IJZERZOUTEN HERZIEN

24 augustus 2023

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Omdat er onvoldoende bewijs is voor alle ijzerzouten, worden ijzerfumaraat/ijzer(II)sulfaat gebruikt als basis voor het bewijs van werkzaamheid en veiligheid voor toepassing van alle ijzerzouten. De biologische beschikbaarheid en het bijwerkingenprofiel van ijzerzouten zijn vergelijkbaar, maar het gehalte aan elementair ijzer en de kosten variëren. 

Bij de beoordeling is speciale aandacht uitgegaan naar de het bewijs dat ook bij kinderen een lagere en minder frequente dosering zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen. Zeer beperkt bewijs laat zien dat de regulatie van ijzerabsorptie door hepcidine volledig intact is bij kinderen; het upregulatiemechanisme en de drempelwaarden voor ferritine en hepcidine zijn vergelijkbaar met die van volwassenen. Daarom is het aannemen van een dosering van 1 mg elementair Fe/kg/dag en het extrapoleren van de onderzoeksbevindingen van volwassenen naar kinderen aannemelijk voor alle ijzervormen.