Deferoxamine

Stofnaam
Deferoxamine
Merknaam
Desferal
ATC code
V03AC01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Deferoxamine vormt met driewaardige ijzerionen het in water oplosbare, roodbruine ferrioxaminecomplex. De chelaatvorming vindt in een moleculaire verhouding van 1:1 plaats. Het kan ijzer mobiliseren uit verschillende lichaamsproteïnen, met name ferritine en hemosiderine, echter niet uit transferrine, myoglobine en hemoglobuline. Ook aluminium kan door deferoxamine uit de weefsels worden gemobiliseerd door vorming van aluminoxaminecomplex (moleculaire verhouding eveneens 1:1).

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is geen onderzoek verricht naar de farmacokinetische parameters van deferoxamine bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Acute ijzer intoxicatie: Off-label
Chelatietherapie: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling chronische ijzerstapeling: (Kinderen), dosering aanpassen op geleiden van ferritinespiegels (streefwaarde tussen 1000-2000 ng/ml). Als richtlijn kan gehanteerd worden dat patienten met een spiegel tussen 1000-2000 ng/ml, 150-200 mg/kg/week nodig hebben, verdeeld over 5-7 giften Kinderen: max 40 mg/kg/dag,
Na de puberteit: 20-60 mg/kg/dag (dosering voor volwassenen). ing.
Overige indicaties: Geen melding voor kinderen.

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (mesilaat) 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Acute ijzerintoxicatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • Start 10 - 15 mg/kg/uur, continu infuus. Max: 80 mg/kg/dag.
   • Behandelduur:

    12 uur

   • Dosisreductie zodra mogelijk, meestal na 4-6 uur. Doseren op geleide van ferritinegehalte

Chelatietherapie bij beta-thalassemie major
 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [4] [5] [6]
   • 25 - 50 mg/kg/dosis, continu infuus.
   • Subcutane infusie 's nachts inlopen in 8-12 uur. Gedurende 5-7 dagen per week, bij voorkeur als 10% oplossing. Doseren op geleide ferritinegehalte.

    Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor toepassing van deferoxamine bij kinderen jonger dan 2 jaar .

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Kan urine rood kleuren. Evenwichtsstoornissen (dosisafhankelijk). Groeivertraging en botaandoeningen bij hogere doses en jonge kinderen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Sommige bijwerkingen kunnen ook symptomen zijn van de ijzer- of aluminiumstapeling.

Zeer vaak (> 10%): artralgie, myalgie. Reactie op de injectieplaats (pijn, zwelling, infiltratie, erytheem, jeuk, (zwarte) korstjes.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Misselijkheid. Urticaria. Koorts.

Soms (0,1-1%): neurosensorische doofheid, tinnitus. Astma. Overgeven, buikpijn. Blaasvorming, oedeem of branderig gevoel op de injectieplaats.

Zelden (0,01-0,1%): hypotensie, tachycardie, shock. (Fatale) mucormycose. Gezichtsverlies, scotoom, retinale degeneratie, optische neuritis, staar, verminderde gezichtsscherpte, nachtblindheid, gezichtsveldbeperkingen, chromatopsie, hoornvliestroebeling.

Zeer zelden (≤ 0,01%): anafylactische shock, anafylactische reactie, angio-oedeem. Acute ademhalingsproblemen, longinfiltratie. Neurologische stoornissen zoals duizeligheid, perifere neuropathie, paresthesie, exacerbatie of uitlokking van een aluminiumgerelateerde dialyse-encefalopathie. Diarree, gastro-enteritis door Yersinia. Gegeneraliseerde huiduitslag. Bloedaandoeningen zoals trombocytopenie, leukopenie.

Verder zijn gemeld: convulsie met name bij dialysepatiënten met aluminiumintoxicatie, spierspasmen. Acuut nierfalen, verhoogde waarde van creatinine in bloed, chromaturie. Hypocalciëmie, hyperparathyreoïdie, stijging van leverenzymwaarden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas


 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen het lichaamsgewicht en de lengtegroei iedere drie maanden controleren.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Visus- en gehoorstoornissen: Vóór en tijdens de therapie bij chronische ijzer- of aluminiumstapeling iedere drie maanden oftalmologische en audiologische controle uitvoeren, vooral bij lage ferritinespiegels. Patiënten met nierfalen die geregeld dialyse ondergaan en lage ferritinespiegels hebben zijn bijzonder gevoelig voor deze bijwerkingen; visusstoornissen zijn bij hen soms al na een enkele dosis deferoxamine gemeld. De veroorzaakte veranderingen zijn doorgaans reversibel indien in een vroeg stadium vastgesteld. Indien gezichts- en gehoorstoornissen optreden, het gebruik tijdelijk staken en pas voortzetten (in een later stadium, in een lagere dosering) nadat volledige remissie is opgetreden.

Deferoxamine kan het begin van dialysedementie uitlokken. Voorbehandeling met clonazepam kan neurologische achteruitgang voorkómen.

Bij door aluminiumstapeling veroorzaakte encefalopathie kunnen hoge doses deferoxamine de neurologische symptomen versterken (convulsies).

Patiënten met ijzerstapeling zijn bijzonder gevoelig voor infecties. Deferoxamine kan de kans op infecties (m.n. met Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Aeromonas hydrophilia, en mogelijk fatale mucormycose) verhogen. Indien tekenen van zulke infecties optreden, de therapie tijdelijk staken en een gepaste antibiotica-/antimycoticakuur instellen.

Wees voorzichtig bij ernstige nierfunctiestoornissen, acuut nierfalen is gemeld.
Aan deferoxamine gebonden gallium-67 wordt snel met de urine uitgescheiden. De gallium-67-scanresultaten kunnen hierdoor worden beïnvloed. Geadviseerd wordt 48 uur vóór een scintigrafie de behandeling met deferoxamine te staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Hoge doses ascorbinezuur in combinatie met deferoxamine hebben geleid tot een reversibele afname van de linkerventrikelfunctie; niet combineren met meer dan 200 mg ascorbinezuur per dag. De fabrikant adviseert ascorbinezuur pas 1 maand na start van deferoxamine te geven en de hartfunctie te controleren; toediening van ascorbinezuur bij hartfalen wordt ontraden.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Aydinok Y, et al, A randomized controlled 1-year study of daily deferiprone plus twice weekly desferrioxamine compared with daily deferiprone monotherapy in patients with thalassemia major, Haematologica. , 2007 , Dec;92(12), 1599-606
 2. Cappellini MD, et al, Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patients with beta-thalassemia, Clin Ther, 2007 , May;29(5), 909-17
 3. Cario H, et al, Recent developments in iron chelation therapy, Klin Padiatr, 2007 , May-Jun;219(3), 158-65
 4. Graziano JH, et al, Chelation therapy in beta-thalassemia major. I. Intravenous and subcutaneous deferoxamine, J Pediatr, 1978, Apr;92(4), 648-52
 5. Walter PB, et al, Inflammation and oxidant-stress in beta-thalassemia patients treated with iron chelators deferasirox (ICL670) or deferoxamine: an ancillary study of the Novartis CICL670A0107 trial, Haematologica, 2008, Jun;93(6), 817-25
 6. Yarali N, et al, Subcutaneous bolus injection of deferoxamine is an alternative method to subcutaneous continuous infusion, J Pediatr Hematol Oncol, 2006, Jan;28(1), 11-6
 7. Novartis Pharma B.V., SmPC Desferal (RVG 03984) 16-09-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11-11-2022
 9. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 11-11-2022

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering