Pyridoxine

Stofnaam
Pyridoxine
Merknaam
ATC code
A11HA02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Deficientie: doseringen < 50 mg/dag: Off-label
Persisterende neonatale convulsies/status epilepticus IV: Off-label
Overige indicaties: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Oraal:
Deficientie 3 jr: 50 mg/dag, bij onvoldoende effect ophogen tot 100 mg/dag.
Bij convulsies kunnen hogere doseringen noodzakelijk zijn
Overige indicaties: geen doseringen voor kinderen genoemd
Injectievloeistof: niet geregistreerd voor kinderen
 

Eigenschappen

Vitamine B6 wordt in het lichaam gefosforyleerd tot in hoofdzaak pyridoxalfosfaat, dat als co-enzym vooral betrokken is bij het metabolisme van aminozuren. Pyridoxalfosfaat is tevens belangrijk voor de synthese van verschillende aminen (bv. GABA) die in het centrale zenuwstelsel de rol van neurotransmitter vervullen en voor de vorming van hemoglobine.

Farmacokinetiek

T1/2: > 10 dagen

Doseringen

Ga snel naar:

Neonatale epileptische aanvallen
 • Oraal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 36 weken
   [4]
   • Onderhoudsdosering: (intraveneus starten) Totdat resultaten aanvullend onderzoek bekend zijn: 15 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 200 mg/dag.
  • Zwangerschapsduur ≥ 36 weken en ≥ 2,5 kg
   [4]
   • Met en zonder hypothermie: Onderhoudsdosering (intraveneus starten): Totdat resultaten aanvullend onderzoek bekend zijn: 15 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 200 mg/dag.
 • Intraveneus
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 36 weken
   [4]
   • Startdosering: 50 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 200 mg/dosis.
   • Onderhoudsdosering: Totdat resultaten aanvullend onderzoek bekend zijn: 15 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis Maximale dosering per gift: 200 mg/dosis.
   • Startdosering bij voorkeur tijdens (a)EEG registratie.

  • Zwangerschapsduur ≥ 36 weken en ≥ 2,5 kg
   [4]
   • Startdosering: Met en zonder hypothermie: 50 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 200 mg/dosis.
   • Onderhoudsdosering: Totdat resultaten aanvullend onderzoek bekend zijn: 15 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis Maximale dosering per gift: 200 mg/dosis.
   • Startdosering bij voorkeur tijdens (a)EEG registratie.

Persisterende neonatale convulsies / status epilepticus
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 2 jaar
   [4] [5]
   • 100 mg/dosis, éénmalig.
   • Cave hypotonie, bradycardie, ademstilstand en hypothermie na IV toediening van pyridoxine. Overweeg bij onvoldoende reactie aanvullende doses (een 2e/3e gift (in 30 minuten) onder EEG en observatie

Pyridoxine afhankelijke epilepsie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4] [5]
   • 5 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist die ervaring heeft met gebruik van pyridoxine voor deze indicatie.
    CAVE: bij een switch van pyridoxine naar pyridoxaalfosfaat moet de pyridoxine gestaakt worden.

Pyridoxine deficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 10 - 50 mg/dag in 1 dosis
Vit B6 gevoelige homocystinurie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [7]
   • 100 - 500 mg/dag in 3 doses. De dosering dient individueel te worden aangepast aan de laagst werkzame dosis. Bij hoge dosering foliumzuur bijgeven..
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van pyridoxine voor deze indicatie.

 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [7]
   • 100 - 500 mg/dag in 3 doses. De dosering dient individueel te worden aangepast aan de laagst werkzame dosis. Bij hoge dosering foliumzuur bijgeven..
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van pyridoxine voor deze indicatie.

Profylaxe bij isoniazide
 • Oraal
  • < 1 jaar
   [6]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Toevoegen van pyridoxine aan isoniazide therapie ter preventie van neuropathie is alleen nodig bij kinderen die borstvoeding krijgen en bij kinderen/adolescenten met een insufficient dieet.

  • ≥ 1 jaar
   [6]
   • 20 mg/dag in 1 dosis
   • Toevoegen van pyridoxine aan isoniazide therapie ter preventie van neuropathie is alleen nodig bij kinderen die borstvoeding krijgen en bij kinderen/adolescenten met een insufficient dieet.

Primaire hyperoxalurie type I
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • Startdosering: 10 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Na 2 maanden ophogen tot 500 mg/m2/dag in 1 dosis tot effect wordt bereikt. .
Vermindering slijmvlieslaesies na hoge dosis cytarabine
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 300 mg/m2/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    Dag 1-5

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 300 mg/m2/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    Dag 1-5

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 50 mg/ml
Tablet (hydrochloride) 20 mg, 50 mg, 100 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN
A11HA05

Nicotinamide

Vitamine B3
A11HA01
A11HA06

Riboflavine

Vit B2
A11HA04
A11HA03
A11HA08

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,01-0,1%): allergische reacties, jeuk, huiduitslag en roodheid van de huid. Verder is gemeld: perifere sensorische en sensomotorische neuropathie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij primaire hyperoxalourie Type I: vaak slechts partiele respons. Cave neurotoxiciteit bij doseringen boven 1000 mg/dag (perifere neuropathie, encephalopathie) Pyridoxine kan apneu en verlengde cerebrale depressie veroorzaken na eerste toediening.

Toepassing na hoge dosis cytarabine staat ter discussie, omdat er onvoldoende bewijs is.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij plotseling staken van chronisch gebruik van 200 mg pyridoxine of meer per dag kunnen symptomen van afhankelijkheid optreden. Bij langdurig gebruik en/of hoge doseringen kunnen ernstige sensorische en sensomotorische perifere polyneuropathie.

Interacties

Niet relevant: pyridoxine versnelt reeds in kleine doses (vanaf 5 mg) de perifere omzetting van levodopa, waardoor de dopaminerge werking van levodopa wordt geantagoneerd; het antagonisme wordt opgeheven door combinatie van levodopa met een decarboxylaseremmer. Doseringen hoger dan 5 mg per dag mogen niet worden gegeven aan patiënten die levodopa zonder decarboxylaseremmer gebruiken.

Niet beoordeeld: pyridoxine-antagonisten, zoals cycloserine, hydralazine, isoniazide en penicillamine kunnen de behoefte aan pyridoxine verhogen. Pyridoxine in een dosering vanaf 50 mg per dag werkt antagonistisch ten opzichte van isoniazide.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 16 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16 nov 2014
 4. Smit LS et al, Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen, Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 5. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 6. Hartwig NC, et al., Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 7. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases, Springer, 2006

Wijzigingen

 • 24 mei 2023 12:01: Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering