Klaar voor gebruik: de rekenmodule

07 september 2015

Het berekenen een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig omdat rekening gehouden moet worden met diverse factoren die de berekening beïnvloeden: patiënt specifieke factoren zoals aandoening, leeftijd, gewicht en geneesmiddel specifieke factoren zoals sterkte van het geneesmiddel, toedieningsvorm en maximale dosis. Het NKFK heeft daarom een rekenhulp ontwikkeld, welke rekening houdt met al deze factoren en een individuele dosis voor uw patient berekent. Wij hopen dat de rekenhulp het aantal verkeerde doseringen door menselijke rekenfouten vermindert en zo de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelgebruik door kinderen ten goede komt.

De rekenmodule wordt eerst gelanceerd als een bèta-versie . Dit betekent dat de rekenmodule nog in ontwikkeling is. Ondanks dat wij de rekenmodule uitgebreid getest hebben (en uit onze testen blijkt dat de rekenmodule naar behoren en zonder fouten functioneert) , betekent een betaversie ook dat de resultaten van de rekenmodule mogelijk nog fouten zouden kunnen bevatten. Een kritische blik ten aanzien van de resultaten is dan ook noodzakelijk. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw bevindingen ten aanzien van het gebruik en de rekenresultaten door middel van het meldformulier in de rekenmodule, zodat wij de rekenmodule verder kunnen verbeteren.

Voordat u de rekenmodule gaat gebruiken, dient u de voorwaarden voor gebruik en de gebruiksinstructies aandachtig te lezen. De instructies zijn ook opgenomen in een videotutorial.

Wat doet de rekenmodule?
• Een dosering berekenen voor een individueel kind op basis van de input van enkele gegevens van het kind en gekozen parameters uit het kinderformularium
• De rekenmodule controleert leeftijd tegen gewicht
• De rekenmodule zorgt ervoor dat de maximale dosering per dag of per gift niet overschreden wordt.
• De rekenmodule biedt de mogelijkheid om de benodigde dosering om te rekenen naar het aantal milliliters van een product.
• Elke keuze die bij het gebruik van de rekenmodule wordt gemaakt wordt direct weergegeven in de samenvatting, zodat u ten alle tijden kunt controleren welke parameters zijn gebruikt bij de berekening van de dosering voor uw patiënt.

Voor wie is de rekenmodule bedoeld?
De rekenmodule is bedoeld als een hulpmiddel voor de Nederlands sprekende zorgprofessional, die bevoegd is om geneesmiddelen aan kinderen voor te schrijven, te verstrekken of toe te dienen.

Voorzorgen bij gebruik
•De rekenmodule kan gebruikt worden in combinatie met de volgende browsers: Safari, Chrome, Firefox en Internet Explorer 9 en hogere IE versies.
•Een internetverbinding is noodzakelijk.
•Zorg dat u de juiste patiëntgegevens bij de hand heeft
•De rekenmodule is mede afhankelijk van uw zorgvuldige invoer. Controleer daarom altijd de samenvatting van ingevoerde en geselecteerde gegevens.
•Stel het NKFK onmiddellijk op de hoogte van verkeerde berekeningen via het meldformulier of via 010-7032072
•Gebruik het rekenresultaat niet voor meerdere patiënten.
•Het wordt aanbevolen om de rekensessie niet te onderbreken. Nadat de rekenmodule 10 minuten inactief is geweest, wordt de invoer gewist.

De rekenmodule is ontwikkeld door de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) met behulp van een subsidie van ZonMw.