Nieuwe doseeradviezen voor (premature) neonaten.

07 maart 2019

Het Kinderformularium heeft in samenwerking met de werkgroep Neonatale Farmacologie voor 21 geneesmiddelen nieuwe doseeradviezen opgesteld voor premature en a terme neonaten. Deze doseeradviezen zijn gebaseerd op landelijke consensus van de werkgroep en zijn vanaf nu te raadplegen in het Kinderformularium.

In 2018 is een pilot uitgevoerd om doseeradviezen voor (premature) neonaten op te stellen. De eerste stap was het inventariseren welke geneesmiddelen  op de Neonatale Intensive Care Units (NICU’s) in Nederland gebruikt worden. Dit resulteerde in een lijst van 93 geneesmiddelen, waar vervolgens een selectie van 21 geneesmiddelen uit is gemaakt voor de pilot. De wetenschappelijk literatuur over toepassing van geneesmiddelen bij (premature) neonaten is beperkt. Daarom is besloten om eerst op basis van consensus van de werkgroep eenduidige doseeradviezen op te stellen.  Daarna is het consensus-based doseeradvies van 6 geneesmiddelen vergeleken met de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Over het algemeen was er wel enige literatuur beschikbaar, maar de conclusies op basis van de literatuur waren meestal niet eenduidig. Daarom zijn de vastgestelde consensus-based doseeradviezen in de meeste gevallen gehandhaafd. In een aantal gevallen bleek de literatuur toch doorslaggevend om een consensus-based doseeradvies aan te passen.

Deze pilot heeft geleid tot doseeradviezen voor premature en a terme neonaten voor al deze 21 geneesmiddelen en deze zijn vanaf dit moment te raadplegen in het Kinderformularium. De geneesmiddelen die voorzien zijn van een doseeradvies gebaseerd op de expert opinie van de werkgroep zijn de volgende:

Atropine
Dobutamine
Dopamine
Fentanyl
Furosemide
Hydrochloorthiazide
Levetiracetam
Methadon
Midazolam
Milrinon
Morfine
Noradrenaline
Propofol
Sildenafil
Spironolacton

En onderstaande geneesmiddelen zijn ook aan de literatuur getoetst:

Aciclovir
Dexamethason
Fenobarbital
Ganciclovir
Hydrocortison
Ibuprofen