Polystyreensulfonzuur

Stofnaam
Polystyreensulfonzuur
Merknaam
Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
ATC code
V03AE01

Polystyreensulfonzuur

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Calciumzout of natriumzout van een kationenuitwisselaar op polystyreenbasis met sulfonzuurgroepen. Bevordert met name in het colon de uitwisseling van kalium- tegen calciumionen (Sorbisterit) of tegen natriumionen (Resonium A) in waterig milieu. Dit proces is sterk afhankelijk van de lokale pH, omdat tijdens de darmpassage ook ammonium, magnesium, lipiden en eiwitten grote affiniteit hebben met de wisselaar.

Sorbisterit: Gemiddeld bindt 1 g wisselaarhars circa 0,7 mmol kalium.
Resonium A: De in vivo uitwisselingscapaciteit is circa 1 mmol kalium per gram hars.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Polystyreenharsen zijn onoplosbaar en worden niet geabsorbeerd.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hyperkaliemie:
Oraal:
Kinderen:
0,5 tot 1,0 g/kg lichaamsgewicht per dag in verscheidene doses, geroerd in ongeveer 150 ml vloeistof.
Calciumpolystyreensulfonaat mag niet oraal worden toegediend aan neonaten.
Rectale toediening (Retentie klysma):
Kinderen: 0,5 tot 1,0 g/kg lichaamsgewicht per dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder (Ca-zout) 900 mg/g (Sorbisterit)
Poeder (Na-zout) 999.34 mg/g Bevat natrium 100 mg/g (Resonium A)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hyperkaliemie; Preventie van hyperkaliemie bij chemokuur
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 0,5 - 1 g/kg/dag in 3 doses. Max: 60 g/dag. Maximale dosering per gift: 20 g/dosis.
   • Advies inname/toediening:

    Voor orale toediening het poeder suspenderen in een glas water, thee of frisdranken en in zittende of staande positie direct opdrinken. Niet suspenderen in vruchtendranken, omdat die een hoog kaliumgehalte bevatten.

   • Afhankelijk van de kalium-intake.

 • Rectaal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 0,5 - 1 g/kg/dag in 3 doses. Max: 120 g/dag. Maximale dosering per gift: 40 g/dosis.
   • Bij kinderen is bij rectale toediening bijzondere zorg vereist omdat excessieve dosering of inadequate verdunning resulteert in impactie van het hars. Na retentie van ieder klysma het colon goed irrigeren voor adequate verwijdering van hars.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Obstipatie. Na rectale toediening vooral bij kinderen obstructie van de ileus en fecale impactie door klontering van de hars en bij prematuren en neonaten met een laag geboortegewicht haematochezia.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Irritatie van de maag, misselijkheid, braken, obstipatie, diarree, anorexie. Ulceratie van het maag-darmkanaal of necrose die kan leiden tot intestinale perforatie.  Verder hypokaliëmie, hypernatriëmie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie. Acidose.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

 • Neonaten (orale toediening).
 • Neonaten ≤ 28 weken gestatieduur of verminderde darmactiviteit (orale en rectale toediening).

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Bij calciumpolystyreensulfonzuur (Sorbisterit): Condities geassocieerd met hypercalciëmie zoals hyperthyroïdie, sarcoïdose, multipel myeloom en metastatisch carcinoom.
 • Bij natriumpolystyreensulfonzuur (Resonium A) hypernatriëmie
 • Serumkaliumconcentratie < 5 mmol/l.
 • Obstructieve darmziekte
 • Overgevoeligheid voor harsen die polystyreensulfonaat bevatten.

 

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Natrium-,kalium,- en calciumplasmaconcentratiespiegel regelmatig bepalen. Cave obstipatie.Bij kinderen en neonaten is bij rectale toediening bijzondere zorg vereist omdat excessieve dosering of inadequate verdunning resulteert in impactie van het hars; bij prematuren of neonaten met een laag geboortegewicht is er een risico van lokale hemorragie of necrose. Na retentie van ieder klysma het colon goed irrigeren voor adequate verwijdering van hars. Voor rectale toediening het poeder suspenderen in 150 ml van een 5% glucoseoplossing; voor inbrengen eerst een spoelklysma toepassen.

Wanneer ook natriumbeperking nodig is gaat de voorkeur uit naar het calciumzout.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De therapie met calciumpolystyreensulfonaat ondersteunen met andere maatregelen zoals een beperking van de kaliuminname, controle van acidose en het gebruik van hoogcalorische voeding. Het plasmakaliumgehalte moet dagelijks, het plasmacalciumgehalte eenmaal per week worden gecontroleerd. Tevens is regelmatige controle op hypomagnesiëmie geïndiceerd. De toediening dient te worden gestaakt als de kaliumspiegel lager wordt dan 5 mmol/l of als een klinisch significante obstipatie optreedt. Voorzichtigheid is geboden bij hyperfosfatemie. Bij ernstige kaliumintoxicatie boven 6,5 mmol/l en/of ecg-afwijkingen is de werking van calciumpolystyreensulfonaat onvoldoende en dienen noodmaatregelen (natriumwaterstofcarbonaat, glucose-insuline infusie) of dialyse te worden overwogen. De werkzaamheid wordt nadelig beïnvloed door toediening met substanties die veel kalium bevatten, zoals fruitmoes en vruchtensappen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Absorptie: de absorptie van thyreomimetica wordt verminderd; het thyreomimeticum moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na polystyreensulfonzuur worden ingenomen.

Overig effect: polystyreensulfonzuur en kaliumzouten werken elkaar tegen.

Niet beoordeeld:
Bij oraal gebruik in combinatie met antacida en laxantia, zoals magnesiumhydroxide en calciumcarbonaat, is metabole alkalose gemeld. Bovendien kan de werking van polystyreensulfonzuur door deze antacida en laxantia worden verminderd.

De fabrikant adviseert een tijdsinterval van inname van ten minste 3 uur met andere orale middelen; bij gastroparese wordt een interval van 6 uur aanbevolen.

Bij combinatie met aluminiumhydroxide is darmobstructie gemeld.

Bij combinatie met sorbitol oraal of rectaal is necrose van het colon gemeld; de combinatie wordt ontraden.

De absorptie van lithium kan mogelijk afnemen.

Bij combinatie met middelen die de kaliumconcentratie verlagen, zoals thiazidediuretica, neemt het risico op hypokaliëmie toe.

Bij het Ca-zout kan het vrijgekomen calcium de absorptie van tetracyclines en de blootstelling van ciprofloxacine verminderen.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, SPC Sorbisterit (RVG 10261) 13-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Resonium A (RVG 08071) 26-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteunende behandeling kinderoncologie,, VU Uitgeverij,, 2005
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 juni 2020
 5. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 29-2-2024

Wijzigingen

 • 25 januari 2016 16:41: Onjuiste doseereenheid maximum orale dosis (mg ipv gram) obv SmPC
 • 25 januari 2016 16:41: Onjuiste doseereenheid maximale rectale dosering (mg ipv gram)

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering