Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Calciumacetaat

Stofnaam
Calciumacetaat
Merknaam
ATC code
V03AE07

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 50 mg, 250 mg

Eigenschappen

Vormt in de darmen een onoplosbaar complex met fosfaat, waardoor het serumgehalte aan anorganisch fosfaat daalt.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Hyperfosfatemie bij chronische nierinsufficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 100 - 150 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Vlak voor maaltijden en fosfaatrijke hapjes

   • Doseren op geleide serum fosfaatconcentratie

Indicatie: Hyperfosfatemie en hypocalciemie agv chemotherapie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 750 - 2.500 mg/dag in 3 - 4 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Verdeeld over de voeding

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Hypercalciëmie. Maag-darmklachten zoals misselijkheid, anorexie en obstipatie; deze klachten kunnen ook een uiting zijn van (lichte) hypercalciëmie. Jeuk, waarschijnlijk door een allergische reactie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In combinatie met algeldraat lager doseren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Tijdens de behandeling de serumcalcium- en serumfosfaatspiegel regelmatig controleren. Het calciumgehalte vermenigvuldigd met het fosfaatgehalte in serum (Ca × P) mag niet meer zijn dan 4,51 mmol²/l² en de serumfosfor dient < 1,78 mmol/l te zijn. Bij optreden van hypercalciëmie de dosering verlagen of de behandeling tijdelijk staken. Bij optreden van maag-darmklachten kan dosisvermindering de symptomen doen verdwijnen. Later kan de dosis vaak weer worden verhoogd door een zekere mate van gewenning.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Ernstige hypercalciëmie. Ernstige hypercalciurie.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 14 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 feb 2019
 3. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 4. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen