Fysostigmine

Stofnaam
Fysostigmine
Merknaam
ATC code
V03AB19
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vanwege de ernstige bijwerkingen wordt fysostigmine als antagonist alleen bij ernstige vergiftiging met parasympathicolytica voorzichtig toegepast. De affiniteit voor het centraal werkende acetylcholinesterase is hoger dan die voor het perifeer werkende pseudocholinesterase, zodat de concentratie in het bloed zelden hoog genoeg is om speekselvloed, misselijkheid of bradycardie te veroorzaken.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (salicylaat) 1 mg/ml (FNA)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Atropine intoxicatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • Fysostigmine salicylaat 0,02 mg/kg/dosis, bolus in 5 min, zo nodig elke 10 minuten herhalen tot een maximale cumulatieve dosis van 2 mg/dag. Max: 0,5 mg/dosis.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Toepassing als antagonist kan gemakkelijk leiden tot overdosering, waarbij centrale bijwerkingen als convulsies en coma kunnen optreden.

Bijwerkingen bij systemisch gebruik

Bij systemisch gebruik kunnen als gevolg van het farmacologische effect op de muscarinereceptoren onder andere de volgende dosisafhankelijke bijwerkingen voorkomen: misselijkheid, braken, speekselvloed, diarree, toegenomen peristaltiek, maagkrampen, aritmie, bradycardie, AV-block, hartstilstand, hypotensie, syncope, toename van de bronchiale secretie, bronchospasmen, overmatig zweten, spierspasmen, spiertrekkingen, miosis en toegenomen traansecretie.

Centrale nicotinerge effecten zijn onder andere nachtmerries, agitatie, depressie, verwardheid, angst en delirium. Deze komen vooral voor bij de centraal werkende cholinesteraseremmers.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Verhoogde intracraniale druk, myotonische dystrofie, barbituraatintoxicatie en intoxicatie met cholinesteraseremmers.
Systemische toediening is gecontraïndiceerd bij mechanische obstructie van de darm of urinewegen, bij overgevoeligheid en indien miosis ongewenst is, zoals bij acute iritis.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave bronchoconstrictie. Atropine achter de hand houden in geval van overdosering fysostigmine.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Toepassing als antagonist kan gemakkelijk leiden tot overdosering, waarbij centrale bijwerkingen als convulsies en coma kunnen optreden.

Systemische toediening is gecontraïndiceerd bij mechanische obstructie van de darm of urinewegen, bij overgevoeligheid en indien miosis ongewenst is, zoals bij acute iritis.

Voorzichtigheid is geboden bij astma, COPD en actieve longinfecties, vanwege bronchoconstrictie en verhoogde mucusproductie in de bronchiën.

Ook is voorzichtigheid geboden bij cholelithiase of andere aandoeningen van de galwegen, omdat parasympathicomimetica contractie van de galblaas en galwegen, cholecystitis, cholangitis en obstructie van de galwegen kunnen veroorzaken; en bij nierstenen, omdat parasympathicomimetica de uretertonus kunnen verhogen en niersteenkolieken zou kunnen veroorzaken.

Verder is voorzichtigheid geboden bij cardiovasculaire aandoeningen, zoals bradycardie en hartgeleidingsstoornissen, omdat parasympathicomimetica de prikkelgeleiding vertragen en de hartfrequentie verlagen.

Ook is voorzichtigheid ook geboden bij de ziekte van Parkinson. Hierbij kunnen de symptomen verergeren, vooral tremor. In sommige gevallen kunnen parasympathicomimetica echter geïndiceerd zijn bij dementie bij de ziekte van Parkinson.

Verder is voorzichtigheid geboden bij cognitieve of psychiatrische aandoeningen, vanwege mogelijke verergering hiervan, en bij hyperthyreoïdie, omdat hierbij de gevoeligheid voor parasympathicomimetica verhoogd is.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties parasympaticomimetica algemeen:

Niet beoordeeld: de werking van de depolariserende spierverslapper suxamethonium wordt verlengd. De werking van niet-depolariserende spierrelaxantia wordt geantagoneerd.

Combinatie met β-blokkers kan de hartfrequentie doen afnemen.

Combinatie met parasympathicolytica kan wederzijds de werking verminderen.

 

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Dr. Franz Köhler Chemie GmHB, SmPC Anticholium (6073341.00.00) , 03-2022
 3. Informatorium Medicamentorum , (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2022
 4. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Behandelprotocol fysostigmine toedienen. , https://www.vergiftigingen.info/f?p=300:THERAPIE:12406636137148:::RP,1320:P1320_THERAP_NO:69&cs=3DrYiLdBu9I30hFl58r5AN27EWa64xBvKuB_AxL7xBVaMJvztXpVug-8WCrqOA1zHaRg0SgD2l2XADrJbaP_dfQ, Geraadpleegd 25 jan 2023

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering