Methylthionine (methyleenblauw)

Stofnaam
Methylthionine (methyleenblauw)
Merknaam
ATC code
V03AB17

Methylthionine (methyleenblauw)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

FNA preparaat: niet geregistreerd als geneesmiddel

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Methylthionine wordt gereduceerd tot leucomethylthionine dat methemoglobine tot hemoglobine reduceert. Bij hoge doses en bij patiënten zonder methemoglobinemie wordt hemoglobine echter in methemoglobine omgezet. Methylthionine heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van MAO-remmers.

 

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Methemoglobinemie
 • Intraveneus
  • < 3 maanden
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis in 5 min. Indien nodig na 1 uur eventueel herhalen.
   • Er is slechts beperkte wetenschappelijke onderbouwing voor de toepassing van methylthionine bij zuigelingen jonger dan 3 maanden.

  • 3 maanden tot 18 jaar
   • 1 - 2 mg/kg/dosis, bolus in 5 min.. Maximale cumulatieve dosering: 7 mg/kg/dag.
   • Indien nodig mag na 1 uur een herhaaldosis worden gegeven

Aniline of dapsone geïnduceerde methemoglobinemie
 • Intraveneus
  • 3 maanden tot 18 jaar
   • 1 - 2 mg/kg/dosis in 5 min. Maximale cumulatieve dosering: 4 mg/kg.
   • Indien nodig mag na 1 uur een herhaaldosis worden gegeven

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (chloride-3-water) 5 mg/ml; 10 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Bijwerkingen bij kinderen

hyperbilirubinemie (alleen bij zuigelingen)

Bijwerkingen algemeen

Misselijkheid, braken, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, angst, tremor, koorts, afasie, verwarde staat, agitatie, aritmie, tachycardie, hypertensie, hypotensie, dyspneu, tachypneu, hypoxie, pijn op de borst, mydriasis, zweten, huiduitslag, daling van het Hb-gehalte, methemoglobinemie, hemolytische anemie, anafylactische reacties en weefselnecrose op de injectieplaats zijn gemeld.

Het kan hemolyse veroorzaken, met name bij jonge kinderen en bij G6PD-deficiëntie.

Het kan de huid blauw verkleuren, waardoor cyanose moeilijk is vast te stellen. Het kan de urine en de ontlasting blauwgroen verkleuren; bij blootstelling aan de lucht ontstaat het oxidatieproduct methyleenazuur.

Na orale toediening zijn maagdarmklachten en dysurie gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid.

G6PD-deficiëntie vanwege een verminderde capaciteit voor omzetting in leucomethylthionine; hierdoor is methylthionine niet werkzaam en is er een verhoogd risico op hemolytische anemie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kan hemolyse veroorzaken. Kinderen jonger dan 3 maanden hebben lagere concentraties NADPH-methemoglobinereductase waardoor zij gevoeliger zijn voor methemoglobinemie veroorzaakt door hoge doses methylthionine.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Hypotoon eventueel oplossen in glucose 5%. Niet oplossen in NaCl, methylthionine kan neerslaan.
Het is niet werkzaam bij patiënten met G6PD-deficiëntie, omdat deze patiënten een verminderde capaciteit hebben voor omzetting in leucomethylthionine.
Toepassing van methylthionine bij intoxicatie met een chloraat leidt tot de vorming van het nog toxischer hypochloriet.

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige nierfunctiestoornis,omdat methylmethioninie voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden en weinig gegevens beschikbaar zijn.
 

Interacties

Methylthionine remt MAO-A en in hogere doseringen ook MAO-B.

Relevant: gelijktijdig gebruik met clomipramine, venlafaxine of SSRI's kan leiden tot serotonerge toxiciteit. De combinatie moet worden vermeden.

Referenties

 1. Driscoll W, et al, Effect of methylene blue on refractory neonatal hypotension, J Pediatr, 1996, Dec;129(6), 904-8
 2. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 05 nov 2014
 3. CHMP, EPAR Methylthioninium chloride Proveblue, EMEA/H/C/002108, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002108/WC500107131.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering