Wijziging in wijze noteren dosering combinatiepreparaten

17 februari 2015

Omwille van de nog te implementeren rekenmodule werd de dosering van combinatiepreparaten (Augmentin, Tienam, Bactimel, Tazocin) genoteerd als een optelsom van de dosering van de componenten (amoxicilline-clavulaanzuur 50/12,5 mg/kg/dag werd 62,5 mg/kg/dag). Uit de reacties van gebruikers bleek dat deze schrijfwijze veel verwarring veroorzaakte. Daarom heeft de redactie besloten weer de doseringen van de afzonderlijke componenten weer te geven.