Nieuwe informatie pagina "Tekorten en substitutie"

30 januari 2018

Regelmatig worden kinderartsen en apothekers geconfronteerd met tijdelijke of langdurige beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor kinderen. Geneesmiddelen worden uit de handel genomen of er zijn problemen met de produktie van het betreffende middel. Het is dan niet altijd duidelijk welke alternatieven voor behandeling voor kinderen bestaan en hoe de vergoeding van de alternatieve behandeling is geregeld. Het NKFK overlegt hierover in samenspraak met de NVK met het CBG, de KNMP, het Zorginstituut en zorgverzekeraars.

Om kinderartsen beter te informeren over tekorten die de kindergeneeskundige behandeling raken en oplossingsrichtingen is een nieuwe informatiepagina toegevoegd aan het Kinderformularium: "Tekorten en substitutie"

Meer algemene informatie over tekorten kunt u nalezen op de KNMP Farmanco pagina 'tekorten uitgelegd'