Desfluraan

Stofnaam
Desfluraan
Merknaam
Suprane
ATC code
N01AB07
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Onderhoud anesthesie:
Kinderen:

Minimale alveolaire concentratie (MAC) in volume %:
in 100% v/v zuurstof:
0 tot 12 maanden: 8.95-10.65;
1-12 jaar: 7.20-9.40, 
in 40% v/v zuurstof/ 60% v/v lachgas:
3 tot 12 maanden:
5.75-7.75.
1-5 jaar:  5.75-7.00,

Inhalatie: 5-10% v/v al dan niet in combinatie met lachgas, bij kinderen soms gedurende korte tijd 18% v/v in combinatie met lachgas en ten minste 25% v/v zuurstof

Eigenschappen

Gehalogeneerde anesthetica geven een dosisafhankelijke bewustzijnsdaling en verlies van pijnsensatie, onderdrukken willekeurige motorische activiteiten en beïnvloeden de autonome reflexen.

Het werkingsmechanisme is niet precies bekend. Ze veroorzaken hyperpolarisatie van neuronen, waardoor de exciteerbaarheid afneemt en de signaaloverdracht tussen neuronen wordt geremd.

 

Farmacokinetiek

De MAC neemt af naarmate de leeftijd vordert.

Doseringen

Onderhoud anesthesie
 • Inhalatie
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Minimale alveolaire concentratie (MAC) in volume %:

    in 100% v/v zuurstof:
    0 tot 12 mnd: 8.95-10.65
    1-12 jaar: 7.20-9.40
    12-18 jaar: geen advies

    in 40% v/v zuurstof/60% v/v lachgas: 
    3 tot 12 mnd 5.75-7.75
    1-5 jaar 5.75-7.00

    Inhalatie: 5-10% v/v al dan niet in combinatie met lachgas, bij kinderen soms gedurende korte tijd 18% v/v in combinatie met lachgas en ten minste 25% v/v zuurstof

   • Onder controle van bloeddruk en hartslag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inhalatiegas 240 ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ALGEMENE ANAESTHETICA

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA
N01AX01

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen van 6 jaar en jonger is het risico op bijwerkingen, zoals hoesten en laryngospasmen, verhoogd. Dit treedt met name op als het larynxmasker wordt weggenomen onder diepe anesthesie.

Bij kinderen is postoperatieve agitatie gemeld wat zich kan uiten in desoriëntatie, huilerig gedrag en slaande bewegingen.

Bijwerkingen algemeen

Bij meer dan 10% van de patiënten: braken en misselijkheid.

Bij 1-10%: hoofdpijn, (nodale) aritmie, bradycardie, tachycardie, hypertensie, apneu, hoesten, laryngospasmen, faryngitis, conjunctivitis, speekselvloed, stijging van de CK-waarden en een abnormaal ECG.

Bij minder dan 1%: duizeligheid, agitatie, myocardischemie, myocardinfarct, vasodilatatie, hypoxie en spierpijn.

Verder zijn gemeld buikpijn, convulsies, hartstilstand, torsade de pointes, ventrikelfalen, ventriculaire hypokinesie, atriumfibrilleren, maligne hypertensie, hypotensie, shock, bloedingen, coagulopathie, verhoogde intracraniale druk, ademhalingsstilstand, ademhalingsinsufficiëntie, ademnood, bronchospasmen, ophoesten van bloed, leverfunctiestoornis, stijging van de transaminasewaarden, levernecrose, cytolytische hepatitis, fulminante hepatitis, cholestase, geelzucht, stijging van bilirubine, acute pancreatitis, oculaire icterus, leukocytose, metabole acidose, rabdomyolyse, hyperkaliëmie, hypokaliëmie, stijging van de ammoniakconcentratie, lichte stijging van de bloedglucosewaarde, (fatale) maligne hyperthermie, asthenie, gevoel van onwel zijn, urticaria en erytheem.

Het heeft een relaxerend effect op de baarmoeder en verlaagt de doorbloeding van de baarmoeder en placenta.

Het kan slaapapneu verergeren.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Bronchoconstrictie in de anamnese.

Overgevoeligheid, een contra-indicatie voor algemene anesthesie, bekende of vermoede genetische aanleg voor maligne hyperthermie, en leverfunctiestoornis, geelzucht, leukocytose en eosinofilie of koorts na toediening van een gehalogeneerd anestheticum in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen van 6 jaar en jonger met een larynx- of gezichtsmasker vanwege het verhoogde risico op bijwerkingen op het ademhalingsstelsel en bij kinderen met een recente bovenste luchtweginfectie vanwege een mogelijke luchtwegvernauwing en verhoogde luchtwegweerstand.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij (een risico op) een hart- en vaataandoening, bij een verhoogde intracraniale druk, bij slaapapneu omdat dit kan verergeren, en bij myasthenia gravis vanwege een verhoogde gevoeligheid voor ademhalingsdepressie. De gehalogeneerde anesthetica moeten worden toegediend via een nauwkeurige, gekalibreerde verdamper, die specifiek is voor het gebruikte anestheticum. Ze mogen uitsluitend in aanwezigheid van een anesthesioloog worden toegediend.

Nadat de toediening van het gehalogeneerde anestheticum is gestaakt, dient de patiënt met 100% zuurstof te worden beademd totdat de patiënt volledig wakker is.

 

Interacties

Niet beoordeeld: het versterkt de werking van suxamethonium.

Interacties inhalatie anesthetica algemeen:
Niet beoordeeld: gehalogeneerde anesthetica versterken de spierverslappende werking van niet-depolariserende spierrelaxantia. De dosering van het spierrelaxans kan met een derde tot de helft worden verlaagd. Lachgas heeft dit effect niet.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met adrenaline of noradrenaline kunnen hartritmestoornissen optreden.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met amfetamine of efedrine verhoogt het risico op plotselinge bloeddrukverhoging tijdens de operatie.
Bij gebruik van β-blokkers tijdens de ingreep kan het cardiovasculaire compensatiemechanisme worden geblokkeerd. Dit kan leiden tot versterking van de negatief-inotrope en negatief-chronotrope effecten. Therapie met een β-blokker kan echter meestal worden voortgezet tijdens inhalatie-anesthesie met gehalogeneerde anesthetica. Tijdens de ingreep kan de werking van β-blokkers worden onderdrukt door β-sympathicomimetica.
Combinatie van gehalogeneerde anesthetica met vasodilatantia kan het hypotensieve effect versterken.
De werking van gehalogeneerde anesthetica kan worden versterkt door opioïden.
Combinatie met opioïden, zoals fentanyl en remifentanil, verlaagt de MAC van de anesthetica.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met lachgas neemt de MAC af.
Bij combinatie van gehalogeneerde anesthetica met isoniazide kunnen de hepatotoxische effecten van isoniazide worden versterkt. Geadviseerd wordt 1 week voorafgaand aan de ingreep tot 15 dagen na de ingreep de behandeling met isoniazide te staken.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Interacties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 25 nov 2016
 2. Baxter BV, SmPC Suprane (RVG 17364) 25-05-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 25 november 2016 10:48: NIEUW TOEGEVOEGD OBV SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering