LET OP: Interpretatie van de maximale dosering

29 mei 2015

Ten onrechte wordt soms gedacht dat de berekende dosering zondermeer kan worden opgehoogd tot de genoemde maximale dosering. Dit is niet het geval! Wanneer een maximale dosering is benoemd, betekent dit dat de berekende dosering de maximale dosering niet mag overschrijden.

Voorbeeld 1:
3 mg/kg/dag, max 100 mg/dag; kind weegt 40 kg
Op basis van het dosisadvies krijgt een kind met een gewicht van 40 kg 120 mg/dag, echter de maximum dosering is 100 mg/dag. De maximumdosering dient niet overschreden te worden.

Voorbeeld 2:
3 mg/kg/dag, max 100 mg/dag: kind weegt 20 kg.
Op basis van het dosisadvies krijgt een kind met een gewicht van 20 kg 60 mg/dag. Dit is beneden de maximumdosering van 100mg/dag. Dit betekent echter niet dat de dosis zondermeer mag worden opgehoogd tot de maximum dosering van 100 mg/dag.

Zie ook: Instructies/Wijze noteren dosis