Vancomycine doseringen gewijzigd

16 januari 2015

Omdat er klinische aanwijzingen waren dat met het huidige doseeradvies onvoldoende hoge spiegels bereikt werden, is de literatuur over de toepassing van vancomycine bij kinderen opnieuw beoordeeld.

Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de monografie:

  • Wijziging van de dosering bij de indicatie “infecties door voor het geneesmiddel gevoelig micro-organisme” voor alle leeftijdcategorien. 
  • Voor prematuur geboren neonaten is een advies toegevoegd 
  • De adviezen voor de indicaties Endocarditis profylaxe, Enterocolitis tgv stafylokokken en pseudomembraneuze colitis, en Infectie centraal zenuwstelsel (intraventriculaire toediening) zijn ongewijzigd 
  • De doseerfrequenties voor neutropenie en shuntinfecties zijn aangepast naar in 4 doses op basis van nieuwe informatie over de farmacokinetiek.