Mercaptoethaansulfonzuur ('mesna')

Stofnaam
Mercaptoethaansulfonzuur ('mesna')
Merknaam
Uromitexan
ATC code
V03AF01

Mercaptoethaansulfonzuur ('mesna')

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ontgift de metabolieten van oxazafosforinen (bv. cyclofosfamide) in de urine, doordat de SH-groepen van mercapto-ethaansulfonzuur met deze stofwisselingsproducten reageren en daarmee de toxiciteit opheffen. De cytostatische werkzaamheid van deze preparaten wordt daarbij niet beïnvloed.

Farmacokinetiek bij kinderen

De biologische beschikbaarheid van de tabletten is 50%

Label dosisadvies Kinderformularium

Profylaxe hemorragische cystitis: Off-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe toxische werking oxazaforinen op blaas en lagere urinewegen:
Uromitexan: 20% van oxazaforinedosis bij start toediening oxazaforine, na 4 uur en na 6 uur. Bij kinderen kan het in individuele gevallen noodzakelijk zijn uromitexan met kortere intervallen te verstrekken (bijv 3 uur)
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (Na-zout) 100 mg/ml
Tablet (Na-zout) 400 mg, 600 mg
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe hemorragische cystitis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • 120% oraal van de totale dagdosis oxazafosforinepreparaat gedoseerd op lichaamsgewicht verdeeld over drie gelijke giften (3x 40%) meestal 2 uur voor oxazafosforinepreparaat en 2 uur en 6 uur na toediening. Indien in eerste instantie iv wordt toegediend vervalt de eerste orale toediening. Dit wordt dan 20% van oxazafosforinepreparaat iv op 0 uur, gevolgd door 40% oraal op 2 uur en 40% oraal op 6 uur. Tabletten dienen naar beneden te worden afgerond op hele tabletten.

    Bij langetermijninfuus van ifosfamide en mercapto-ethaansulfonzuur, op het moment van stoppen en 2 en 6 uur na stoppen van gecombineerd infuus, een orale dosis geven overeenkomend met 40% van de laatste totale 24 uurs infusie ifosfamide afgerond naar beneden op hele tabletten.

    Het kan in individuele gevallen noodzakelijk zijn om het interval tussen 2 doseringen te verkorten en/of het aantal doseringen te verhogen. Dit beschermt kinderen die over het algemeen een toegenomen urineproductie hebben.

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • 60% iv van de totale dagdosis oxazafosforinepreparaat gedoseerd op lichaamsgewicht verdeeld over drie gelijke giften (3x 20%). Meestal op 0, 4 en 8 uur na oxazafosforinepreparaat.

    In het geval van continu ifosfamide-infuus (24 uur) wordt een initiële dosis van 20% iv van de ifosfamide bolus gegeven, gevolgd door infusie (samen met ifosfamide) van 100% van de ifosfamide dosis. Na beëindiging ifosfamide infuus, nog 6-12 uur doorbehandelen.

    Het kan in individuele gevallen noodzakelijk zijn om het interval tussen 2 doseringen te verkorten en/of het aantal doseringen te verhogen. Dit beschermt kinderen die over het algemeen een toegenomen urineproductie hebben.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): faryngitis. Anorexia. Duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn. Blozen. Hoesten. Misselijkheid, braken, kolieken, buikpijn, diarree, obstipatie, flatulentie. Artralgie, rugpijn. Koorts, rigor, griepachtige reacties. Zelden (0,01%-0,1%): reacties op de plaats van injectie/infusie. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, erytheem, blaren op huid en slijmvliezen, oedeem, urticaria, syndroom van Lyell, stevens-johnsonsyndroom, en trombocytopenie. Conjunctivitis. Verhoging ST-segment, tachycardie, bloeddrukveranderingen. Tachypneu. Myalgie, pijn in de ledematen. Moeheid, malaise. Voorts zijn gemeld: depressie, irritatie, gestoorde leverfunctie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor mercapto- of thiolverbindingen
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij Mesna doseringen > 80 mg/kg/keer kunnen gastro-intestinale bijwerkingen optreden. Cave overgevoeligheidsreacties.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De beschermende werking van mercapto-ethaansulfonzuur heeft alleen betrekking op de blaas en lagere urinewegen. De overige, bij de behandeling met oxazafosforinen geldende waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en aanvullende behandelingen blijven gehandhaafd, met name zorgvuldige bewaking van de nierfunctie en een goede hydratietoestand van de patiënt. De diurese dient gehandhaafd te blijven op 100 ml/uur. Tijdens de behandelperiode controleren op hematurie en proteïnurie, omdat niet bij alle patiënten hemorragische cystitis wordt voorkomen; indien ondanks het gebruik van uromitexan toch hematurie optreedt, de dosering van de oxazafosforine verlagen of de behandeling staken. Mercapto-ethaansulfonzuur dient niet gemengd met een dosis oxazafosforine te worden geïnjecteerd. Grote voorzichtigheid is geboden bij auto-immuunziekten, omdat hierbij vaker anafylactische overgevoeligheidsreacties optreden dan bij maligne aandoeningen. Mercapto-ethaansulfonzuur kan bij gebruik van een 'dipstick' (zoals ovulatietest e.d.) leiden tot een fout-positieve reactie op ketonen in de urine en/of een fout-negatieve reactie op erytrocyten in de urine. Microscopisch onderzoek kan aangewezen zijn.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Anderson P, Continuously improving ifosfamide/mesna: a winning combination, Pediatr Blood Cancer, 2010, Oct;55(4), 599-600
 2. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 3. Dorris K, et al , Severe allergic reactions to thiol-based cytoprotective agents mesna and amifostine in a child with a supratentorial primitive neuroectodermal tumor, J Pediatr Hematol Oncol, 2011, Aug;33(6), e250-2
 4. Goren MP, et al, Urine mesna excretion after intravenous and oral dosing in ifosfamide-treated children, Cancer Chemother Pharmacol, 2004, Sep;54(3), 237-40
 5. Kangarloo SB, et al, Influence of mesna on the pharmacokinetics of cisplatin and carboplatin in pediatric cancer patients, Med Oncol, 2004, 21(1), 9-20
 6. Khaw SL, et al, Adverse hypersensitivity reactions to mesna as adjunctive therapy for cyclophosphamide, Pediatr Blood Cancer, 2007, Sep;49(3), 341-3
 7. Baxter BV, SPC Uromitexan (RVG 08461), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 mei 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08461.pdf
 8. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 nov 2014
 9. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering