Flumazenil

Stofnaam
Flumazenil
Merknaam
Anexate
ATC code
V03AB25
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Competitieve benzodiazepine-antagonist. Het antagoneert de hypnosedatieve invloed van stoffen die werken via de benzodiazepinereceptoren (benzodiazepinen, zopiclon).

Farmacokinetiek bij kinderen

De halfwaardetijd van flumazenil bij kinderen boven de 1 jaar is iets korter en varieert meer dan bij
volwassenen en bedraagt gemiddeld 40 minuten (in het algemeen variërend van 20 tot 75 minuten). De
klaring en het verdelingsvolume, gecorrigeerd voor lichaamsgewicht, zijn hetzelfde als bij volwassenen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Antagonist van door benzodiazepinen en zopiclon veroorzaakte sedering:
< 1 jaar: Off-label
> 1 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Antagoneren van door benzodiazepinen veroorzaakte sedatie.
>1 jaar: aanvangsdosering 0,01 mg/kg (tot 0,2 mg) iv over 15 sec. Zn na een wachtperiode van 45 sec een vervolginjectie van 0,01 mg/kg (tot 0,2 mg) toedienen, en waar noodzakelijk, herhalen met een interval van 60 sec (max 4x) tot een max dosis van 0,05 mg/kg of 1 mg.
Andere indicaties: niet aanbevolen bij kinderen (geen gecontroleerde studies beschikbaar).
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 0.1 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Antagonist van door benzodiazepinen en zopiclon veroorzaakte sedering
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 0,01 mg/kg/dosis, zo nodig na 1 minuut herhalen (maximaal 4 maal herhalen). Max: 0,05mg/kg/dag Maximale dosering per gift: 0,2 mg/dosis.  .
   • Maximale cumulatieve dosering: 1 mg/dag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): Misselijkheid, braken. Soms (0,1-1%): angst, hartkloppingen. Verder zijn gemeld: onttrekkingsverschijnselen met name bij hoge dosering bij patiënten die in de weken voor de toediening zijn gestopt met benzodiazepinen, paniekaanval, abnormaal huilen, agitatie, agressie. Convulsies. Voorbijgaande verhoogde bloeddruk. Blozen. Rillingen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Benzodiazepinengebruik ter behandeling van een potentieel levensbedreigende aandoening zoals verhoogde intracraniële druk of status epilepticus.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Toediening is voorbehouden aan een arts met ervaring in de anesthesiologie. Omdat na enkele uren het effect van de benzodiazepine kan terugkeren, is gedurende enige tijd klinische bewaking nodig, bij voorkeur op de intensivecareafdeling. Aangeraden wordt de eerste 24 uur af te zien van autorijden of het bedienen van andere machines. Vóór toediening dient het effect van perifere spierrelaxantia te zijn uitgewerkt. Toepassing van flumazenil wordt afgeraden bij chronisch benzodiazepinegebruik voor epilepsie. Voorzichtigheid is geboden bij kinderen, zeker bij kinderen ≤ 1 jaar, en bij leverinsufficiëntie, epilepsie, cardiale problemen, angstige patiënten en bij chronisch benzodiazepinegebruik. Te snel toedienen kan onttrekkingsverschijnselen veroorzaken (agitatie, angst, emotionele labiliteit, verwarring, zintuigstoornissen) bij patiënten die voorheen met benzodiazepinen zijn behandeld. Bij angstige patiënten de dosering voorzichtig aanpassen. Bij sommige patiënten (pijn, cardiale problemen) kan een lichte sedatie na de operatie gewenst zijn. Bij ernstig hersenletsel (en/of instabiele intracraniële druk) kan een verhoogde intracraniële druk optreden bij gebruik van flumazenil. Bij een intoxicatie met benzodiazepinen en tricyclische antidepressiva kan door het wegvallen van de benzodiazepinewerking de toxiciteit van tricyclische antidepressiva (convulsies, aritmieën) sterker naar voren komen. Niet aanbevolen bij benzodiazepine-afhankelijkheid of bij langdurige benzodiazepine-abstinentie-syndromen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
er zijn geen interacties bekend, behalve de gewenste interactie met een benzodiazepineagonist.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. SPC Flumazenil 0,1 mg/ml (08/05/2005), RVG 25920
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), 2008

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering