Teduglutide

Stofnaam
Teduglutide
Merknaam
Revestive
ATC code
A16AX08
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Korte darm syndroom (Short Bowel Syndroom):
> 1 jaar: 0,05 mg/kg/dag in 1 dosis SC

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor injectie 5 mg. na reconstitutie 10 mg/ml

Eigenschappen

Teduglutide is een recombinant-analogon van het humane glucagon-like peptide-2 (GLP-2). Het behoudt de mucosale integriteit door herstel en groei van de darmmucosa door een toename van de villushoogte en de cryptediepte van het intestinale epitheel.

Door betere opname van voedingsstoffen vermindert teduglutide de behoefte aan parenterale voeding bij patiënten met kortedarmsyndroom.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Korte darm syndroom ("short bowel syndrome")
 • Subcutaan
  • ≥ 1 jaar
   [1]
   • 0,05 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Na 12 weken het effect van de behandeling evalueren.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Bij meer dan 10% van de patiënten: luchtweginfecties, hoofdpijn, pijn in de onderbuik, opgeblazen gevoel, braken, misselijkheid, gasto-intestinale complicaties (waaronder zwellen van de stoma), perifeer oedeem, reacties op de injectieplaats (waaronder erytheem, hematomen en pijn) en, met name bij kinderen, vermoeidheid en pijnlijke defecatie.

Bij 1-10%: griep, verminderde eetlust, angst, slaapstoornissen, paresthesieën, congestief hartfalen, blozen, dyspneu, hoest, pancreatitis, intestinale obstructie, cholestase, cholecystitis, allergische dermatitis, huiduitslag, gewrichtspijn, nierkoliek, gevoeligheid ter hoogte van de costovertebrale hoek, pijn op de borst, nachtelijk zweten, stijging van C-reactief proteïne en, met name bij kinderen, duizeligheid.

Bij minder dan 1%: syncope.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid en actieve of vermoede maligniteiten van het maagdarmstelsel, de lever of galwegen in de voorafgaande 5 jaar.
Voorzichtigheid is geboden bij ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C) omdat hierover geen gegevens bekend zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij patiënten met cardiovasculaire ziekten dient gecontroleerd te worden op overvulling vanwege toename van de vochtabsorptie.

Interacties

Niet beoordeeld: mogelijk wordt de absorptie van gelijktijdige gebruikte oraal toegediende geneesmiddelen verhoogd.

Referenties

 1. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, SmPC Revestive (EU/1/12/787/001) 20-09-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Interacties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 22 nov 2016

Wijzigingen

 • 31 maart 2017 10:18: CORRECTIE FOUT: toedieningsweg moet zijn subcutaan ipv intraveneus
 • 22 november 2016 12:57: NIEUW TOEGEVOEGD obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering