28 maart 2024

LAN /SKL AANBEVELINGEN EN ALTERNATIEVEN Kinderen t/m 5 jaar Niet omzetten naar poeder Kinderen 6 t/m 11 jaar Omzetten naar autohaler of poeder waar mogelijk * Kinderen 12-18 jaar Omzetten naar poeder waar mogelijk * * Check Lees verder

05 maart 2024

Er is in Nederland sprake van een tekort van de volgende antibiotica: Amoxicilline/clavulaanzuur poeder voor suspensie alle sterktes Amoxicilline disper tablet 375 mg Claritromycine granulaat voor suspensie 50 mg/ml en 25 mg/ml Clindamycine gra Lees verder

25 september 2023

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een praktijkprikkel opgesteld naar aanleiding van een casus over de toepassing van de sinaspril drank bij een zuigeling van 6 weken oud en 4,3 kg. De kinderarts had de baby met hoge koorts be Lees verder

24 augustus 2023

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Omdat er onvoldoende bewijs is voor alle ijzerzouten, worden ijzerfumaraat/ijzer(II)sulfaat gebruikt als basis voor het bewijs van werkz Lees verder

16 juni 2023

Vanaf vrijdag 16 juni is de volgorde van de rubrieken in  het Kinderformularium gewijzigd en volgen zij zo veel mogelijk proces van het voorschrijven van een geneesmiddel als ook de rubrieken van de officiele produktinformatie (SmPC). Een monografie Lees verder

01 mei 2023

Het Kinderformularium zoekt en beoordeelt grote hoeveelheden wetenschappelijke literatuur die aan de basis liggen voor de doseeradviezen. Dit is nu een handmatig proces. Samen met de Universiteit van Utrecht en Radboud universiteit onderzoeken wij- m Lees verder

19 januari 2023

Vóór januari 2022 werd een standaarddosis van een bepaald antibioticum gegeven voor  zowel 'gevoelige' als 'intermediair gevoelige' micro-organismen. Op basis van nieuw aangenomen klinische breekpunten heeft EUCAST (Europees Comité voor tests op anti Lees verder

18 maart 2020

Er gaan berichten rond die waarschuwen voor het gebruik van NSAID’s (ibuprofen, nurofen, naproxen, diclofinac) bij de behandeling van COVID-19. Er zijn aanwijzingen dat ibuprofen de virusklaring zou kunnen verminderen, maar vooralsnog gaat het uitslu Lees verder

04 oktober 2019

Alle registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang hun producten terug te roepen. De aanleiding is dat in deze producten mogelijk sporen m Lees verder

02 september 2019

Uit laboratoriumonderzoek en klinische onderzoeken blijkt dat blootstelling van parenterale voeding aan licht de vorming van peroxiden en andere afbraakproducten versnelt. Deze afbraakproducten kunnen zorgen voor ernstige bijwerkingen. Prematuur gebo Lees verder

27 juni 2019

Het Kinderformularium heeft haar doseeradviezen opnieuw beoordeeld als gevolg van de uitgestuurde DHPC. Het Kinderformularium handhaaft het doseeradvies voor domperidon, maar uitsluitend voor gastrointestinale reflux ziekte en voor misselijkheid en b Lees verder

07 maart 2019

Het Kinderformularium heeft in samenwerking met de werkgroep Neonatale Farmacologie voor 21 geneesmiddelen nieuwe doseeradviezen opgesteld voor premature en a terme neonaten. Deze doseeradviezen zijn gebaseerd op landelijke consensus van de werkgroep Lees verder

12 november 2018

De NVK en het Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) hebben hun gezamenlijk standpunt uit 2009 herzien. Aanleiding voor de herziening zijn nieuwe inzichten ten aanzien van het haalbare level of evidence en de toes Lees verder

22 augustus 2018

The European Society for Develpmental, Perinatal and Paediatric Pharmacology is pleased to invite you to the 17th Congress of the Society  on May 28-30, 2019 in Basel, Switzerland. Topics Precision medicine in children Use of modeling in all sta Lees verder

22 mei 2018

Wanneer u een suggestie ter verbetering instuurt naar het Kinderformularium of op andere wijze contact opneemt met, verstrekt u persoonsgegevens aan het Kinderformularium. Graag informeren wij u op welke wijze de Stichting NKFK met uw persoonsgegeven Lees verder

30 januari 2018

Regelmatig worden kinderartsen en apothekers geconfronteerd met tijdelijke of langdurige beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor kinderen. Geneesmiddelen worden uit de handel genomen of er zijn problemen met de produktie van het betreffende Lees verder

03 oktober 2017

De KNMP heeft in samenwerking met het NKFK in 2016 kinderteksten ontwikkeld over de toepassing van (off-label) medicatie bij kinderen en deze gepubliceerd op apotheek.nl. De betrokken collega’s van de KNMP hebben dit project met een poster gepresente Lees verder

22 juni 2017

Naar aanleiding van circulerende aanbevelingen om amoxicilline in een 2 dd dosering toe te dienen ipv 3 dd toediening is de beschikbare wetenschappelijke literatuur bij amoxicilline opnieuw beoordeeld om na te gaan of er evidence bestaat voor de veil Lees verder

02 mei 2017

Ten onrechte wordt soms gedacht dat de berekende dosering zondermeer kan worden opgehoogd tot de genoemde maximale dosering. Dit is niet het geval! Wanneer een maximale dosering is benoemd, betekent dit dat de berekende dosering de maximale dosering Lees verder

18 november 2016

In een recent gepubliceerd artikel worden de achtergronden, ontwikkeling en werkwijze van het Kinderformularium beschreven. Abstract:As many drugs in paediatrics are used off-label, prescribers face a lack of evidence-based dosing guidelines. A Dutc Lees verder

01 februari 2016

De rekenmodule is nu 4 maanden in gebruik. Wij horen graag van u wat uw ervaringen met het gebruik van de rekenmodule zijn en of er zaken zijn die wij kunnen verbeteren.Daarom vragen wij u via onderstaande link een enquete in te vullen. Het invullen Lees verder

02 november 2015

Beste gebruiker van het Kinderformularium Om de financiers van het Kinderformularium opnieuw te overtuigen van het nut en de noodzaak van het Kinderformularium voor de dagelijkse praktijk, willen wij graag weten wat u van het Kinderformularium vindt Lees verder

30 oktober 2015

InleidingDe rekenmodule is gekoppeld aan de database van het Nederlandse Kinderformularium en berekent een individuele dosis op basis van specifieke patiënt data en de dosis gegevens uit de database van het Kinderformularium. De website www.kinderfor Lees verder

07 september 2015

Het berekenen een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig omdat rekening gehouden moet worden met diverse factoren die de berekening beïnvloeden: patiënt specifieke factoren zoals aandoening, leeftijd, gewicht en geneesmiddel spec Lees verder

01 september 2015

Tot voor kort was er voor consumenten geen specifieke en betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen beschikbaar. De informatie die er is, richt zich op professionals (zoals het Kinderformularium), of geeft de meningen van leken weer (zo Lees verder

29 juni 2015

De oude kinderformularium app kan al geruime tijd niet meer in de stores gedownload worden. Desondanks zijn er wellicht nog steeds mensen die van de oude app gebruik maken. Dit wordt u met klem ontraden.Deze app wordt met de introductie van de nieuwe Lees verder

29 mei 2015

Ten onrechte wordt soms gedacht dat de berekende dosering zondermeer kan worden opgehoogd tot de genoemde maximale dosering. Dit is niet het geval! Wanneer een maximale dosering is benoemd, betekent dit dat de berekende dosering de maximale dosering Lees verder

12 maart 2015

Door een fout in de programmering werden de middelen die als favorieten werden aangemerkt  en de recent bekeken middelen slechts gedurende 1 dag bewaard. Dit is aangepast: de favorieten en recent bekeken middelen worden nu 1 jaar bewaard. Lees verder

09 maart 2015

De Kinderformularium database en website zijn ontworpen om goede prestaties te leveren met Safari, Firefox, Chrome en Internet Explorer 9 en hoger. Oudere versies van Internet Explorer worden niet ondersteund, omdat deze in principe ook niet meer geu Lees verder

17 februari 2015

Omwille van de nog te implementeren rekenmodule werd de dosering van combinatiepreparaten (Augmentin, Tienam, Bactimel, Tazocin) genoteerd als een optelsom van de dosering van de componenten (amoxicilline-clavulaanzuur 50/12,5 mg/kg/dag werd 62,5 mg/ Lees verder

05 februari 2015

Op zondagavond 8 februari is de vernieuwde website van het Kinderformularium online gaan. Behalve een nieuw uiterlijk heeft het vernieuwde Kinderformularium ook een aantal verbeterde en nieuwe functionaliteiten. De aanleiding van de vernieuwing is d Lees verder

16 januari 2015

Omdat er klinische aanwijzingen waren dat met het huidige doseeradvies onvoldoende hoge spiegels bereikt werden, is de literatuur over de toepassing van vancomycine bij kinderen opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de Lees verder