Ferri(III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)

Stofnaam
Ferri(III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)
Merknaam
Velphoro
ATC code
V03AE05

Ferri(III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex (ijzer oraal)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ferrioxidesaccharaat is een niet-calciumhoudende fosfaatbinder. Velphoro® bevat een mengsel van polynucleair ijzer(III)-oxyhydroxide (pn-FeOOH), saccharose en zetmeel. De fosfaatbinding vindt plaats door liganduitwisseling tussen hydroxylgroepen en/of water en de fosfaationen in het hele fysiologische bereik van het maag-darmkanaal. Ferrioxidesaccharaat verlaagt de serumfosfaatspiegel door de fosfaatabsorptie uit de voeding te verminderen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hyperfosfatemie:
2 tot 6 jaar: startdosering 500 mg/dag in verdeelde doses, vervolgens op geleide van de serumfosfaatconcentratie de dosering elke 2-4 weken verhogen of verlagen met stappen van 125-250 mg Fe per dag, max 1250 mg/dag
6 tot 9 jaar: startdosering 750 mg/dag in verdeelde doses, vervolgens op geleide van de serumfosfaatconcentratie de dosering elke 2-4 weken verhogen of verlagen met stappen van 125-375 mg Fe per dag, max 2500 mg/dag
9 tot 12 jaar: startdosering 1000 mg/dag in verdeelde doses, vervolgens op geleide van de serumfosfaatconcentratie de dosering elke 2-4 weken verhogen of verlagen met stappen van 250-500 mg Fe per dag, max 3000 mg /dag
> 12 jaar:  startdosering 1500 mg/dag in verdeelde doses, vervolgens op geleide van de serumfosfaatconcentratie de dosering elke 2-4 weken verhogen of verlagen met stappen van 500 mg Fe per dag, max 3000 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder in sachet 125 mg (via internationale apotheek)
Kauwtablet (overeenkomend met Fe) 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hyperfosfatemie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • Startdosering:  500 mg/dag in 3 doses. Max: 1.250 mg/dag. Startdosering op geleide van serumfosfaat concentratie met stappen van 125 mg-250 mg verhogen of verlagen.
  • 6 jaar tot 9 jaar
   [1]
   • Startdosering:  750 mg/dag in 3 doses. Max: 2.500 mg/dag. Startdosering op geleide van serumfosfaat concentratie met stappen van 125 mg, 250 mg of 375 mg verhogen of verlagen.
  • 9 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • Startdosering:  1.000 mg/dag in 3 doses. Max: 3.000 mg/dag. Startdosering op geleide van serumfosfaat concentratie met stappen van 250 mg of 500 mg verhogen of verlagen.
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • Startdosering:  1.500 mg/dag in 3 doses. Max: 3.000 mg/dag. Startdosering op geleide van serumfosfaat concentratie met stappen van 500 mg verhogen of verlagen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

In het algemeen was het veiligheidsprofiel bij kinderen en volwassen patiënten vergelijkbaar. De bijwerkingen die het vaakst werden gemeld bij kinderen zijn
maagdarmstelselaandoeningen, waaronder diarree braken, gastritis en verkleurde ontlasting.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): diarree (vooral in het begin van de behandeling), verkleurde (zwarte) ontlasting.

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, dyspepsie, buikpijn, flatulentie, obstipatie. Tandverkleuring. Smaakstoornis.

Soms (0,1-1%): dyspneu. Dysfagie, gastritis, gastro-oesofageale refluxziekte, opgeblazen gevoel. Hoofdpijn. Tongverkleuring. Vermoeidheid. Huiduitslag, jeuk. Hypercalciëmie, hypocalciëmie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hemochromatose of een andere ijzerstapelingsziekte

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Beperkingen onderzoeksgegevens: Patiënten met een recente voorgeschiedenis van peritonitis (binnen de afgelopen 3 mnd.), aanzienlijke maag- of leverstoornissen en patiënten die een ingrijpende gastro-intestinale ingreep hebben ondergaan, werden niet geïncludeerd in de klinische onderzoeken. Ferrioxidesaccharaat bij hen alléén toedienen na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Het gebruik van ferrioxidesaccharaat kan een gastro-intestinale bloeding (visueel) maskeren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

De interacties waarbij de absorptie van oraal toegediend ijzer afneemt, zoals met antacida, zijn niet relevant voor ijzer(III)oxidehydroxidesaccharosezetmeelcomplex. Dit omdat deze stof wordt toegepast als fosfaatbinder en niet bij ijzerdeficiëntie; de systemische absorptie van ijzer is niet relevant voor de fosfaatbindende werking.

Niet beoordeeld: vermindert de absorptie van oraal ijzer; gelijktijdig gebruik wordt ontraden.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Vifor Fresenius France, SmPC Velphoro (EU/1/14/943/005) 26-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 5-2- 2021
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 2-9-2021

Wijzigingen

 • 04 maart 2021 10:29: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering