Methylthionine (methyleenblauw)

Stofnaam
Methylthionine (methyleenblauw)
Merknaam
ATC code
V03AB17

Methylthionine (methyleenblauw)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Methylthionine wordt gereduceerd tot leucomethylthionine dat methemoglobine tot hemoglobine reduceert. Bij hoge doses en bij patiënten zonder methemoglobinemie wordt hemoglobine echter in methemoglobine omgezet. Methylthionine heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van MAO-remmers.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-Label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Methemoglobinemie:
0-3 mnd: 0,3-0,5 mg/kg/dosis. Zo nodig herhalen na 1 uur.
3 mnd-18 jaar:
1-2 mg/kg/dosis. Zo nodig herhalen na 1 uur. Maximaal cumulatieve dosis: 7 mg/kg/dag.

Aniline of dapsone geïnduceerde methemoglobinemie
0-3 mnd: 0,3-0,5 mg/kg/dosis. Zo nodig herhalen na 1 uur.
3 mnd-18 jaar: 1-2 mg/kg/dosis. Zo nodig herhalen na 1 uur. Maximaal cumulatieve dosis: 4 mg/kg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (chloride-3-water) 5 mg/ml; 10 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Methemoglobinemie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [2]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 5 min..
   • Zo nodig na 1 uur herhalen. 

  • 1 maand tot 3 maanden
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 5 min..
   • Zo nodig na 1 uur herhalen. 

  • 3 maanden tot 18 jaar
   [2]
   • 1 - 2 mg/kg/dosis, bolus in 5 min.. Maximale cumulatieve dosering: 7 mg/kg/dag.
   • Zo nodig na 1 uur herhalen. 

Aniline of dapsone geïnduceerde methemoglobinemie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [2]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 5 min.
   • Zo nodig na 1 uur herhalen.

  • 1 maand tot 3 maanden
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 5 min.
   • Zo nodig na 1 uur herhalen.

  • 3 maanden tot 18 jaar
   [2]
   • 1 - 2 mg/kg/dosis, bolus in 5 min. Maximale cumulatieve dosering: 4 mg/kg.
   • Zo nodig na 1 uur herhalen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

 • eGFR 60-89 ml/min/1,73m2: dosisaanpassing niet nodig
 • eGFR 30-59 ml/min/1,73m2: 1-2 mg/kg/dosis. Zo nodig herhalen. Maximale cumulatieve dosis: 2 mg/kg/dag
 • eGFR 15-29 ml/min/1,73m2: eenmalige dosis van 1 mg/kg / dosis. Maximale cumulatieve dosis: 1 mg/kg/dag

Zuigelingen < 3 maanden: 

 • eGFR 15-59 ml/min/1,73m2: met voorzichtigheid gebruiken, aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn en methylthioniniumchloride voornamelijk renaal wordt uitgescheiden. Er kunnen lagere maximale cumulatieve doses (< 0,5 mg/kg) worden overwogen.


Bij Dialyse

Geen gegevens beschikbaar. 

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen bij kinderen zijn hetzelfde als bij volwassenen.  Bij zuigelingen is  hyperbilirubinemie gemeld.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij i.v.-toediening zijn gemeld:

Zeer vaak (>10 %): duizeligheid. Paresthesie, smaakstoornis. Misselijkheid. (Overmatig) zweten. Pijn in extremiteit. Verkleurde huid (blauw). Chromaturie (blauwgroen).

Vaak (1-10%): hoofdpijn, angst. Pijn op de borst. Braken, buikpijn. Pijn op de injectieplaats.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie. Tachycardie, hartaritmie (incidenteel). Hypertensie, hypotensie (incidenteel). Dyspneu, tachypneu, hypoxie. Verwardheid, agitatie, bij gelijktijdig gebruik van serotonerge middelen: serotoninesyndroom (zie rubriek Interacties). Tremor, afasie. Mydriasis. Koorts. Pijn op de borst. Verkleurde ontlasting (blauwgroen). Urticaria, fotosensibilisatie (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen). Chromaturie (blauwgroen). Pijn in extremiteit. Op de injectieplaats: necrose. Verlaagd Hb, hemolytische anemie (m.n. bij jonge kinderen en G6PD-deficiëntie) en bij (te) hoge cumulatieve dosis, methemoglobinemie. Hyperbilirubinemie (alleen bij zuigelingen).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • door nitriet geïnduceerde methemoglobinemie tijdens de behandeling van cyanidevergiftiging;
 • methemoglobinemie door chloraatvergiftiging (doordat deze G6PD deactiveren) (zie ook de rubriek Interacties);
 • glucose-6-fosfaatdehydrogenase deficiëntie (G6PD-deficiëntie) vanwege het risico van hemolytische anemie en gebrek aan werkzaamheid;
 • deficiëntie van NADPH-reductase;
 • overgevoeligheid voor andere thiazinekleurstoffen (bv. toloniumchloride of toluïdine blauw).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kan hemolyse veroorzaken. Kinderen jonger dan 3 maanden hebben lagere concentraties NADPH-methemoglobinereductase waardoor zij gevoeliger zijn voor methemoglobinemie veroorzaakt door hoge doses methylthionine.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vanwege de mogelijkheid van hypotensie en aritmieën tijdens en na de behandeling bloeddruk en ECG controleren.

Uiterst voorzichtig toepassen bij pasgeborenen en zuigelingen jonger dan 3 maanden. Dit vanwege lagere concentraties NADPH-methemoglobinereductase voor de reductie van methemoglobine naar hemoglobine, waardoor zij gevoeliger zijn voor methemoglobinemie veroorzaakt door (relatief hoge doses) methylthionine.

Methylthionine kan fotosensibilisatie veroorzaken bij blootstelling aan sterke lichtbronnen, waaronder ook bij toepassing van fototherapie, van lampen in operatiekamers of plaatselijk door bv. pulsoximetrie; overweeg toepassing van beschermende maatregelen bij blootstelling aan licht.

De urine en ontlasting kunnen blauwgroen kleuren. De huid kan blauw kleuren wat een belemmering voor de interpretatie van eventuele cyanose kan zijn; ook waarden van pulsoximetrie kunnen lager uitvallen (eerder richting de 85%). Er kan sprake zijn van interferentie op de bispectrale index (BIS).

Het niet reageren op de behandeling kan wijzen op sulfhemoglobinemie of op een (nog niet gediagnosticeerde) G6PD- of cytochroom-b5-reductase deficiëntie; overweeg andere behandelingen.


 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Methylthionine remt MAO-A en in hogere doseringen ook MAO-B.

Relevant: gelijktijdig gebruik met clomipramine, duloxetine, venlafaxine, vortioxetine of SSRI's kan leiden tot serotonerge toxiciteit. De combinatie moet worden vermeden.

Niet beoordeeld: gelijktijdig gebruik met MAO-remmers kan leiden tot het serotoninesyndroom.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Driscoll W, et al, Effect of methylene blue on refractory neonatal hypotension, J Pediatr, 1996, Dec;129(6), 904-8
 2. PROVEPHARM SAS, SmPC Methylthionine Proveblue (EU/1/11/682) REV 25; 15-12-2022, https://www.ema.europa.eu
 3. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 30 jan 2023
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 30 jan 2023

Wijzigingen

 • 28 februari 2023 20:26: Registratiestatus aangepast, dosering bij nierfunctiestoornissen aangepast obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering