Kool geactiveerd

Stofnaam
Kool geactiveerd
Merknaam
Norit
ATC code
A07BA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Geactiveerde kool heeft een groot inwendig oppervlak en kan daardoor toxinen in het maagdarmkanaal binden. Zuren, basen, methanol, ethanol, ethyleenglycol, ijzer, lithium, kalium, arsenicum, thallium, jodide, bromide, cyanide, boraten en petroleumhoudende stoffen worden niet geadsorbeerd.

Bij een intoxicatie vermindert het de absorptie van toxische stoffen indien het binnen een uur na inname van de toxische stof wordt toegediend. Over de effectiviteit bij toediening later dan een uur na inname van de toxische stof is onvoldoende bekend. Toediening later dan een uur na inname van de toxische stof, kan overwogen worden bij anticholinerge middelen en bij middelen die langzaam worden geabsorbeerd.

Farmacokinetiek bij kinderen

Wordt niet geabsorbeerd.

Label dosisadvies Kinderformularium

Intoxicaties, adsorbens: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Adsorbens bij intoxicaties:
0-18 jr: 1g/kg.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Gran. voor orale susp. "carbomix" 920 mg/g
(Capsule 200 mg)
(Tablet 125 mg)
Het adsorberende vermogen van de farmaceutische vormen is verschillend; een suspensie is effectiever dan tabletten of capsules. Daarom dient bij een intoxicatie de suspensie te worden gebruikt en niet de tabletten of capsules.
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Adsorbens bij intoxicaties
 • Oraal
  • 1 maand tot 12 jaar
   [2]
   • 1 g/kg/dosis Zo nodig herhalen.
   • Altijd samen met natriumsulfaat als laxans: 500 mg/kg PO (max 30 g), herhalen op geleide defaecatie.

    Het adsorberende vermogen van de farmaceutische vormen is verschillend; een suspensie is effectiever dan tabletten of capsules. Daarom dient bij een intoxicatie de suspensie te worden gebruikt en niet de tabletten of capsules.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 50 - 100 g/dosis, √©√©nmalig. Vervolgdoses van 20 g/dosis elke 4-6 uur kunnen nodig zijn bij ernstige vergiftigingen.
   • Altijd samen met natriumsulfaat als laxans: 500 mg/kg PO (max 30 g), herhalen op geleide defaecatie.

    Het adsorberende vermogen van de farmaceutische vormen is verschillend; een suspensie is effectiever dan tabletten of capsules. Daarom dient bij een intoxicatie de suspensie te worden gebruikt en niet de tabletten of capsules.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gemeld zijn: braken, obstipatie, buikpijn, diarree, misselijkheid, defecatie aandrang, anale irritatie.

Verder zijn gemeld na meerdere hoge doses: (pseudo-)verstopping van de dunne darm, harde massa's van houtskool-ontlasting (sterkoliet) met perforatie van het sigmoïd colon.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • intoxicatie door etsende (sterke zuren of basen) of apolaire organische oplosmiddelen (petroleum), zie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen:
 • intoxicatie door een stof, waarvoor een specifiek oraal antidotum of andere orale therapie bestaat (cyanide, ijzer, lithium, methanol,
 • ethyleenglycol); zie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen:
 • totale gastro-intestinale obstructie of verdenking van ileus (bij toepassing bij diarree);
 • plotselinge buikpijn, ulceratieve colitis (bij toepassing bij diarree).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

 De volgende stoffen binden niet aan kool: zuren, basen, alcoholen, ijzer, lithium en cyanide.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Als andere orale therapie noodzakelijk is, bijvoorbeeld een specifiek antidotum, dan géén geactiveerde kool toepassen. Voor een aantal vergiften/stoffen is een specifiek oraal antidotum aanwezig en is bekend dat ze niet goed worden geadsorbeerd door actieve kool (cyanide, ijzer, lithium, methanol, ethyleenglycol). Niet toepassen bij intoxicatie door etsende (sterke zuren of basen) of apolaire organische oplosmiddelen (petroleum) omdat het de beoordeling van slijmvliezen door middel van oesofago- en gastroscopie bemoeilijkt.

Bij een bewusteloze patiënt kan onder medisch toezicht de suspensie via een maagsonde worden toegediend, dit om verstikking te voorkomen.

Om desorptie van geadsorbeerde toxische stoffen te voorkomen is een snelle maag-darmpassage van belang; zo nodig een osmotisch laxans toedienen (bv. natriumsulfaat).

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant: de plasmaconcentratie van teriflunomide (de actieve metaboliet van leflunomide) neemt af; de fabrikant van teriflunomide en leflunomide ontraadt de combinatie tenzij het de 'wash-out'-procedure van de actieve metaboliet teriflunomide betreft.

De absorptie van methotrexaat kan afnemen.

Niet beoordeeld: verhindert de absorptie van gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen, zoals orale anticonceptiva.

Combinatie met totale darmlavage door middel van iso-osmotische, macrogolbevattende oplossingen vermindert het adsorberende vermogen van geactiveerde kool.

Combinatie met geneesmiddelen die de maagdarmperistaltiek remmen, kan leiden tot paralytische ileus en perforatie.

De absorptie van furosemide kan afnemen.

ADSORBERENDE DARMMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Norit NV, SmPC Norit (RVG 16135) 01-3-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19 mrt 2024
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), 2008

Wijzigingen

 • 18 juni 2024 11:54: Mogelijkheid tot herhaalde toediening toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering