Remdesivir

Stofnaam
Remdesivir
Merknaam
ATC code
J05A
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

UNLICENSED 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Remdesivir is een nucleoside-analogon. Het is een prodrug van de metaboliet remdesivir trifosfaat (GS-443902). Remdesivir trifosfaat werkt als een analogon van adenosine trifosfaat (ATP) en remt virale replicatie door remming van de RNA synthese.

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder voorwaardelijke toelating om het versneld beschikbaar te maken; er zijn echter nog onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid. Bij ernstig COVID-19 zou het de ziekteduur met 4 dagen bekorten en het risico op overlijden verkleinen.

Coronavirussen (CoVs) zijn RNA-virussen. Er zijn in vitro data bekend dat remdesivir antivirale activiteit toont bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19. 

 

 

Bron: Gilead 

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Behandeling van zeer ernstige symptomen van COVID-19
 • Intraveneus
  • < 40 kg
   [1] [2] [5]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 2,5 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    5-10 dagen

    • Toedienen in 30-120 min 

    LET OP: Dit betreft een experimentele behandeling. Er is geen bewijs voor de effectiviteit van remdesivir bij kinderen met COVID-19. Optimale supportive care is het meest belangrijk.Start behandeling uitsluitend na overleg met kinder-infectioloog en na zorgvuldig wegen van voordelen en nadelen voor de individuele patient. Informeer ouders. 

    Indien gekozen wordt voor medicamenteuze behandeling, eventueel aanpassing ervan op geleide van het ziektebeloop en virusklaring

    Dit behandeladvies volgt de aanbevelingen van het voorlopige behandeladvies COVID-19 van het SWAB/RIVM. Klik hier voor het volledige document.

  • ≥ 40 kg
   [1] [4]
   • Startdosering: 200 mg/dag, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 100 mg/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    5-10 dagen

    • Toedienen in 30-120 min.

    LET OP: Dit betreft een experimentele behandeling. Er is geen bewijs voor de effectiviteit van remdesivir bij kinderen met COVID-19. Optimale supportive care is het meest belangrijk.Start behandeling uitsluitend na overleg met kinder-infectioloog en na zorgvuldig wegen van voordelen en nadelen voor de individuele patient. Informeer ouders. 

    Indien gekozen wordt voor medicamenteuze behandeling, eventueel aanpassing ervan op geleide van het ziektebeloop en virusklaring.

    Dit behandeladvies volgt de aanbevelingen van het voorlopige behandeladvies COVID-19 van het SWAB/RIVM. Klik hier voor het volledige document.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Injectievloeistof 5 mg/mL (Bevat sulfobutylether-β-cyclodextrin sodium salt [SBECD] en is daarom niet geschikt voor kinderen < 40 kg)
Poeder voor injectie 100 mg

Voor verkrijgbaarheid via een 'compassionate use'-programma wordt verwezen naar de website van het RIVM

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Kinderen ouder dan 28 dagen: Toepassing bij verminderde nierfunctie (eGFR <30 ml/min) wordt volgens de fabrikant ontraden.
Kinderen 7-28 dagen: toepassing bij een serum creatinine ≥1 mg/dL wordt volgens de fabrikant ontraden. 

ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J01GB06
J01CA04
J01CR02

Azitromycine

Zithromax
J01FA10
J01DF01
J01CE08

Benzylpenicilline

Penicilline G
J01CE01

Cefaclor

Ceclor
J01DC04

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
J01DE01
J01DD01

Ceftaroline

Zinforo
J01DI02
J01DD02
J01DD52

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
J01DC02

Ciprofloxacine

Ciproxin
J01MA02
J01FA09

Clindamycine

Dalacin C
J01FF01

Colistine (penta-Na-mesilaat)

Colistin, Colobreathe, Tadim, Kolneb
J01XB01
J01EE01

Daptomycine

Cubicin
J01XX09

Doxycycline

Vibramycin
J01AA02

Erytromycine

Erythrocine
J01FA01

Feneticilline

Broxil
J01CE05
J01CE02

Flucloxacilline

Floxapen
J01CF05

Fosfomycine

Monuril, Fomicyt
J01XX01

Fusidinezuur

Fucidin
J01XC01

Gentamicine

Gentamicine (generiek)
J01GB03
J01DH51

Levofloxacine

Tavanic
J01MA12

Linezolid

Zyvoxid
J01XX08

Meropenem

Meronem
J01DH02
J01AA08

Nitrofurantoine

Furabid, Furadantine MC
J01XE01
J01MA06
J01MA01
J01CR05
J01EC02
J01EE03

Teicoplanine

Targocid
J01XA02
J01AA07

Tigecycline

Tygacil
J01AA12

Tobramycine

Obracin, TOBI, Bramitob, TOBI Podhaler, Nebris Steri-Neb
J01GB01
J01EA01

Vancomycine

Vancocin
J01XA01
ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J02AA01
J02AX06

Caspofungine

Cancidas
J02AX04

Fluconazol

Diflucan
J02AC01
J02AX01

Itraconazol

Trisporal
J02AC02

Micafungine

Mycamine
J02AX05

Posaconazol

Noxafil
J02AC04

Voriconazol

Vfend
J02AC03
ANTIMYCOBACTERIELE MIDDELEN

Bedaquiline

Sirturo
J04AK05
J04BA02

Ethambutol

Myambutol
J04AK02
J04AC01
J04AK01

Rifabutine

Mycobutin
J04AB04

Rifampicine

Rifadin
J04AB02
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Abacavir

Ziagen
J05AF06
J05AR02
J05AB01

Atazanavir

Reyataz
J05AE08
J05AB12

Darunavir

Prezista
J05AE10

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12
J05AR13

Efavirenz

Stocrin
J05AG03
J05AP54

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09

Enfuvirtide

Fuzeon
J05AX07

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Etravirine

Intelence
J05AG04

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Foscarnet

Foscavir
J05AD01

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06
J05AP57

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AP51
J05AR10

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AP01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01

Sofosbuvir

Sovaldi
J05AP08
J05AP55
J05AF07

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14

Zanamivir

Relenza, Dectoza
J05AH01

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
SERA EN IMMUNOGLOBULINEN

Antirhesus (D)-immunoglobuline

RhoPhylac, RheDQuin, Rhesonativ
J06BB01
J06BD

Hepatitis B immunoglobuline

Hepatect CP; Immuno HBS
J06BB04

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Flebogamma, Gammagard, Kiovig, Nanogam, Octagam, Intratect, Gamunex, Privigen
J06BA02

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Gammaquin, Hizentra, Hyqvia, Cuvitru, Cutaquig
J06BA01

Palivizumab

Synagis
J06BB16
J06BB02
J06BB03
VACCINS
J07AN01
J07BD52

Buiktyfusvaccin

Typhim, Typherix, Vivotif
J07AP03

Cholera vaccin

Dukoral
J07AE01

COVID-19 mRNA vaccin

Spikevax (Moderna Biotech), Comirnaty (Pfizer BV)
J07BX03
J07CA09
J07CA02
J07AJ52
J07CA01

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
J07AG01

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
J07BM02
J07BM03

Influenzavaccin

Influvac, Influvac Tetra, Vaxigrip
J07BB02
J07BA02

Meningokokken vaccin

NeisVac-C, Nimenrix, Menveo, Bexsero
J07AH07

Pneumokokken vaccin

Synflorix, Prevenar 13, Pneumo 23
J07AL02
J07BF03

Rabiësvaccin

Geinactiveerd Rabiesvaccin Merieux HDCV
J07BG01
J07BH01

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
J07BK01

Bijwerkingen bij kinderen

Veiligheidsdata uit fase 1 onderzoek is nog niet gepubliceerd. Dus ondanks dat er aanwijzingen zijn voor virale remming, is het nog niet duidelijk of dat in de mens bereikt kan worden en welke veiligheidsrisico’s daarbij optreden.

Bijwerkingen algemeen

Bij meer dan 10% van de patiënten: stijging van ALAT en ASAT.

Bij 1-10%: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag en stijging van ALAT en ASAT meer dan 5x de bovengrens van de normaalwaarde.

Bij minder dan 1%: zelden overgevoeligheids- of infusiegerelateerde reacties.

Anafylactische reacties kunnen optreden met symptomen van hypotensie, hypertensie, tachycardie, bradycardie, hypoxie, koorts, dyspneu, hoesten, angio-oedeem, huiduitslag, misselijkheid, braken, diaforese en rillen. Anafylactische reacties kunnen worden voorkomen door de infusiesnelheid te verlagen tot max. 120 min.

Verder zijn voorbijgaande gastro-intestinale symptomen (waaronder braken, gastroparese of rectale bloeding) en verlenging van de protrombinetijd (PT) gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • Overgevoeligheid.
 • Starten van de behandeling wordt ontraden bij ernstige leverfunctiestoornis (ALAT meer dan 5x de bovengrens van de normaalwaarde). Indien de ALAT-waarde tijdens de behandeling boven deze waarde uitkomt, moet de behandeling worden onderbroken.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Controle van transaminasen en nierfunctie is aangewezen.

Interacties

Remdesivir is substraat voor CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4, OATP1B1 en P-gp in vitro. Het remt CYP3A4, OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP in vitro; het induceert CYP1A2 en mogelijk CYP3A in vitro.

Relevant:
De hieronder genoemde interactie is als Relevant opgenomen in de G-Standaard maar is echter niet beoordeeld.
Combinatie met (hydroxy)chloroquine wordt ontraden, omdat in vitro chloroquine een antagonerende werking heeft op de intracellulaire metabole activering van de antivirale werking van remdesivir.
Zie http://www.covid19-druginteractions.org (van de ´Liverpool Drug Interactions Group´) voor de interacties van remdesivir met andere geneesmiddelen.

Niet beoordeeld:
Er zijn geen klinische interactiestudies gedaan.

De concentratie kan in theorie dalen door inductoren. Dexamethason (matige inductor, wordt kortdurend gebruikt bij COVID19) heeft naar verwachting weinig effect op remdesivir.

Interacties met remmers van CYP2C8, CYP2D6 en CYP3A4 worden niet verwacht omdat het metabolisme van remdesivir waarschijnlijk vooral via hydrolases verloopt.

Interacties via de transporters OATP1B1 en P-gp worden ook niet verwacht omdat remdesivir parenteraal wordt toegediend.

Interacties van remdesivir als remmer van OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP4 en NTCP worden niet verwacht gezien de snelle klaring.

Referenties

 1. SWAB in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII en NVIC, Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), https://swab.nl/nl/covid-19, 03 juli 2020
 2. Gilead Sciences International Limited, Remdesivir under Emergency Use Authorization, https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F, Revised: 06/2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 12-11-2020
 4. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Veklury (EU/1/20/1459/001) Rev 1 03-07-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Lutz JD, et al, Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling of Remdesivir and its Metabolites to Support Dose Selection for the Treatment of Pediatric Patients with COVID-19. , Clin Pharmacol Ther. , 2021, Jan 27, Online ahead of print.

Wijzigingen

 • 06 maart 2020 13:57: NIEUWE TIJDELIJKE MONOGRAFIE VOOR DE BEHANDELING VAN COVID-19 MET REMDESIVIR

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering