UPDATE (12-03-24) TEKORTEN ANTIBIOTICA SUSPENSIES - AANGEPAST BEHANDELADVIES

05 maart 2024

Er is in Nederland sprake van een tekort van de volgende antibiotica:

  • Amoxicilline/clavulaanzuur poeder voor suspensie alle sterktes
  • Amoxicilline disper tablet 375 mg
  • Claritromycine granulaat voor suspensie 50 mg/ml en 25 mg/ml
  • Clindamycine granulaat voor suspensie 15 mg/ml

Amoxiciline poeder voor suspensie 50 mg/ml is per 11 maart weer leverbaar
(De suspensie van 25 mg/ml is nog niet leverbaar)

Er geldt daarom een aangepast behandeladvies dat is opgesteld door het landelijk Coordinatieentrum Geneesmiddel in samenwerking met o.a.  Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Kinderformularium. 

Het tekort van dit geneesmiddel is bekend bij de autoriteiten: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De voorraden van bovengenoemde middelen worden nauwkeurig gevolgd door het LCG en de KNMP en Farmanco wordt hierop aangepast.