflammatie, als adjuvans
 • Subcutaan
  • 6 jaar tot 12 jaar en 15 tot 30 kg
   [1]
   • 100 mg/dosis elke 2 weken. ALTERNATIEF: 300 mg/dosis elke 4 weken..
   • Bij combinatie met orale corticosteroiden of bij comorbide constitutioneel eczeem: gebruik dosering voor eczeem.

  • 6 jaar tot 12 jaar en 30 tot 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dosis elke 2 weken. ALTERNATIEF:  300 mg/dosis elke 4 weken..
   • Bij combinatie met orale corticosteroiden of bij comorbide constitutioneel eczeem: gebruik dosering voor eczeem.

  • 6 jaar tot 12 jaar en ≥ 60 kg
   [1]
   • 200 mg/dosis elke 2 weken.
   • Bij combinatie met orale corticosteroiden of bij comorbide constitutioneel eczeem: gebruik dosering voor eczeem.

  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 200 mg/dosis elke 2 weken.
   • Bij combinatie met orale corticosteroiden of bij comorbide constitutioneel eczeem: startdosis 600 mg eenmalig en vervolgens 300 mg elke 2 weken. 

Eosinofiele oesofagitis
 • Subcutaan
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 300 mg/dosis eenmaal per week.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Het waargenomen veiligheidsprofiel is vergelijkbaar met dat van volwassenen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): reactie op de injectieplaats zoals pijn, zwelling, jeuk en erytheem. (Allergische) conjunctivitis. Orale herpes. Eosinofilie. Artralgie.

Soms (0,1-1%): keratitis, blefaritis, oculaire jeuk, droog oog. Huiduitslag in gezicht. Angio-oedeem. Keratitis.

Zelden (0,01-0,1%): serumziekte/serumziekte-achtige verschijnselen, anafylactische reactie. Ulceratieve keratitis.

Verder zijn gemeld: artralgie.

Oogaandoeningen en orale herpes kwamen vooral voor in onderzoeken naar CE waarbij vaak oculaire jeuk, droog oog en blefaritis en soms ulceratieve keratitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Gevallen van enterobiase zijn gemeld bij kinderen van 6 tot 12 jaar met matig tot ernstig astma. Bij intestinale worminfecties kan dupilumab een negatieve invloed hebben op de reactie van het immuunsysteem; daarom vóór aanvang van de behandeling bestaande intestinale worminfecties behandelen. Stop dupilumab als tijdens de behandeling een worminfectie optreedt die niet goed reageert op behandeling. 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige overgevoeligheidsreacties (onmiddellijk of vertraagd) zijn gemeld, waaronder zeer zelden serumziekte/serumziekte-achtige symptomen. Laat de patiënt zich direct melden bij eerste symptomen van een overgevoeligheidsreactie; staak de toediening onmiddellijk bij een ernstige overgevoeligheidsreactie en stel een passende therapie in.

Bij astma niet gebruiken voor het behandelen van acute astmasymptomen, exacerbaties, bronchospasmen of status asthmaticus.

Comorbide astma-behandelng niet aanpassen of stopzetten zonder overleg. Na staken van dupilumab de patiënt met comorbide astma zorgvuldig volgen.

Bij intestinale worminfecties kan dupilumab een negatieve invloed hebben op de reactie van het immuunsysteem; daarom vóór aanvang van de behandeling bestaande intestinale worminfecties behandelen. Stop dupilumab als tijdens de behandeling een worminfectie optreedt die niet goed reageert op behandeling. Gevallen van enterobiase zijn gemeld bij kinderen van 6 tot 12 jaar met matig tot ernstig astma.

Aan conjunctivitis of keratitis gerelateerde voorvallen zijn gemeld, waaronder visuele stoornissen. Adviseer om nieuw opgetreden of verergerende oogsymptomen te melden. Bij het ontwikkelen van een onbehandelbare conjunctivitis of tekenen en symptomen van keratitis tijdens de behandeling, oogonderzoek laten uitvoeren.

Type 2-ontstekingsbiomarkers kunnen worden onderdrukt door systemisch gebruik van corticosteroïden. Gebruik van corticosteroïden niet abrupt staken maar geleidelijk afbouwen. Systemische ontwenningssymptomen en/of aandoeningen kunnen zichtbaar worden.

Ernstige systemische eosinofilie kan optreden bij patiënten die behandeld worden voor astma, soms met eosinofiele pneumonie en vasculitis die overeenkomt met eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA). Gevallen van vasculitis met EGPA zijn ook gemeld bij volwassen patiënten met CRSwNP en comorbide astma. Het kan samenhangen met het verlagen van de behandeling met orale corticosteroïden. Let op vasculitische uitslag, verslechterende pulmonale symptomen, cardiale complicaties en/of neuropathie.

Vorming van neutraliserende antistoffen is gemeld. Het heeft in het algemeen geen invloed op blootstelling aan dupilumab, veiligheid en werkzaamheid.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: kan worden gecombineerd met niet-levende vaccins.
Combinatie met levende vaccins is niet onderzocht.

OVERIGE DERMATOLOGISCHE PREPARATEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OVERIGE DERMATOLOGICA
D11AX
MIDDELEN VOOR DERMATITIS, EXCL. CORTICOSTEROIDEN

Pimecrolimus

Elidel
D11AH02
D11AH01

Tralokinumab

Adtralza
D11AH07

Referenties

 1. Sanofi Aventis, SmPC Dupixent (EU/1/17/1229/001-020) Rev 25; 23-03-2023, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 feb 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 feb 2020

Wijzigingen

 • 21 april 2023 14:36: Toepassing bij Matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem uitgebreid naar kinderen vanaf 6 maanden. De indicatie eosinofiele oesofagitis is toegevoegd.
 • 15 juli 2022 16:47: Leeftijdsondergens bij astma uitgebreid naar 6 jaar; Mogelijkheid tot ophogen dosering bij kinderen met eczeem (<12 jaar en 15-60 kg) toegevoegd
 • 15 maart 2021 12:04: Doseeradvies voor kinderen 6-12 jaar toegevoegd obv SmPC
 • 05 maart 2020 13:20: nieuw toegevoegd
 • 05 maart 2020 13:20: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering