Dankbetuiging

← Terug naar colofon

Dankbetuiging
De ontwikkeling van het kinderformularium is mogelijk gemaakt door subsidiering door van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2005-2008) en door cofinanciering door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (2010-2011), een overbruggingsfinanciering van van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012) en een cofinanciering door Zorgverzekeraars Nederland, KNMP, NVK en NVZA (2012-2016).

Het NKFK dankt in de eerste plaats Karin Rademaker. Zij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het geneesmiddel-formularium voor kinderen van het UMCU/WKZ, wat in 2008 het uitgangpunt is geweest voor het huidige landelijke kinderformularium.

Daarnaast is het NKFK dank verschuldigd aan het Zorginstituut Nederland voor het mogen overnemen van teksten uit het Farmacotherapeutisch Kompas.

Het NKFK dankt tevens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor haar inspanningen om de transparantie van de registratiestatus van geneesmiddelen voor kinderen te verbeteren.

Tot slot is het NKFK dank verschuldigd aan Health E-Solutions -in het bijzonder Lennard Goedknegt- voor het ontwerp en technische uitvoering van het on-line kinderformularium.