Noradrenaline (norepinefrine)

Stofnaam
Noradrenaline (norepinefrine)
Merknaam
Sinora
ATC code
C01CA03

Noradrenaline (norepinefrine)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Heeft overwegend alfa-sympathicomimetisch effect met tevens werking op bèta1-receptoren en nauwelijks effect op bèta2-receptoren. Noradrenaline (norepinefrine) is een krachtige vasoconstrictor, waardoor zowel de diastolische als de systolische bloeddruk stijgt. De hartfrequentie wordt relatief weinig beïnvloed: de positief-inotrope en positief-chronotrope effecten worden gecompenseerd door de reflexbradycardie die optreedt als gevolg van de sterke bloeddrukstijging.

Aanleiding tot het niet meer gebruiken van de International Nonproprietary Name 'norepinefrine' zijn verschillende Centrale Medicatie-incidentie Registratie-meldingen.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Circulatoire insufficientie
 • Intraveneus
  • Zwangerschapsduur < 37 weken
   [5]
   • 0,05 - 0,5 microg./kg/minuut, continu infuus. Max: 1 microg./kg/minuut.
  • a terme neonaat
   [5]
   • 0,05 - 0,5 microg./kg/minuut, continu infuus. Max: 2 microg./kg/minuut.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 0,05 - 0,1 microg./kg/minuut, continu infuus. Max: 2 microg./kg/minuut.
   • Alleen via centraal veneuze catheter toedienen.
    Dosis titreren tot gewenst effect.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (als waterstoftartraat-1-water) 1 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

HARTSTIMULANTIA, EXCLUSIEF HARTGLYCOSIDEN

SYMPATHICOMIMETICA EN DOPAMINERGICA

Adrenaline (epinefrine)

Epipen, Jext, Emerade
C01CA24
C01CA07
C01CA04
C01CA26
C01CA06
C01CA02

Midodrine

Gutron
C01CA17
FOSFODIESTERASEREMMERS

Milrinon

Corotrope
C01CE02
OVERIGE HARTSTIMULANTIA
C01CX08

Bijwerkingen algemeen

Hoofdpijn, duizeligheid, tremor. Ademhalingsmoeilijkheden, apneu, rusteloosheid, angst, slapeloosheid, zwakheid. Anafylactische shock, bronchospasmen, vooral bij astmapatiënten of bij overgevoeligheid voor sulfiet in de anamnese. Precordiale pijn, palpitaties, bradycardie, (fatale) hartritmestoornissen, stresscardiomyopathie, kransslagaderspasme, myocardinfarct. Zwelling van de schildklier. Weefselnecrose op de injectieplaats. Bij langdurig gebruik bij ernstige shock fatale myocarditis, bleekheid, bloedingen, oedeem, necrose van het maag-darmstelsel, nieren of lever.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor sulfiet.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Uitsluitend voor verhoging van perifere weerstand, niet voor inotrope effect. Bloeddruk stijgt bij gelijkblijvende cardiac-output. Zuurstofbehoefte myocard stijgt.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De infusieplaats en de bloeddruk regelmatig controleren en bedacht zijn op een afname van de bloedtoevoer naar de vitale organen. Bij toediening via de venen van de fossa antecubitalis bestaat een heel klein risico van flebitis. Injectie in de beenvenen moet worden vermeden, in het bijzonder bij ouderen, bij aandoeningen van het perifere vaatstelsel in de onderste extremiteiten, diabetes mellitus en de ziekte van Buerger. Na extravasatie zo snel mogelijk 5–10 mg fentolamine in 10–15 ml NaCl-oplossing in het gebied infiltreren. Voorzichtigheid is geboden bij hyperthyroïdie, hart– en vaatziekten of hypertensie.

Interacties

Niet beoordeeld: gehalogeneerde inhalatie-anaesthetica sensibiliseren het hart voor sympathicomimetica; voorzichtigheid is geboden bij intraveneuze toediening van noradrenaline tijdens de anesthesie.

Tricyclische antidepressiva en trazodon versterken het bloeddrukverhogende effect van noradrenaline.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 nov 2014
 4. APLS 2010
 5. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018

Wijzigingen

 • 14 augustus 2018 14:46: Aanpassing indicatie agv Neodose project. Doseeradviezen voor (premature) neonaten toegevoegd op basis van expert opinie van de werkgroep neonatale farmacologie.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering