Nieuwe opbouw rubrieken monografie

16 juni 2023

Vanaf vrijdag 16 juni is de volgorde van de rubrieken in  het Kinderformularium gewijzigd en volgen zij zo veel mogelijk proces van het voorschrijven van een geneesmiddel als ook de rubrieken van de officiele produktinformatie (SmPC). Een monografie opent nog steeds op de doseringen, met daaronder aanwijzigingen voor het aanpassen van de dosering, bijvoorbeeld bij TDM of nierfunctiestoornissen.  

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten.
De rubriek 'beschikbare toedieningsvormen' heet nu 'produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten.' Informatie over toediening van een middel staat nu soms bij de dosering en soms bij de waarschuwingen en voorzorgen. Deze informatie zal worden ondergebracht in deze rubriek. Met de toevoeging hulpstoffen en tekorten wordt duidelijk dat - indien beschikbaar- informatie over hulpstoffen en tekorten in deze rubriek gevonden kan worden. 

De registratiestatus (on-label of off-label?) en informatie over de eigenschappen en farmacokinetiek van een geneesmiddel bij kinderen zijn onderin te lijst terug te vinden.