Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Calciumpolystyreensulfonzuur

Stofnaam
Calciumpolystyreensulfonzuur
Merknaam
Sorbisterit Ca-resonium
ATC code
V03AE01

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hyperkaliemie:
Oraal:
Kinderen:
0,5 tot 1,0 g/kg lichaamsgewicht per dag in verscheidene doses, geroerd in ongeveer 150 ml vloeistof.
Calciumpolystyreensulfonaat mag niet oraal worden toegediend aan neonaten.
Rectale toediening (Retentie klysma):
Kinderen: 0,5 tot 1,0 g/kg lichaamsgewicht per dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder (Ca-zout) 900 mg/g

Eigenschappen

Calciumzout van een kationenuitwisselaar op polystyreenbasis met sulfonzuurgroepen met 8% divinylbenzeenbruggen. Bevordert met name in het colon de uitwisseling van kalium- tegen calciumionen in waterig milieu. Dit proces is sterk afhankelijk van de lokale pH, omdat tijdens de darmpassage ook ammonium, magnesium, lipiden en eiwitten grote affiniteit hebben met de wisselaar. Gemiddeld bindt 1 g wisselaarhars circa 0,7 mmol kalium.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Bij hyperkaliemie, wanneer ook natriumbeperking nodig is.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Hyperkaliemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 0,5 - 1 g/kg/dag in 3 doses , max: 60 g/dag. Maximale dosering per gift: 20 g/dosis.
   • Advies inname/toediening:

    Voor orale toediening het poeder suspenderen in een glas water, thee of frisdranken en in zittende of staande positie direct opdrinken. Niet suspenderen in vruchtendranken, omdat die een hoog kaliumgehalte bevatten.

   • Afhankelijk van de kalium-intake.

 • Rectaal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 0,5 - 1 g/kg/dag in 3 doses , max: 120 g/dag. Maximale dosering per gift: 40 g/dosis.
   • Bij kinderen is bij rectale toediening bijzondere zorg vereist omdat excessieve dosering of inadequate verdunning resulteert in impactie van het hars. Na retentie van ieder klysma het colon goed irrigeren voor adequate verwijdering van hars.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07

Natriumpolystyreensulfonzuur

Resonium A natriumzout,
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Zelden (0,01-0,1%): na rectale toediening vooral bij kinderen obstructie van de ileus en fecale impactie door klontering van de hars en bij prematuren en neonaten met een laag geboortegewicht haematochezia.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Hypercalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie. Soms (0,1-1%): anorexie, obstipatie, diarree, maagulcera, intestinale obstructie, colonnecrose (soms leidend tot perforatie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Natrium-,kalium,- en calciumplasmaconcentratiespiegel regelmatig bepalen. Cave obstipatie.Bij kinderen en neonaten is bij rectale toediening bijzondere zorg vereist omdat excessieve dosering of inadequate verdunning resulteert in impactie van het hars; bij prematuren of neonaten met een laag geboortegewicht is er een risico van lokale hemorragie of necrose. Na retentie van ieder klysma het colon goed irrigeren voor adequate verwijdering van hars. Voor rectale toediening het poeder suspenderen in 150 ml van een 5% glucoseoplossing; voor inbrengen eerst een spoelklysma toepassen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

De therapie met calciumpolystyreensulfonaat ondersteunen met andere maatregelen zoals een beperking van de kaliuminname, controle van acidose en het gebruik van hoogcalorische voeding. Het plasmakaliumgehalte moet dagelijks, het plasmacalciumgehalte eenmaal per week worden gecontroleerd. Tevens is regelmatige controle op hypomagnesiëmie geïndiceerd. De toediening dient te worden gestaakt als de kaliumspiegel lager wordt dan 5 mmol/l of als een klinisch significante obstipatie optreedt. Voorzichtigheid is geboden bij hyperfosfatemie. Bij ernstige kaliumintoxicatie boven 6,5 mmol/l en/of ecg-afwijkingen is de werking van calciumpolystyreensulfonaat onvoldoende en dienen noodmaatregelen (natriumwaterstofcarbonaat, glucose-insuline infusie) of dialyse te worden overwogen. De werkzaamheid wordt nadelig beïnvloed door toediening met substanties die veel kalium bevatten, zoals fruitmoes en vruchtensappen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Condities geassocieerd met hypercalciëmie zoals hyperthyroïdie, sarcoïdose, multipel myeloom en metastatisch carcinoom. Serum kaliumspiegel < 5 mmol/l. Verminderde darmmotiliteit, obstructieve darmziekte of risico van necrose van het colon. Neonaten (orale toediening). Overgevoeligheid voor harsen die polystyreensulfonaat bevatten.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 11 okt 2014
 3. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, SPC Sorbisterit (RVG 10261), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 11 aug 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h10261.pdf

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 22 januari 2016 08:19: Onjuiste doseereenheid maximale rectale dosering (mg ipv gram)
 • 22 januari 2016 08:18: Onjuiste doseereenheid maximum orale dosis (mg ipv gram) obv SmPC

Wijzigingen