NIEUWE DOSEERADVIEZEN VOOR ANTIBIOTICA BIJ INFECTIES DOOR MICROORGANISMEN DIE ALLEEN GEVOELIG ZIJN BIJ VERHOOGDE BLOOTSTELLING ("I")

19 januari 2023

Vóór januari 2022 werd een standaarddosis van een bepaald antibioticum gegeven voor  zowel 'gevoelige' als 'intermediair gevoelige' micro-organismen. Op basis van nieuw aangenomen klinische breekpunten heeft EUCAST (Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie) de definitie van ‘intermediate gevoeligheid (weergegeven als ‘I’ in het resistentiepatroon)’ gewijzigd naar ‘gevoelig bij verhoogde blootstelling’: geselecteerde micro-organismen zijn alleen gevoelig bij verhoogde blootstelling waardoor een behandeling met een hogere dosis nodig is 

Lees meer