Fibrinogeen / trombine (fibrinelijm)

Stofnaam
Fibrinogeen / trombine (fibrinelijm)
Merknaam
TachoSil
ATC code
B02BC30

Fibrinogeen / trombine (fibrinelijm)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De weefsellijmmatrix bevat fibrinogeen en trombine in een collageenmatrix. Fibrinogeen en trombine lossen op bij contact met fysiologische vloeistoffen en diffunderen gedeeltelijk in het wondoppervlak. Dit wordt gevolgd door de fibrinogeen-trombinereactie die de laatste stap van de fysiologische bloedstolling op gang brengt. Fibrinogeen wordt omgezet tot fibrinemonomeren die polymeriseren tot een fibrineklonter, die de collageenmatrix stevig tegen het wondoppervlak houdt. Het fibrine wordt dan gecrosslinkt door de endogene factor XIII, waardoor een stevig, mechanisch stabiel netwerk wordt gevormd met adhesieve eigenschappen. Dit netwerk brengt daarom ook hechting teweeg.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Weefsellijmmatrix voor r het verbeteren van de hemostase, ter bevordering
van weefselafdichting en om hechtingen in de vaatchirurgie te ondersteunen:
> 1mnd:
epilesionaal: de hoeveelheid TachoSil die gebruikt wordt, wordt bepaald door
de grootte van het wondoppervlak.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Fibrinogeen/trombine matrix 5,5 mg (2 IE) per cm2: 3 x 2,5 cm ; 4,8  x 4,8 cm; 9,5   x 4,8 cm; 
Veraseal weefsellijm 2 ml; 4 ml; 10 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Wondhechting
 • Intralesionaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Afhankelijk van de grootte van de wond 1-3 sponsjes, soms tot 7 sponsjes

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gemeld zijn anafylactische shock, overgevoeligheidsreacties en trombose. Ook gemeld zijn adhesies aan gastro-intestinale weefsels (verklevingen), met darmobstructie tot gevolg, bij gebruik van dit preparaat bij abdominale chirurgie in de buurt van de darmen. Om dit te voorkomen dienen weefselgebieden buiten het gewenste toepassingsgebied goed te zijn gereinigd van bloedresiduen.
Gevallen van productresten die mogelijk een vreemdlichaamreactie in de vorm van een granuloom hebben veroorzaakt zijn gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid.

Niet intravasculair toedienen vanwege het risico van levensbedreigende trombo-embolische complicaties.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij -18 graden Celsius bewaren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE K

Fytomenadion (Vitamine K)

Vitamine K, Davitamon K, Konakion mixed micelles
B02BA01
FIBRINOGEEN

Fibrinogeen

Heamocomplettan P, Fibryga
B02BB01
BLOEDSTOLLINGSFACTOREN

Factor IX

Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia).
B02BD04

Factor VIII

Plasmaproducten: Octanate, Wilate, Haemate P. Recombinant DNA producten: Advate, Kogenate, Helixate, Nex Gen, Refacto AF, Novo Eight, Adynovi, Elocta
B02BD02

Protrombinecomplex

Cofact, Octaplex, Beriplex
B02BD01
OVERIGE SYSTEMISCHE HAEMOSTATICA

Eltrombopag

Revolade
B02BX05

Emicizumab

Hemlibra
B02BX06

Romiplostim

Nplate
B02BX04

Referenties

 1. Corza Medical GmbH, SmPC TachoSil (EU/1/04/277/001-005) Rev 25, 12-05-2023, www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, (Contra-indicaties, bijwerkingen, Interacties), Geraadpleegd 22 okt 2014

Wijzigingen

 • 20 december 2023 10:55: Update van de monografie obv de SmPC TachoSil

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering