Zanamivir

Stofnaam
Zanamivir
Merknaam
Relenza
ATC code
J05AH01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe en behandeling van influenza type A vanaf 5 jaar.
Dosering: Behandeling: 2 inhalaties a 5 mg 2 dd gedurende 5 dagen. Preventie: 2 inhalaties a 5 mg 1 dd gedurende 10 dagen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inhalatiepoeder 5 mg/do 4 do

Eigenschappen

Zanamivir is een selectieve remmer van neuraminidase (= sialidase), een oppervlakteglycoproteïne met enzymatische activiteit dat essentieel is voor de replicatie van zowel het influenza-A als -B virus. Viraal neuraminidase bevordert de afgifte van nieuw gevormde virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen; bovendien kan het de virale penetratie in epitheelcellen van de luchtwegen bevorderen. De werking van zanamivir is extra-cellulair en berust op vermindering van de vermenigvuldiging van influenza-A en -B virussen door remming van de afgifte van infectieuze influenzavirionen die in de epitheelcellen van de luchtwegen worden geproduceerd.

Kinetische gegevens

De farmacokinetiek van zanamivir werd onderzocht in een open-label studie met enkelvoudige dosis bij 16 pediatrische patiënten, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, na inhalatie van droog poeder (10 mg) met inhalator (Diskhaler). De systemische blootstelling bij kinderen was vergelijkbaar met die van 10 mg geïnhaleerd poeder bij volwassenen, maar de variabiliteit was in alle leeftijdsgroepen groot, en meer uitgesproken bij de jongste kinderen.

Doseringen

Behandeling influenza A en B
 • Inhalatie
  • 5 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 20 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: 5 dagen
   • 1 dosis is 2 inhalaties van 5 mg

Preventie Influenza A en B
 • Inhalatie
  • 5 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur: 10 dagen
   • 1 dosis is 2 inhalaties van 5 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)

Aciclovir

Zovirax
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AB04

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR02
J05AR13
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Enfuvirtide

Fuzeon
J05AX07

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Bijwerkingen bij kinderen

Convulsies en psychiatrische bijwerkingen, zoals verminderd bewustzijn, abnormaal gedrag, hallucinaties en delirium

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): huiduitslag. Soms (0,1-1%): Allergische reacties zoals orofaryngeaal oedeem, vasovagaalachtige reacties zoals koorts en uitdroging. Bronchospasmen, dyspnoe, constrictie van de keel. Urticaria. Zelden (0,01-0,1%): Anafylactische of anafyloïde reacties, gezichtsoedeem. Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse. Gemeld zijn: Convulsies en psychiatrische bijwerkingen, zoals verminderd bewustzijn, abnormaal gedrag, hallucinaties en delirium, vooral bij kinderen en adolescenten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Geen

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Neuropsychiatrische bijwerkingen zijn gemeld gedurende de behandeling met Relenza bij patiënten met influenza, vooral bij kinderen en adolescenten. Daarom moeten patiënten nauwkeurig worden gecontroleerd op gedragsveranderingen en moeten de voordelen en risico’s bij het voortzetten van de behandeling bij iedere patiënt nauwkeurig worden afgewogen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Zanamivir verzwakt de beschermende immunorespons op een vaccinatie niet. Bij optreden van bronchospasmen en/of afname van de longfunctie de toediening stoppen. Patiënten met astma of COPD dienen bij gebruik van zanamivir een bronchusverwijder bij de hand te hebben. Geïnhaleerde geneesmiddelen (bv. astmamedicatie) toedienen voordat zanamivir wordt toegediend. De effectiviteit is niet vastgesteld bij kinderen, bij ouderen (≥ 65 j.) en bij patiënten met een vergroot risico zoals patiënten met astma of andere chronische luchtwegaandoeningen, instabiele chronische aandoeningen of immuungecompromitteerde patiënten. Niet gebruiken als oplossing voor verneveling of mechanische ventilatie.

Interacties

Geen

Referenties

 1. GlaxoSmithKline BV, SPC Relenza RVG 24094, dd 2 oktober 2008
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 02 dec 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 02 dec 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering