Tecovirimat

Stofnaam
Tecovirimat
Merknaam
ATC code
J05AX24
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tecovirimat remt de werking van het orthopoxviruseiwit VP37, dat gecodeerd wordt door een sterk geconserveerd gen in alle leden van het genus orthopoxvirus. Tecovirimat blokkeert de interactie van VP37 met cellulair Rab9-GTPase en TIP47, waardoor het de vorming voorkomt van omhulde virionen die kunnen vrijkomen en die nodig zijn voor de verspreiding van het virus van cel naar cel en over lange afstand.

Farmacokinetiek bij kinderen

De farmacokinetiek van tecovirimat is niet onderzocht bij pediatrische patiënten. Op basis van een farmacokinetisch populatiemodel en een simulatie wordt verwacht dat het aanbevolen pediatrische doseringsschema voor personen met een lichaamsgewicht van ten minste 13 kg zal leiden tot een blootstelling die vergelijkbaar is met de blootstelling bij volwassen personen (SmPC)

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pokken, apenpokken, koepokken en complicaties door virusreplicatie na pokkenvaccinatie:
13 tot 25 kg: 400 mg/dag in 2 doses, gedurende 14 dagen
25 tot 40 kg: 800 mg/dag in 2 doses, gedurende 14 dagen
≥ 40 kg: 1200 mg/dag in 2 doses, gedurende 14 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tecovirimat SIGA capsule (als 1-water) 200 mg (SIGA Technologies) is nog niet in de handel.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pokken, apenpokken, koepokken en complicaties door virusreplicatie na pokkenvaccinatie
 • Oraal
  • 13 tot 25 kg
   [1]
   • 400 mg/dag in 2 doses.
  • 25 tot 40 kg
   [1]
   • 800 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 40 kg
   [1]
   • 1.200 mg/dag in 2 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij meer dan 10% van de patiënten: hoofdpijn.

Bij 1-10%: duizeligheid, misselijkheid, braken, buikpijn, abdominaal ongemak en diarree.

Bij minder dan 1%: koude rillingen, vermoeidheid, zenuwachtigheid, malaise, pijn, koorts, dorst, orofaryngeale pijn, smaakstoornissen, aandachtsstoornissen, abnormaal EEG, slapeloosheid, slaperigheid, paresthesie, migraine, angst, depressie, dysforie, prikkelbaarheid, paniekaanval, verminderde eetlust, droge mond, gekloofde lippen, aften, dyspepsie, oprispingen, gastro-oesofageale reflux, abdominale distensie, flatulentie, obstipatie, verhoogde hartfrequentie, hartkloppingen, daling van het hematocriet en het Hb-gehalte, leukopenie, trombocytopenie, stijging van leverfunctiewaarden, gewrichtspijn, osteoartritis, palpabele purpura, jeuk en huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Overgevoeligheid.
 • De veiligheid en werkzaamheid van tecovirimat bij immuungecompromitteerde patiënten zijn nog niet vastgesteld; de werkzaamheid kan bij immuungecompromitteerden verminderd zijn.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met tecovirimat in een of meerdere subgroepen van
pediatrische patiënten voor de behandeling van orthopoxvirusziekte (pokken, apenpokken, koepokken
en vaccinia) 

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder ‘uitzonderlijke voorwaarden’. Dit betekent dat om ethische redenen het niet mogelijk was om volledige informatie over dit geneesmiddel te verkrijgen

Bij moeite met het doorslikken van de capsules mogen de capsules worden geopend; de inhoud met ong. 30 ml vloeistof (bijv. melk) of zacht voedsel (bijv. yoghurt) mengen en binnen 30 min na de maaltijd innemen.

Bij braken binnen 30 min na inname direct een tweede dosis toedienen; bij braken meer dan 30 min na inname geen extra dosis innemen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Tecovirimat is een zwakke remmer van CYP2C8 en CYP2C19, en een zwakke inductor van CYP3A4.

Niet beoordeeld:
Tecovirimat verhoogt de AUC en Cmax van repaglinide met ong. 27%; vanwege risico op lichte tot matige hypoglykemie wordt controle van de bloedglucosewaarde aanbevolen.

Tecovirimat verhoogt de AUC van omeprazol met ong. 73% en de Cmax met ong. 83%; bij combinatie met een protonpompremmer is voorzichtigheid geboden.

Tecovirimat verlaagt de AUC van midazolam met ong. 32% en de Cmax met ong. 39%; bij combinatie de werkzaamheid van midazolam monitoren en zo nodig de dosering aanpassen.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF13
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR20
J05AR13
J05AR25
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55

Referenties

 1. SIGA Technologies Netherlands B.V., SmPC Tecovirimat (EU/1/21/1600) 28-01-2022, www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie, bijwerkingen)

Wijzigingen

 • 07 februari 2023 14:09: Nieuwe monografie obv smCP

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering