Glucagon

Stofnaam
Glucagon
Merknaam
Glucagen, Baqsimi, Ogluo
ATC code
H04AA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bevordert de glycogenolyse in de lever, waardoor de bloedglucosespiegel snel stijgt. Het heeft een positief-inotroop en -chronotroop effect op de hartspier. Remt de motiliteit en verlaagt de tonus van het maag-darmkanaal.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende farmacokinetische parameters werden waargenomen bij kinderen met type 1 diabetes mellitus na de subcutane injectie van glucagon (SmPC Ogluo):

Leeftijd 2-<6 jaar 6-<12 jaar 12-<18 jaar
Dosis 0,5 mg 0,5 mg 1 mg
Cmax (gemiddeld) 2300 pg/mL  1600 pg/mL  1900 pg/mL 
Tmax  41 minuten 34 minuten (mediaan) 51 minuten
AUC0-180min 138900 pg/mL*min 104700 pg/mL*min 134300 pg/mL*min

Label dosisadvies Kinderformularium

Ernstige hypoglycaemie: On-label
Diagnosticum: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstige hypoglycaemie:
Kinderen<25 kg of jonger dan 6-8 jaar: 0,5 mg subcutane of im injectie.
Kinderen>25 kg of ouder dan 6-8 jaar: 1 mg subcutane of im injectie.
Nasaal:
> 4 jaar: 3 mg in de neus

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (als hydrochloride) 1 mg + 1 ml oplosm.
Neuspoeder 3 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Diabetes, ernstige hypoglykemie
 • Subcutaan
  • < 25 kg
   [2]
   • 0,5 mg/dosis, éénmalig.
   • Bij onbekende oorzaak heeft toediening van glucose altijd de voorkeur

  • ≥ 25 kg
   [2]
   • 1 mg/dosis, éénmalig. Zo nodig herhalen na 20 min..
   • Bij onbekende oorzaak heeft toediening van glucose altijd de voorkeur

 • Intramusculair
  • < 25 kg
   [2]
   • 0,5 mg/dosis, éénmalig.
   • Bij onbekende oorzaak heeft toediening van glucose altijd de voorkeur

  • ≥ 25 kg
   [2]
   • 1 mg/dosis, éénmalig. Zo nodig herhalen na 20 minuten.  .
   • Bij onbekende oorzaak heeft toediening van glucose altijd de voorkeur

 • Nasaal
  • ≥ 4 jaar
   • 3 mg/dosis, éénmalig. in één neusgat.  .
Diagnosticum: bepaling van C-peptide (insuline reserve)
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 15 microg./kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 mg/dosis.
Diagnosticum: bepaling van Hyperinsulinisme
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,1 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 mg/dosis.
Diagnosticum: bepaling van GH/ACTH reserve
 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 0,1 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 mg/dosis.
   • Alternatieve toediening: Intramusculair

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Injectie therapeutisch gebruik
Vaak (1–10%): misselijkheid.

Soms (0,1–1%): braken.

Zelden (0,01–0,1%): buikpijn.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties waaronder anafylactische shock.

Neuspoeder therapeutisch gebruik
Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Verhoogde traanproductie. Rinorroe, neusongemak, verstopte neus, jeukende neus, niezen, irritatie van de keel, hoesten, epistaxis, parosmie. Misselijkheid, braken.

Vaak (1–10%): dysgeusie. Oculaire hyperemie, jeukende ogen. Jeuk. Stijging bloeddruk (systolisch en diastolisch).

Soms (0,1–1%): stijging hartslag.

Injectie diagnostisch gebruik
Vaak (1–10%): misselijkheid.

Soms (0,1–1%): hypoglykemie (meer uitgesproken bij patiënten die voor een diagnostische procedure hebben gevast). Braken.

Zelden (0,01–0,1%): buikpijn.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties waaronder anafylactische shock. Hypoglykemisch coma. Tachycardie, hypotensie, hypertensie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Feochromocytoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glycogeenvoorraad: Glucagon werkt alleen bij hypoglykemie, indien de lever voldoende glycogeen bevat. Daarom heeft het weinig of geen effect bij ondervoeding, bijnierinsufficiëntie, chronische hypoglykemie of een door alcohol geïnduceerde hypoglykemie. In deze situaties uitsluitend behandelen met glucose.

Bij een insulinoom kan toediening van glucagon eerst een toename in bloedglucose veroorzaken. Vervolgens kan echter ook een overdadige insulinevrijgifte uit een insulinoom worden gestimuleerd, leidend tot hypoglykemie.

Wees voorzichtig met diagnostisch gebruik bij personen met diabetes mellitus en bij ouderen met een hartaandoening.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt bij gebruik van glucagondoses van 25 mg per dag of hoger gedurende twee of meer dagen (bij overdosering van een β-blokker). Bij lagere doses is deze interactie niet relevant.

GLYCOGENOLYTISCHE HORMONEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Novo Nordisk BV, SmPC Glucagen (RVG 02011) 22-12-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 4. Eli Lilly Nederland B.V, SmPC Baqsimi (EU/1/19/1406/001-2) 06-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2020
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2020

Wijzigingen

 • 13 juli 2023 11:30: PK data toegevoegd obv SmPC Ogluo
 • 25 november 2020 09:05: Doseeradvies voor nasale toediening toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering