DHPC Domperidon

27 juni 2019

Het Kinderformularium heeft haar doseeradviezen opnieuw beoordeeld als gevolg van de uitgestuurde DHPC. Het Kinderformularium handhaaft het doseeradvies voor domperidon, maar uitsluitend voor gastrointestinale reflux ziekte en voor ernstige misselijkheid en braken bij kinderen in de palliatieve setting (zonder cerebrale oorsprong) Het Kinderformularium adviseerde reeds om domperidon NIET te gebruiken bij kinderen met misselijkheid en braken agv acute gastro-enteritis (zie waarschuwingen en voorzorgen)