Remdesivir

Stofnaam
Remdesivir
Merknaam
Veklury
ATC code
J05A
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Nucleotide-analoog, polymeraseremmer. Remdesivir is een adenosinenucleotide-prodrug. Het wordt binnen gastheercellen gemetaboliseerd tot het farmacologisch actieve remdesivirtrifosfaat (GS-443902). Dit fungeert als analoog van adenosinetrifosfaat (ATP) en concurreert met het natuurlijke ATP-substraat om door het coronavirus SARS-CoV-2 RNA-afhankelijke RNA-polymerase enzym ingebouwd te worden in nieuwe RNA-ketens, wat resulteert in vertraagde ketenterminatie tijdens replicatie van het virale RNA. Als bijkomend mechanisme kan remdesivirtrifosfaat ook de virale RNA-synthese remmen na het inbouwen ervan in het virale RNA-template als gevolg van 'read-through' door het virale polymerase, wat kan plaatsvinden in de aanwezigheid van hoge nucleotideconcentraties. Wanneer een remdesivir-nucleotide in het template van het virale RNA aanwezig is, neemt de efficiëntie waarmee het complementaire natuurlijke nucleotide wordt ingebouwd af, waardoor de virale RNA-synthese wordt geremd.

Coronavirussen zijn RNA-virussen. Remdesivir toont in vitro activiteit tegen het coronavirus SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, in humane luchtwegepitheelcellen. 

 

 

Bron: Gilead 

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

INTRAVENEUS
COVID-19 bij patiënten met pneumonie die zuurstofsuppletie nodig hebben:
≥ 1 maand en 3 tot 40 kg: oplaaddosis 5 mg/kg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 2,5 mg/kg/dag in 1 dosis, max. 10 dagen.
≥ 1 maand en ≥ 40 kg: oplaaddosis 200 mg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 100 mg/dag in 1 dosis, gedurende 5-10 dagen

COVID-19 patienten zonder zuurstofbehoefte maar met verhoogd risico:
≥ 1 maand en ≥ 40 kg: oplaaddosis 200 mg/dag in 1 dosis op dag 1, vervolgens 100 mg/dag in 1 dosis, gedurende 3 dagen, te beginnen zo snel mogelijk na  diagnose  en binnen 7 dagen na het verschijnen van
de symptomen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor injectie 100 mg (bevat 3 g natriumsulfobutyletherbèta-cyclodextrine)

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

COVID-19 pneumonie met zuurstofbehoefte
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar en < 40 kg
   [4]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 2,5 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    max 10 dagen.

    • Toedienen in 30-120 min 
  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [4]
   • Startdosering: 200 mg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 100 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    5-10 dagen

    • Toedienen in 30-120 min.
COVID-19 infectie met verhoogd risico op ernstige ziekte
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [4]
   • Startdosering: 200 mg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 100 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    3 dagen, te beginnen zo snel mogelijk diagnose en binnen 7 dagen na het verschijnen van de symptomen.

    • Toedienen in 30-120 min.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Kinderen ouder dan 28 dagen: Toepassing bij verminderde nierfunctie (eGFR <30 ml/min) wordt volgens de fabrikant ontraden.

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met het bijwerkingerprofiel bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): verhoogde transaminasewaarden, verlengde protrombinetijd.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Misselijkheid. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, incl. infusiegerelateerde reacties. Tekenen en symptomen kunnen bestaan uit: hypotensie, hypertensie, tachycardie, bradycardie, hypoxie, dyspneu, piepende ademhaling, koorts, rillen, zweten, angio-oedeem, huiduitslag, misselijkheid en braken.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie. Sinusbradycardie (gewoonlijk genormaliseerd binnen 4 dagen na de laatste toediening en zonder extra medisch ingrijpen). Hoesten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • Overgevoeligheid.
 • Starten van de behandeling wordt ontraden bij ernstige leverfunctiestoornis (ALAT meer dan 5x de bovengrens van de normaalwaarde). Indien de ALAT-waarde tijdens de behandeling boven deze waarde uitkomt, moet de behandeling worden onderbroken.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Controle van transaminasen en nierfunctie is aangewezen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Nierfunctie: Bepaal voor aanvang, en gedurende de therapie wanneer klinisch aangewezen, de eGFR. Gebruik remdesivir niet bij een eGFR < 30 ml/min. In dieronderzoek is ernstige nefrotoxiciteit waargenomen, waarvan het mechanisme en de relevantie voor mensen nog onduidelijk is. Zie ook verderop in deze rubriek, achter Hulpstoffen.

Leverfunctie: Verhoogde transaminasewaarden zijn relatief frequent waargenomen. Bepaal de leverfunctie bij alle patiënten voorafgaand aan de therapie, en herhaal dit tijdens de therapie wanneer klinisch aangewezen. Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij patiënten met een pre-existente leverfunctiestoornis; gebruik remdesivir bij hen alleen indien het potentiële voordeel groter is dan het potentiële risico. De rol van de lever in het metabolisme van remdesivir is niet bekend. Start remdesivir niet bij een ALAT-waarde ≥ 5× de bovengrens van de normaalwaarde (ULN). Staak remdesivir tijdelijk bij een ALAT-waarde ≥ 5× ULN tijdens de therapie, en hervat bij daling tot onder deze waarde. Staak remdesivir ook bij een ALAT-verhoging die gepaard gaat met tekenen en symptomen van hepatitis of een toename van geconjugeerd bilirubine, alkalische fosfatase of de INR.

Overgevoeligheidsreacties met inbegrip van infusiegerelateerde en anafylactische reacties zijn gemeld. Tekenen en symptomen kunnen bestaan uit: hypotensie, hypertensie, tachycardie, bradycardie, hypoxie, dyspneu, piepende ademhaling, koorts, rillen, zweten, angio-oedeem, huiduitslag, misselijkheid en braken; controleer hierop tijdens en na toediening. Overweeg een lagere infusiesnelheid met een max. infusietijd van 120 minuten, om ze mogelijk te voorkomen. Bij klinisch significante overgevoeligheidsreacties de toediening onmiddellijk staken en een passende behandeling instellen.

Hulpstof: Natriumsulfobutylether-β-cyclodextrine, aanwezig in het poeder voor concentraat (3 g/100 mg), kan bij een matige tot ernstige nierfunctiestoornis stapeling geven, en mogelijk een negatief effect op de nierfunctie. Gebruik remdesivir daarom niet bij een eGFR < 30 ml/min.

Interacties

Remdesivir is substraat voor CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4, OATP1B1 en P-gp in vitro. Het remt CYP3A4, OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP in vitro; het induceert CYP1A2 en mogelijk CYP3A in vitro.

Relevant:
De hieronder genoemde interactie is als Relevant opgenomen in de G-Standaard maar is echter niet beoordeeld.
Combinatie met (hydroxy)chloroquine wordt ontraden, omdat in vitro chloroquine een antagonerende werking heeft op de intracellulaire metabole activering van de antivirale werking van remdesivir.
Zie http://www.covid19-druginteractions.org (van de ´Liverpool Drug Interactions Group´) voor de interacties van remdesivir met andere geneesmiddelen.

Niet beoordeeld:
Er zijn geen klinische interactiestudies gedaan.

De concentratie kan in theorie dalen door inductoren. Dexamethason (matige inductor, wordt kortdurend gebruikt bij COVID19) heeft naar verwachting weinig effect op remdesivir.

Interacties met remmers van CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4 worden niet verwacht omdat het metabolisme van remdesivir waarschijnlijk vooral via hydrolases verloopt.

Interacties via de transporters OATP1B1 en P-gp worden ook niet verwacht omdat remdesivir parenteraal wordt toegediend.

Interacties van remdesivir als remmer van OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP worden niet verwacht gezien de snelle klaring.

ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J01GB06
J01CA04
J01CR02

Azitromycine

Zithromax
J01FA10
J01DF01
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Cefaclor

Ceclor
J01DC04

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
J01DE01
J01DD01

Ceftaroline

Zinforo
J01DI02
J01DD02
J01DD52

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
J01DC02

Ciprofloxacine

Ciproxin
J01MA02
J01FA09

Clindamycine

Dalacin C
J01FF01

Colistine (penta-Na-mesilaat)

Colistin, Colobreathe, Tadim, Kolneb
J01XB01
J01EE01

Dalbavancine

Xydalba
J01XA04

Daptomycine

Cubicin
J01XX09

Doxycycline

Vibramycin
J01AA02

Ertapenem

Invanze
J01DH03

Erytromycine

Erythrocine
J01FA01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05

Fosfomycine

Monuril, Fomicyt
J01XX01

Fusidinezuur

Fucidin
J01XC01

Gentamicine

Gentamicine (generiek)
J01GB03
J01DH51
J01MA12

Linezolid

Zyvoxid
J01XX08

Meropenem

Meronem
J01DH02
J01AA08

Nitrofurantoine

Furabid, Furadantine MC
J01XE01
J01MA06
J01MA01
J01CR05
J01EC02
J01EE03

Teicoplanine

Targocid
J01XA02
J01AA07

Tigecycline

Tygacil
J01AA12

Tobramycine

Obracin, TOBI, Bramitob, TOBI Podhaler, Nebris Steri-Neb
J01GB01
J01EA01

Vancomycine

Vancocin
J01XA01
ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J02AA01
J02AX06

Caspofungine

Cancidas
J02AX04

Fluconazol

Diflucan
J02AC01
J02AX01

Itraconazol

Trisporal
J02AC02

Micafungine

Mycamine
J02AX05

Posaconazol

Noxafil
J02AC04

Voriconazol

Vfend
J02AC03
ANTIMYCOBACTERIELE MIDDELEN

Bedaquiline

Sirturo
J04AK05
J04BA02

Ethambutol

Myambutol
J04AK02
J04AC01
J04AK01

Rifabutine

Mycobutin
J04AB04

Rifampicine

Rifadin
J04AB02
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Abacavir

Ziagen
J05AF06
J05AR02
J05AB01

Atazanavir

Reyataz
J05AE08
J05AR20
J05AB12

Darunavir

Prezista
J05AE10

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12
J05AR13
J05AR25

Doravirine

Pifeltro
J05AG06

Efavirenz

Stocrin
J05AG03
J05AP54

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09

Enfuvirtide

Fuzeon
J05AX07

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Etravirine

Intelence
J05AG04

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Foscarnet

Foscavir
J05AD01

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06
J05AP57

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AP51
J05AR10

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55
J05AX24
J05AF07

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
SERA EN IMMUNOGLOBULINEN

Antirhesus (D)-immunoglobuline

RhoPhylac, RheDQuin, Rhesonativ
J06BB01
J06BD

Hepatitis B immunoglobuline

Hepatect CP; Immuno HBS
J06BB04

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Flebogamma, Gammagard, Kiovig, Nanogam, Octagam, Intratect, Gamunex, Privigen
J06BA02

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Gammaquin, Hizentra, Hyqvia, Cuvitru, Cutaquig
J06BA01

Palivizumab

Synagis
J06BB16
J06BB02
J06BB03
VACCINS
J07AN01
J07BD52

Buiktyfusvaccin

Typhim, Typherix, Vivotif
J07AP03

Cholera vaccin

Dukoral
J07AE01

COVID-19 vaccin

Spikevax (Moderna Biotech), Comirnaty (Pfizer BV)
J07BX03

Denguevaccin

Qdenga
J07BX04
J07CA09
J07CA02
J07AJ52
J07CA01

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
J07AG01

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
J07BM02
J07BM03

Influenzavaccin

Influvac, Influvac Tetra, Vaxigrip
J07BB02
J07BA02

Meningokokken vaccin

NeisVac-C, Nimenrix, Menveo, Bexsero
J07AH07

Pneumokokken vaccin

Synflorix, Prevenar 13, Pneumo 23, Vaxneuvance
J07AL02
J07BF03

Rabiësvaccin

Geinactiveerd Rabiesvaccin Merieux HDCV
J07BG01
J07BH01

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
J07BK01

Referenties

 1. SWAB in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII en NVIC, Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), https://swab.nl/nl/covid-19, 03 juli 2020
 2. Gilead Sciences International Limited, Remdesivir under Emergency Use Authorization, https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F, Revised: 06/2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 12-11-2020
 4. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Veklury (EU/1/20/1459/001) Rev 13, 23-09-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Lutz JD, et al, Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling of Remdesivir and its Metabolites to Support Dose Selection for the Treatment of Pediatric Patients with COVID-19. , Clin Pharmacol Ther. , 2021, Jan 27, Online ahead of print.
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contra-Indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en woorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2022

Wijzigingen

 • 21 oktober 2022 09:47: Het doseeradvies is geupdate obv de SmPC (nu geregistreerd voor kinderen vanaf 1 maand)
 • 06 maart 2020 13:57: NIEUWE TIJDELIJKE MONOGRAFIE VOOR DE BEHANDELING VAN COVID-19 MET REMDESIVIR

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering