Lanadelumab

Stofnaam
Lanadelumab
Merknaam
Takhzyro
ATC code
B06AC05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Humaan monoklonaal IgG1 antilichaam, bereid via recombinant-DNA-techniek in ovariumcellen van de Chinese hamster. Lanadelumab remt de proteolytische activiteit van actief plasmakallikreïne. Hierdoor wordt een toegenomen activiteit van plasmakallikreïne, dat via de vorming van bradykinine kan leiden tot angio-oedeemaanvallen bij hereditair angio-oedeem, voorkomen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Na subcutane toediening van 150 mg om de 4 weken (2 tot 6 jaar) en 150 mg om de 2 weken (6 tot 12 jaar), was de algehele blootstelling (dat wil zeggen Cavg,ss) aan lanadelumab vergelijkbaar met die van volwassen en adolescente (12 tot 18 jaar) patiënten. 

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie van terugkerende aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE):
> 2 jaar:
10-20 kg: 
150 mg /dosis SC om de 4 weken. Frequentere toediening kan overwogen worden bij onvoldoende controle.
20-40 kg: 150 mg / dosis SC om de 2 weken.  Minder frequente toediening ( elke 4 weken) kan overwogen worden bij stabiele ziekte.
≥ 40 kg: 300 mg /dosis SC om de 2 weken. Minder frequente toediening ( elke 4 weken) kan overwogen worden bij stabiele ziekte.

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Injectievloeistof 150 mg/ml

Doseringen

Routinepreventie van angiooedeemaanvallen
 • Subcutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar en 10 tot 20 kg
   [1]
   • 150 mg/dosis elke 4 weken.
   • zo nodig kan bij onvoldoende effect de dosis verhoogd worden tot 150 mg elke 3 weken.

  • 2 jaar tot 18 jaar en 20 tot 40 kg
   [1]
   • 150 mg/dosis elke 2 weken.
   • zo nodig kan bij stabiele aanvalsvrije ziekte de dosis verlaagd worden naar 150 mg elke 4 weken.

  • 2 jaar tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [1]
   • 300 mg/dosis elke 2 weken.
   • zo nodig kan bij stabiele aanvalsvrije ziekte de dosis verlaagd worden naar 300 mg elke 4 weken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Het bijwerkingprofiel bij kinderen verschilt niet van dat bij volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): reacties op de injectieplaats zoals pijn, erytheem, hematoom, bloeding, jeuk, zwelling, induratie, paresthesie, warmte, oedeem, huiduitslag (bij ca. 52%, maar meestal met een lichte intensiteit en zeer kortdurend).

Vaak (1-10%): overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk, tintelende tong). Duizeligheid. Maculopapuleuze huiduitslag. Spierpijn. Stijging van ASAT en ALAT-waarden.

Verder is gemeld: vorming van antilichamen bij ca. 12% van de patiënten (bij ca. 2,5% neutraliserende antilichamen); dit leek in klinisch onderzoek geen invloed te hebben op de klinische respons.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden; bij een ernstige overgevoeligheidsreactie de toediening direct staken.

Acute aanval van hereditair angio-oedeem (HAE): lanadelumab is alleen geïndiceerd voor preventief gebruik; bij een doorbraakaanval deze behandelen met een ander hiervoor geregistreerd middel zie ook middelen bij hereditair angio-oedeem.

Bloedstollingstesten: verlenging van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) kan optreden door interactie tussen lanadelumab en de APTT-essay. In klinisch onderzoek is echter geen toename van bloedingen gezien en was de INR onveranderd.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ENZYMEN

Hyaluronidase

Hyason
B06AA03
MIDDELEN BIJ HEREDITAIR ANGIO-OEDEEM

Conestat alfa

Ruconest
B06AC04

Icatibant

Firazyr
B06AC02

Referenties

 1. Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch , SmPC Takhzyro (EU EU/1/18/1340/001) Rev 12; 22-11-2023 , www.ema.europa.eu
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16-12-2023

Wijzigingen

 • 23 januari 2024 19:53: Nieuwe monografie obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering