Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Alcohol

Stofnaam
Alcohol
Merknaam
ATC code
V03AB16

Label dosisadvies Kinderformularium

Intoxicatie: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd als geneesmiddel

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: methanol-,ethyleenglycol intoxicatie
  • Intraveneus
    • 1 maand tot 18 jaar
      • Startdosering: 10 ml/kg/dosis, √©√©nmalig in 1 uur. Onderhoudsdosering: dosering vaststellen op geleide van plasmaconcentratiemetingen, in overleg met apotheker.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ANTIDOTA

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07

Calciumpolystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium
V03AE01

Natriumpolystyreensulfonzuur

Resonium A natriumzout,
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Na inname van kleine hoeveelheden kunnen verminderd kritisch vermogen, emotionele labiliteit, moeilijke spraak, visusstoornissen en ataxie optreden. 'Hangover'-effecten zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en tremor.

Na inname van grote hoeveelheden kunnen gastritis, lethargie, amnesie, hypothermie, hypoglykemie (vooral bij kinderen), ademhalingsdepressie, cardiomyopathie, hypotensie gevolgd door hypertensie, stupor en coma optreden.

Chronisch gebruik kan leiden tot levercirrose (mogelijk zijn vrouwen gevoeliger voor het ontwikkelen van levercirrose), pancreatitis, hyperurikemie en jicht, hypoglykemie, hypomagnesiëmie, vitamine A-deficiëntie, foliumzuurdeficiëntie met als gevolg megaloblastaire anemie, pyridoxinedeficiëntie met als gevolg perifere neuropathie en sideroblastaire anemie, het syndroom van Korsakoff (amnesie en oriëntatiestoornissen), het syndroom van Wernicke (oogspierverlamming, zwaaiende gang, polyneuropathie, verwardheid en amnesie), cardiovasculaire aandoeningen, zoals hypertensie en aritmie, trombocytopenie en ketoacidose. Het syndroom van Wernicke komt meestal voor in combinatie met thiaminedeficiëntie.

Bij chronisch gebruik van grote hoeveelheden is het risico op maligne tumoren in de mondholte, de keel, de oesofagus en de lever verhoogd.

Tolerantie en afhankelijkheid kunnen optreden. Onthoudingsverschijnselen beginnen meestal 6-48 uur na de laatste inname en kunnen 2-7 dagen aanhouden. Symptomen zijn misselijkheid, verlies van eetlust, hyperreflexie, angst, slapeloosheid, zweten, koorts, hypertensie, tachycardie, convulsies, hallucinaties en tremor.

Werkt irriterend op de ogen, de ademhalingsorganen en de huid. Contactdermatitis komt zelden voor.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij ernstige intoxicatie opladen tijdens plasma-analyse. Ethanolconcentratie op 1 promille (1000 mg/l) houden. 1 liter bevat 64 g alcohol (6,4% g/v). Cave potentiering neurotoxische werking (sterke sedatie) van methanol/ethyleenglycol en alcohol. Bij brandspiritusintoxicatie eerst de laboratoriumresultaten afwachten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

  1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
  2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Bijwerkingen), 2008

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen