Paracetamol of ibuprofen bij COVID-19?

18 maart 2020

Er gaan berichten rond die waarschuwen voor het gebruik van NSAID’s (ibuprofen, nurofen, naproxen, diclofinac) bij de behandeling van COVID-19. Er zijn aanwijzingen dat ibuprofen de virusklaring zou kunnen verminderen, maar vooralsnog gaat het uitsluitend om hypothesen. Er zijn geen klinische data die deze hypothese ondersteunen.

Omdat ibuprofen een slechter bijwerkingenprofiel (met maagbloedingen en nierfalen met name bij risicopatienten zoals als ouderen en polyfarmacie patienten) heeft dan paracetamol (in therapeutische doseringen), is het advies om de NHG-standaard " Koorts bij Kinderen te volgen. Koorts als zodanig behoeft geen behandeling; bij pijn is paracetamol eerste keus.

  • Stap 1: Niets geven;
  • Stap 2: paracetamol;
    Alternatief: overweeg ibuprofen, maar vraag je af waarom. Ga als er geen paracetamol meer beschikbaar is terug naar stap 1, tenzij je pijn wilt behandelen. Geef in principe geen paracetamol en ibuprofen tegelijk bij koorts. Ook het alterneren van paracetamol en ibuprofen heeft geen toegevoegde waarde

Ouders kunnen verwezen worden naar Thuisarts.nl – Mijn kind heeft koorts.